• Thursday August 5,2021

adfærd

Vi forklarer, hvad adfærden er, og hvilke typer adfærd der findes. Hvilke faktorer regulerer det og dets rolle i individets tilpasning.

Opførsel henviser til individuelle synlige og eksterne faktorer.
 1. Hvad er adfærden?

Opførsel henviser til folks adfærd . På psykologiområdet forstås det, at adfærd er udtryk for individernes særpræg, dvs. manifestationen af ​​personlighed. Derfor refererer konceptet til individuelle synlige og eksterne faktorer.

Det er underforstået, at der er tre faktorer, der regulerer eller påvirker adfærd, disse er:

 • Slut, først slutningen. Det er fra formålet med adfærden, at adfærden får en mening og giver anledning til en fortolkning.
 • Motivation. For det andet er motivationen, det vil sige, at adfærden har noget, der mobiliserer den.
 • Kausalitet. Opførslen besidder eller forekommer også af en bestemt årsag.

Derudover betragtes det, at der er to flere elementer, der dirigerer adfærd, de er elementerne i samfundet og miljøet og de biologiske elementer.

 • Elementer af miljøet. I det første tilfælde henvises der til det miljø, hvor emnet er nedsænket, både i relation til det fysiske og sociale miljø, herunder de institutioner, der udgør det. Med andre ord henvises kun til eksterne faktorer.
 • Biologiske elementer Forbundet med de genetiske problemer, der er determinanter i den biologiske proces. Med andre ord har de en intern karakter. Derudover kan du tilføje andre faktorer, såsom fodring eller måneders drægtighed i livmoderen. Derfor er grundlaget for menneskelig adfærd relateret til både den psykologiske og den fysiologiske del af mennesker på en komplementær måde.

Det forstås, at mennesker har forskellige opførsler, idet de i dette tilfælde definerer opførsel som en reaktion. Mangfoldigheden af ​​adfærd skyldes, at enkeltpersoner ønsker forskellige formål, er under forskellige omstændigheder og er forskellige som mennesker. På denne måde udsættes det for, at opførslen reagerer på slutningen, stimulansen og det præcise øjeblik, motivet befinder sig i.

 • Udvid: Hvad forstår vi ved opførsel?
 1. Opførsel som et tilpasningsværktøj

Intelligens er en opførsel, som er meget vanskelig at analysere og forstå.

Opførslen er igen et værktøj, der giver individet mulighed for at tilpasse sig det miljø, hvor han er nedsænket. Derfor er der adfærd af forskellig art:

 • Refleksioner. Det er automatiske adfærd, der er meget enkle, da de repræsenterer responsen på en given stimulus.
 • Intelligens. Det er en anden type adfærd, der er meget vanskeligt at analysere og forstå og som også giver store ændringer.
 • Ubevidst opførsel. De reagerer meget hurtigt på en tilpasning til situationen uden nødvendigvis at vide, hvilke årsager der flytter emnerne i dette tilfælde.
 • Adaptiv adfærd De bruges af enkeltpersoner til at være i stand til at indsætte sig socialt. Til dette kræver de læring, motiveringer og hukommelse.
 • Kommunikativ adfærd Det udtrykkes gennem sprog, uanset om det er mundtligt, skriftligt, underskrevet osv.
 1. Adfærdspsykologi

Behaviorism er en af ​​de vigtigste strømme i psykologien. Det understøttes af filosofien om praksis. Denne strøm forstår, at adfærd skal analyseres på en videnskabelig måde ved at integrere planer som følelsesmæssig, motorisk, kognitiv og sensorisk.

Til dette rejser det tre øjeblikke af processen:

 • selve opførselstiden,
 • adfærdsanalyse gennem erfaring,
 • Opførselsstrukturen.

Det kan tjene dig:

 • Menneskelig adfærd inden for psykologi.

Interessante Artikler

diagram

diagram

Vi forklarer, hvad et diagram er, og hvilke typer diagrammer der findes. Hertil kommer, hvad er formålet med diagrammerne, og hvorfor er de så nyttige. Diagrammerne hjælper med at forenkle kommunikation og information. Hvad er et diagram? Et diagram er en graf, der kan være enkel eller kompleks, med få eller mange elementer, men som tjener til at forenkle kommunikation og information om en bestemt proces eller system. Der

regel

regel

Vi forklarer, hvad reglerne er, og på hvilke områder vi kan finde dem. Sociale, kriminelle, juridiske, redaktionelle og andre normer. Sociale normer er adfærdsregler i et samfund. Hvad er en norm? Reglerne er regler, der er fastlagt med henblik på at regulere adfærd og således forsøge at opretholde en orden . Denne

bakterier

bakterier

Vi forklarer dig, hvad bakterier er, hvilke typer der findes, og hvordan er deres struktur. Derudover nogle eksempler og deres forskelle med virussen. Bakterier er de mest primitive og rigelige levende væsener på planeten Jorden. Hvad er bakterierne? Det kaldes et domæne af prokaryote mikroorganismer (blottet for en cellekerne) af forskellige mulige former og størrelser, der sammen med archaea udgør de mest primitive levende væsener og m Det er rigeligt på planeten Jorden , tilpasset stort set alle forhold og levesteder, herunder parasit. Nogle

Politiske videnskaber

Politiske videnskaber

Vi forklarer dig, hvad de politiske videnskaber er, og hvad deres oprindelse var. Studieobjekt, arbejdsmarked og grene af statsvidenskab. De politiske videnskaber danner fagfolk, der er villige til et meget forskelligt arbejdsfelt. Hvad er de politiske videnskaber? Det kaldes politisk videnskab, eller også politik, for samfundsvidenskab, der er interesseret i studiet af de teoretiske og praktiske aspekter af politik , det vil sige systemer politisk og regeringsmæssig opførsel af samfund for at etablere en nøjagtig og objektiv metode til disse spørgsmål, baseret på observation af virkeligheden.

stereotype

stereotype

Vi forklarer, hvad en stereotype er, og hvordan dette strukturerede billede fungerer. Derudover typer stereotyper og en kort konklusion. Stereotyper er et sæt forudbestemte ideer, holdninger og overbevisninger. Hvad er stereotype? En stereotype består af et struktureret billede og accepteret af de fleste mennesker som repræsentativt for en bestemt gruppe. D

Naturligt landskab

Naturligt landskab

Vi forklarer, hvad et naturlandskab er, og hvad dets elementer er. Derudover er dens vigtigste egenskaber, eksempler og kulturlandskab. Naturlige landskaber er langt fra folks daglige liv. Hvad er et naturligt landskab? Naturlige landskaber er de fysiske rum, der ikke er blevet ændret af menneskets hånd .