• Friday January 21,2022

borger

Vi forklarer dig, hvad en borger er, og udviklingen af ​​dette udtryk i historien. Derudover hvad det betyder at være en god borger.

Folk, der tilhører en bestemt nation, bliver ofte talt om.
  1. Hvad er en borger?

Begrebet borgere henviser til dem, der udøver deres statsborgerskab, en betingelse, der kendetegner den førnævnte kategori af aktiviteter, og som kan defineres som en række anerkendelser udtrykt i rettigheder og forpligtelser, både individuelle og sociale.

I den daglige sfære bruger vi ordet ` ` borger «til at henvise til mennesker, der bor i en by . Denne superposition af ideer opstår i det historiske begreb, der henviser til indbyggerne i den såkaldte bystat.

For antikke Grækenland omfattede definitionen ikke dem alle, da den var begrænset til frie mænd, der blev født i byen . Kvinder, slaver og udlændinge var derfor uden for denne kategori. På denne måde blev et aristokrati gengivet ( regering af de bedste ), og statsborgerskab var begrænset til det.

For Romerriget var der forskellige grader af statsborgerskab med privilegier, idet de var noget mere inkluderende end det græske. Dog måske højdepunktet i denne udvikling var den franske revolution i 1789, hvor ideerne om frihed, lighed og brorskab omfattede alle mennesker født i landet, uanset deres sociale status (undtagen kriminelle). Cla erklæringen om rettighederne for mennesker og borgere, nogle år senere, betød konsolidering af denne forlængelse af begrebet.

Spørgsmålet om kvinders statsborgerskab og deres ligestilling med mænd ville komme længe senere og ville være meget mere varierende i henhold til hvert land. s, med udvidelser som stemmeret eller ligestilling under arbejdsvilkår. Det skal dog bemærkes, at selv i dag i visse lande anerkendes de grundlæggende rettigheder for statsborgerskab til kvinder ikke.

I summen blev borgerbegrebet ændret over tid : det gik fra at henvise til at tilhøre en social klasse eller en relevans inden for et samfund til den kendsgerning, at han var født inden for et lands territorium. s.

Juridisk set tales ofte folk, der tilhører en bestemt nation . Det er et link, der skaber kapaciteter og forpligtelser, og som i henhold til lovgivningen i hvert land varierer. I nogle tilfælde er statsborgerskab tilladt for borgernes børn, selvom de ikke er født i landet. På denne måde er der mange mennesker i verden, der har dobbelt statsborgerskab, der giver dem de samme betingelser som dem, der er født der (indfødte borgere).

Se også: Udtryksfrihed.

  1. Hvad betyder det at være en god borger?

Skole er et vigtigt område, hvor du lærer at være en god borger.

Begrebet medborgerskab har imidlertid også en side, der overskrider de juridiske og objektive rammer. I det omfang, det antages, at sameksistens i samfundet er noget, der bygges dagligt blandt alle, gives betingelsen for en god eller dårlig borger af individers adfærd i deres forhold til deres naboer.

Lad os se på nogle eksempler på, hvad "en god borger" forventes at opnå:

  • Overhold landets forpligtelser (skat, juridisk, demokratisk).
  • Handle med uddannelse og respekt for andre, især med ældre, børn og handicappede.
  • Deltag i den beslutningstagning, der skal tages i samfundet, deltage i de tilfælde, der er til rådighed, og organisere for at udtrykke de problemer, der vises.
  • Det hjælper med at tage sig af det miljø, han lever i, og bekymrer sig derfor for de næste generationer.

Familie- og førsteinstansrelationer er dem, der vil favorisere mest for barnet at tilegne sig disse værdier, men også skolen er et vigtigt område, hvor man lærer at være en god borger . Derfor er der i mange lande et obligatorisk emne kendt som borgeruddannelse eller etisk og borgeruddannelse, som hjælper med at styrke disse nøglebegreber for en god sameksistens blandt alle.

Interessante Artikler

spyware

spyware

Vi forklarer, hvad spyware er, og hvordan du beskytter dig mod denne malware. Derudover hvordan man fjerner det, og hvordan anti-spyware fungerer. Spyware er beregnet til at indsamle information og sende dem til tredjepart. Hvad er spyware? Det er kendt inden for computervidenskab som ` ` spyware '' eller '' spyware '' til en type ondsindet software (malware), der opererer i et computersystem på en usynlig måde, der indsamler oplysninger Teknisk, personlig eller fortrolig og sender det via Internettet til tredjepart uden tilladelse fra computerbrugeren.

Dyr til hvirvelløse dyr

Dyr til hvirvelløse dyr

Vi forklarer dig, hvad hvirvelløse dyr er, og hvordan disse dyr klassificeres. Derudover eksempler på hvirvelløse dyr. Virvelløse dyr repræsenterer 95% af de kendte levende arter. Hvad er hvirvelløse dyr? Dyr til hvirvelløse dyr er kendt for alle arter i dyreriget, som ikke har en notocordio eller rygsnor, en rygsøjle eller et leddet indre skelet. I dett

undervisning

undervisning

Vi forklarer, hvad undervisningen er, hvilke metoder og teknikker der bruges. Derudover individuel og gruppeundervisning. Det faglige felt er ikke det eneste middel til undervisning. Hvad er undervisning? La ense anza henviser til transmission af viden, værdier og ideer blandt mennesker . Selvom denne handling normalt kun er relateret til visse akademiske områder, skal det bemærkes, at den ikke er det eneste middel til læring. An

International handel

International handel

Vi forklarer, hvad international handel er, dens betydning, fordele og andre egenskaber. Derudover er der forskelle med udenrigshandel. Lande kan deltage i international handel som sælgere eller købere. Hvad er international handel? Når vi taler om udenrigshandel, international handel eller verdenshandel, henviser vi til det sæt af økonomiske transaktioner, der involverer udveksling af varer og tjenester mellem de forskellige lande og deres respektive indre markeder. Den

Sociale færdigheder

Sociale færdigheder

Vi forklarer, hvad sociale færdigheder og eksempler på dette sæt adfærd er. Derudover hvad de er for og deres betydning. Sociale færdigheder er baseret på styring af kommunikation og følelser. Hvad er de sociale færdigheder? Det forstås ved `` sociale evner '' eller '' social kompetence '' til det sæt adfærd, som mennesket (og endda andre dyrearter) manifesterer sig i samfundssituationer, det vil sige af social organisation, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforstærkning (succes). Kort sagt:

konkurrenceevne

konkurrenceevne

Vi forklarer, hvad konkurrenceevnen er, og hvad strategisk planlægning består af. Derudover de typer af konkurrenceevne, der findes. En virksomhed opnår konkurrenceevne baseret på erfaring og læring. Hvad er konkurrenceevne? Konkurrenceevne defineres som en enheds eller organisations evne med eller uden overskud til at konkurrere . På