• Saturday October 31,2020

mangfoldighed

Vi forklarer, hvad mangfoldighed er inden for forskellige områder. Typer af mangfoldighed (biologisk, kulturel, seksuel, biodiversitet og mere).

Mangfoldighed henviser til den variation og forskel, som nogle ting kan præsentere.
  1. Hvad er mangfoldighed?

Mangfoldighed henviser til forskellen, eksistensen af ​​sorten eller overflod af ting med forskellige egenskaber . Udtrykket kommer fra det latinske sprog, fra ordet " diversitas ".

Begrebet mangfoldighed kan anvendes i mange og i de mest forskellige tilfælde, for eksempel kan det anvendes til de forskellige levende organismer, til de forskellige måder at anvende teknikker på, til forskelligheden i individuelle valg, blandt andre. Nedenfor forklarer vi nogle former for mangfoldighed.

Se også: Identitet.

  1. Typer af mangfoldighed

Seksuel mangfoldighed er det frie valg af mennesker om deres seksuelle orientering.

Biodiversitet eller biodiversitet. Det består af variationen og overfloden af ​​de forskellige arter, der bor i et område eller region; sammenhæng mellem de forskellige arter, befolkningen i hver enkelt af dem, den indfødte flora og dens forskelle osv.

Økosystemers mangfoldighed Det er mangfoldigheden af ​​økosystemer, der udgør jorden. Der er interaktion mellem dem, derfor vises der områder, hvor det er vanskeligt at etablere en bestemt. I større udstrækning er der imidlertid en bestemt type klima, et vist temperaturspektrum og visse dyre- og plantearter. Respekt for livet for de væsener, der bor i området, er alles bekymring, da når virkningerne af den praksis, der udføres, for eksempel i masseproduktion, er skadelige for miljøet, har de en skadelig virkning på levebrødet for naturressourcer

Kulturel mangfoldighed Dette er komplekst, fordi det inkluderer forskellige rettigheder, som mennesker har til deres identitet og kulturelle værdier. Ved visse lejligheder får social påvirkning og pres grupper, der opretholder kulturer eller kulturelle værdier, der ikke påvirker majoriteten af ​​dem, krænket. I disse tilfælde hviler nationalstaten på at garantere deres udtryk og rettigheder ud over at fremme accept og respekt. Kulturel mangfoldighed er eksklusiv for forholdet mellem de forskellige mennesker, der samboer i den samme region, og som omfatter kulturel, politisk, ideologisk, religiøs mangfoldighed, blandt andre.

Seksuel mangfoldighed Det henviser til det frie valg af mennesker om deres seksuelle orientering. Fra dette forstår seksuel mangfoldighed, at der skal være respekt for forskellige seksuelle identiteter. Politisk er det flaget, der repræsenterer minoritetsgrupper, såsom homoseksuelle, bifile eller transseksuelle, der er ansvarlige for at forsvare dette koncept, så deres rettigheder ikke krænkes og kan få adgang til de samme muligheder som de fleste heteroseksuelle mennesker. Den seksuelle mangfoldighed skal tilskyndes, mens de leverer seksuelle oplysninger til de unge ved statens handling.

Funktionel mangfoldighed Det handler om inkludering og respekt for mennesker, der har nedsat motorik. Dette udtryk er beregnet til at erstatte begreber minusv lidos eller discapacidad, da det er et udtryk, der refererer til det faktum, at blandt medlemmerne af Hvert samfund har forskellige kapaciteter, og derfor skal diskrimination eller udstødelse undgås. Samtidig inkluderer det et helt sæt lovgivningsmæssige standarder, der kræver og garanterer, at de udførte arbejder og infrastruktur er befordrende for mennesker med nedsat kapacitet.

Interessante Artikler

Sociale værdier

Sociale værdier

Vi forklarer, hvad sociale værdier er, deres betydning for samfund og nogle eksempler på de vigtigste sociale værdier. Sociale værdier garanterer et godt liv i et samfund. Hvad er sociale værdier? Sociale værdier er de kriterier, som medlemmerne af et samfund deler, og som garanterer god sameksistens blandt deres enkeltpersoner. Som

Den kinesiske revolution i 1911

Den kinesiske revolution i 1911

Vi forklarer dig, hvad der var den kinesiske revolution i 1911 eller Xinai-revolutionen, dens årsager, konsekvenser og vigtigste begivenheder. Sun Yat-sen opnåede international støtte til den kinesiske revolution mod monarkiet. Hvad var den kinesiske revolution i 1911? Xinhai-revolutionen, den første kinesiske revolution eller den kinesiske revolution i 1911 var den nationalistiske og republikanske oprør, der opstod i det kejserlige Kina i det tidlige tyvende århundrede. Det

Økonomiske videnskaber

Økonomiske videnskaber

Vi forklarer dig, hvad der er de såkaldte økonomiske videnskaber, og hvem der bruger dem. Filialer, mål, betydning og eksempler. Økonomien søger altid at forbedre samfundets levevilkår. Hvad er de økonomiske videnskaber? Det kaldes økonomiske videnskaber eller simpelthen økonomi inden for samfundsvidenskab, der studerer måderne at organisere samfund på for at imødekomme deres behov over tid gennem det sæt af varer og ressourcer, der altid er knappe og endelige. Med andre o

modernisme

modernisme

Vi forklarer dig, hvad modernisme er, og i hvilken historisk kontekst den opstår. Derudover de vigtigste forfattere og værker af denne bevægelse. Modernismen var kendetegnet ved kreativ oprør. Hvad er modernisme? I forbindelse med spansk litteratur er en grundlæggende poetisk litterær bevægelse kendt som modernisme, udviklet mellem det 19. og 20

Endotermiske reaktioner

Endotermiske reaktioner

Vi forklarer dig, hvad der er de endotermiske reaktioner og nogle eksempler på dem. Derudover er de eksoterme reaktioner. Endotermiske reaktioner er almindelige i den kemiske isindustri. Hvad er endotermiske reaktioner? Endotermiske reaktioner forstås som visse typer kemiske reaktioner (det vil sige processen med at omdanne to eller flere stoffer til forskellige).

disciplin

disciplin

Vi forklarer, hvad disciplin er, og hvad disciplin refererer til som en værdi. Derudover de typer, der findes, og et eksempel på disciplin. Disciplin søger at opnå en opgave hurtigt og effektivt. Hvad er disciplinen? ` ` Disciplin ' ' (fra den latinske discipel , disciple, studerende ) forstås som henvisning til en koordineret, ordnet og systematisk måde at gøre ting på , I henhold til en kodemetode eller en vis overvejelse af den rigtige måde at gøre ting på. I princip