• Sunday July 3,2022

Opinionsartikel

Vi forklarer, hvad en meningsartikel er, og hvilken genre den hører til. Derudover er det sprog og struktur, som denne tekst bruger.

Opinionsartikler vises normalt i aviser eller på visse internetportaler.
  1. Hvad er et meninger?

Meningsartiklen, også kendt som udtalelsessøjlen, er en tekst, der sigter mod at vække en vis interesse for den offentlige mening, når man behandler spørgsmål eller Første person problemer.

Mennesker, der skriver deres synspunkter i disse tekster, er normalt bemærkelsesværdige karakterer, eller som har en vis relevans i deres specialiteter; for eksempel kan de være mennesker relateret til politik, økonomi eller breve. Disse mennesker kaldes 'spaltister'.

Opinionsartikler vises normalt i aviser eller på bestemte internetportaler, og de mennesker, der får dem til at arbejde konstant for hvert medie, de vises i.

Som vi sagde, kan disse tekster behandle ethvert emne, som kommunikatoren mener er nødvendigt at dele, og deres hovedmål er at påvirke deres mening i deres læsere, så de kan nå deres egen reflektion baseret på hvad De læser .

For at være i stand til at fange modtagerens opmærksomhed og gøre deres læsning hurtig og let, er det anvendte sprog normalt enkelt og velkendt for læserne . På trods af at man opholder sig i en særlig avis, har meningsartikler normalt ikke nogen form for begrænsning, når man vælger, hvordan man skal adressere valgt tema

Det kan tjene dig: Journalistisk tekst.

  1. Genre for udtalelsesartiklen

Et meningstykke kan klassificeres som en litterær genre.

Der er visse kontroverser, når det kommer til at kvalificere sig til hvilken genre denne type tekst hører til. Nogle specialister mener, at opinionsartiklen hører til den journalistiske genre, fordi den udsætter et emne og giver sin mening i en sammenhæng, der er relateret til journalistik og information.

Selvom den ikke opfylder en historiens karakteristika, har den visse ligheder med den, fordi dens temaer normalt handler om aktuelle problemer.

I stedet kan det også beskrives som en litterær genre, fordi det ikke er nyheder, men blot er en tekst, hvor forfatteren reflekterer og giver sine meninger om et bestemt emne.

Meningsartiklen fokuserer ikke på fakta om selve nyheden, men hvad personen synes og tænker over den.

  1. Meningsartiklens sprog og struktur

Meningsartikler optager normalt en kort plads i aviserne og vises normalt i en smal kolonne ved siden af ​​en hovedhistorie eller på en bestemt side for disse tekster. De sætninger, du har, skal være korte og med enkle strukturer for at få en smidig og klar læsetekst for dine læsere.

En kolonne skal struktureres som følger:

  • I tekstens første afsnit skal emnet, som artiklen og dens afhandling diskuteres om, præsenteres.
  • I de følgende afsnit vil de argumenter, der understøtter spaltistens tese blive udviklet; Positive, negative aspekter og den samme opfattelse kan medtages.
  • Det vil være vigtigt at medtage en konklusion med forfatterens tanker og ideer, hvorpå teksten slutter.

Spaltisten skal være i stand til at overtale og påvirke læseren med sine tanker om emnet, for dette skal han ty til alle de værktøjer, han styrer i forhold til sprog og overbevisningskraften.

Interessante Artikler

patetisk

patetisk

Vi forklarer dig, hvad der er patetisk, nogle synonymer af dette udtryk og dets definition inden for litteratur og medicin. Ordet "patetisk" er tæt knyttet til direkteheden. Hvad er patetisk? Det patetiske adjektiv bruges til at henvise til hvad der er i stand til at mobilisere stemningen ved at infunderer den med hårde kærligheder og især smerter , tristhed eller melankoli. De

Endemiske arter

Endemiske arter

Vi forklarer, hvad en endemisk art er, hvad er de oprindelige og eksotiske arter. Invasive og truede arter. Du kan tale om endemiske arter i et land eller et specifikt kontinent. Hvad er en endemisk art? Når man taler om en endemisk art, henvises der til de arter af dyr, planter eller andre organismer, der er karakteristiske for en bestemt geografisk region og ikke kan findes.

inerti

inerti

Vi forklarer, hvad inerti er, og hvilke typer der findes. Newtons princip om inerti og hverdagslige eksempler, hvor treghed opleves. Sikkerhedsselen overvinder passagernes inerti, når de bremser eller styrter. Hvad er inerti? Modstanden, som organer er imod for at ændre deres bevægelsestilstand eller stillhed kaldes fysisk inerti, enten for at ændre deres hastighed, deres kurs eller for at stoppe; selvom udtrykket også gælder for ændringer af din fysiske tilstand. Et or

Russisk revolution

Russisk revolution

Vi forklarer jer, hvad den russiske revolution var, dens historie, årsager, konsekvenser og andre egenskaber. Derudover hovedpersoner. Den russiske revolution skabte en ny stat, der til sidst gav plads for Sovjetunionen. Hvad var den russiske revolution? Den russiske revolution forstås som det sæt historiske begivenheder, der fandt sted i Rusland i begyndelsen af ​​det 20. århun

hembrismo

hembrismo

Vi forklarer dig, hvad feminisme er, dets forskelle med feminisme og dets forhold til machismo. Derudover rejser den debat. Feminisme ville være det omvendte ækvivalent med machismo. Hvad er kvinden? Kvindelighed betyder seksuel diskrimination af mænd af kvinder . Det er en neologisme, der foreslås som det omvendte og modsatte begreb machismo, og hvis eksistens eller endda reelle mulighed i øjeblikket diskuteres. Det

ATP

ATP

Vi forklarer dig, hvad ATP er, hvad er nogle af de funktioner, den udfører, og betydningen af ​​dette organiske molekyle. ATP-molekylet blev opdaget i 1929 af den tyske biokemiker Karl Lohmann. Hvad er ATP? I biokemi kaldes et organisk molekyle af nukleotid-typen, grundlæggende til opnåelse af energi, med forkortelsen. a cel