• Monday October 3,2022

Kommunikationsvidenskab

Vi forklarer dig, hvad de er, og hvad kommunikationsvidenskaberne består af. Derudover, hvad er dets subspecialiteter.

Dette er discipliner, der fokuserer på menneskelig kommunikation.
 1. Hvad er kommunikationsvidenskaben?

Når vi refererer til videnskaberne om kommunikation eller også til kommunikation, taler vi om et sæt discipliner, hvis formål med studiet hovedsageligt er menneskelig kommunikation, forstået som et fænomen. Mindre komplekse, forskellige og omkring hvilke der er en række sociale fænomener, som er værdige til at interessere.

Med mindre ord snakker vi om videnskaber, der foretager studiet af den kommunikative handling, dens mekanismer, midler og meningsæt, hvilket til dette genererer sine egne værktøjer og analysemetoder.

Det skal bemærkes, at ikke kun kommunikationsvidenskaberne beskæftiger sig med den kommunikative proces, men andre nærliggende discipliner som socialantropologi, cybernetik og socialpsykologi også, men fra deres særlige synspunkt.

Dets studieretning er ekstremt omfattende, så det er vanskeligt at definere dets interesseområder; men i brede streger adskilles de fra samfundsvidenskaben, idet sidstnævnte er interesseret i kommunikationsprocessen som en vej mod bestemmelsen af ​​en bestemt virkelighed, såsom en historisk eller politisk proces.

Se også: Formelle videnskaber.

 1. Hvad består kommunikationsvidenskaberne i?

Kommunikationsvidenskaben dateres eller i det mindste deres baggrund siden oldtiden, da græske filosoffer skrev den første retorik (Aristoteles). Som en specialiseret disciplin betragtes den imidlertid som relativt ny, da dens fødsel og globale betydning opstod i det tyvende århundrede, hvor masseproduktion muliggjorde spredning af medierne i samfundet.

Denne disciplin sigter mod analyse af kommunikation fra forskellige vinkler, foreslår typologier, analytiske værktøjer og tilpasning til de forskellige områder af menneskelivet, hvor den kommunikative handling indtager det centrale sted, såsom forretnings- eller organisationskommunikation, personlige forhold, politik osv.

De, der studerer kommunikation, er specialiserede i transmission af meddelelser, i sammensætningen af ​​betydninger, de kontekster, der har indflydelse på udvekslingen og i alle aspekter af den komplekse kommunikationshandling, som selv om den er relateret til alle levende væsener, når dens Toppe af udtryk med mennesker.

 1. Underspecialiteter i kommunikationsvidenskab

Selv om denne struktur for klassificering af viden kan variere meget fra et universitet til et andet eller fra et land til et andet, kan vi i brede streger sige, at kommunikationsvidenskaberne dækker de fleste af følgende discipliner:

 • semiotik
 • Social kommunikation
 • journalistik
 • Grafisk design
 • fotografering
 • markedsføring
 • Den offentlige mening
 • Audiovisuel kommunikation
 • Multimedios
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Telekommunikation
 • radio
 • cinematografi
 • teater
 • retorik
 • talekunst

Interessante Artikler

Kinetisk energi

Kinetisk energi

Vi forklarer, hvad kinetisk energi er. Derudover er forskellen mellem potentiel energi og kinetisk energi og nogle eksempler. Kinetisk energi er den energi, der udskriver bevægelsen på objektet. Hvad er kinetisk energi? Den kinetiske energi er den energi, der har et krop eller et system på grund af dets bevægelse . Fy

elektromagnetisme

elektromagnetisme

Vi forklarer, hvad elektromagnetisme er, dens anvendelser og eksperimenter, der blev udført. Derudover hvad det er til og eksempler. Elektromagnetisme undersøger forholdet mellem magnetfeltet og den elektriske strøm. Hvad er elektromagnetisme? Elektromagnetisme er den gren af ​​fysik, der studerer forholdet mellem elektriske og magnetiske fænomener , dvs. mellem

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Celsius grader ( C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

bevægelse

bevægelse

Vi forklarer, hvad bevægelsen er, og hvilke kategorier den kan klassificeres i. Derudover de elementer, der komponerer det og eksempler. Bevægelse er den positionsændring, som en krop oplever i rummet. Hvad er bevægelsen? I fysik forstås bevægelse som den ændring af positionen, som et legeme gennemgår i rummet under hensyntagen til tid og et referencepunkt, hvor fænomenobservatøren er placeret meno. Det vil

Lav selvtillid

Lav selvtillid

Vi forklarer, hvad lavt selvværd er, hvad der er årsager, symptomer og karakteristika. Hvad er høj selvtillid og personlighed. Lav selvtillid forhindrer os i at have en objektiv vurdering af, hvem vi er. Hvad er lav selvtillid? Når vi taler om lav selvtillid eller mangel på selvtillid, mener vi en opfattelse af os selv, der forhindrer os i at opfatte os selv som værdifulde , talentfulde mennesker eller blot have en objektiv vurdering af, hvem der Det er vi. Selv