• Friday October 22,2021

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret.

Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere.
  1. Hvad er privatret?

Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere, baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem.

Privatret adskiller sig fra offentligret, der beskæftiger sig med statsforbindelser, skønt den også er knyttet til situationer, hvor den offentlige administration fungerer som en privatperson. mere (og ikke som den normative tilstand). Denne sondring mellem begge lovstrømme går tilbage til gamle tider (Romerrigets retspraksis) og er grundlæggende for systematiseringen af ​​loven, som vi forstår den i dag.

Denne gren af ​​loven styres af to grundlæggende forskrifter, som er:

  • Viljens autonomi . Den bestemmer, at samspillet mellem mennesker i søgen efter deres egne interesser udføres af deres egen fri vilje uden tilstedeværelse af tvang, bedrag, vold eller forpligtelse. Kun på denne måde kan de være juridisk gyldige, forudsat at de ikke er i modstrid med bestemmelserne i noget retssystem.
  • Ligestilling foran loven . I private handlinger underkastes de juridiske emner de samme juridiske rammer og ligger på et lige punkt før loven, det vil sige, hverken undslipper sidstnævnte design eller kan de kræve noget fra den anden uden aftale. af testamenter.

Se også: Handelsret.

  1. Filialer af privatret

Privatret omfatter følgende grene eller kategorier:

  • Civilret Også kaldet "fælles lov" regulerer det de retlige forhold og transaktioner mellem mennesker, samt hvad der involverer deres rettigheder, friheder, aktiver eller transmission af disse.
  • Handelsret Det styrer kommercielle transaktioner og udveksling af varer og tjenester for penge.
  • Arbejdsret Kontroller og orden forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
  • Landdistriktslovgivning Regulerer spørgsmålene om livet på landet og landbrugsproduktion.
  • International privatret Regulerer kommercielle transaktioner, der finder sted mellem stater og enkeltpersoner fra andre nationer, eller mellem to stater, der handler som enkeltpersoner.
  1. Forskelle mellem offentlig og privatret

Reglerne offentliggjort er underordnede regler.

Den grundlæggende forskel mellem offentlig og privatret ligger som nævnt i statens nærvær . I princippet, hvis handlingerne vedrører staten eller den offentlige administration, vil det være en offentligretlig handling; mens hvis de involverer to eller flere enkeltpersoner, personlige eller ejendomsmæssige anliggender fra tredjepart, vil det være en privatretlig handling.

Dette betyder konkret, at normerne, der er offentliggjort i offentlig ret, er underordnelsesnormer, da staten er garant for den sociale pagt og er den, der skal sikre overholdelse af lovene og bestemmelserne i den nationale forfatning, inklusive at se sig selv.

På den anden side er reglerne i privatretten koordineringsnavne, da de tjener til at blive enige om eller regulere forhandlingerne mellem to uafhængige og lige parter inden loven for at sikre, at ingen af ​​dem udøver urimelige handlinger på den anden side.

Der er også muligheden for, at staten selv handler som en privatperson, køber eller sælger varer og tjenester, forhandler med andre stater eller med internationale individer osv. Også i disse tilfælde vil vi tale om privatret, da staten som enhver person vil underkaste sig betingelserne for lighed inden testamentets lov og autonomi.

Se mere: Offentlig ret.

Interessante Artikler

teologi

teologi

Vi forklarer dig, hvad teologi er, og hvad er grenene til undersøgelse af denne videnskab. Derudover store teologer og teologiske dokumenter. Betydningen af ​​teologi kunne bredt henvise til studiet af Gud. Hvad er teologi? Teologi er studiet eller resonnementet af Gud . Det er en videnskab, der er ansvarlig for at studere det viden, der er relateret til det guddommelige, til Gud. Ord

Religiøs viden

Religiøs viden

Vi forklarer, hvad religiøs viden er, dens funktion, egenskaber og eksempler. Derudover er dets forhold til andre typer viden. Religiøs viden opstår som svar på spørgsmål om meningen med livet. Hvad er religiøs viden? Det forstås ved religiøs viden eller religiøs viden, der er baseret på et uprovokerbart trossystem. Det tjene

miljø

miljø

Vi forklarer, hvad miljøet er, og hvilke elementer der udgør det. Derudover oplysninger om miljøforurening. Miljøet består af biotiske og abiotiske faktorer. Hvad er miljøet? Miljøet er det rum, hvor levende væseners liv udvikler sig, og som tillader deres interaktion. Imidlertid er dette system ikke kun konform af levende væsener, men også af abiotiske elementer (uden liv) og af kunstige elementer. Når man

Evolution of Man

Evolution of Man

Vi forklarer jer, hvad menneskets udvikling er, og hvornår denne proces begyndte. Derudover de forskellige stadier af menneskelig evolution. Evolutionen begyndte for 5 til 7 millioner år siden på det afrikanske kontinent. Hvad er menneskets udvikling? Menneskelig evolution er navnet, der gives til den gradvise og historiske proces med biologisk forandring af de mest primitive forfædre ( Australopithecus ) sp . )

elsker

elsker

Vi forklarer hvad kærlighed er, og hvad er de forskellige typer kærlighed. Derudover hvorfor det er så vigtigt, og hvad denne følelse indebærer. Kærlighed er en forening, der ikke er materiel, men åndelig. Hvad er kærlighed? Kærlighed er den øverste følelse Kærlighed handler ikke kun om affinitet eller kemi mellem to mennesker, kærlighed er at føle respekt, forbindelse, frihed til at være sammen med en anden person . Kærlighed er

tålmodighed

tålmodighed

Vi forklarer dig, hvad tålmodighed er, og hvorfor det betragtes som en værdi. Derudover nogle sætninger om denne menneskelige kapacitet. Tålmodighed kan modstå irriterende, irriterende eller modgangssituationer. Hvad er tålmodighed? Det er kendt som 'tålmodighed' til den menneskelige evne til at modstå eller tolerere irriterende, irriterende eller modgangssituationer for at nå et ønsket mål eller gøre det på en ønsket måde. På denne måde