• Thursday October 29,2020

Effektiv kommunikation

Vi forklarer dig, hvad effektiv kommunikation er, og hvad dens elementer er. Derudover hvorfor det er så vigtigt og nogle eksempler.

Det er meget vigtigt, at udstederen ved klart, hvad han vil sende.
 1. Hvad er effektiv kommunikation?

Effektiv kommunikation er en, hvor afsenderen og modtageren koder en meddelelse i ækvivalent form . Så overføres meddelelsen med succes: modtageren forstår betydningen og hensigten med den udstedte meddelelse.

For at gøre kommunikationen effektiv er det meget vigtigt, at udstederen ved klart, hvad han vil overføre, og at han er opmærksom på egenskaberne hos den person eller de personer, til hvem Jeg vil sende den for at formulere beskeden på den bedst mulige måde.

I effektiv kommunikation skal afsenderen være eller i det mindste vises For dette er nøglen at vise, at du forstår, at det er en autoriseret stemme om, hvad der kommunikeres. Samtidig skal det overføres på bedst mulig måde med klare og præcise begreber, så der ikke er nogen misforståelser eller fejlagtige fortolkninger.

På den anden side bør meddelelsen, som udstederen formulerer, ikke kun være rationel, ikke kun følelsesladet, men kombinere begge dimensioner. På denne måde kan de, der ikke berøres af følelsesmæssige elementer, overbevises af de rationelle og omvendt. Men derudover kan det være en god strategi at fange opmærksomheden fra meddelelsesmodtageren.

Se også: Interpersonel kommunikation.

 1. Elementer af effektiv kommunikation

Kanalen er det fysiske medium, gennem hvilket meddelelsen transmitteres.

Inden for effektiv kommunikation - som i enhver form for kommunikation - er der visse elementer, der komponerer den. Nogle af dem er:

 • Udsteder. Den eller de personer, der producerer og sender beskeden.
 • Modtager. Den eller de personer, der modtager og fortolker beskeden.
 • Kode. Et sæt regler og tegn, som afsenderen bruger til at producere sin besked, og som også skal være kendt af modtageren for at tolke den.
 • Kanal. Det fysiske medium, gennem hvilket meddelelsen transmitteres, som går fra afsenderen til modtageren.
 • Meddelelse. Det objekt, der kommunikerer. Det formuleres og sendes af afsenderen og modtages og tolkes af modtageren.
 • Referent. Det element, situation eller begivenhed, som den henviser til eller "henviser" til meddelelsen.
 • Situation. Den kontekst, hvor afsenderen transmitterer sin besked, og i hvilken modtageren modtager den. For begge ender med at situationen påvirker eller endda konditionerer den måde, den formuleres på, og hvor budskabet fortolkes. Situationen kan eller måske ikke deles af begge.
 • Støj. Enhver form for interferens, der påvirker nogen af ​​de elementer, der er involveret i kommunikationen, og derfor ender med at påvirke den. Når der er støj - eller flere - er kommunikationen ikke effektiv.
 1. Betydningen af ​​effektiv kommunikation

En veludviklet meddelelse kan oversættes til et større salgsmængde.

Betydningen af ​​effektiv kommunikation ses tydeligt i forretningsmiljøet, hvor du kan gøre en forskel, når det kommer til at fremme produktivitet, men også for teams og menneskelige ressourcer til at arbejde ordentligt og på en komplementær måde.

På det akademiske område er det korrekt at transmittere indholdet, der er udarbejdet i en afhandling, også relevant for offentligheden at forstå, hvad forskningen bestod af, og hvad konklusionerne var omkring den.

I politik er opnåelse af et klart og overbevisende budskab nøglen til at opnå stemmer og nå konsensus, når der gennemføres en foranstaltning. Ineffektiv kommunikation kan være ulykkelig for mange borgere.

På kommercielt plan gør kommunikation også en forskel: en veludviklet besked kan omsættes til højere salgsvolumen .

 1. Eksempler på effektiv kommunikation

En effektiv kommunikation kan specificeres ved forskellige ruter eller kanaler. Nogle eksempler kan være:

 • Skriftlig kommunikation. Her kan vi finde en universitetsafhandling, hvor forfatteren forklarer om en tidligere undersøgelse og når en konklusion.
 • Oral kommunikation Diskussionen om en politiker kan være et eksempel, når han argumenterer for, hvorfor det skal afstemes om i en offentlig handling.
 • Gesticulacin. Gennem signaler eller bevægelser kommunikerer afsenderen for eksempel noget, hvor chaufføren af ​​en bil kan parkere, og hvordan man gør det.
 1. Effektiv kommunikation i virksomheder

Effektiv kommunikation er et vigtigt værktøj, når man motiverer personalet.

