• Friday February 26,2021

Opinionsartikel

Vi forklarer, hvad en meningsartikel er, og hvilken genre den hører til. Derudover er det sprog og struktur, som denne tekst bruger.

Opinionsartikler vises normalt i aviser eller på visse internetportaler.
  1. Hvad er et meninger?

Meningsartiklen, også kendt som udtalelsessøjlen, er en tekst, der sigter mod at vække en vis interesse for den offentlige mening, når man behandler spørgsmål eller Første person problemer.

Mennesker, der skriver deres synspunkter i disse tekster, er normalt bemærkelsesværdige karakterer, eller som har en vis relevans i deres specialiteter; for eksempel kan de være mennesker relateret til politik, økonomi eller breve. Disse mennesker kaldes 'spaltister'.

Opinionsartikler vises normalt i aviser eller på bestemte internetportaler, og de mennesker, der får dem til at arbejde konstant for hvert medie, de vises i.

Som vi sagde, kan disse tekster behandle ethvert emne, som kommunikatoren mener er nødvendigt at dele, og deres hovedmål er at påvirke deres mening i deres læsere, så de kan nå deres egen reflektion baseret på hvad De læser .

For at være i stand til at fange modtagerens opmærksomhed og gøre deres læsning hurtig og let, er det anvendte sprog normalt enkelt og velkendt for læserne . På trods af at man opholder sig i en særlig avis, har meningsartikler normalt ikke nogen form for begrænsning, når man vælger, hvordan man skal adressere valgt tema

Det kan tjene dig: Journalistisk tekst.

  1. Genre for udtalelsesartiklen

Et meningstykke kan klassificeres som en litterær genre.

Der er visse kontroverser, når det kommer til at kvalificere sig til hvilken genre denne type tekst hører til. Nogle specialister mener, at opinionsartiklen hører til den journalistiske genre, fordi den udsætter et emne og giver sin mening i en sammenhæng, der er relateret til journalistik og information.

Selvom den ikke opfylder en historiens karakteristika, har den visse ligheder med den, fordi dens temaer normalt handler om aktuelle problemer.

I stedet kan det også beskrives som en litterær genre, fordi det ikke er nyheder, men blot er en tekst, hvor forfatteren reflekterer og giver sine meninger om et bestemt emne.

Meningsartiklen fokuserer ikke på fakta om selve nyheden, men hvad personen synes og tænker over den.

  1. Meningsartiklens sprog og struktur

Meningsartikler optager normalt en kort plads i aviserne og vises normalt i en smal kolonne ved siden af ​​en hovedhistorie eller på en bestemt side for disse tekster. De sætninger, du har, skal være korte og med enkle strukturer for at få en smidig og klar læsetekst for dine læsere.

En kolonne skal struktureres som følger:

  • I tekstens første afsnit skal emnet, som artiklen og dens afhandling diskuteres om, præsenteres.
  • I de følgende afsnit vil de argumenter, der understøtter spaltistens tese blive udviklet; Positive, negative aspekter og den samme opfattelse kan medtages.
  • Det vil være vigtigt at medtage en konklusion med forfatterens tanker og ideer, hvorpå teksten slutter.

Spaltisten skal være i stand til at overtale og påvirke læseren med sine tanker om emnet, for dette skal han ty til alle de værktøjer, han styrer i forhold til sprog og overbevisningskraften.

Interessante Artikler

Global opvarmning

Global opvarmning

Vi forklarer, hvad global opvarmning er, og hvad dens årsager er. Derudover, hvilke konsekvenser og virkninger har det; Hvordan kan vi undgå det. Orkaner, tørke, oversvømmelser og storme har øget deres hyppighed. Hvad er global opvarmning? Global opvarmning er et fænomen forårsaget af den gradvise temperaturstigning i Jordens klimasystem.Denne

vejr

vejr

Vi forklarer, hvad vejret er, og hvilke slags vejr der findes. Derudover er elementer og faktorer i klimaet. Atmosfære tid. De forskellige geografiske regioner i verden har et tilknyttet klima. Hvordan er vejret? Klima henviser til variationer i temperatur, luftfugtighed, atmosfærisk tryk, vind, nedbør og andre meteorologiske forhold af interesse i en geografisk region. B

Biotiske faktorer

Biotiske faktorer

Vi forklarer dig, hvad de biologiske faktorer er, og hvordan de klassificeres. Eksempler på biotiske faktorer, og hvordan de forholder sig til abiotiske stoffer. Dyr har liv, derfor er de biologiske faktorer. Hvad er de biologiske faktorer? Biotiske faktorer er alle dem, der har liv, det vil sige, der er overvejet i nogle af livets verdener , og hvis interaktioner peger på overlevelse og reproduktion af deres liv.

Induktiv metode

Induktiv metode

Vi forklarer, hvad den induktive metode er, og hvad er dens egenskaber. Hvilke ulemper det giver, og hvad er dets trin. Denne videnskabelige metode er tæt knyttet til den deduktive metode. Hvad er den induktive metode? Den induktive metode er en proces, der bruges til at drage generelle konklusioner fra bestemte kendsgerninger .

Importer substitutionsmodel (ISI)

Importer substitutionsmodel (ISI)

Vi forklarer, hvad importersubstitutionsmodellen er, dens mål, fordele, ulemper og andre egenskaber. Importersubstitutionsmodellen skaber gunstige betingelser for industrien. Importer substitutionsmodel Importsubstitutionsmodellen, også kaldet import-substitutionsindustrialisering (ISI), er den økonomiske udviklingsmodel, der er vedtaget af adskillige lande i Amerika. L

legering

legering

Vi forklarer, hvad en legering er, og hvilke typer legeringer, der kan fremstilles. Derudover nogle eksempler på denne metalliske blanding. Al legering er sammensat af mindst to ingredienser, normalt metalliske. Hvad er en legering? Det er kendt som ` ` legering '' ` ` kombinationen '' af to eller andre metalliske elementer for at udgøre et nyt materiale.