• Monday June 27,2022

Effektiv kommunikation

Vi forklarer dig, hvad effektiv kommunikation er, og hvad dens elementer er. Derudover hvorfor det er så vigtigt og nogle eksempler.

Det er meget vigtigt, at udstederen ved klart, hvad han vil sende.
 1. Hvad er effektiv kommunikation?

Effektiv kommunikation er en, hvor afsenderen og modtageren koder en meddelelse i ækvivalent form . Så overføres meddelelsen med succes: modtageren forstår betydningen og hensigten med den udstedte meddelelse.

For at gøre kommunikationen effektiv er det meget vigtigt, at udstederen ved klart, hvad han vil overføre, og at han er opmærksom på egenskaberne hos den person eller de personer, til hvem Jeg vil sende den for at formulere beskeden på den bedst mulige måde.

I effektiv kommunikation skal afsenderen være eller i det mindste vises For dette er nøglen at vise, at du forstår, at det er en autoriseret stemme om, hvad der kommunikeres. Samtidig skal det overføres på bedst mulig måde med klare og præcise begreber, så der ikke er nogen misforståelser eller fejlagtige fortolkninger.

På den anden side bør meddelelsen, som udstederen formulerer, ikke kun være rationel, ikke kun følelsesladet, men kombinere begge dimensioner. På denne måde kan de, der ikke berøres af følelsesmæssige elementer, overbevises af de rationelle og omvendt. Men derudover kan det være en god strategi at fange opmærksomheden fra meddelelsesmodtageren.

Se også: Interpersonel kommunikation.

 1. Elementer af effektiv kommunikation

Kanalen er det fysiske medium, gennem hvilket meddelelsen transmitteres.

Inden for effektiv kommunikation - som i enhver form for kommunikation - er der visse elementer, der komponerer den. Nogle af dem er:

 • Udsteder. Den eller de personer, der producerer og sender beskeden.
 • Modtager. Den eller de personer, der modtager og fortolker beskeden.
 • Kode. Et sæt regler og tegn, som afsenderen bruger til at producere sin besked, og som også skal være kendt af modtageren for at tolke den.
 • Kanal. Det fysiske medium, gennem hvilket meddelelsen transmitteres, som går fra afsenderen til modtageren.
 • Meddelelse. Det objekt, der kommunikerer. Det formuleres og sendes af afsenderen og modtages og tolkes af modtageren.
 • Referent. Det element, situation eller begivenhed, som den henviser til eller "henviser" til meddelelsen.
 • Situation. Den kontekst, hvor afsenderen transmitterer sin besked, og i hvilken modtageren modtager den. For begge ender med at situationen påvirker eller endda konditionerer den måde, den formuleres på, og hvor budskabet fortolkes. Situationen kan eller måske ikke deles af begge.
 • Støj. Enhver form for interferens, der påvirker nogen af ​​de elementer, der er involveret i kommunikationen, og derfor ender med at påvirke den. Når der er støj - eller flere - er kommunikationen ikke effektiv.
 1. Betydningen af ​​effektiv kommunikation

En veludviklet meddelelse kan oversættes til et større salgsmængde.

Betydningen af ​​effektiv kommunikation ses tydeligt i forretningsmiljøet, hvor du kan gøre en forskel, når det kommer til at fremme produktivitet, men også for teams og menneskelige ressourcer til at arbejde ordentligt og på en komplementær måde.

På det akademiske område er det korrekt at transmittere indholdet, der er udarbejdet i en afhandling, også relevant for offentligheden at forstå, hvad forskningen bestod af, og hvad konklusionerne var omkring den.

I politik er opnåelse af et klart og overbevisende budskab nøglen til at opnå stemmer og nå konsensus, når der gennemføres en foranstaltning. Ineffektiv kommunikation kan være ulykkelig for mange borgere.

På kommercielt plan gør kommunikation også en forskel: en veludviklet besked kan omsættes til højere salgsvolumen .

 1. Eksempler på effektiv kommunikation

En effektiv kommunikation kan specificeres ved forskellige ruter eller kanaler. Nogle eksempler kan være:

 • Skriftlig kommunikation. Her kan vi finde en universitetsafhandling, hvor forfatteren forklarer om en tidligere undersøgelse og når en konklusion.
 • Oral kommunikation Diskussionen om en politiker kan være et eksempel, når han argumenterer for, hvorfor det skal afstemes om i en offentlig handling.
 • Gesticulacin. Gennem signaler eller bevægelser kommunikerer afsenderen for eksempel noget, hvor chaufføren af ​​en bil kan parkere, og hvordan man gør det.
 1. Effektiv kommunikation i virksomheder

Effektiv kommunikation er et vigtigt værktøj, når man motiverer personalet.

