• Friday October 30,2020

Menneskelig udvikling

Vi forklarer, hvad menneskelig udvikling er, og hvad er dens mål. Hertil kommer, hvad der er FNs menneskelige udviklingsindeks.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt.
  1. Hvad er menneskelig udvikling?

Menneskelig udvikling er den proces, hvor et samfund skal forbedre levevilkårene for de mennesker, der udgør det. For at opnå dette skal de øge de aktiver, der kan give dem både deres grundlæggende og komplementære behov. Derudover skal de skabe et socialt miljø, der er i stand til at respektere de menneskerettigheder, som alle besidder.

Menneskelig udvikling har den funktion at udvikle potentialet hos mennesker, øge deres muligheder og give dem en glæde af friheden, som alle mennesker har ret til at leve. Alle samfund og deres indbyggere har ansvaret for at opbygge en verdenscivilisation.

Ovennævnte definition stammer fra De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), som igen er ansvarlig for realiseringen af ​​to vigtige indikatorer: For det første det menneskelige udviklingsindeks og også det multidimensionelle fattigdomsindeks . Menneskets udviklingsindeks sigter mod at måle livskvaliteten for mennesker i det miljø, hvor de er omgivet.

Når det menneskelige udviklingsindeks beregnes, analyseres aspekter som forventet levealder fra fødselsøjeblikket, uddannelsesniveauet for den voksne befolkning og de materielle muligheder, de kan nå , ved hjælp af BNP-tal (Produkt Bruttonational).

Se også: Social Awareness.

  1. Menneskelige udviklingsmål

Med uddannelse vil enkeltpersoner være i stand til at vælge en bedre udviklingsproces.

Menneskelig udvikling var i begyndelsen hovedsageligt baseret på samfundets økonomi . På nuværende tidspunkt inkorporeres andre aspekter, der er relateret til social udvikling, der betragtes som lige eller mere relevante end det økonomiske aspekt.

Kultur er en af ​​de vigtigste tilgange, der diskuteres i dag. UNDP siger, at det er vigtigt, at enkeltpersoner kan udvide deres muligheder og muligheder i verden. Det er af denne grund, at aspekter, der er relateret til social udvikling, økonomisk udvikling og være lige så vigtige, bæredygtig udvikling skal inkluderes.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt både socialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Det er at bruge menneskers frihed til at opnå en stigning i menneskers muligheder og situationer.

Selvom det grundlæggende redskab for denne idé er uddannelse, tages det med i betragtning, at økonomiske og sundhedsmæssige muligheder også er nødvendige for at opnå succes. Det anses for, at enkeltpersoner ved hjælp af uddannelse kan vælge en bedre udviklingsproces for at maksimere deres livskvalitet og trivsel.

Selvom beslutninger og udvikling for hver enkelt person er væsentlig for en ændring i samfundet, må vi ikke glemme vigtigheden af, at samfundet bidrager til dette. Det vil sige, at enkeltpersoner kun sammen kan gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at opnå og forbedre levevilkårene for de mennesker, der bor i det.

Hvis et samfund ikke er i stand til at fremme udviklingen af ​​ovennævnte, vil det være praktisk umuligt at tilfredsstillende opnå borgernes velfærd.

Interessante Artikler

religion

religion

Vi forklarer, hvad religion er, og hvilke typer religioner der findes. Derudover historien om disse overbevisninger og de vigtigste religioner. Der er anslået 4000 forskellige religioner i verden. Hvad er religion? Det forstås som ' ' religiøs '' et sæt overbevisninger, adfærd og kulturelle , etiske og sociale værdier gennem hvilket et kollektiv menneske deler et syn på verden og eksistensen og er forbundet med en idé om det hellige, det transcendente, det vil sige sans og værdi for oplevelsen af ​​at leve. Religionern

Trin i den videnskabelige metode

Trin i den videnskabelige metode

Vi forklarer dig, hvad den videnskabelige metode er, og hvad er dens trin. Hvordan en videnskabelig undersøgelse udføres trin for trin. Den videnskabelige metode skal følge visse trin omhyggeligt. Hvad er den videnskabelige metode? Den videnskabelige metode er en proces, der forfølger etablering af relationer mellem fakta , til statslige love, der bygger verdens funktion. De

eklektisk

eklektisk

Vi forklarer dig, hvad eklektisk betyder, og hvad der opretholder den filosofiske strøm af eklektisme. Historie og karakteristika ved denne tanke. Eklektiske portrætter af Joe Coleman. Hvad er eklektisk? Udtrykket eklektisk henviser til den person, der praktiserer en livsstil, hvor hans tanker og handlinger stammer fra en filosofisk strøm, der kaldes eklektisisme. E

Rock art

Rock art

Vi forklarer dig, hvad rock art er, og dets vigtigste egenskaber. Derudover er historien om disse gamle tegninger. Rock art fra omkring 40.000 år siden. Hvad er rock art? Det kaldes `` hulekunst '' eller ` ` hulemaleri '' til forhistoriske skitser eller tegninger, der er blevet opdaget i sten eller huler , og som afspejler det forestillede om den primitive menneskehed.

Stringteori

Stringteori

Vi forklarer dig, hvad der er strengteori i fysik, dens vigtigste hypotese og dens varianter. Derudover er kontroversen om dens begrænsninger. Stringteori forsøger at være en "teori for helheden." Hvad er strengteori? Stringteori er et forsøg på at løse et af de store gåter i nutidig teoretisk fysik og skabe en samlende teori om dens forskellige felter, det vil sige en Teori for helheden. Denne

handel

handel

Vi forklarer, hvad handel er, og hvad det betyder inden for forskellige discipliner. Handel fra højre og handel i økonomi. Selve den kommercielle aktivitet stammer fra arbejdsdelingen. Hvad er handel? Begrebet handel kommer fra den latinske handel . Selv om det i første omgang kan defineres som en forhandling baseret på køb, salg eller udveksling af varer og tjenester , kan dens betydning variere afhængigt af den disciplin, den behandles fra. Det