• Friday January 21,2022

samfund

Vi forklarer, hvad et samfund er, og hvad dets egenskaber er. Derudover er typerne af samfund og Max Weber tilgang.

Fællesskaberne deler værdier og told.
 1. Hvad er samfund?

Et samfund er en gruppe af individer, hvad enten det er mennesker eller dyr, der har fælles elementer, såsom det område, de bor, opgaver, værdier, roller, sprog eller religion. n.

Det sker også , at folk samles for at have det samme mål at nå og er kendetegnet ved spontant og ikke frivilligt, som det er tilfældet med samfund.

Et samfund, i økologi, henviser til det sæt af levende væsener, der bor i et vist levested. Et eksempel er samfundet for et plateau, der er sammensat af alle de svampe, planter, dyr og bakterier, der udvikler sig der.

Fællesskaber kan formes omkring forskellige elementer til fælles, som er det, der udgør identiteten af ​​det, og derfor kan vi tale om flere typer samfund.

Nogle videnskaber, der kommer til dette udtryk, er:

 • Sociologa
 • politolog
 • Epistemologa
 • antropologa
 • lingvistik
 • Kulturantropologi

Det kan tjene dig: Virtuelle samfund.

 1. Egenskaber ved et samfund

I en kultur deles de samme skikke og verdenssyn.

Egenskaberne, som samfundene besidder, er:

 • Hygge. Sameksistensen af ​​dens medlemmer i det samme geografiske område.
 • Sprog. Fælles sprog, der giver mulighed for forståelse.
 • Kultur. Det vil sige, at medlemmerne har de samme fælles værdier (bestemmelserne om at afgrænse hvad der er tilladt og hvad der ikke er inden for samfundet), de samme skikke, den samme verdenssyn og en stabil uddannelse, der overfører fra generation til generation det hele.

I et større samfund, der indeholder det, skal det bemærkes, at samfund altid er i kontakt med andre sociale grupper, som de interagerer med.

 1. Typer af samfund

Et religiøst samfund refererer til grupper, der bekender en religion.
 • Videnskabeligt samfund. Dette udtryk henviser til forskerne som helhed under hensyntagen til de forbindelser og interaktioner, der findes mellem dens medlemmer. Båndet mellem det videnskabelige samfund afhænger ikke af at arbejde eller ikke samarbejde, men af ​​de forbindelser, der er etableret fra udveksling af ideer, forskning eller hypotese gennem offentliggjort forskning, kongresser eller specialtidsskrifter.
 • Religiøst samfund. Det henviser til de forbindelser, der er etableret mellem mennesker, der gennem et fælles liv forsøger at nå et religiøst mål, såsom protestanter, missionærer, anglikanisme eller katolisisme. Dette udtryk bruges også til at henvise til de grupper af mennesker, der bekender andre religioner.
 • Uddannelsesfællesskab. Disse består af de mennesker, der påvirker, er en del af eller påvirkes af uddannelsesmiljøet, hvad enten det er et universitet, et universitet eller en børnehave. Inden for uddannelsessamfundet kan du inkludere institutionens myndigheder, lærere, studerende, alumner, naboer, rengøringspersonale, blandt andre.
 • Landdistrikterne samfund. Som navnet antyder består det af de personer, der bor og udøver deres aktiviteter på landet, langt fra byen . Som et resultat er dens vigtigste aktiviteter landbrug og husdyr, og hvor industrien ikke er noget, der er udviklet. Generelt er levering af tjenester såsom belysning, drikkevand, elektricitet eller rengøring normalt sjældent, så livet der er mere usikkert end i byerne.
 • Biologisk samfund Disse er sammensat af de planter, svampe og dyr, der lever i det samme økosystem. Inden for dette er mennesker også inkluderet.
 1. «Community» ifølge Max Weber

Det klassiske koncept om hvad der er et fællesskab tilbydes af sociologen og historikeren Max Weber, der definerer det som: ( ) et forhold n social, hvornår og i det omfang det er inspireret af den subjektive (affektive eller traditionelle) følelse af deltagerne om at udgøre en hel . The Methodology of Social Sciences, The Free Press, N. York, 1949. P g. 40.

Dette traditionelle syn på den politiske undersøgelse argumenterer for, at samfundets bånd grundlæggende er baseret på den rationalitet, som hver deltager har og udøver for sig selv, og som han samarbejder om at forene og handle på en tilknyttet måde. at nå et fælles mål.

Impulserne, der motiverer socialt handlende mennesker, er bindinger af positive affektive følelser og respekt for de etablerede traditioner i det samfund, de tilhører.

På den anden side er denne definition i total modstand mod begrebet kamp kan vi sige, at Max Weber mener, at det i et lokalsamfund er fremherskende af om kampen, private interesser og konkurrence.

 • Udvid: Fællesskabet ifølge Max Weber.

Interessante Artikler

ILO

ILO

Vi forklarer hvad ILO er, da det blev grundlagt og denne internationale organisations historie. Derudover er dens forskellige funktioner. ILO behandler spørgsmål, der er relevante for arbejdslovgivningen. Hvad er OIT? ILO står for Den Internationale Arbejdsorganisation , et specialiseret agentur tilknyttet De Forenede Nationers Organisation (FN) oprettet for at behandle spørgsmål, der er relevante for lovgivningen n af arbejde og arbejdsrelationer. OIT

antistof

antistof

Vi forklarer dig, hvad antimateriale er, hvordan det blev opdaget, dets egenskaber, forskelle med stof og hvor det findes. Antimatteren er sammensat af antielektroner, antineutroner og antiprotoner. Hvad er antimateriale? I partikelfysik kaldes den type stof, der udgøres af antipartikler, antimaterie i stedet for almindelige partikler.

apoptose

apoptose

Vi forklarer, hvad apoptose er, hvilken funktion den har, og hvad dens faser er. Derudover neuronal apoptose og forskelle med nekrose. Apoptose er en kontrolleret proces med celledød. Hvad er apoptose? Apoptose er mekanismen for cellulær selvdestruktion, der tillader kroppen at kontrollere udviklingen og væksten af ​​celler for at udelukke dem med unormale eller farlige defekter. Denne

luft

luft

Vi forklarer, hvad luften er, og hvad den er lavet af. Derudover er det dens fysiske og kemiske egenskaber. Luftforurening Luft er et luftformigt lag af største betydning for livet på Jorden. Hvad er luften? Vi kalder ofte luft det homogene sæt af atmosfæriske gasser, som fastholdes af Jordens tyngdekraft omkring vores planet. Lu

regeringen

regeringen

Vi forklarer dig, hvad regeringen er, og hvilke funktioner de skal udføre. Derudover er de forskellige regeringsformer. Regeringen består af ledere af den udøvende gren af ​​staten. Hvad er regering? Regeringen er den myndighed, der leder en politisk enhed, og hvis funktion er at administrere og kontrollere staten og dens institutioner , udøve myndighed og regulere samfundet. En reg

Absolute Befolkning

Absolute Befolkning

Vi forklarer, hvad den absolutte befolkning er, hvordan den beregnes, og eksempler på absolut befolkning i Mexico, Brasilien og Kina. Kort over befolkningstæthed verden over (relativ befolkning). Wikipedia Absolut befolkning Den absolutte befolkning er antallet af mennesker, der bor i et område i en given periode. D