• Thursday July 29,2021

Elementer i kommunikation

Vi forklarer dig, hvad de er, og hvad er elementerne i kommunikation. Hvad er tegnene, afsenderen, beskeden, modtageren og mere.

I hver kommunikation er der en afsender og en modtager.
  1. Hvad er kommunikation?

Kommunikation består i transmission af information gennem interaktion mellem to enheder, der kan være af forskellige typer, såsom kommunikation mellem mennesker, mellem institutioner eller mellem organer diplomatiske repræsentanter for forskellige nationer for at give eksempler.

For at kommunikationen skal kunne gennemføres, skal visse krav være opfyldt, f.eks. Skal de forskellige deltagende agenter dele det samme repertoire af tegn for at give den samme fortolkning, eller i det mindste lignende, om information Ikke den samme meddelelse, som garanterer forståelse.

Kommunikation inkluderer forskellige former for kommunikativ handling; det, hvad der kan være gennem tale som næring til at sende information eller også kan være gennem skriftlige meddelelser eller bevægelser . Disse forskellige former, på samme tid som de er forskellige, har funktioner til fælles, alle kræver, at der er en afsender, en meddelelse, der skal overføres, og en modtager.

På den anden side er der andre elementer, der også er en del af den kommunikative proces, er de kontekstuelle, der konditionerer alle elementerne lige og gør det ud fra den omstændighed, hvor kommunikationen forbedres. Dette er fysiske elementer, der forvrænger det, f.eks. Afstanden mellem en modtager og en emitter kan få dem til at vælge at bruge gestersprog til at kommunikere, miljøstøj kan også føre til dette. Eller afsenderen af ​​beskeden er muligvis ikke til stede på samme tid og modtager derefter beskeden, når en afsender optager en besked gennem en videooptagelse eller stemmeoptagelse.

Følg i: Kommunikation.

  1. Hvad er så elementerne i kommunikation?

Modtageren tilpasser informationen til dens fortolkning med de samme sproglige tegn.
  • Udsteder. Dens rolle er udgangspunktet for kommunikativ handling, en del af eget initiativ ønsket om at kommunikere visse oplysninger. Hvad man skal kommunikere, og hvad der er den bedste måde i en bestemt situation er emner, som undtagen under visse presserende betingelser, udsteder generelt beslutter.
  • Modtager. Det er han, der modtager informationen og tilpasser den til sin fortolkning med de samme sproglige tegn; Det følger heraf hans egen fortolkning af den modtagne meddelelse. Han forstår det på en sådan måde, at han derefter er i stand til at forberede et svar til afsenderen selv, for hvilket han vil blive placeret som afsenderen i dette tilfælde af en original meddelelse og svar fra den forrige, og genstarter den kommunikative handling efter hinanden.
  • Kode og kanal De er også grundlæggende elementer i kommunikation. Koden henviser til det system, som begge agenter skal dele, hvilket garanterer forståelse, de er sproglige tegn, disse kombineres vilkårligt af, hvem der er afsenderen af ​​meddelelsen, og i henhold til tilfældet med det, du vil overføre.
    I modsætning hertil skal koden også garantere visse elementers stabilitet, den kan ikke alle være vilkårlig i henhold til udstederens ønsker, den skal begge være stabil; Dette er afgørende for overgangen til indhold i meddelelsen. Med hensyn til dette siges det, at de skal være deltagere i et bredere sprogligt kodesystem, der forstår, at det er det sproglige samtykke, der hersker i et givet samfund i et bestemt historisk øjeblik.
  1. Kommunikationsfaktorer

Det er den berømte sproglige analytiker Ferdinand de Saussure, der fra hans positivistiske synspunkt udfører denne analyse på de forskellige elementer, der udgør kommunikationen. Denne forfatter klassificerer de forskellige faktorer i:

  • Eksterne faktorer: De, der udsættes for fysiske, miljømæssige faktorer, såsom transmission af stemmevibrationer på det tidspunkt, hvor luften cirkulerer.
  • Interne faktorer. Hvor er interne mentale og biologiske processer, hvor den materielle næring, som er personen, er involveret som vibrationen af ​​den menneskelige stemme og også udgør den mentale forståelse af c Jeg siger kommunikativ. Hans synspunkt inkluderer dog ikke den historiske kontekst, hvorpå de diskursive budskaber er påvirket af tidens kontekst.

Interessante Artikler

Output enheder

Output enheder

Vi forklarer, hvad en outputenhed er i computeren, og hvad den er til. Derudover eksempler på sådanne enheder. Monitoren på en computer er outputenheden par excellence. Hvad er outputenhederne? Ved computing er det kendt som outputenheder til dem, der tillader udtrækning eller hentning af information fra computeren eller computersystemet , dets oversættelse visuel, lyd, trykt eller anden art. Det

Absolute Befolkning

Absolute Befolkning

Vi forklarer, hvad den absolutte befolkning er, hvordan den beregnes, og eksempler på absolut befolkning i Mexico, Brasilien og Kina. Kort over befolkningstæthed verden over (relativ befolkning). Wikipedia Absolut befolkning Den absolutte befolkning er antallet af mennesker, der bor i et område i en given periode. D

Fysisk vold

Fysisk vold

Vi forklarer dig, hvad fysisk vold er, og hvordan den adskiller sig fra psykologisk, verbal og seksuel vold. Derudover definition og eksempler. Fysisk vold påvirker direkte en anden persons krop. Hvad er fysisk vold? Vold betyder en form for interaktion, der forårsager eller truer med at forårsage skade af en eller anden art for den anden, hvad enten det er gennem underkastelse, ydmygelse, fysisk skade. e

stofskifte

stofskifte

Vi forklarer, hvad stofskiftet er, hvad er dets faser og de funktioner, det udfører. Dets betydning og typer af stofskifte. Metabolismeprocesserne udføres i cellerne. Hvad er stofskiftet? Sættet med kontrollerede kemiske reaktioner, hvormed levende væsener kan ændre arten af ​​visse stoffer for at opnå ernæringselementerne og de mængder energi, der kræves af processerne til vækst, udvikling, kaldes stofskifte reproduktion og støtte af livet. Metabolismen

Plastic Arts

Plastic Arts

Vi forklarer, hvad de er, og hvilke typer plastikkunst der findes. Derudover: historie, karakteristika og eksempler på plastik. Maleri er det mest klassiske inden for alle kunst. Hvad er plastikken? Når vi taler om plastikkunst, henviser vi til teknikkerne til uddybning af kunstværker, hvor materialer og elementer, der er i stand til at formes , ændres eller transformeres af kunstneren. Di

Sociale værdier

Sociale værdier

Vi forklarer, hvad sociale værdier er, deres betydning for samfund og nogle eksempler på de vigtigste sociale værdier. Sociale værdier garanterer et godt liv i et samfund. Hvad er sociale værdier? Sociale værdier er de kriterier, som medlemmerne af et samfund deler, og som garanterer god sameksistens blandt deres enkeltpersoner. Som