• Monday March 1,2021

Menneskelig udvikling

Vi forklarer, hvad menneskelig udvikling er, og hvad er dens mål. Hertil kommer, hvad der er FNs menneskelige udviklingsindeks.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt.
  1. Hvad er menneskelig udvikling?

Menneskelig udvikling er den proces, hvor et samfund skal forbedre levevilkårene for de mennesker, der udgør det. For at opnå dette skal de øge de aktiver, der kan give dem både deres grundlæggende og komplementære behov. Derudover skal de skabe et socialt miljø, der er i stand til at respektere de menneskerettigheder, som alle besidder.

Menneskelig udvikling har den funktion at udvikle potentialet hos mennesker, øge deres muligheder og give dem en glæde af friheden, som alle mennesker har ret til at leve. Alle samfund og deres indbyggere har ansvaret for at opbygge en verdenscivilisation.

Ovennævnte definition stammer fra De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), som igen er ansvarlig for realiseringen af ​​to vigtige indikatorer: For det første det menneskelige udviklingsindeks og også det multidimensionelle fattigdomsindeks . Menneskets udviklingsindeks sigter mod at måle livskvaliteten for mennesker i det miljø, hvor de er omgivet.

Når det menneskelige udviklingsindeks beregnes, analyseres aspekter som forventet levealder fra fødselsøjeblikket, uddannelsesniveauet for den voksne befolkning og de materielle muligheder, de kan nå , ved hjælp af BNP-tal (Produkt Bruttonational).

Se også: Social Awareness.

  1. Menneskelige udviklingsmål

Med uddannelse vil enkeltpersoner være i stand til at vælge en bedre udviklingsproces.

Menneskelig udvikling var i begyndelsen hovedsageligt baseret på samfundets økonomi . På nuværende tidspunkt inkorporeres andre aspekter, der er relateret til social udvikling, der betragtes som lige eller mere relevante end det økonomiske aspekt.

Kultur er en af ​​de vigtigste tilgange, der diskuteres i dag. UNDP siger, at det er vigtigt, at enkeltpersoner kan udvide deres muligheder og muligheder i verden. Det er af denne grund, at aspekter, der er relateret til social udvikling, økonomisk udvikling og være lige så vigtige, bæredygtig udvikling skal inkluderes.

Menneskelig udvikling søger at opnå et samfunds fremskridt både socialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Det er at bruge menneskers frihed til at opnå en stigning i menneskers muligheder og situationer.

Selvom det grundlæggende redskab for denne idé er uddannelse, tages det med i betragtning, at økonomiske og sundhedsmæssige muligheder også er nødvendige for at opnå succes. Det anses for, at enkeltpersoner ved hjælp af uddannelse kan vælge en bedre udviklingsproces for at maksimere deres livskvalitet og trivsel.

Selvom beslutninger og udvikling for hver enkelt person er væsentlig for en ændring i samfundet, må vi ikke glemme vigtigheden af, at samfundet bidrager til dette. Det vil sige, at enkeltpersoner kun sammen kan gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at opnå og forbedre levevilkårene for de mennesker, der bor i det.

Hvis et samfund ikke er i stand til at fremme udviklingen af ​​ovennævnte, vil det være praktisk umuligt at tilfredsstillende opnå borgernes velfærd.

Interessante Artikler

Bevaring af miljøet

Bevaring af miljøet

Vi forklarer dig, hvad miljøbeskyttelse er, og hvorfor det er så vigtigt. Eksempler på miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Miljøforsvar er nøglen i nutidens industrielle verden. Hvad er bevarelsen af ​​miljøet? Bevarelse af miljøet , miljøbeskyttelse eller miljøbeskyttelse henviser til de forskellige måder, der findes til at regulere, minimere eller forhindre den skade, som industrielle aktiviteter, landbrug, by, kommerciel eller på anden måde forårsager naturlige økosystemer, og hovedsageligt flora og fauna. Bevarelse af milj

akronym

akronym

Vi forklarer dig, hvad et akronym er, en liste over eksempler på denne type forkortelse, og hvad er dens forskelle med et akronym. Et akronym er et ord dannet af fragmenter af to eller flere ord. Hvad er et akronym? Minimum akronym betyder en forkortelse eller et sæt akronymer , der på grund af dets hyppige brug ender med at blive indarbejdet som et ord mere, til det punkt, at mange mennesker ignorerer dets oprindelse eller den nøjagtige betydning af de udtryk, den grupperer. Fo

kriminalitet

kriminalitet

Vi forklarer, hvad en forbrydelse er, dens forskellige elementer og de typer, der findes. Derudover foranstaltninger til forebyggelse og undskyldning for forbrydelsen. En forbrydelse er en handling, der er i strid med lovene, og derfor fortjener straf. Hvad er en forbrydelse? Når vi taler om en forbrydelse eller en forbrydelse, henviser vi til en social opførsel, der krænker kodekserne for sameksistens og lovlighed, der er fastlagt i loven , og som derfor betragtes som en skyldig handling, imputabel, typisk og ulovlig, det vil sige en handling undladelse i modstrid med de love, som vi vælger at

Sociologa

Sociologa

Vi forklarer hvad sociologi er, og hvilke metoder til undersøgelse den bruger. Derudover hvordan det klassificeres og sociologiske teorier. Sociologi fokuserer på studiet af analysen og beskrivelsen af ​​livet i samfundet. Hvad er sociologi? Udtrykket sociologi kommer fra den latinske soc us og lodge, der betyder henholdsvis individ eller partner og undersøgelse, så bredt kunne det defineres som studiet af individet eller partneren . Sociol

Vandcyklus

Vandcyklus

Vi forklarer, hvad vandcyklussen er, og dens stadier: fordampning, kondens, nedbør og infiltration. Billeder af vandcyklus. Vandcyklussen er afgørende for vedligeholdelse og stabilitet af vores planet. Hvad er vandcyklussen? Det er kendt som vandcyklus eller den hydrologiske cyklus til en af ​​de vigtigste biokemiske kredsløb på planeten Jorden , hvor vandet gennemgår en række transformationer og forskydninger, der er resultatet af fysiske reaktioner. psykokem

tuberkulose

tuberkulose

Vi forklarer, hvad tuberkulose er, og hvad er dets symptomer på denne bakteriesygdom. Derudover er dens årsager og hvordan det spredes. Denne bakterie forårsager en af ​​de mest udbredte infektionssygdomme i verden. Hvad er tuberkulose? Tuberkulose er en sygdom, der får sit navn fra en bakterie, mycobacterium tuberculosis . Denne