• Thursday April 15,2021

samfund

Vi forklarer, hvad et samfund er, og hvad dets egenskaber er. Derudover er typerne af samfund og Max Weber tilgang.

Fællesskaberne deler værdier og told.
 1. Hvad er samfund?

Et samfund er en gruppe af individer, hvad enten det er mennesker eller dyr, der har fælles elementer, såsom det område, de bor, opgaver, værdier, roller, sprog eller religion. n.

Det sker også , at folk samles for at have det samme mål at nå og er kendetegnet ved spontant og ikke frivilligt, som det er tilfældet med samfund.

Et samfund, i økologi, henviser til det sæt af levende væsener, der bor i et vist levested. Et eksempel er samfundet for et plateau, der er sammensat af alle de svampe, planter, dyr og bakterier, der udvikler sig der.

Fællesskaber kan formes omkring forskellige elementer til fælles, som er det, der udgør identiteten af ​​det, og derfor kan vi tale om flere typer samfund.

Nogle videnskaber, der kommer til dette udtryk, er:

 • Sociologa
 • politolog
 • Epistemologa
 • antropologa
 • lingvistik
 • Kulturantropologi

Det kan tjene dig: Virtuelle samfund.

 1. Egenskaber ved et samfund

I en kultur deles de samme skikke og verdenssyn.

Egenskaberne, som samfundene besidder, er:

 • Hygge. Sameksistensen af ​​dens medlemmer i det samme geografiske område.
 • Sprog. Fælles sprog, der giver mulighed for forståelse.
 • Kultur. Det vil sige, at medlemmerne har de samme fælles værdier (bestemmelserne om at afgrænse hvad der er tilladt og hvad der ikke er inden for samfundet), de samme skikke, den samme verdenssyn og en stabil uddannelse, der overfører fra generation til generation det hele.

I et større samfund, der indeholder det, skal det bemærkes, at samfund altid er i kontakt med andre sociale grupper, som de interagerer med.

 1. Typer af samfund

Et religiøst samfund refererer til grupper, der bekender en religion.
 • Videnskabeligt samfund. Dette udtryk henviser til forskerne som helhed under hensyntagen til de forbindelser og interaktioner, der findes mellem dens medlemmer. Båndet mellem det videnskabelige samfund afhænger ikke af at arbejde eller ikke samarbejde, men af ​​de forbindelser, der er etableret fra udveksling af ideer, forskning eller hypotese gennem offentliggjort forskning, kongresser eller specialtidsskrifter.
 • Religiøst samfund. Det henviser til de forbindelser, der er etableret mellem mennesker, der gennem et fælles liv forsøger at nå et religiøst mål, såsom protestanter, missionærer, anglikanisme eller katolisisme. Dette udtryk bruges også til at henvise til de grupper af mennesker, der bekender andre religioner.
 • Uddannelsesfællesskab. Disse består af de mennesker, der påvirker, er en del af eller påvirkes af uddannelsesmiljøet, hvad enten det er et universitet, et universitet eller en børnehave. Inden for uddannelsessamfundet kan du inkludere institutionens myndigheder, lærere, studerende, alumner, naboer, rengøringspersonale, blandt andre.
 • Landdistrikterne samfund. Som navnet antyder består det af de personer, der bor og udøver deres aktiviteter på landet, langt fra byen . Som et resultat er dens vigtigste aktiviteter landbrug og husdyr, og hvor industrien ikke er noget, der er udviklet. Generelt er levering af tjenester såsom belysning, drikkevand, elektricitet eller rengøring normalt sjældent, så livet der er mere usikkert end i byerne.
 • Biologisk samfund Disse er sammensat af de planter, svampe og dyr, der lever i det samme økosystem. Inden for dette er mennesker også inkluderet.
 1. «Community» ifølge Max Weber

Det klassiske koncept om hvad der er et fællesskab tilbydes af sociologen og historikeren Max Weber, der definerer det som: ( ) et forhold n social, hvornår og i det omfang det er inspireret af den subjektive (affektive eller traditionelle) følelse af deltagerne om at udgøre en hel . The Methodology of Social Sciences, The Free Press, N. York, 1949. P g. 40.

