• Thursday February 25,2021

Ret til optagelse og permanent

Vi forklarer dig, hvad der er ret til adgang og varighed, og hvad er dens grænser. Derudover er der adgangsret til at være forbeholdt.

Retten til adgang og varighed findes i de fleste retssystemer.
 1. Hvad er retten til optagelse og varighed?

Når vi taler om retten til adgang og varighed, henviser vi til den beslutning, der er overvejet af offentlige og / eller private virksomheder med hensyn til at tillade eller nægte indrejse og varighed af en eller flere. Enkeltpersoner i deres rum, så længe dette ikke forringer deres grundlæggende elementære rettigheder og er beskyttet under objektive betingelser for optagelse og ophold.

Kort sagt handler det om retten til at nægte adgang til faciliteterne eller til en begivenhed, som deres arrangører eller administratorer har, i tilfælde af, at der er nogen uregelmæssighed eller en tvungen tilstand, der ligger til grund for nævnte beslutning, og at det gøres uden at krænke individets elementære menneskerettigheder.

Denne ret overvejes i de fleste af verdens retssystemer uden at skelne mellem, om det er den offentlige eller private sfære, altid ledsaget af den nødvendige udstilling I synlige plakater til al bistand fra minimumsnormerne for adgang til eller varighed hos offentligheden, og på samme måde altid tilpasning til normen for beskyttelse af forbrugeren.

Denne juridiske pagt er baseret på følgende egenskaber:

 • Reglerne for indrejse og permanentitet i rummet vil aldrig være i strid med menneskets værdighed eller diskriminerende på grundlag af køn, race, religion eller social klasse.
 • Disse normer udføres ensartet i henhold til kriteriet om lighed inden loven.
 • Retten til optagelse og varighed skal aldrig anses for at være en absolut ret og reguleres af lovgivningen, ikke af de særlige kriterier, som ejeren eller direktøren heraf har.
 • Offentlige rum vil være frit tilgængelige for hele offentligheden bortset fra at:
  • Det opfylder ikke den minimumsalder, der er nødvendig for at nyde begivenheden uden skade.
  • Vær til stede i en uregelmæssig tilstand: beruselse, hygiejne, vanvid, stofbrug eller enhver anden opførsel, der er ubehagelig og risikabel for sig selv og andre.
  • Kapaciteten er overskredet.
  • Virksomhedens kundeservicetid er forbi.
  • Foretag skade på offentlige aktiver.

Se også: ejendomsret.

 1. Begrænsninger for ret til adgang og varighed

Retten til adgang og varighed må under ingen omstændigheder krænke eller stride imod den sociale fredspagt, som samfundene styres med. Det vil sige, det bør ikke udøves for at skade tredjeparter, hvad enten det er moralsk, juridisk eller fysisk eller for at diskriminere publikum på baggrund af subjektive kriterier for race, sex, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk klasse.

Under ingen beføjelser bliver denne ret en licens for eksklusivitet eller forskelsbehandling, skønt der er mulighed for, at et rum er reguleret af regler for etikette, protokol eller tøj, som under alle omstændigheder skal være tilgængelige for offentligheden at Observer og forstå dem.

 1. Hvad betyder det at forbeholde sig adgang til optagelse?

Når en virksomhed "forbeholder sig ret til optagelse" advarer den offentligheden om, at den er underlagt specifikke adfærdsregler og protokoller, der i modsætning hertil kan resultere i anmodningen om at forlade stedet eller i mere alvorlige tilfælde udvisningen af sted og / eller opfordring til de kompetente myndigheder.

I princippet betyder dette, at en virksomhed eller en organisation ikke er forpligtet til at deltage i eller forholde sig til en person, der ikke opfylder de minimumsstandarder, der er fastlagt for deres indrejse og / eller ophold på webstedet.

Interessante Artikler

Arbejdskontrakt

Arbejdskontrakt

Vi forklarer, hvad en arbejdskontrakt er, og hvilke typer af kontrakter der findes. Hertil kommer, hvad er ansættelsesaftaleretten og dens elementer. Arbejdsaftalen er en juridisk aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Hvad er en ansættelseskontrakt? Et juridisk dokument, hvor en aftale er formaliseret mellem en arbejdsgiver (iværksætter, butiksejer, organisationschef osv.) O

biodiversitet

biodiversitet

Vi forklarer hvad biodiversitet er, og hvad er de faktorer, der udgør biodiversitet. Derudover hvorfor det er nødvendigt at beskytte det. Levende væseners afhængighed af hinanden er elementær for deres levebrød. Hvad er biodiversitet? Biodiversitet henviser til flerheden af ​​levende væsener , mere præcist mikroorganismer, planter og dyr, som interagerer med hinanden. Det anslås

layout

layout

Vi forklarer, hvad layout er, hvad det er betydning og de forskellige områder, hvor dette distributionsskema kan bruges. Et layout er den forrige planlægning af en ting eller et projekt. Hvad er layoutet ? Når vi taler om `` layout ' ' (et engelsk lån), `` layout '', henviser vi til fordelingsskemaet for elementerne inden for af et format eller et design . De

Forskningsmetoder

Forskningsmetoder

Vi forklarer dig, hvad forskningsmetoderne er, og hvilke der er de vigtigste. Derudover er kendetegnene for hver. I en undersøgelse vælges den mest passende metode til at nå dens mål. Hvad er forskningsmetoderne? En undersøgelse er en aktivitet, der er dedikeret til at opnå ny viden eller dens anvendelse til løsning af specifikke problemer gennem en forståelig, formidelig og reproducerbar procedure . Det ka

CMIC

CMIC

Vi forklarer dig, hvad tegneserien er, og historien om denne form for kunstnerisk udtryk. Derudover de forskellige typer tegneserier og deres særheder. Tegneserierne er en form for kunstnerisk udtryk og igen et kommunikationsmiddel. Hvad er tegneserien? Udtrykket ` ` commic '' er et accepteret lån på det engelske sprog ( tegneserie , det vil sige '' morsomt ''), som i dag forstås som uden Opmuntring til historisk historie eller endda grafisk roman. Un

Digital fotografering

Digital fotografering

Vi forklarer, hvad digital fotografering er, og hvad den er til. Derudover dens historie, vigtigste egenskaber, fordele og ulemper. Dette revolutionerende teknologiske fremskridt ændrede den fotografiske industri for evigt. Hvad er digital fotografering? Digital fotografering er en proces til at optage stillbilleder gennem et mørkt kamera , meget lig den, som traditionel fotografering indebærer, men i stedet Hvis du bruger fotofølsomme og kemiske udviklingsfilm, skal du fange lyset ved hjælp af en elektronisk sensor sammensat af lysfølsomme enheder. De s