• Monday June 27,2022

borger

Vi forklarer dig, hvad en borger er, og udviklingen af ​​dette udtryk i historien. Derudover hvad det betyder at være en god borger.

Folk, der tilhører en bestemt nation, bliver ofte talt om.
  1. Hvad er en borger?

Begrebet borgere henviser til dem, der udøver deres statsborgerskab, en betingelse, der kendetegner den førnævnte kategori af aktiviteter, og som kan defineres som en række anerkendelser udtrykt i rettigheder og forpligtelser, både individuelle og sociale.

I den daglige sfære bruger vi ordet ` ` borger «til at henvise til mennesker, der bor i en by . Denne superposition af ideer opstår i det historiske begreb, der henviser til indbyggerne i den såkaldte bystat.

For antikke Grækenland omfattede definitionen ikke dem alle, da den var begrænset til frie mænd, der blev født i byen . Kvinder, slaver og udlændinge var derfor uden for denne kategori. På denne måde blev et aristokrati gengivet ( regering af de bedste ), og statsborgerskab var begrænset til det.

For Romerriget var der forskellige grader af statsborgerskab med privilegier, idet de var noget mere inkluderende end det græske. Dog måske højdepunktet i denne udvikling var den franske revolution i 1789, hvor ideerne om frihed, lighed og brorskab omfattede alle mennesker født i landet, uanset deres sociale status (undtagen kriminelle). Cla erklæringen om rettighederne for mennesker og borgere, nogle år senere, betød konsolidering af denne forlængelse af begrebet.

Spørgsmålet om kvinders statsborgerskab og deres ligestilling med mænd ville komme længe senere og ville være meget mere varierende i henhold til hvert land. s, med udvidelser som stemmeret eller ligestilling under arbejdsvilkår. Det skal dog bemærkes, at selv i dag i visse lande anerkendes de grundlæggende rettigheder for statsborgerskab til kvinder ikke.

I summen blev borgerbegrebet ændret over tid : det gik fra at henvise til at tilhøre en social klasse eller en relevans inden for et samfund til den kendsgerning, at han var født inden for et lands territorium. s.

Juridisk set tales ofte folk, der tilhører en bestemt nation . Det er et link, der skaber kapaciteter og forpligtelser, og som i henhold til lovgivningen i hvert land varierer. I nogle tilfælde er statsborgerskab tilladt for borgernes børn, selvom de ikke er født i landet. På denne måde er der mange mennesker i verden, der har dobbelt statsborgerskab, der giver dem de samme betingelser som dem, der er født der (indfødte borgere).

Se også: Udtryksfrihed.

  1. Hvad betyder det at være en god borger?

Skole er et vigtigt område, hvor du lærer at være en god borger.

Begrebet medborgerskab har imidlertid også en side, der overskrider de juridiske og objektive rammer. I det omfang, det antages, at sameksistens i samfundet er noget, der bygges dagligt blandt alle, gives betingelsen for en god eller dårlig borger af individers adfærd i deres forhold til deres naboer.

Lad os se på nogle eksempler på, hvad "en god borger" forventes at opnå:

  • Overhold landets forpligtelser (skat, juridisk, demokratisk).
  • Handle med uddannelse og respekt for andre, især med ældre, børn og handicappede.
  • Deltag i den beslutningstagning, der skal tages i samfundet, deltage i de tilfælde, der er til rådighed, og organisere for at udtrykke de problemer, der vises.
  • Det hjælper med at tage sig af det miljø, han lever i, og bekymrer sig derfor for de næste generationer.

Familie- og førsteinstansrelationer er dem, der vil favorisere mest for barnet at tilegne sig disse værdier, men også skolen er et vigtigt område, hvor man lærer at være en god borger . Derfor er der i mange lande et obligatorisk emne kendt som borgeruddannelse eller etisk og borgeruddannelse, som hjælper med at styrke disse nøglebegreber for en god sameksistens blandt alle.

Interessante Artikler

professionalisme

professionalisme

Vi forklarer, hvad professionalisme er, og nogle karakteristika ved denne arbejdskvalitet. Derudover er professionalisme og arbejdsmoral. Professionalisme betragtes som en positiv kvalitet på arbejdspladsen. Hvad er professionalisme? Professionalisme er måde eller måde at udvikle en bestemt professionel aktivitet på med en total forpligtelse , tilbageholdenhed og ansvar i henhold til dens specifikke træning og følge socialt etablerede retningslinjer. Begr

model

model

Vi forklarer, hvad en model er, og hvad er de formelle og uformelle modeller. Derudover har de forskellige betydninger, dette udtryk har. En model kan være en person, der tager et tøj til for at vise det. Hvad er en model? Begrebet model kommer fra den italienske model , da det er en formindskelse af modus, hvilket betyder måde . S

clul

clul

Vi forklarer dig, hvad cellen er, og hvilke typer celler der findes. Derudover er cellernes dele og funktioner. Cellerne har forskellige organeller og afgrænsede sektorer. Hvad er en celle? Den mindste og enkleste form for biologisk organisation er kendt som en celle, det vil sige den mindste kendte levende og ordnede struktur kendt ( de fleste vira er mindre end en celle, men der er en forskel med hensyn til deres oprindelse og hvorvidt de er levende væsener ).

Dyrecelle

Dyrecelle

Vi forklarer, hvad en dyrecelle er, og teorier om dens mulige oprindelse. Derudover er dens dele og forskelle med plantecellen. Dyrecellen er tilpasset de biokemiske funktioner i dyreorganismen. Hvad er en dyrecelle? En dyrecelle er en type eukaryot celle (dvs. udstyret med en ægte kerne), der præsenterer de forskellige væv fra levende væsener, der hører til Animalia- rige. Dis

bibliotek

bibliotek

Vi forklarer, hvad et bibliotek er, og hvilke kategorier bøgerne er organiseret i. Derudover historikken om bibliotekets oprindelse. Et bibliotek er et sted, hvor vi kan henvende os til at læse, finde information og studere. Hvad er bibliotek? Et bibliotek er et sted, hvor vi kan finde bøger eller enhver anden understøttelse af en tekst , såsom publikationer, magasiner, dokumenter, kataloger osv. Et

Jordens rotation

Jordens rotation

Vi forklarer jer, hvad der drejer jorden, og hvad er dens konsekvenser. Den hastighed, den når, og oversættelsen af ​​Jorden. Jordrotationsbevægelsen tager 24 timer at gøre hele rotationen. Hvad er Jordens rotation? Jordens rotation er den bevægelse, der får planeten til at rotere på sin egen akse , det vil sige på egen hånd. Denne samme