Dette traditionelle syn på den politiske undersøgelse argumenterer for, at samfundets bånd grundlæggende er baseret på den rationalitet, som hver deltager har og udøver for sig selv, og som han samarbejder om at forene og handle på en tilknyttet måde. at nå et fælles mål.

Impulserne, der motiverer socialt handlende mennesker, er bindinger af positive affektive følelser og respekt for de etablerede traditioner i det samfund, de tilhører.

På den anden side er denne definition i total modstand mod begrebet kamp kan vi sige, at Max Weber mener, at det i et lokalsamfund er fremherskende af om kampen, private interesser og konkurrence.

 • Udvid: Fællesskabet ifølge Max Weber.

Interessante Artikler

dygtighed

dygtighed

Vi forklarer dig, hvad der er den færdighed og evner, som en person kan besidde. Derudover de typer, der findes, og deres forhold til dygtigheden. Dygtighed er en bestemt form for egnethed til en bestemt aktivitet. Hvad er evnen? Ifølge Det Kongelige Spanske Akademi forstås dygtighed som en evne til at udføre en bestemt opgave eller aktivitet korrekt og let. På

umistelig

umistelig

Vi forklarer hvad der er uoverkommelig og de umistelige rettigheder, der findes. Derudover nævnes omtalerne om dette udtryk i historien. Umistelige henviser til de rettigheder, der betragtes som grundlæggende. Hvad er umistelig? Det umistelige ord kommer fra et latin ord, der refererer til noget, der ikke kan fremmedgøres (det vil sige, hvis domæne ikke kan videregives eller overføres fra et individ til et andet). Den

føre

føre

Vi forklarer, hvad bly er, og de forskellige egenskaber ved dette kemiske element. Derudover bruges det, og hvor det kan findes. I sin almindelige tilstand er blyet et solidt, tæt og blåligt gråt metal. Hvad er bly? Leadet er et kemisk symbolelement Pb (fra det latinske plumbum ) og atomnummer 82 i den periodiske tabel. D

Administration

Administration

Vi forklarer dig, hvad administrationen er, og hvilke elementer denne teknik bruger. Derudover administrationsværdier. Administrationen bruges i både offentlig og privat ledelse. Hvad er administration? Administrationen er en teknik, der består i planlægning, strategi eller organisering af de samlede ressourcer, som en enhed , agentur, samfund har for at udvinde dem fra dem Maksimum mulige fordele i henhold til de ønskede ender. Udt

Tab af fortjeneste

Tab af fortjeneste

Vi forklarer dig, hvad der er den tabte fortjeneste, og hvornår denne situation opstår. Derudover beregningsmetoder og eksempler på tab af fortjeneste. I mange tilfælde tilbyder forsikringsselskaberne deres forsikrede kompensation for tabt overskud. Hvad er tab uden fortjeneste? Der er tale om en lov om ophør med fortjeneste , når der opstår en form for ejendomsskade, som består i hindringen af ​​en legitim økonomisk gevinst eller tabet af en økonomisk fortjeneste som følge af handlinger eller beslutninger fra en tredjepart. Tab af tab er

effektivitet

effektivitet

Vi forklarer dig, hvad effektivitet er, og hvad er dens forskelle med effektivitet. Derudover er effektivitet og eksempler på effektivitet. Effektivitet fokuserer ikke på, hvordan man kan nå et mål, mens det nås. Hvad er effektiviteten? I henhold til den spanske sprogordbog fra Det Kongelige Spanske Akademi ville effektiviteten være kvaliteten på noget, der frembringer den ønskede eller forventede effekt , som brugen af Stemme uden effektivitet. Dette