• Monday June 27,2022

Menneskelig udvikling

Vi forklarer, hvad menneskelig udvikling er, og hvad er dens mål. Hertil kommer, hvad der er FNs menneskelige udviklingsindeks.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt.
  1. Hvad er menneskelig udvikling?

Menneskelig udvikling er den proces, hvor et samfund skal forbedre levevilkårene for de mennesker, der udgør det. For at opnå dette skal de øge de aktiver, der kan give dem både deres grundlæggende og komplementære behov. Derudover skal de skabe et socialt miljø, der er i stand til at respektere de menneskerettigheder, som alle besidder.

Menneskelig udvikling har den funktion at udvikle potentialet hos mennesker, øge deres muligheder og give dem en glæde af friheden, som alle mennesker har ret til at leve. Alle samfund og deres indbyggere har ansvaret for at opbygge en verdenscivilisation.

Ovennævnte definition stammer fra De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), som igen er ansvarlig for realiseringen af ​​to vigtige indikatorer: For det første det menneskelige udviklingsindeks og også det multidimensionelle fattigdomsindeks . Menneskets udviklingsindeks sigter mod at måle livskvaliteten for mennesker i det miljø, hvor de er omgivet.

Når det menneskelige udviklingsindeks beregnes, analyseres aspekter som forventet levealder fra fødselsøjeblikket, uddannelsesniveauet for den voksne befolkning og de materielle muligheder, de kan nå , ved hjælp af BNP-tal (Produkt Bruttonational).

Se også: Social Awareness.

  1. Menneskelige udviklingsmål

Med uddannelse vil enkeltpersoner være i stand til at vælge en bedre udviklingsproces.

Menneskelig udvikling var i begyndelsen hovedsageligt baseret på samfundets økonomi . På nuværende tidspunkt inkorporeres andre aspekter, der er relateret til social udvikling, der betragtes som lige eller mere relevante end det økonomiske aspekt.

Kultur er en af ​​de vigtigste tilgange, der diskuteres i dag. UNDP siger, at det er vigtigt, at enkeltpersoner kan udvide deres muligheder og muligheder i verden. Det er af denne grund, at aspekter, der er relateret til social udvikling, økonomisk udvikling og være lige så vigtige, bæredygtig udvikling skal inkluderes.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt både socialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Det er at bruge menneskers frihed til at opnå en stigning i menneskers muligheder og situationer.

Selvom det grundlæggende redskab for denne idé er uddannelse, tages det med i betragtning, at økonomiske og sundhedsmæssige muligheder også er nødvendige for at opnå succes. Det anses for, at enkeltpersoner ved hjælp af uddannelse kan vælge en bedre udviklingsproces for at maksimere deres livskvalitet og trivsel.

Selvom beslutninger og udvikling for hver enkelt person er væsentlig for en ændring i samfundet, må vi ikke glemme vigtigheden af, at samfundet bidrager til dette. Det vil sige, at enkeltpersoner kun sammen kan gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at opnå og forbedre levevilkårene for de mennesker, der bor i det.

Hvis et samfund ikke er i stand til at fremme udviklingen af ​​ovennævnte, vil det være praktisk umuligt at tilfredsstillende opnå borgernes velfærd.

Interessante Artikler

Kønsvold

Kønsvold

Vi forklarer, hvad kønsvold er, og hvilke typer vold der findes. Derudover hvad skal man gøre, når man står over for en voldshandling. Kønsvold inkluderer trusler og berøvelse af politiske og borgerlige frihedsrettigheder. Hvad er kønsvold? Kønsbaseret vold er den vold, som nogen udøver mod en person kun på grund af deres køn . De handli

stjerne

stjerne

Vi forklarer dig, hvad stjernerne er, og hvad er stjernerne i solsystemet. Derudover de typer af stjerner, der findes, og deres egenskaber. Ikke alle eksisterende stjerner er synlige med det blotte øje. Hvad er stjernerne? De forskellige fysiske enheder, der findes i universet, fra et astronomisk perspektiv, er kendt som stjerner, mere formelt som himmellegemer.

Handelsret

Handelsret

Vi forklarer, hvad handelsret er. Betydning, karakteristika, kilder og grene af handelsret. Anvendelseseksempler. Et eksempel er internationale handelsaftaler og regler. Hvad er handelsret? Handelsretten eller handelsretten er en bestemt gren af ​​privatretten, der sigter mod at regulere og ledsage dynamikken i udveksling af varer og tjenester , det vil sige de kommercielle handlinger, der er omhandlet i loven, samt de juridiske konsekvenser, der følger af dem. Med

passiver

passiver

Vi forklarer, hvad forpligtelsen er, hvordan denne type regnskabsmæssige forpligtelser klassificeres og dens forhold til aktivet og egenkapitalen. Den `` passive '' inkluderer alle kontraktlige forpligtelser og gæld i et selskab. Hvad er ansvaret? Passivt, i finansregnskab, betyder en persons eller virksomheds forpligtelser, dets gæld til forskellige typer kreditorer . D

Systemisk tanke

Systemisk tanke

Vi forklarer dig, hvad systemisk tænkning er dens principper, metode og egenskaber. Derudover tænker årsag-virkning. Systemisk tænkning studerer, hvordan elementer artikuleres i en helhed. Hvad er systemisk tænkning? Systemisk tænkning eller systematisk tænkning er en konceptuel ramme, der forstår virkeligheden som et system af sammenkoblede objekter eller undersystemer. Forsøg

Avogadros nummer

Avogadros nummer

Vi forklarer dig, hvad Avogadros nummer er, hvad er værdien af ​​denne konstante og en kort historie om dens opfindelse. Avogadros nummer er en dimensionløs værdi. Hvad er Avogadros nummer? I kemi kaldes det Avogadro ) der kan findes i mængden af ​​en mol af det nævnte stof. Sagt på enklere vilkår er det en forholdsfaktor, der relaterer den typiske masse (stofmængde) af et stof og den masse, der er til stede i en prøve af samme. Den accepterede