• Saturday October 31,2020

Sociale fænomener

Vi forklarer dig, hvad er de sociale fænomener og deres egenskaber. Derudover nogle eksempler på aktuelle sociale fænomener.

Protesten mod dyremishandling er et socialt fænomen, der krydser grænser.
  1. Hvad er de sociale fænomener?

I sociologi forstås sociale fænomener som alle de begivenheder, tendenser eller reaktioner, der finder sted i et etableret menneskeligt samfund . De dokumenteres gennem kollektive adfærdsændringer.

Med andre ord er et socialt fænomen en del af den bevidste opførsel i samfundet, en bestemt måde, hvorpå det organiserer og strukturerer dets reaktioner. Det bestemmes af de objektive og subjektive livsbetingelser, som mennesker lever i.

De sociale fænomener kan således være af en anden karakter og reagere på specifikke interesser eller endda være en konsekvens af andre typer faktorer, såsom økonomiske. De er imidlertid yderst sociale, og de er i deres perspektiv begrænset til forholdet mellem de individer, der udgør et samfund.

Sociologi er den disciplin, der studerer sociale fænomener, skønt disse også kan analyseres ud fra et økonomisk, psykologisk, historisk eller politisk perspektiv, og i disse tilfælde tilpasser konceptet sig til de specifikke behov i tilgangen.

Det kan tjene dig: Social bevidsthed

  1. Karakteristika for sociale fænomener

Sociale fænomener som "besættelse" af Wall Street bryder ind i hverdagen.

Sociale fænomener adskiller sig fra andre typer fænomener, idet de har at gøre med den måde, mennesker tænker og handler på i et samfund, de er subjektive og relative i naturen . I nogle tilfælde reagerer de endda på karakteristika ved den kollektive imaginære .

Der er tale om sociale fænomener i et forsøg på at systemisk eller kontekstuel forstå de beslutninger, der tages af et kollektiv . Med andre ord, stort set alt kan være et givet socialt fænomen.

Det fremgår imidlertid, at det bryder med det, der betragtes som den "hverdagslige" eller "traditionelle" opførsel i det studerede samfund. Hvad der i et historisk øjeblik kan være et slående socialt fænomen, i et andet kan det være lidt mere end den etablerede norm.

  1. Eksempler på sociale fænomener

Formerne for forbrug er også sociale fænomener.

Det er ikke svært at finde eksempler på sociale fænomener, skønt der træffes beslutning om en bestemt specifik sag. Generelt er kollektive beslutninger eksempler på sociale fænomener.

Blandt dem er massemigrationer, politiske oprør, arbejdstendenser, forbrugertendenser, kriminelle aktiviteter, fattigdom eller udvidelse af en religion inden for et givet samfund.

  1. Nuværende sociale fænomener

Fremkomsten af ​​evangeliske kirker er et socialt fænomen i den tredje verden.

På nuværende tidspunkt er der mere eller mindre generaliserede tendenser i spørgsmålet om sociale fænomener. De kan tilskrives på en eller anden måde `` tidsånden '', det vil sige den kollektive bevidsthed om en bestemt kulturel region, ikke når det gælder hele verden.

F.eks. Har den massive emigration af venezuelanere i de sidste fem år været et socialt fænomen (også politisk og økonomisk) i den sydamerikanske region . Det har også været den politiske stigning fra ultrakonservative partier i Østeuropa i den seneste tid.

På et mere specifikt område som det amerikanske samfund er der observeret en vis polarisering, siden præsident Donald Trump trådte til embedet.

Et andet muligt eksempel er fremkomsten af sociale medieteknologi i oprettelsen af ​​par og romantiske forhold i Vesten eller endda fremkomsten af ​​evangeliske sognebarn i tredjelandes nationer. Amerikansk verden

Fortsæt med: Sociale værdier


Interessante Artikler

Sociale værdier

Sociale værdier

Vi forklarer, hvad sociale værdier er, deres betydning for samfund og nogle eksempler på de vigtigste sociale værdier. Sociale værdier garanterer et godt liv i et samfund. Hvad er sociale værdier? Sociale værdier er de kriterier, som medlemmerne af et samfund deler, og som garanterer god sameksistens blandt deres enkeltpersoner. Som

Den kinesiske revolution i 1911

Den kinesiske revolution i 1911

Vi forklarer dig, hvad der var den kinesiske revolution i 1911 eller Xinai-revolutionen, dens årsager, konsekvenser og vigtigste begivenheder. Sun Yat-sen opnåede international støtte til den kinesiske revolution mod monarkiet. Hvad var den kinesiske revolution i 1911? Xinhai-revolutionen, den første kinesiske revolution eller den kinesiske revolution i 1911 var den nationalistiske og republikanske oprør, der opstod i det kejserlige Kina i det tidlige tyvende århundrede. Det

Økonomiske videnskaber

Økonomiske videnskaber

Vi forklarer dig, hvad der er de såkaldte økonomiske videnskaber, og hvem der bruger dem. Filialer, mål, betydning og eksempler. Økonomien søger altid at forbedre samfundets levevilkår. Hvad er de økonomiske videnskaber? Det kaldes økonomiske videnskaber eller simpelthen økonomi inden for samfundsvidenskab, der studerer måderne at organisere samfund på for at imødekomme deres behov over tid gennem det sæt af varer og ressourcer, der altid er knappe og endelige. Med andre o

modernisme

modernisme

Vi forklarer dig, hvad modernisme er, og i hvilken historisk kontekst den opstår. Derudover de vigtigste forfattere og værker af denne bevægelse. Modernismen var kendetegnet ved kreativ oprør. Hvad er modernisme? I forbindelse med spansk litteratur er en grundlæggende poetisk litterær bevægelse kendt som modernisme, udviklet mellem det 19. og 20

Endotermiske reaktioner

Endotermiske reaktioner

Vi forklarer dig, hvad der er de endotermiske reaktioner og nogle eksempler på dem. Derudover er de eksoterme reaktioner. Endotermiske reaktioner er almindelige i den kemiske isindustri. Hvad er endotermiske reaktioner? Endotermiske reaktioner forstås som visse typer kemiske reaktioner (det vil sige processen med at omdanne to eller flere stoffer til forskellige).

disciplin

disciplin

Vi forklarer, hvad disciplin er, og hvad disciplin refererer til som en værdi. Derudover de typer, der findes, og et eksempel på disciplin. Disciplin søger at opnå en opgave hurtigt og effektivt. Hvad er disciplinen? ` ` Disciplin ' ' (fra den latinske discipel , disciple, studerende ) forstås som henvisning til en koordineret, ordnet og systematisk måde at gøre ting på , I henhold til en kodemetode eller en vis overvejelse af den rigtige måde at gøre ting på. I princip