• Sunday September 25,2022

Sociale fænomener

Vi forklarer dig, hvad er de sociale fænomener og deres egenskaber. Derudover nogle eksempler på aktuelle sociale fænomener.

Protesten mod dyremishandling er et socialt fænomen, der krydser grænser.
  1. Hvad er de sociale fænomener?

I sociologi forstås sociale fænomener som alle de begivenheder, tendenser eller reaktioner, der finder sted i et etableret menneskeligt samfund . De dokumenteres gennem kollektive adfærdsændringer.

Med andre ord er et socialt fænomen en del af den bevidste opførsel i samfundet, en bestemt måde, hvorpå det organiserer og strukturerer dets reaktioner. Det bestemmes af de objektive og subjektive livsbetingelser, som mennesker lever i.

De sociale fænomener kan således være af en anden karakter og reagere på specifikke interesser eller endda være en konsekvens af andre typer faktorer, såsom økonomiske. De er imidlertid yderst sociale, og de er i deres perspektiv begrænset til forholdet mellem de individer, der udgør et samfund.

Sociologi er den disciplin, der studerer sociale fænomener, skønt disse også kan analyseres ud fra et økonomisk, psykologisk, historisk eller politisk perspektiv, og i disse tilfælde tilpasser konceptet sig til de specifikke behov i tilgangen.

Det kan tjene dig: Social bevidsthed

  1. Karakteristika for sociale fænomener

Sociale fænomener som "besættelse" af Wall Street bryder ind i hverdagen.

Sociale fænomener adskiller sig fra andre typer fænomener, idet de har at gøre med den måde, mennesker tænker og handler på i et samfund, de er subjektive og relative i naturen . I nogle tilfælde reagerer de endda på karakteristika ved den kollektive imaginære .

Der er tale om sociale fænomener i et forsøg på at systemisk eller kontekstuel forstå de beslutninger, der tages af et kollektiv . Med andre ord, stort set alt kan være et givet socialt fænomen.

Det fremgår imidlertid, at det bryder med det, der betragtes som den "hverdagslige" eller "traditionelle" opførsel i det studerede samfund. Hvad der i et historisk øjeblik kan være et slående socialt fænomen, i et andet kan det være lidt mere end den etablerede norm.

  1. Eksempler på sociale fænomener

Formerne for forbrug er også sociale fænomener.

Det er ikke svært at finde eksempler på sociale fænomener, skønt der træffes beslutning om en bestemt specifik sag. Generelt er kollektive beslutninger eksempler på sociale fænomener.

Blandt dem er massemigrationer, politiske oprør, arbejdstendenser, forbrugertendenser, kriminelle aktiviteter, fattigdom eller udvidelse af en religion inden for et givet samfund.

  1. Nuværende sociale fænomener

Fremkomsten af ​​evangeliske kirker er et socialt fænomen i den tredje verden.

På nuværende tidspunkt er der mere eller mindre generaliserede tendenser i spørgsmålet om sociale fænomener. De kan tilskrives på en eller anden måde `` tidsånden '', det vil sige den kollektive bevidsthed om en bestemt kulturel region, ikke når det gælder hele verden.

F.eks. Har den massive emigration af venezuelanere i de sidste fem år været et socialt fænomen (også politisk og økonomisk) i den sydamerikanske region . Det har også været den politiske stigning fra ultrakonservative partier i Østeuropa i den seneste tid.

På et mere specifikt område som det amerikanske samfund er der observeret en vis polarisering, siden præsident Donald Trump trådte til embedet.

Et andet muligt eksempel er fremkomsten af sociale medieteknologi i oprettelsen af ​​par og romantiske forhold i Vesten eller endda fremkomsten af ​​evangeliske sognebarn i tredjelandes nationer. Amerikansk verden

Fortsæt med: Sociale værdier


Interessante Artikler

farve

farve

Vi forklarer, hvad farven og de forskellige egenskaber har. Derudover, hvordan primære og sekundære farver dannes. Farven er et indtryk, der produceres i vores øjne. Hvad er farven? Når vi taler om farve, mener vi et indtryk, der er produceret i vores synsorganer (øjne), og fortolket af vores nervecentre (hjerne), af en bestemt lys tone i det kromatiske spektrum tico. All

Hele numre

Hele numre

Vi forklarer, hvad er heltalene, de forskellige egenskaber, de har, og nogle eksempler på dette nummersæt. Heltalnumre er repræsenteret med bogstavet Z. Hvad er hele tallene? Det er kendt som numerisk sæt, der indeholder alle de naturlige tal , deres negative inverse og nul. Numerisk betegnes med brevet Z fra det tyske ord z ahlen ( n me ). Lo

Gluclisis

Gluclisis

Vi forklarer, hvad glykolyse er, dets faser, funktioner og betydning i stofskiftet. Derudover hvad er glukoneogenese. Glykolyse er mekanismen til at opnå energi fra glukose. Hvad er glycolyse? Glykolyse eller glykolyse er en metabolisk vej, der tjener som et første trin til kulhydratkatabolisme i levende væsener. D

elsker

elsker

Vi forklarer hvad kærlighed er, og hvad er de forskellige typer kærlighed. Derudover hvorfor det er så vigtigt, og hvad denne følelse indebærer. Kærlighed er en forening, der ikke er materiel, men åndelig. Hvad er kærlighed? Kærlighed er den øverste følelse Kærlighed handler ikke kun om affinitet eller kemi mellem to mennesker, kærlighed er at føle respekt, forbindelse, frihed til at være sammen med en anden person . Kærlighed er

mobning

mobning

Vi forklarer, hvad mobning er, og hvordan det manifesterer sig i samfundet. Historie om hans undersøgelse. Hvad er de forskellige typer mobning. «13 grunde til, » en tv-serie, der beskæftiger sig med skolemobning. Hvad er mobning? Mobning eller mobbing henviser til psykologisk, fysisk eller verbal mishandling, der er lidt af børn og unge, der er groft mishandlet af et eller andet barn med det formål at skræmme, skræmme ham, skade ham, og lad stalkeren få en vis fordel ved mobning. Ofret f

onomatopoeia

onomatopoeia

Vi forklarer dig, hvad en onomatopoeia er, hvordan denne sproglige repræsentation og animalsk onomatopoeia kan klassificeres. Autonomien bruges ofte i børns litterære værker. Hvad er en onomatopoeia? Den sproglige repræsentation af naturlige eller ikke-diskursive lyde med ord kaldes '' autonomi '' . Det