• Monday October 3,2022

Svovlsyre

Vi forklarer dig, hvad der er svovlsyre, hvad er dens formel og dens forskellige anvendelser. Derudover er dets sikkerhedsark og egenskaber ved denne forbindelse.

Svovlsyremolekylet er sammensat af brint, ilt og svovl.
  1. Hvad er svovlsyren?

Svovlsyre er en stærkt ætsende kemisk forbindelse, der generelt opnås i laboratorier fra svovldioxid. Det er et af de mest genererede og anvendte kemiske produkter i hele verden, da det har adskillige anvendelser i industrien og til syntese af andre kemiske materialer.

Svovlsyremolekylet består af brint, ilt og svovl, arrangeret pyramidalt med svovl i midten og ilt i knudepunkter. Det er kendt som cidotetraoxosulfrico, tetraoxosulfate (IV) af hydrogen, olie af vitriol, vitriol spiritus eller ånd vitriol.

Disse efternavne skyldes den måde, hvorpå det blev opdaget i den europæiske middelalder, da alkymisterne fik det fra sulfatsaltkrystaller, materiale, som de vidste som vitriol, fra latin vitreus ( cristal ).

Vitriol skulle være det vigtigste kemiske stof i verden, som kunne bruges som en filosofsten. Der var således blå eller romersk vitriol (kobbersulfat II), hvid vitriol (zinksulfat), grøn vitriol (jernsulfat II), rød vitriol (koboltsulfat II) og Mars vitriol (sulfat) af jern III).
I øjeblikket er svovlsyren tilgængelig i adskillige præsentationer og renhedsniveauer .

Det kan tjene dig: Syresyre.

  1. Formel af svovlsyre

Den kemiske standardformel for svovlsyre er H2S04, der betyder to atomer brint, et af svovl og fire ilt. Ogen, arrangeret pyramidal.

  1. Anvendelser af svovlsyre

Svovlsyre er meget vigtig i gødningsindustrien.

Anvendelse af svovlsyre er primært i den kemiske og petrokemiske industri som en del af opnåelsen af ​​andre syrer og baser.

Dette er især vigtigt i gødningsindustrien såvel som ved olieraffinering, stålbehandling eller fremstilling af eksplosiver, vaskemidler og plast.

Dets betydning er også kendt i træ- og papirindustrien, eller i mange processer inden for tekstilindustrien eller i produktionen af ​​batterier, selvom andelen af ​​syren, de besidder, virkelig er lille.

Endelig er kommercialiseringen i mange lande under streng overvågning, da det er en del af de kemikalier, der ofte bruges til fremstilling af kokain.

  1. Sikkerhedsark til svovlsyre

Svovlsyre kræver omhu ved håndtering og opbevaring, da dens kontakt med huden, slimhinderne (ved indånding eller indtagelse) eller med andre dele af kroppen kan forårsage irritation, forbrændinger eller endda total ødelæggelse af væv, afhængigt af syrekoncentrationen. Gentagne eksponeringer med lav koncentration kan forårsage dermatitis eller endda kræft.

Imidlertid er det ikke i sig selv brandfarligt, skønt det i kontakt med metaller producerer brint, som det er. Kontakt med vand bør undgås, da der genereres en stærkt eksoterm reaktion, der kan føre til brand eller syrestænk (hvis der tilsættes vand til syren).

  1. Egenskaber ved svovlsyre

Svovlsyre har et smeltepunkt på 10 ° C og et kogepunkt på 337 ° C.

Svovlsyre er en olieagtig, farveløs væske med en bestemt lugt, afhængigt af dens koncentration. Det har et smeltepunkt på 10 ° C og et kogepunkt på 337 ° C samt en densitet på 1, 84 g / cm3. Det er blandbart med vand, men genererer varme i betragtning af dens enorme dehydratiserende virkning, også på carbonhydridmolekyler (såsom sucrose).


Interessante Artikler

Kinetisk energi

Kinetisk energi

Vi forklarer, hvad kinetisk energi er. Derudover er forskellen mellem potentiel energi og kinetisk energi og nogle eksempler. Kinetisk energi er den energi, der udskriver bevægelsen på objektet. Hvad er kinetisk energi? Den kinetiske energi er den energi, der har et krop eller et system på grund af dets bevægelse . Fy

elektromagnetisme

elektromagnetisme

Vi forklarer, hvad elektromagnetisme er, dens anvendelser og eksperimenter, der blev udført. Derudover hvad det er til og eksempler. Elektromagnetisme undersøger forholdet mellem magnetfeltet og den elektriske strøm. Hvad er elektromagnetisme? Elektromagnetisme er den gren af ​​fysik, der studerer forholdet mellem elektriske og magnetiske fænomener , dvs. mellem

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

bevægelse

bevægelse

Vi forklarer, hvad bevægelsen er, og hvilke kategorier den kan klassificeres i. Derudover de elementer, der komponerer det og eksempler. Bevægelse er den positionsændring, som en krop oplever i rummet. Hvad er bevægelsen? I fysik forstås bevægelse som den ændring af positionen, som et legeme gennemgår i rummet under hensyntagen til tid og et referencepunkt, hvor fænomenobservatøren er placeret meno. Det vil

Lav selvtillid

Lav selvtillid

Vi forklarer, hvad lavt selvværd er, hvad der er årsager, symptomer og karakteristika. Hvad er høj selvtillid og personlighed. Lav selvtillid forhindrer os i at have en objektiv vurdering af, hvem vi er. Hvad er lav selvtillid? Når vi taler om lav selvtillid eller mangel på selvtillid, mener vi en opfattelse af os selv, der forhindrer os i at opfatte os selv som værdifulde , talentfulde mennesker eller blot have en objektiv vurdering af, hvem der Det er vi. Selv