• Friday December 3,2021

Visuel forurening

Vi forklarer, hvad visuel forurening er, dens årsager og de forskellige virkninger, den producerer. Derudover er dets mulige løsninger og eksempler.

Visuel forurening præsenterer elementer som plakater, kabler, poster, reklamer osv.
 1. Hvad er visuel forurening?

Ligesom forurening er tilstedeværelsen i miljøet af giftige eller fremmede stoffer i deres fysiske og kemiske cyklusser, kalder vi tilstedeværelsen visuel kontaminering af tilstedeværelsen af visuelle elementer i et landskab, der afbryder dens æstetik, krænker dens overordnede opfattelse og hindrer opfattelsen af ​​miljøet.

Visuel forurening kan forekomme i både landdistrikter og bymiljøer i betragtning af tilstedeværelsen af ​​ikke-arkitektoniske elementer såsom plakater, antenner, kabler, poster, reklamer, gitterværk blandt andre mulige faktorer, der genererer en på visuel stimulering af en aggressiv, invasiv og normalt samtidig karakter.

Disse typer af forstyrrelser genererer en miljøpåvirkning, der ikke er ubetydelig, da deres indflydelse på livskvaliteten i forurenede miljøer er berygtet og betydelig.

Normalt er dette elementer, der modsiger den æstetiske eller panoramiske tendens i landskabet, der introducerer eksternt visuelt indhold, der påvirker eller ødelægger miljøet .

Som de andre former for forurening kræver det visuelle regler, love og ordinancer, der holder det under minimumsgrænserne for, hvad der er acceptabelt. Meget visuelt kontaminerede miljøer genererer afvisning og tvinger folk til at flygte hurtigt.

Det kan tjene dig: Jordforurening.

 1. Årsager til visuel forurening

Visuel forurening har en tendens til at være en konsekvens af menneskelig aktivitet.

Visuel forurening, som andre former for forurening, er en tendens til at være en konsekvens af menneskelig aktivitet . Annoncering, byudvidelse, industrialisering og landbrugsliv efterlader ofte visuelle spor af dens eksistens, hvoraf mange ikke er beregnet til at blande sig så lidt som muligt i miljøet eller endda er designet til at fremhæve så meget som muligt af det.

Al denne spænding, som de visuelle forurenende stoffer forbipasserende, tvinger dem til at være opmærksom på dem eller distrahere dem fra det, der kunne være et venligt eller fredeligt miljø, ender med at køre folk væk eller, hvis de ikke kan, stresse dem og få dem til at lide.

 1. Effekter af visuel forurening

De vigtigste virkninger af visuel forurening hos mennesker peger på øget stress, hvilket markant forringer deres leve-, arbejds- eller udviklingsforhold.

Stress kan have indflydelse på folks kardiovaskulære sundhed, deres følelsesmæssige eller psykologiske helbred og endda reducere deres produktivitetsmargener ved konstant at distrahere dem.

På den anden side har visuel forurening negativ indflydelse på turisme og rekreative aktiviteter, da det får fjendtlige miljøer, der skal være harmoniske eller fredelige, og det har igen økonomiske og sociale konsekvenser .

 1. Løsninger til visuel forurening

Nogle mulige løsninger på miljøforurening er:

 • Reduktion og kontrol af mængden af ​​reklame eller andre meddelelser, der er tilladt i et specifikt område, bymæssigt eller landligt.
 • Hyppig fjernelse af skilte, plakater og andre forældede annoncer, især når de har store dimensioner og lyse farver.
 • Planlægning af beskyttede områder i byer, såsom parker og andre miljøer, der tillader visuel og auditiv hvile.
 • Visuelt programmere byens og arkitektoniske udvikling af byen, så byen kan udøve en controller i den forbindelse.
 • Beskyttelse og forfremmelse af træer i byen.
 1. Eksempler på visuel forurening

Forladelse af voluminøse bygninger er et eksempel på visuel forurening.

