• Friday October 22,2021

Ret til optagelse og permanent

Vi forklarer dig, hvad der er ret til adgang og varighed, og hvad er dens grænser. Derudover er der adgangsret til at være forbeholdt.

Retten til adgang og varighed findes i de fleste retssystemer.
 1. Hvad er retten til optagelse og varighed?

Når vi taler om retten til adgang og varighed, henviser vi til den beslutning, der er overvejet af offentlige og / eller private virksomheder med hensyn til at tillade eller nægte indrejse og varighed af en eller flere. Enkeltpersoner i deres rum, så længe dette ikke forringer deres grundlæggende elementære rettigheder og er beskyttet under objektive betingelser for optagelse og ophold.

Kort sagt handler det om retten til at nægte adgang til faciliteterne eller til en begivenhed, som deres arrangører eller administratorer har, i tilfælde af, at der er nogen uregelmæssighed eller en tvungen tilstand, der ligger til grund for nævnte beslutning, og at det gøres uden at krænke individets elementære menneskerettigheder.

Denne ret overvejes i de fleste af verdens retssystemer uden at skelne mellem, om det er den offentlige eller private sfære, altid ledsaget af den nødvendige udstilling I synlige plakater til al bistand fra minimumsnormerne for adgang til eller varighed hos offentligheden, og på samme måde altid tilpasning til normen for beskyttelse af forbrugeren.

Denne juridiske pagt er baseret på følgende egenskaber:

 • Reglerne for indrejse og permanentitet i rummet vil aldrig være i strid med menneskets værdighed eller diskriminerende på grundlag af køn, race, religion eller social klasse.
 • Disse normer udføres ensartet i henhold til kriteriet om lighed inden loven.
 • Retten til optagelse og varighed skal aldrig anses for at være en absolut ret og reguleres af lovgivningen, ikke af de særlige kriterier, som ejeren eller direktøren heraf har.
 • Offentlige rum vil være frit tilgængelige for hele offentligheden bortset fra at:
  • Det opfylder ikke den minimumsalder, der er nødvendig for at nyde begivenheden uden skade.
  • Vær til stede i en uregelmæssig tilstand: beruselse, hygiejne, vanvid, stofbrug eller enhver anden opførsel, der er ubehagelig og risikabel for sig selv og andre.
  • Kapaciteten er overskredet.
  • Virksomhedens kundeservicetid er forbi.
  • Foretag skade på offentlige aktiver.

Se også: ejendomsret.

 1. Begrænsninger for ret til adgang og varighed

Retten til adgang og varighed må under ingen omstændigheder krænke eller stride imod den sociale fredspagt, som samfundene styres med. Det vil sige, det bør ikke udøves for at skade tredjeparter, hvad enten det er moralsk, juridisk eller fysisk eller for at diskriminere publikum på baggrund af subjektive kriterier for race, sex, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk klasse.

Under ingen beføjelser bliver denne ret en licens for eksklusivitet eller forskelsbehandling, skønt der er mulighed for, at et rum er reguleret af regler for etikette, protokol eller tøj, som under alle omstændigheder skal være tilgængelige for offentligheden at Observer og forstå dem.

 1. Hvad betyder det at forbeholde sig adgang til optagelse?

Når en virksomhed "forbeholder sig ret til optagelse" advarer den offentligheden om, at den er underlagt specifikke adfærdsregler og protokoller, der i modsætning hertil kan resultere i anmodningen om at forlade stedet eller i mere alvorlige tilfælde udvisningen af sted og / eller opfordring til de kompetente myndigheder.

I princippet betyder dette, at en virksomhed eller en organisation ikke er forpligtet til at deltage i eller forholde sig til en person, der ikke opfylder de minimumsstandarder, der er fastlagt for deres indrejse og / eller ophold på webstedet.

Interessante Artikler

Fysisk geografi

Fysisk geografi

Vi forklarer dig, hvad der er den geografiske geografi, dens historie, karakteristika og eksempler. Derudover er der forskelle med den menneskelige geografi. Den geografiske geografi studerer geosfæren, hydrosfæren og atmosfæren. Hvad er den geografiske geografi? Geografiens gren, der beskæftiger sig med studiet af jordoverfladen , forstået som et naturligt geografisk rum, kaldes geografisk geografi. Det

landbrug

landbrug

Vi forklarer jer, hvad landbrug er, og hvad er formålet med denne menneskelige aktivitet. Derudover de landbrugstyper, der udføres. Landbrug er en økonomisk aktivitet, der ligger inden for den primære sektor. Hvad er landbrug? Landbrug er den menneskelige aktivitet, der har en tendens til at kombinere forskellige procedurer og viden i behandlingen af ​​jord med det formål at fremstille fødevarer af planterisk oprindelse, såsom frugt, grøntsager, grøntsager, korn, blandt andre. Landbrug er

erosion

erosion

Vi forklarer, hvad erosion er, og hvad denne fysiske proces består af. Derudover hvordan erosionen udføres og erosionen er vand. Erosion bærer blandt andet jord og klipper. Hvad er erosion? Det kaldes erosion af slid, som forskellige fysiske processer af jordoverfladen udøvede på jord, klipper og materialer, der kunne udøve modstand over tid. De v

Risici og farer ved sociale netværk

Risici og farer ved sociale netværk

Vi forklarer, hvad der er de risici og farer, der opstår fra sociale netværk, i emotionelle, sociale og sikkerhedsmæssige aspekter. I sociale netværk ved vi ikke, hvem der observerer vores interaktioner. Risici og farer ved sociale netværk Sociale netværk er digitale rum til udveksling og social underholdning. I de

Kildekode

Kildekode

Vi forklarer, hvad kildekoden er, og hvad er de forskellige applikationer, den har. Derudover, hvad er den åbne kode. Softwareteknikken er ansvarlig for oprettelsen af ​​kildekoder. Hvad er kildekoden? I computervidenskab kaldes det sæt tekstlinjer, der på et specifikt programmeringssprog udtrykker trinene, som computeren skal følge for korrekt udførelse af data, en kildekode . et spec

Naturligt landskab

Naturligt landskab

Vi forklarer, hvad et naturlandskab er, og hvad dets elementer er. Derudover er dens vigtigste egenskaber, eksempler og kulturlandskab. Naturlige landskaber er langt fra folks daglige liv. Hvad er et naturligt landskab? Naturlige landskaber er de fysiske rum, der ikke er blevet ændret af menneskets hånd .