• Thursday January 20,2022

Iværksætter

Vi forklarer, hvad en iværksætter er, og hvilke typer iværksætter der findes. Derudover de egenskaber, der er nødvendige for at lykkes.

En iværksætter organiserer og driver forskellige organisatoriske initiativer.
 1. Hvad er en iværksætter ?

Ordet '' iværksætter '' kommer fra franskmennene og er synonymt med iværksætteren, et udtryk, der bruges i erhvervslivet for at henvise til, hvem der organiserer og driver forskellige organisatoriske initiativer, der kører en vis margen for økonomisk risiko i det. Det skal ikke forveksles med udtrykket iværksætter, der blot refererer til, hvem der arbejder eller driver en virksomhed.

Dette udtryk, så på mode i nyere tid, stammer fra det attende århundrede, i begyndelsen af ​​den industrielle kapitalisme, da den anglo-franske økonom Richard Cantillon brugte det til at definere til hvem betaler en bestemt pris for at videresælge et produkt til en usikker pris, træffe beslutninger om at skaffe og bruge ressourcer og indrømme risikoen forbundet med iværksætteri .

På nuværende tidspunkt betegner udtrykket 'iværksætter' forretningsledere, der flyttet af deres lidenskaber (og ikke kun af ideen om at akkumulere kapital) beslutter at risikere at åbne et levedygtigt projekt og tage risici Det indebærer.

Kendte mennesker fra erhvervslivet og industrien som Bill Gates eller Steve Jobs er et eksempel på dette, og de adskiller sig fra forretningsfolk eller iværksættere, idet sidstnævnte ikke ville mangle den innovative, risikable ånd, foretrækker at vælge sikre veje, der fører til økonomisk gevinst.

Se også: leder.

 1. Typer af iværksætter

Digitale iværksættere bruger internettet til deres aktiviteter.

Flere typer af iværksættere tales ofte om:

 • Iværksættere eller virksomhedsejere . De, der risikerer at rejse en ung og innovativ virksomhed (kendt som Startup ) fra deres lidenskaber eller viden.
 • Digitale iværksættere De, der bruger internettet og nye kommunikations- og informationsteknologier til deres satsninger, understreger mulighederne for disse nye medier.
 • Sociale iværksættere De, der fokuserer på oprettelsen af ​​andre typer foreninger og organisationer, der ikke nødvendigvis er kommercielle, såsom ngo'er, andre politiske eller samfundsorganisationer.
 1. Egenskaber ved en iværksætter

Selvom eventyret om iværksætteri er meget unikt og personligt afhængigt af tilfældet, siges det mest af tiden, at en iværksætter skal have følgende egenskaber for at få succes:

 • Passion. Iværksættere er ikke blot forretningsfolk. De er mennesker drevet af et intimt, personligt formål, der ønsker at skabe en bæredygtig virkelighed.
 • Vision. Fremskrivningen af ​​fremtiden og opfattelsen af ​​mulighedsvinduerne er nøglen til udviklingen af ​​en virksomhed.
 • Tillid. Da margenerne for usikkerhed i en virksomhed normalt er meget høje, skal en iværksætter have selvtillid og evnen til at tolerere og improvisere, at det kræver at håndtere det.
 • Lederskab. En iværksætter er en inspirator, ikke kun en chef. Du skal være et eksempel for dit team og lede dem på vejen til færdiggørelse.
 • Ærlighed . Iværksættere satser for meget på deres drømme til at ødelægge dem gennem uærlig praksis, der giver dem et dårligt navn eller lukker deres døre.
 • Innovation. Satserne er dagens orden, så de skal være hurtige, være ajourførte og vide godt, hvad der er de ændringer, der sker i den forretningsmæssige, sociale eller politiske kultur, der interesserer dem.

Interessante Artikler

Økonomiske problemer

Økonomiske problemer

Vi forklarer, hvad er de økonomiske problemer, de tre grundlæggende typer og de hyppigste. Derudover økonomiske problemer i Mexico. Økonomiske problemer skaber sociale og politiske problemer. Hvad er de økonomiske problemer? Økonomiske problemer forstås som det sæt fænomener, der produceres, når ressourcer ikke er tilstrækkelige til at imødekomme deres egne behov . Dette kan

Kemisk ændring

Kemisk ændring

Vi forklarer dig, hvad en kemisk ændring er, og hvad er dens egenskaber. Derudover eksempler og forskelle med en fysisk ændring. Kemiske ændringer ændrer stofets molekylstruktur. Hvad er en kemisk ændring? Kemikaliet ændrer en type ændring i stof, der ændrer dets kemiske sammensætning , det vil sige, det ændrer dets natur og ikke kun dets form. Dette be

Videnskabelig observation

Videnskabelig observation

Vi forklarer, hvad der er den videnskabelige observation, hvorfor den er så vigtig og dens egenskaber. Derudover hvordan er klassificeringen og eksemplerne heraf. Den videnskabelige observation garanterer de videnskabelige studier objektivitet og demonstrerbarhed. Hvad er den videnskabelige observation?

Atomiske modeller

Atomiske modeller

Vi forklarer jer, hvad atommodellerne er, og hvordan de har udviklet sig, fra antikken til de tidspunkter, der kører. Disse modeller forsøger grundlæggende at forklare, hvad sagen er lavet af. Hvad er atommodellerne? Atemiske modeller er kendt som de forskellige mentale repræsentationer af strukturen og funktionen af ​​atomer , udviklet gennem menneskehedens historie, fra de ideer, der blev håndteret i hver epoke angående hvad sagen var lavet af. De først

antistof

antistof

Vi forklarer dig, hvad antimateriale er, hvordan det blev opdaget, dets egenskaber, forskelle med stof og hvor det findes. Antimatteren er sammensat af antielektroner, antineutroner og antiprotoner. Hvad er antimateriale? I partikelfysik kaldes den type stof, der udgøres af antipartikler, antimaterie i stedet for almindelige partikler.

Visuel kunst

Visuel kunst

Vi forklarer, hvad Visual Art er, dens historie og hvad denne kunstneriske disciplin er til. Derudover, hvordan det klassificeres og dets egenskaber. Visuel kunst omfatter teknikker til traditionel plastik og andre nye. Hvad er den visuelle kunst? Den visuelle kunst henviser til et sæt teknikker og kunstneriske discipliner, der spænder fra traditionel plastisk kunst til de mest innovative og ukonventionelle trends, der drager fordel af de nye tilgængelige teknologier, såsom digital kunst, bykunst og andre, der opstod i løbet af det tyvende århundrede, og hvad der sker med XXI. Diss