• Sunday July 3,2022

Ret til optagelse og permanent

Vi forklarer dig, hvad der er ret til adgang og varighed, og hvad er dens grænser. Derudover er der adgangsret til at være forbeholdt.

Retten til adgang og varighed findes i de fleste retssystemer.
 1. Hvad er retten til optagelse og varighed?

Når vi taler om retten til adgang og varighed, henviser vi til den beslutning, der er overvejet af offentlige og / eller private virksomheder med hensyn til at tillade eller nægte indrejse og varighed af en eller flere. Enkeltpersoner i deres rum, så længe dette ikke forringer deres grundlæggende elementære rettigheder og er beskyttet under objektive betingelser for optagelse og ophold.

Kort sagt handler det om retten til at nægte adgang til faciliteterne eller til en begivenhed, som deres arrangører eller administratorer har, i tilfælde af, at der er nogen uregelmæssighed eller en tvungen tilstand, der ligger til grund for nævnte beslutning, og at det gøres uden at krænke individets elementære menneskerettigheder.

Denne ret overvejes i de fleste af verdens retssystemer uden at skelne mellem, om det er den offentlige eller private sfære, altid ledsaget af den nødvendige udstilling I synlige plakater til al bistand fra minimumsnormerne for adgang til eller varighed hos offentligheden, og på samme måde altid tilpasning til normen for beskyttelse af forbrugeren.

Denne juridiske pagt er baseret på følgende egenskaber:

 • Reglerne for indrejse og permanentitet i rummet vil aldrig være i strid med menneskets værdighed eller diskriminerende på grundlag af køn, race, religion eller social klasse.
 • Disse normer udføres ensartet i henhold til kriteriet om lighed inden loven.
 • Retten til optagelse og varighed skal aldrig anses for at være en absolut ret og reguleres af lovgivningen, ikke af de særlige kriterier, som ejeren eller direktøren heraf har.
 • Offentlige rum vil være frit tilgængelige for hele offentligheden bortset fra at:
  • Det opfylder ikke den minimumsalder, der er nødvendig for at nyde begivenheden uden skade.
  • Vær til stede i en uregelmæssig tilstand: beruselse, hygiejne, vanvid, stofbrug eller enhver anden opførsel, der er ubehagelig og risikabel for sig selv og andre.
  • Kapaciteten er overskredet.
  • Virksomhedens kundeservicetid er forbi.
  • Foretag skade på offentlige aktiver.

Se også: ejendomsret.

 1. Begrænsninger for ret til adgang og varighed

Retten til adgang og varighed må under ingen omstændigheder krænke eller stride imod den sociale fredspagt, som samfundene styres med. Det vil sige, det bør ikke udøves for at skade tredjeparter, hvad enten det er moralsk, juridisk eller fysisk eller for at diskriminere publikum på baggrund af subjektive kriterier for race, sex, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk klasse.

Under ingen beføjelser bliver denne ret en licens for eksklusivitet eller forskelsbehandling, skønt der er mulighed for, at et rum er reguleret af regler for etikette, protokol eller tøj, som under alle omstændigheder skal være tilgængelige for offentligheden at Observer og forstå dem.

 1. Hvad betyder det at forbeholde sig adgang til optagelse?

Når en virksomhed "forbeholder sig ret til optagelse" advarer den offentligheden om, at den er underlagt specifikke adfærdsregler og protokoller, der i modsætning hertil kan resultere i anmodningen om at forlade stedet eller i mere alvorlige tilfælde udvisningen af sted og / eller opfordring til de kompetente myndigheder.

I princippet betyder dette, at en virksomhed eller en organisation ikke er forpligtet til at deltage i eller forholde sig til en person, der ikke opfylder de minimumsstandarder, der er fastlagt for deres indrejse og / eller ophold på webstedet.

Interessante Artikler

Tidszoner

Tidszoner

Vi forklarer dig, hvad tidszoner er, og hvorfor de er nødvendige. Og som et eksempel liste over tidszoner rundt om planeten. Kort med de tidszoner, der er vedtaget af hvert land. Hvad er en tidszone? Tidszonen er et koncept, der kommer fra geografi, og som består af hver af de 24 chronometriske tidsregioner, som vores planet er opdelt i .

overvægtige

overvægtige

Vi forklarer dig, hvad der er overvægtigt, og hvad er dets vigtigste årsager. Derudover er dens konsekvenser og forskelle med fedme. Afhængig af graden af ​​overvægt kan sundhed vandes. Hvad er overvægt? Overvægt betyder en kontinuerlig stigning i kropsvægt i forhold til visse mønstre, der betragtes som sunde og / eller æstetiske, beregnet ud fra en Body Mass Formula (MC), der angår vægt, Højde og størrelse Mennesker med overvægt er de voksne, hvis MC-indeks overstiger gennemsnittet mellem 18, 5 og 24, 9 point. Afhængig af grad

Botnica

Botnica

Vi forklarer dig, hvad botanikken er, og hvad er de grene af undersøgelser, der er omfattet af denne disciplin. Hvad er derudover zoologi? De mennesker, der studerer planter, alger og svampe er botanikere. Hvad er botanikken? Botanik er en disciplin inden for biologi, der er ansvarlig for studiet af planteriget fra forskellige akser såsom drift, reproduktion, beskrivelse, distribution Geografisk og klassificering af grøntsager. B

meiose

meiose

Vi forklarer, hvad meiose er, og hvad hver af dens faser består af. Derudover er mitose og dens forskelle med meiose. Meiosis giver genetisk variation i de faldende celler. Hvad er meiose? Det kaldes ' ' meiose '' eller ' ' meyose '' på en af ​​måderne, hvorpå cellerne formerer sig , kendetegnet ved at tilvejebringe genetisk variation i de faldende celler, som er nøglen til seksuel reproduktion: den, der involverer to forskellige individer til at producere en ny, hvis genetiske materiale vil være en kombination af de to foregående. Meiosis b

Sekundær sektor

Sekundær sektor

Vi forklarer dig, hvad den sekundære sektor er, og hvad er dens undersektorer med eksempler. Derudover resumé af den primære og tertiære sektor. Den sekundære sektor beskæftiger sig med omdannelsen af ​​råmaterialet. Hvad er den sekundære sektor? Det er kendt som en `` sekundær sektor '' eller `` industrisektor '' til et segment af økonomien, der beskæftiger sig med omdannelsen af ​​råvarer til forbrugerprodukter eller kapitalvarer, der udgør andet trin i produktionskæden efter ekstraktion af råmaterialet. Den sekundære sektor

eng

eng

Vi forklarer, hvad en eng er, hvilke typer eng der er, og deres forskellige klimaer. Derudover hvordan er floraen og faunaen, den besidder. Næsten en fjerdedel af jordoverfladen præsenterer denne prærie-biome. Hvad er en eng? En eng er et sæt enge, der findes i henhold til klimaforholdene i dette bioom, mellem et ørkenisk klima og et skovklædt klima, da nedbørene i engene ikke er knappe, da i det ørkeniske klima, men det har mere vegetation end dette. Stande