• Monday August 15,2022

Elementer i kommunikation

Vi forklarer dig, hvad de er, og hvad er elementerne i kommunikation. Hvad er tegnene, afsenderen, beskeden, modtageren og mere.

I hver kommunikation er der en afsender og en modtager.
  1. Hvad er kommunikation?

Kommunikation består i transmission af information gennem interaktion mellem to enheder, der kan være af forskellige typer, såsom kommunikation mellem mennesker, mellem institutioner eller mellem organer diplomatiske repræsentanter for forskellige nationer for at give eksempler.

For at kommunikationen skal kunne gennemføres, skal visse krav være opfyldt, f.eks. Skal de forskellige deltagende agenter dele det samme repertoire af tegn for at give den samme fortolkning, eller i det mindste lignende, om information Ikke den samme meddelelse, som garanterer forståelse.

Kommunikation inkluderer forskellige former for kommunikativ handling; det, hvad der kan være gennem tale som næring til at sende information eller også kan være gennem skriftlige meddelelser eller bevægelser . Disse forskellige former, på samme tid som de er forskellige, har funktioner til fælles, alle kræver, at der er en afsender, en meddelelse, der skal overføres, og en modtager.

På den anden side er der andre elementer, der også er en del af den kommunikative proces, er de kontekstuelle, der konditionerer alle elementerne lige og gør det ud fra den omstændighed, hvor kommunikationen forbedres. Dette er fysiske elementer, der forvrænger det, f.eks. Afstanden mellem en modtager og en emitter kan få dem til at vælge at bruge gestersprog til at kommunikere, miljøstøj kan også føre til dette. Eller afsenderen af ​​beskeden er muligvis ikke til stede på samme tid og modtager derefter beskeden, når en afsender optager en besked gennem en videooptagelse eller stemmeoptagelse.

Følg i: Kommunikation.

  1. Hvad er så elementerne i kommunikation?

Modtageren tilpasser informationen til dens fortolkning med de samme sproglige tegn.
  • Udsteder. Dens rolle er udgangspunktet for kommunikativ handling, en del af eget initiativ ønsket om at kommunikere visse oplysninger. Hvad man skal kommunikere, og hvad der er den bedste måde i en bestemt situation er emner, som undtagen under visse presserende betingelser, udsteder generelt beslutter.
  • Modtager. Det er han, der modtager informationen og tilpasser den til sin fortolkning med de samme sproglige tegn; Det følger heraf hans egen fortolkning af den modtagne meddelelse. Han forstår det på en sådan måde, at han derefter er i stand til at forberede et svar til afsenderen selv, for hvilket han vil blive placeret som afsenderen i dette tilfælde af en original meddelelse og svar fra den forrige, og genstarter den kommunikative handling efter hinanden.
  • Kode og kanal De er også grundlæggende elementer i kommunikation. Koden henviser til det system, som begge agenter skal dele, hvilket garanterer forståelse, de er sproglige tegn, disse kombineres vilkårligt af, hvem der er afsenderen af ​​meddelelsen, og i henhold til tilfældet med det, du vil overføre.
    I modsætning hertil skal koden også garantere visse elementers stabilitet, den kan ikke alle være vilkårlig i henhold til udstederens ønsker, den skal begge være stabil; Dette er afgørende for overgangen til indhold i meddelelsen. Med hensyn til dette siges det, at de skal være deltagere i et bredere sprogligt kodesystem, der forstår, at det er det sproglige samtykke, der hersker i et givet samfund i et bestemt historisk øjeblik.
  1. Kommunikationsfaktorer

Det er den berømte sproglige analytiker Ferdinand de Saussure, der fra hans positivistiske synspunkt udfører denne analyse på de forskellige elementer, der udgør kommunikationen. Denne forfatter klassificerer de forskellige faktorer i:

  • Eksterne faktorer: De, der udsættes for fysiske, miljømæssige faktorer, såsom transmission af stemmevibrationer på det tidspunkt, hvor luften cirkulerer.
  • Interne faktorer. Hvor er interne mentale og biologiske processer, hvor den materielle næring, som er personen, er involveret som vibrationen af ​​den menneskelige stemme og også udgør den mentale forståelse af c Jeg siger kommunikativ. Hans synspunkt inkluderer dog ikke den historiske kontekst, hvorpå de diskursive budskaber er påvirket af tidens kontekst.

Interessante Artikler

uddannelse

uddannelse

Vi forklarer dig, hvad der er dannelsen, og hvad er oprindelsen til dette udtryk. Derudover de forskellige formationer, der findes. Militær træning træner mænd fysisk og følelsesmæssigt. Hvad er træning? Udtrykket dannelse kommer fra det latinske "format" og henviser til form noget , til tingets udseende og ydre egenskaber. Der e

familie

familie

Vi forklarer, hvad en familie er, og hvilke typer familier der findes. Traditionelle, monoparental, samlet, homoparentalfamilier. Forholdet mellem slægtskab kan opstå på forskellige niveauer. Hvad er familien? Familien er en gruppe mennesker, der er forenet ved slægtning , det er den vigtigste organisation, som mennesket kan høre til. Den

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer dig, hvad geosfæren er, og hvordan dens struktur er. Derudover, hvordan dette sæt lag er sammensat og dets betydning. Undersøgelsen af ​​geosfæren udføres gennem den eksperimentelle gennemgang af jordbunden. Queslagesfera? I naturvidenskab kaldes det sæt lag, der udgør den faste del af Jorden, '' sfære '' eller '' geosfære ''. Sammen med

Subjektiv lov

Subjektiv lov

Vi forklarer, hvad subjektiv lovgivning er, og hvordan den klassificeres. Derudover nogle eksempler og forskelle med den objektive ret. Subjektiv lovgivning er baseret på gensidig aftale. Hvad er den subjektive ret? Når vi taler om subjektiv lov, henviser vi til det sæt magter, friheder og juridiske fakulteter, som enkeltpersoner besidder . D

Fysiske videnskaber

Fysiske videnskaber

Vi forklarer, hvad de fysiske eller empiriske videnskaber er, deres grene og hvordan de klassificeres. Eksempler på forskellige fysiske videnskaber. De fysiske videnskaber tyr til logik og formelle processer som værktøj. Hvad er de fysiske videnskaber? De faktuelle eller faktuelle videnskaber eller også empiriske videnskaber er dem, hvis opgave er at opnå en reproduktion (mental eller kunstig) af naturens fænomener, som Det ønskes at studere for at forstå de kræfter og mekanismer, der er involveret i dem. Det er

bånd

bånd

Vi forklarer dig, hvad slips er, og hvorfor det betragtes som en værdi. Derudover nogle eksempler på denne kapacitet og hvad der er selvhøjhed. Empati er evnen til at forbinde følelsesmæssigt med andre. Hvad er empati? Når vi taler om émpat a, henviser vi til den menneskelige evne til at forbinde følelsesmæssigt med andre , være i stand til at opfatte, genkende, dele og forstå en persons lidelse, lykke eller følelser. Det vil si