• Friday January 21,2022

Menneskelig udvikling

Vi forklarer, hvad menneskelig udvikling er, og hvad er dens mål. Hertil kommer, hvad der er FNs menneskelige udviklingsindeks.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt.
  1. Hvad er menneskelig udvikling?

Menneskelig udvikling er den proces, hvor et samfund skal forbedre levevilkårene for de mennesker, der udgør det. For at opnå dette skal de øge de aktiver, der kan give dem både deres grundlæggende og komplementære behov. Derudover skal de skabe et socialt miljø, der er i stand til at respektere de menneskerettigheder, som alle besidder.

Menneskelig udvikling har den funktion at udvikle potentialet hos mennesker, øge deres muligheder og give dem en glæde af friheden, som alle mennesker har ret til at leve. Alle samfund og deres indbyggere har ansvaret for at opbygge en verdenscivilisation.

Ovennævnte definition stammer fra De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), som igen er ansvarlig for realiseringen af ​​to vigtige indikatorer: For det første det menneskelige udviklingsindeks og også det multidimensionelle fattigdomsindeks . Menneskets udviklingsindeks sigter mod at måle livskvaliteten for mennesker i det miljø, hvor de er omgivet.

Når det menneskelige udviklingsindeks beregnes, analyseres aspekter som forventet levealder fra fødselsøjeblikket, uddannelsesniveauet for den voksne befolkning og de materielle muligheder, de kan nå , ved hjælp af BNP-tal (Produkt Bruttonational).

Se også: Social Awareness.

  1. Menneskelige udviklingsmål

Med uddannelse vil enkeltpersoner være i stand til at vælge en bedre udviklingsproces.

Menneskelig udvikling var i begyndelsen hovedsageligt baseret på samfundets økonomi . På nuværende tidspunkt inkorporeres andre aspekter, der er relateret til social udvikling, der betragtes som lige eller mere relevante end det økonomiske aspekt.

Kultur er en af ​​de vigtigste tilgange, der diskuteres i dag. UNDP siger, at det er vigtigt, at enkeltpersoner kan udvide deres muligheder og muligheder i verden. Det er af denne grund, at aspekter, der er relateret til social udvikling, økonomisk udvikling og være lige så vigtige, bæredygtig udvikling skal inkluderes.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt både socialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Det er at bruge menneskers frihed til at opnå en stigning i menneskers muligheder og situationer.

Selvom det grundlæggende redskab for denne idé er uddannelse, tages det med i betragtning, at økonomiske og sundhedsmæssige muligheder også er nødvendige for at opnå succes. Det anses for, at enkeltpersoner ved hjælp af uddannelse kan vælge en bedre udviklingsproces for at maksimere deres livskvalitet og trivsel.

Selvom beslutninger og udvikling for hver enkelt person er væsentlig for en ændring i samfundet, må vi ikke glemme vigtigheden af, at samfundet bidrager til dette. Det vil sige, at enkeltpersoner kun sammen kan gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at opnå og forbedre levevilkårene for de mennesker, der bor i det.

Hvis et samfund ikke er i stand til at fremme udviklingen af ​​ovennævnte, vil det være praktisk umuligt at tilfredsstillende opnå borgernes velfærd.

Interessante Artikler

ILO

ILO

Vi forklarer hvad ILO er, da det blev grundlagt og denne internationale organisations historie. Derudover er dens forskellige funktioner. ILO behandler spørgsmål, der er relevante for arbejdslovgivningen. Hvad er OIT? ILO står for Den Internationale Arbejdsorganisation , et specialiseret agentur tilknyttet De Forenede Nationers Organisation (FN) oprettet for at behandle spørgsmål, der er relevante for lovgivningen n af arbejde og arbejdsrelationer. OIT

antistof

antistof

Vi forklarer dig, hvad antimateriale er, hvordan det blev opdaget, dets egenskaber, forskelle med stof og hvor det findes. Antimatteren er sammensat af antielektroner, antineutroner og antiprotoner. Hvad er antimateriale? I partikelfysik kaldes den type stof, der udgøres af antipartikler, antimaterie i stedet for almindelige partikler.

apoptose

apoptose

Vi forklarer, hvad apoptose er, hvilken funktion den har, og hvad dens faser er. Derudover neuronal apoptose og forskelle med nekrose. Apoptose er en kontrolleret proces med celledød. Hvad er apoptose? Apoptose er mekanismen for cellulær selvdestruktion, der tillader kroppen at kontrollere udviklingen og væksten af ​​celler for at udelukke dem med unormale eller farlige defekter. Denne

luft

luft

Vi forklarer, hvad luften er, og hvad den er lavet af. Derudover er det dens fysiske og kemiske egenskaber. Luftforurening Luft er et luftformigt lag af største betydning for livet på Jorden. Hvad er luften? Vi kalder ofte luft det homogene sæt af atmosfæriske gasser, som fastholdes af Jordens tyngdekraft omkring vores planet. Lu

regeringen

regeringen

Vi forklarer dig, hvad regeringen er, og hvilke funktioner de skal udføre. Derudover er de forskellige regeringsformer. Regeringen består af ledere af den udøvende gren af ​​staten. Hvad er regering? Regeringen er den myndighed, der leder en politisk enhed, og hvis funktion er at administrere og kontrollere staten og dens institutioner , udøve myndighed og regulere samfundet. En reg

Absolute Befolkning

Absolute Befolkning

Vi forklarer, hvad den absolutte befolkning er, hvordan den beregnes, og eksempler på absolut befolkning i Mexico, Brasilien og Kina. Kort over befolkningstæthed verden over (relativ befolkning). Wikipedia Absolut befolkning Den absolutte befolkning er antallet af mennesker, der bor i et område i en given periode. D