• Monday October 3,2022

Kapitalisme og Socialisme

Vi forklarer dig, hvad kapitalisme og socialisme er, de vigtigste økonomiske systemer, og hvad deres forskelle er.

Kapitalisme og socialisme er to modsatte økonomiske og filosofiske systemer.
  1. Kapitalisme og Socialisme

Der er mange måder at forklare forskellene mellem kapitalisme og socialisme, to modsatte økonomiske og filosofiske systemer. Lad os starte med at definere dem begge.

KAPITALISME: Kapitalisme er et system, der er baseret på privat ejerskab af produktionsmidlerne og akkumulering af kapital som en vej til nationernes rigdom . I dette system er udbud og efterspørgsel elementer, der udgør markedets logik, dem, der regulerer fordelingen af ​​kapital og derfor fordeling af ressourcer.

Det fremkom som en konsekvens af opkomsten af ​​borgerskabet som den herskende klasse i den moderne tidsalder og især efter den industrielle revolution, som muliggjorde opståen af ​​det industrielle forbrugersamfund.

SOCIALISME: Socialisme er på sin side en politisk og økonomisk lære, der fremmer det sociale og samfundsmæssige ejerskab af produktionsmidlerne, såvel som dets administration af arbejderklassen, proletariatet, for at bygge et samfund blottet for sociale klasser, hvor lighed i fordelingen af ​​ressourcer og muligheder hersker.

Socialismen stammer også fra de Bourgeois Revolutions og Liberalism født af den franske oplysning, men det ville først være i det tyvende århundrede, med bidrag fra Karl Marx og Federico Engels, at socialismen ville omfatte en "videnskabelig" logik, det vil sige en model og en procedure, og dermed ophøre med at være en måde at kritisere det herskende system på.

Socialisme er også kendt som kommunisme, selvom begge udtryk ikke er nøjagtigt det samme.

Se også:

  • kapitalisme
  • socialisme
  1. Hvordan adskiller de sig?

Den store sondring mellem disse to systemer peger først og fremmest på den økonomiske funktionsmodel og statens rolle i den . Mens kapitalisterne forsvarer fuld økonomisk frihed og lader markedet bestemme behovene for produktion og forbrug, og hvor formuen flyder, foretrækker socialisterne en økonomi, der er indgrebet og kontrolleret af staten, der vil fungere som en enhed værge for at undgå social ulighed.

I denne protektionistiske rolle som staten ser kapitalisterne det som en kunstig indgriben, der ikke rigtig tillader en produktiv balance mellem de produktive og forbrugende kræfter, men gavner nogle kunstigt gennem indførelse af skatter eller handelsbegrænsninger.

Derudover hævder de, at staten aldrig forvalter ressourcer så effektivt som iværksættere, og at fordelingen af ​​økonomisk bistand til de mindre begunstigede af sociale planer og andre former for sociale investeringer kun gør de ugunstigt stillede mere afhængige af statens støtte.

På deres side beskylder socialisterne markedet for ikke at opbygge stabile samfund overhovedet, men kun favorisere de magtfulde, dem, der kontrollerer produktionsmidlerne og de store nationale og internationale hovedstæder. Det kapitalistiske samfund er efter dens opfattelse en stor fattigdomsfabrik, da overordnede klassers privilegerede livsmodel kun kan opretholdes ved udnyttelse af de lavere klassers arbejdsstyrke.

Man kan sige, at socialisterne går ind for kommunal ejendom og princippet om solidaritet frem for alt, mens kapitalisterne forsvarer frihed og individualisme over for alt, selv på trods af de uretfærdigheder, der måtte opstå.

Interessante Artikler

Informativ tekst

Informativ tekst

Vi forklarer dig, hvad en informativ tekst er, nogle af de grundlæggende spørgsmål, den præsenterer, og de vigtigste egenskaber, den besidder. Den informative tekst skal informere om et objekt eller en realitetstilstand. Hvad er informativ tekst? Den informative tekst er en diskursiv pakke, der indeholder skriftlige ord , der kan læses eller ej, som i deres betydning indeholder en repræsentation af virkeligheden. Teks

Interspecifikke relationer

Interspecifikke relationer

Vi forklarer, hvad interspecifikke forhold er, hvad er deres vigtigste egenskaber og eksempler på disse forhold. Mellemliggende specifikationer forekommer mellem forskellige arter af det samme økosystem. Hvad er interspecifikke forhold? Det kaldes ' interspecifikke relationer' til de forskellige typer interaktion, der normalt finder sted mellem to eller flere individer, der hører til forskellige arter. D

Sundhed (ifølge WHO)

Sundhed (ifølge WHO)

Vi forklarer, hvad sundhed er i henhold til Verdenssundhedsorganisationen. Hvad er dets komponenter og de forskellige typer af sundhed. Før det blev antaget, at helbredet kun var fraværet af biologiske sygdomme. Hvad er sundhed? Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er sundhed en tilstand af komplet fysisk, mental og social velvære og ikke kun fraværet af tilstande eller sygdomme. Den

Jord erosion

Jord erosion

Vi forklarer, hvad jorderosion er, hvordan den klassificeres, og hvad dens årsager er. Derudover følgerne heraf, og hvordan man undgår det. Jord erosion genererer ændringer i det langsigtede aspekt af landet. Hvad er jorderosion? Jord erosion er erosionsprocessen af ​​jordoverfladen som et resultat af påvirkningen af ​​geologiske handlinger (såsom vand eller optø strømme), klimatiske forhold (som regn eller intens vind) eller ved aktivitet af mennesket (såsom landbrug, skovrydning, udvidelse af byer, blandt andre). Jord erosion er

Miljøspørgsmål

Miljøspørgsmål

Vi forklarer, hvad miljøproblemer er, og hvad deres årsager er. Nogle eksempler og måder at forhindre dem på. Miljøproblemer ganges med industrialisering. Hvad er miljøproblemerne? Miljøproblemer er de skadelige virkninger på økosystemet, der opstår som følge af forskellige menneskelige aktiviteter , generelt som uønskede konsekvenser og mere eller mindre utilsigtede. Når disse

computer

computer

Vi forklarer, hvad en computer er, elementerne, der komponerer den og dens opfindelse. Derudover hvordan det udviklede sig og dets forskellige dele. En computer er i stand til at behandle data i høj hastighed og i store mængder. Hvad er en computer? En computer, computer, computer, en elektronisk betjeningsmaskine , der er i stand til at behandle data i høj hastighed og i store mængder og omdanne dem til information Det er nyttigt, at det derefter vil blive repræsenteret i praktiske vilkår (betales, forståeligt) af en menneskelig operatør eller bruger. Comput