• Monday October 3,2022

Procesret

Vi forklarer dig, hvad der er procedurelovgivning og dens to grene: civil og kriminel. Kilder til procedurelov, betydning og eksempler.

Denne gren af ​​loven er grundlæggende i søgen efter retfærdighed og social fred.
  1. Hvad er den proceduremæssige ret?

Den proceduremæssige ret er en gren af ​​offentlig ret, der overvejer sæt reglerne, koder og former for retsprocessen, det vil sige, der beordrer og regulerer de krav, virkninger og metoder, hvori Staten giver retfærdighed.

Procesretten overvejer de mekanismer, tilstande og procedurer, der er fastsat i loven for korrekt og formelt at løse de tvister, som parterne rejser, ved hjælp af en metode og en afgørelse, der overholder de allerede bekræftede og bevisede kendsgerninger hvad der overvejes af gældende lov.

På denne måde er procedureloven opdelt i to grene: civil og kriminel.

  • Civil procedurelov har at gøre med tvister, der opstår inden for rammerne af samfundet, og som kræver, at statens retfærdige beslutning skal løses, uden at det indebærer krænkelser, der kan straffes med loven.
  • Straffeprocedurelov har i stedet at gøre med retfærdighed, når love er blevet brudt, og en handling med retfærdighed er nødvendig for at give en straf og / eller for at gennemføre en erstatning.

Procedurelov er endelig unik, instrumentel og autonom og er en del af offentlig ret, fordi den overvejer samfundets interesser og ikke kun individers interesser.

Det kan tjene dig: strafferet.

  1. Kilder til procedurelovgivning

Procesretten har generelt sammenligninger mellem to eller flere modeller for retspleje (sammenlignende lov). I den forstand kan kilderne være af tre typer:

  • Formelle kilder, når det kommer til normer, der er accepteret af den pågældende positive lov.
  • Historiske kilder, når det kommer til ophævede normer, der udgør en lands juridiske fortid.
  • Materielle kilder, når det kommer til skriftlig retspraksis i eksplicitte traktater som forfatningen og lovene og procedurekoderne.

Det kan tjene dig: retskilder

  1. Betydningen af ​​procedurelovgivningen

Procedurelov er nøglen til eksistensen af ​​stærke institutioner i staten.

Procedurelov er grundlæggende i samfundets søgen efter retfærdighed og fred. Dets doktrin er netop ansvarlig for at garantere retfærdighed, objektivitet, retfærdighedsprocedurernes overensstemmelse med lovens generelle rammer, og dette er nøglen til eksistensen af ​​solide institutioner i staten.

En robust stat, hvor alle dens borgere tror, ​​er grundlaget for et mere retfærdigt og mere fredeligt samfund, hvor der ikke er behov for mistillid til dem, der udøver retfærdighed, der ikke er nogen fejl i processen med at overføre det, og det kan tillid til. i systemet.

  1. Eksempler på procedurelovgivning

Eksempler på anvendelsen af ​​procedurelovgivningen er dagens orden. Når vi ser en tv-serie om politi og kriminelle, bemærker vi, at hver gang der er retfærdighed, der er en række protokoller, formelle procedurer og begivenheder, der opstår på en lignende måde og uanset hvilken type forbrydelse der er begået eller skyldige i den. Denne type procedure henviser til procedurelovgivning.

En anden mulighed for at bekræfte dette sker, når vi er vidne til dynamikken i en offentlig retssag, og vi kan se de tal, der er overvejet i landets procedurelov, såsom dommere, domstole, forsvarsadvokater, anklagere osv.

Interessante Artikler

Kinetisk energi

Kinetisk energi

Vi forklarer, hvad kinetisk energi er. Derudover er forskellen mellem potentiel energi og kinetisk energi og nogle eksempler. Kinetisk energi er den energi, der udskriver bevægelsen på objektet. Hvad er kinetisk energi? Den kinetiske energi er den energi, der har et krop eller et system på grund af dets bevægelse . Fy

elektromagnetisme

elektromagnetisme

Vi forklarer, hvad elektromagnetisme er, dens anvendelser og eksperimenter, der blev udført. Derudover hvad det er til og eksempler. Elektromagnetisme undersøger forholdet mellem magnetfeltet og den elektriske strøm. Hvad er elektromagnetisme? Elektromagnetisme er den gren af ​​fysik, der studerer forholdet mellem elektriske og magnetiske fænomener , dvs. mellem

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

bevægelse

bevægelse

Vi forklarer, hvad bevægelsen er, og hvilke kategorier den kan klassificeres i. Derudover de elementer, der komponerer det og eksempler. Bevægelse er den positionsændring, som en krop oplever i rummet. Hvad er bevægelsen? I fysik forstås bevægelse som den ændring af positionen, som et legeme gennemgår i rummet under hensyntagen til tid og et referencepunkt, hvor fænomenobservatøren er placeret meno. Det vil

Lav selvtillid

Lav selvtillid

Vi forklarer, hvad lavt selvværd er, hvad der er årsager, symptomer og karakteristika. Hvad er høj selvtillid og personlighed. Lav selvtillid forhindrer os i at have en objektiv vurdering af, hvem vi er. Hvad er lav selvtillid? Når vi taler om lav selvtillid eller mangel på selvtillid, mener vi en opfattelse af os selv, der forhindrer os i at opfatte os selv som værdifulde , talentfulde mennesker eller blot have en objektiv vurdering af, hvem der Det er vi. Selv