Effektiv kommunikation er afgørende i virksomhederne. Den korrekte transmission af en meddelelse afhænger af dens produktivitet, såvel som personalets korrekte funktion og som en helhed, i alle rækker.

Effektiv kommunikation hjælper med at skabe tillid mellem menneskelige ressourcer og ved også klart, hvad der er de mål og mål, der skal følges for at vælge den rigtige vej for det

Effektiv kommunikation er et nøgleværktøj til at motivere personale og få dem til at føle sig en del af teamet.

Effektiv kommunikation hjælper også med at generere mere horisontale strukturer, hvor alle kan lytte og blive hørt, hvilket er nøglen, især for nye generationer, som er b Søg efter konstant feedback .

Effektiv kommunikation i enhver organisation afhænger dog altid af dens ledere, som burde være den første til at implementere den. Det er også vigtigt, at du ved, hvilken der er den bedste kanal til dette såvel som den bedst egnede tid.

Når man vælger ledere, skal der tages hensyn til kommunikationsevner.

 1. Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation er den, der transmitteres på en klar måde . Dette gælder ikke kun indholdet af kommunikationen, men også de ledsagende elementer, såsom bevægelser og lyde.

Assertiv kommunikation er derudover altid ledsaget af empati af den der producerer den. Idéen med selvsikker kommunikation er altid at skabe et oprigtigt og uforanderligt klima. konflikter mellem parterne.

Følg i: Assertiv kommunikation.


Interessante Artikler

Kønsvold

Kønsvold

Vi forklarer, hvad kønsvold er, og hvilke typer vold der findes. Derudover hvad skal man gøre, når man står over for en voldshandling. Kønsvold inkluderer trusler og berøvelse af politiske og borgerlige frihedsrettigheder. Hvad er kønsvold? Kønsbaseret vold er den vold, som nogen udøver mod en person kun på grund af deres køn . De handli

stjerne

stjerne

Vi forklarer dig, hvad stjernerne er, og hvad er stjernerne i solsystemet. Derudover de typer af stjerner, der findes, og deres egenskaber. Ikke alle eksisterende stjerner er synlige med det blotte øje. Hvad er stjernerne? De forskellige fysiske enheder, der findes i universet, fra et astronomisk perspektiv, er kendt som stjerner, mere formelt som himmellegemer.

Handelsret

Handelsret

Vi forklarer, hvad handelsret er. Betydning, karakteristika, kilder og grene af handelsret. Anvendelseseksempler. Et eksempel er internationale handelsaftaler og regler. Hvad er handelsret? Handelsretten eller handelsretten er en bestemt gren af ​​privatretten, der sigter mod at regulere og ledsage dynamikken i udveksling af varer og tjenester , det vil sige de kommercielle handlinger, der er omhandlet i loven, samt de juridiske konsekvenser, der følger af dem. Med

passiver

passiver

Vi forklarer, hvad forpligtelsen er, hvordan denne type regnskabsmæssige forpligtelser klassificeres og dens forhold til aktivet og egenkapitalen. Den `` passive '' inkluderer alle kontraktlige forpligtelser og gæld i et selskab. Hvad er ansvaret? Passivt, i finansregnskab, betyder en persons eller virksomheds forpligtelser, dets gæld til forskellige typer kreditorer . D

Systemisk tanke

Systemisk tanke

Vi forklarer dig, hvad systemisk tænkning er dens principper, metode og egenskaber. Derudover tænker årsag-virkning. Systemisk tænkning studerer, hvordan elementer artikuleres i en helhed. Hvad er systemisk tænkning? Systemisk tænkning eller systematisk tænkning er en konceptuel ramme, der forstår virkeligheden som et system af sammenkoblede objekter eller undersystemer. Forsøg

Avogadros nummer

Avogadros nummer

Vi forklarer dig, hvad Avogadros nummer er, hvad er værdien af ​​denne konstante og en kort historie om dens opfindelse. Avogadros nummer er en dimensionløs værdi. Hvad er Avogadros nummer? I kemi kaldes det Avogadro ) der kan findes i mængden af ​​en mol af det nævnte stof. Sagt på enklere vilkår er det en forholdsfaktor, der relaterer den typiske masse (stofmængde) af et stof og den masse, der er til stede i en prøve af samme. Den accepterede