Effektiv kommunikation er afgørende i virksomhederne. Den korrekte transmission af en meddelelse afhænger af dens produktivitet, såvel som personalets korrekte funktion og som en helhed, i alle rækker.

Effektiv kommunikation hjælper med at skabe tillid mellem menneskelige ressourcer og ved også klart, hvad der er de mål og mål, der skal følges for at vælge den rigtige vej for det

Effektiv kommunikation er et nøgleværktøj til at motivere personale og få dem til at føle sig en del af teamet.

Effektiv kommunikation hjælper også med at generere mere horisontale strukturer, hvor alle kan lytte og blive hørt, hvilket er nøglen, især for nye generationer, som er b Søg efter konstant feedback .

Effektiv kommunikation i enhver organisation afhænger dog altid af dens ledere, som burde være den første til at implementere den. Det er også vigtigt, at du ved, hvilken der er den bedste kanal til dette såvel som den bedst egnede tid.

Når man vælger ledere, skal der tages hensyn til kommunikationsevner.

 1. Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation er den, der transmitteres på en klar måde . Dette gælder ikke kun indholdet af kommunikationen, men også de ledsagende elementer, såsom bevægelser og lyde.

Assertiv kommunikation er derudover altid ledsaget af empati af den der producerer den. Idéen med selvsikker kommunikation er altid at skabe et oprigtigt og uforanderligt klima. konflikter mellem parterne.

Følg i: Assertiv kommunikation.


Interessante Artikler

Journalistisk tekst

Journalistisk tekst

Vi forklarer, hvad en journalistisk tekst er, og dens hovedmål. Derudover de journalistiske genrer, der findes og eksempler. Journalistisk tekst er afledt af journalistik eller social kommunikation. Hvad er en avistekst? Når vi taler om en journalistisk tekst, henviser vi til en skrivning (generelt, selvom det også kan være en auditiv eller audiovisuel tekst), der stammer fra den professionelle praksis inden for journalistik eller kommunikation. So

Gregoriansk kalender

Gregoriansk kalender

Vi forklarer, hvad den gregorianske kalender er, og oprindelsen af ​​dens navn. Derudover hvordan det blev komponeret og lidt af dets historie. Det gregorianske kalendernavn kommer fra pave Gregor XIII. Hvad er den gregorianske kalender? Det er kendt som den gregorianske kalender i den oprindelige europæiske kalender, for den aktuelle accept overalt i verden, siden den erstattede den julianske kalender i år 1582. Dets

demograf

demograf

Vi forklarer, hvad demografi er, hvordan den klassificeres, dens betydning og andre egenskaber. Derudover er de demografiske data. Demografi analyserer forskellige aspekter af menneskelige populationer. Hvad er demografi? Demografi er den videnskab, der studerer menneskelige populationer statistisk , dvs

Fremstillingsmidler

Fremstillingsmidler

Vi forklarer, hvad der er produktionsmidlerne, og hvilke typer der findes. Derudover den kapitalistiske og socialistiske vision om produktionsmidlerne. En fabriks samlebånd er en del af produktionsmidlet. Hvad er produktionsmidlerne? Produktionsmidlerne er økonomiske ressourcer, også kaldet fysisk kapital , som giver dig mulighed for at udføre noget produktivt produkt, såsom fremstilling af en artikel røv af forbrug eller levering af en tjeneste. Dett

sekund

sekund

Vi forklarer dig, hvad et sekund er i måling af tid, hvor lang tid det varer og historien om dens definition. Derudover hvor lang tid er et minut. Når det lykkes, dannes sekunderne minutter og timer. Hvad er et sekund? Baseenheden til måling af tid for det internationale system af enheder (SI) kaldes andet. D

Hele numre

Hele numre

Vi forklarer, hvad er heltalene, de forskellige egenskaber, de har, og nogle eksempler på dette nummersæt. Heltalnumre er repræsenteret med bogstavet Z. Hvad er hele tallene? Det er kendt som numerisk sæt, der indeholder alle de naturlige tal , deres negative inverse og nul. Numerisk betegnes med brevet Z fra det tyske ord z ahlen ( n me ). Lo