• Friday January 21,2022

Kapitalisme og Socialisme

Vi forklarer dig, hvad kapitalisme og socialisme er, de vigtigste økonomiske systemer, og hvad deres forskelle er.

Kapitalisme og socialisme er to modsatte økonomiske og filosofiske systemer.
  1. Kapitalisme og Socialisme

Der er mange måder at forklare forskellene mellem kapitalisme og socialisme, to modsatte økonomiske og filosofiske systemer. Lad os starte med at definere dem begge.

KAPITALISME: Kapitalisme er et system, der er baseret på privat ejerskab af produktionsmidlerne og akkumulering af kapital som en vej til nationernes rigdom . I dette system er udbud og efterspørgsel elementer, der udgør markedets logik, dem, der regulerer fordelingen af ​​kapital og derfor fordeling af ressourcer.

Det fremkom som en konsekvens af opkomsten af ​​borgerskabet som den herskende klasse i den moderne tidsalder og især efter den industrielle revolution, som muliggjorde opståen af ​​det industrielle forbrugersamfund.

SOCIALISME: Socialisme er på sin side en politisk og økonomisk lære, der fremmer det sociale og samfundsmæssige ejerskab af produktionsmidlerne, såvel som dets administration af arbejderklassen, proletariatet, for at bygge et samfund blottet for sociale klasser, hvor lighed i fordelingen af ​​ressourcer og muligheder hersker.

Socialismen stammer også fra de Bourgeois Revolutions og Liberalism født af den franske oplysning, men det ville først være i det tyvende århundrede, med bidrag fra Karl Marx og Federico Engels, at socialismen ville omfatte en "videnskabelig" logik, det vil sige en model og en procedure, og dermed ophøre med at være en måde at kritisere det herskende system på.

Socialisme er også kendt som kommunisme, selvom begge udtryk ikke er nøjagtigt det samme.

Se også:

  • kapitalisme
  • socialisme
  1. Hvordan adskiller de sig?

Den store sondring mellem disse to systemer peger først og fremmest på den økonomiske funktionsmodel og statens rolle i den . Mens kapitalisterne forsvarer fuld økonomisk frihed og lader markedet bestemme behovene for produktion og forbrug, og hvor formuen flyder, foretrækker socialisterne en økonomi, der er indgrebet og kontrolleret af staten, der vil fungere som en enhed værge for at undgå social ulighed.

I denne protektionistiske rolle som staten ser kapitalisterne det som en kunstig indgriben, der ikke rigtig tillader en produktiv balance mellem de produktive og forbrugende kræfter, men gavner nogle kunstigt gennem indførelse af skatter eller handelsbegrænsninger.

Derudover hævder de, at staten aldrig forvalter ressourcer så effektivt som iværksættere, og at fordelingen af ​​økonomisk bistand til de mindre begunstigede af sociale planer og andre former for sociale investeringer kun gør de ugunstigt stillede mere afhængige af statens støtte.

På deres side beskylder socialisterne markedet for ikke at opbygge stabile samfund overhovedet, men kun favorisere de magtfulde, dem, der kontrollerer produktionsmidlerne og de store nationale og internationale hovedstæder. Det kapitalistiske samfund er efter dens opfattelse en stor fattigdomsfabrik, da overordnede klassers privilegerede livsmodel kun kan opretholdes ved udnyttelse af de lavere klassers arbejdsstyrke.

Man kan sige, at socialisterne går ind for kommunal ejendom og princippet om solidaritet frem for alt, mens kapitalisterne forsvarer frihed og individualisme over for alt, selv på trods af de uretfærdigheder, der måtte opstå.

Interessante Artikler

spyware

spyware

Vi forklarer, hvad spyware er, og hvordan du beskytter dig mod denne malware. Derudover hvordan man fjerner det, og hvordan anti-spyware fungerer. Spyware er beregnet til at indsamle information og sende dem til tredjepart. Hvad er spyware? Det er kendt inden for computervidenskab som ` ` spyware '' eller '' spyware '' til en type ondsindet software (malware), der opererer i et computersystem på en usynlig måde, der indsamler oplysninger Teknisk, personlig eller fortrolig og sender det via Internettet til tredjepart uden tilladelse fra computerbrugeren.

Dyr til hvirvelløse dyr

Dyr til hvirvelløse dyr

Vi forklarer dig, hvad hvirvelløse dyr er, og hvordan disse dyr klassificeres. Derudover eksempler på hvirvelløse dyr. Virvelløse dyr repræsenterer 95% af de kendte levende arter. Hvad er hvirvelløse dyr? Dyr til hvirvelløse dyr er kendt for alle arter i dyreriget, som ikke har en notocordio eller rygsnor, en rygsøjle eller et leddet indre skelet. I dett

undervisning

undervisning

Vi forklarer, hvad undervisningen er, hvilke metoder og teknikker der bruges. Derudover individuel og gruppeundervisning. Det faglige felt er ikke det eneste middel til undervisning. Hvad er undervisning? La ense anza henviser til transmission af viden, værdier og ideer blandt mennesker . Selvom denne handling normalt kun er relateret til visse akademiske områder, skal det bemærkes, at den ikke er det eneste middel til læring. An

International handel

International handel

Vi forklarer, hvad international handel er, dens betydning, fordele og andre egenskaber. Derudover er der forskelle med udenrigshandel. Lande kan deltage i international handel som sælgere eller købere. Hvad er international handel? Når vi taler om udenrigshandel, international handel eller verdenshandel, henviser vi til det sæt af økonomiske transaktioner, der involverer udveksling af varer og tjenester mellem de forskellige lande og deres respektive indre markeder. Den

Sociale færdigheder

Sociale færdigheder

Vi forklarer, hvad sociale færdigheder og eksempler på dette sæt adfærd er. Derudover hvad de er for og deres betydning. Sociale færdigheder er baseret på styring af kommunikation og følelser. Hvad er de sociale færdigheder? Det forstås ved `` sociale evner '' eller '' social kompetence '' til det sæt adfærd, som mennesket (og endda andre dyrearter) manifesterer sig i samfundssituationer, det vil sige af social organisation, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforstærkning (succes). Kort sagt:

konkurrenceevne

konkurrenceevne

Vi forklarer, hvad konkurrenceevnen er, og hvad strategisk planlægning består af. Derudover de typer af konkurrenceevne, der findes. En virksomhed opnår konkurrenceevne baseret på erfaring og læring. Hvad er konkurrenceevne? Konkurrenceevne defineres som en enheds eller organisations evne med eller uden overskud til at konkurrere . På