Nogle mulige eksempler på visuel forurening er:

 • Den overdrevne tilstedeværelse af elektricitet og telefonstænger og ledninger i naturlige eller turistmæssige landskaber af betydning.
 • Overfyldningen af ​​hurtigbyer med ekstra stor by med reklame og store reklamer med lys, bevægelse, farver.
 • Placeringen af ​​meddelelser og beskeder på lygeposter, vægge og træer under valgkampagnen, der efter valget ikke trækkes tilbage og forbliver på plads i måneder og endda år.
 • Forladelse af klodsede eller høje uafsluttede bygninger i byerne.
 1. Hørsforurening

Ligesom der er visuel forurening, er der også auditiv forurening (også kaldet `` lydforurening '' eller akustisk støj ): tilstedeværelse af irriterende eller øredøvende lyde i stille omgivelser eller overskydende samtidige lyde i et givet område.

Denne form for forurening medfører stressende og overvældende effekter ikke kun på mennesker, men også på andre livsformer, og på lang sigt kan det føre til ildevarslende fysisk skade. punktlige dikoer.

Forøget stress, skader på audiosystemet og endda hovedpine og symptomer på desorientering eller bedøvelse kan forekomme i stærkt forurenede miljøer.

Mere i: Lydforurening.

Interessante Artikler

Formelle videnskaber

Formelle videnskaber

Vi forklarer dig, hvad de formelle videnskaber er, og hvad er deres genstand for undersøgelse. Forskelle med fysikken. Eksempler på formelle videnskaber. De studerer abstraktioner, forhold, ideelle objekter oprettet i menneskets sind. Hvad er de formelle videnskaber? De formelle videnskaber eller ideelle videnskaber er de videnskaber, hvis formål med studiet ikke er verden og naturen eller de fysiske eller kemiske love, der styrer det, men formelle systemer, dvs. r

Omædende dyr

Omædende dyr

Vi forklarer dig, hvad altetende dyr er, hvad der er deres egenskaber, tilfældet med mennesket og andre eksempler. Omnivorerne lever af både grøntsager og andre dyr. Hvad er altædende dyr? De altetende dyr (fra latin omni , all og vorare , comer ) er de heterogene organismer, der har en fleksibel diæt, dvs. ikk

lxico

lxico

Vi forklarer, hvad leksikonet er, og de forskellige niveauer, hvorpå det fungerer. Derudover er dets forhold til semantikken og de typer leksikon, der findes. Leksikonet er et sæt ord og betydninger, der er forbundet med et sprog. Hvad er leksikonet? Det forstås af den mexicanske gruppe af kendte ord på et sprog , dets ordforråd, der er samlet i ordbøgerne for det sprog. Det

hukommelse

hukommelse

Vi forklarer, hvad hukommelse er, og hvilke typer hukommelse, der er relateret til tid. Derudover hvad er sensorisk hukommelse og dens betydning. Hukommelse giver os mulighed for at genkende og gemme følelser, ideer og billeder blandt andre. Hvad er hukommelse? Udtrykket hukommelse kommer fra den latinske hukommelse og forstås som evnen eller evnen til at bevare og huske information fra fortiden .

PowerPoint

PowerPoint

Vi forklarer, hvad PowerPoint er, det berømte program til oprettelse af præsentationer. Dets historie, funktionaliteter og fordele. PowerPoint tilbyder flere skabeloner til oprettelse af præsentationer. Hvad er PowerPoint? Microsoft PowerPoint er et computerprogram, der sigter mod at lave præsentationer i form af dias . De

Faraday Law

Faraday Law

Vi forklarer dig, hvad Faradays lov er, elektromagnetisk induktion, dens historie, formel og eksempler. Derudover Lenz's lov. Faradays lov studerer elektromagnetisk kraft i et lukket kredsløb. Hvad er Faradays lov? Faraday-loven om elektromagnetisk induktion, blot kendt som Faraday-loven, er et fysikprincip formuleret af den britiske forsker Michel Faraday i 1831.