• Monday March 1,2021

mangfoldighed

Vi forklarer, hvad mangfoldighed er inden for forskellige områder. Typer af mangfoldighed (biologisk, kulturel, seksuel, biodiversitet og mere).

Mangfoldighed henviser til den variation og forskel, som nogle ting kan præsentere.
  1. Hvad er mangfoldighed?

Mangfoldighed henviser til forskellen, eksistensen af ​​sorten eller overflod af ting med forskellige egenskaber . Udtrykket kommer fra det latinske sprog, fra ordet " diversitas ".

Begrebet mangfoldighed kan anvendes i mange og i de mest forskellige tilfælde, for eksempel kan det anvendes til de forskellige levende organismer, til de forskellige måder at anvende teknikker på, til forskelligheden i individuelle valg, blandt andre. Nedenfor forklarer vi nogle former for mangfoldighed.

Se også: Identitet.

  1. Typer af mangfoldighed

Seksuel mangfoldighed er det frie valg af mennesker om deres seksuelle orientering.

Biodiversitet eller biodiversitet. Det består af variationen og overfloden af ​​de forskellige arter, der bor i et område eller region; sammenhæng mellem de forskellige arter, befolkningen i hver enkelt af dem, den indfødte flora og dens forskelle osv.

Økosystemers mangfoldighed Det er mangfoldigheden af ​​økosystemer, der udgør jorden. Der er interaktion mellem dem, derfor vises der områder, hvor det er vanskeligt at etablere en bestemt. I større udstrækning er der imidlertid en bestemt type klima, et vist temperaturspektrum og visse dyre- og plantearter. Respekt for livet for de væsener, der bor i området, er alles bekymring, da når virkningerne af den praksis, der udføres, for eksempel i masseproduktion, er skadelige for miljøet, har de en skadelig virkning på levebrødet for naturressourcer

Kulturel mangfoldighed Dette er komplekst, fordi det inkluderer forskellige rettigheder, som mennesker har til deres identitet og kulturelle værdier. Ved visse lejligheder får social påvirkning og pres grupper, der opretholder kulturer eller kulturelle værdier, der ikke påvirker majoriteten af ​​dem, krænket. I disse tilfælde hviler nationalstaten på at garantere deres udtryk og rettigheder ud over at fremme accept og respekt. Kulturel mangfoldighed er eksklusiv for forholdet mellem de forskellige mennesker, der samboer i den samme region, og som omfatter kulturel, politisk, ideologisk, religiøs mangfoldighed, blandt andre.

Seksuel mangfoldighed Det henviser til det frie valg af mennesker om deres seksuelle orientering. Fra dette forstår seksuel mangfoldighed, at der skal være respekt for forskellige seksuelle identiteter. Politisk er det flaget, der repræsenterer minoritetsgrupper, såsom homoseksuelle, bifile eller transseksuelle, der er ansvarlige for at forsvare dette koncept, så deres rettigheder ikke krænkes og kan få adgang til de samme muligheder som de fleste heteroseksuelle mennesker. Den seksuelle mangfoldighed skal tilskyndes, mens de leverer seksuelle oplysninger til de unge ved statens handling.

Funktionel mangfoldighed Det handler om inkludering og respekt for mennesker, der har nedsat motorik. Dette udtryk er beregnet til at erstatte begreber minusv lidos eller discapacidad, da det er et udtryk, der refererer til det faktum, at blandt medlemmerne af Hvert samfund har forskellige kapaciteter, og derfor skal diskrimination eller udstødelse undgås. Samtidig inkluderer det et helt sæt lovgivningsmæssige standarder, der kræver og garanterer, at de udførte arbejder og infrastruktur er befordrende for mennesker med nedsat kapacitet.

Interessante Artikler

Mekanisk energi

Mekanisk energi

Vi forklarer dig, hvad den mekaniske energi er, og hvordan denne energi kan klassificeres. Derudover eksempler og potentiel og kinetisk mekanisk energi. Den mekaniske energi involverer både den kinetiske, elastiske og potentielle energi fra et objekt. Hvad er den mekaniske energi? Ved mekanisk energi forstår vi, at et legeme eller et system opnår roden til hastigheden af ​​dens bevægelse eller dens specifikke position, og at det er i stand til at producere et mekanisk arbejde. Genere

Arbejdsret

Arbejdsret

Vi forklarer, hvad arbejdsret er, og hvad dets oprindelse er. Kendetegn ved arbejdsret. Elementer i ansættelseskontrakten. Denne lovgren regulerer forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Hvad er arbejdsret? Arbejdsret er det sæt juridiske normer, der er fastlagt i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere .

venskab

venskab

Vi forklarer, hvad venskab er, og hvilke venskabstyper der findes. Derudover er vigtigheden af ​​denne type forhold og sætninger om venskab. Venskab ligner kærlighed, men blottet for romantiske konnotationer. Hvad er venskab? Venskab kaldes et slags affektivt forhold mellem to mennesker , hvor en vis grad af kameraderi, tillid og hjertelighed griber ind, meget ligner kærlighed, men blottet for konnotationerne rom nticas. I pri

uddannelse

uddannelse

Vi forklarer, hvad uddannelse er og dens forskellige betydninger ifølge flere forfattere. Derudover de typer uddannelse, der findes. Uddannelse forekommer i familien og på forskellige stadier i skolelivet. Hvad er uddannelse? Fremme af læring eller at få viden, færdigheder, værdier og vaner i en given menneskelig gruppe af andre mennesker kaldes uddannelse. kend

Batera

Batera

Vi forklarer dig, hvad et batteri er, og hvordan denne enhed fungerer. Derudover er de typer batterier, der findes, og hvad et batteri er. Batterier konverterer kemisk energi til elektrisk energi. Hvad er et batteri? Et elektrisk batteri , også kaldet et elektrisk batteri, er en artefakt sammensat af elektrokemiske celler, der er i stand til at konvertere energi.

mikroskop

mikroskop

Vi forklarer, hvad et mikroskop er, hvornår og hvem der opfandt dette instrument. De dele, der komponerer det og typer af mikroskop. Mikroskopet muliggør analyse af partiklerne. Hvad er et mikroskop? Mikroskopet er et instrument, der giver dig mulighed for at observere objekter, der er for små til at blive set af menneskets syne. U