• Tuesday August 3,2021

filosoferer

Vi forklarer dig, hvad filosofi er som videnskab, og hvad der er dens oprindelse. Derudover hvad er filosofiseringen og hvad er filosofiens grene.

Socrates var en græsk filosof, der betragtes som en af ​​de største.
  1. Hvad er filosofi?

Filosofi er den videnskab, der sigter mod at besvare store spørgsmål, der fængsler mennesket (såsom universets oprindelse; menneskets oprindelse) for at opnå visdom. Dette er grunden til at der skal lanceres en sammenhængende såvel som rationel analyse for at nå en tilgang og et svar (på ethvert spørgsmål).

Filosofi har sin oprindelse i det syvende århundrede f.Kr. i Grækenland . Etymologien af ​​ordet filosofi kommer fra de græske rødder philos (betyder kærlighed ) og sophia (betyder visdom ). Dette er grunden til at filosofi betyder "kærlighed til visdom."

En filosof er en person, der desperat søger viden gennem viden selv . Hans motivation er som regel nysgerrighed, hvilket får ham til at forhøre sig om principperne om virkelighed og menneskelig eksistens.

Se også: Antropologi.

  1. Hvad er filosofiseringen?

Filosofiseringshandlingen trækker på oplevelser af kontakt med verden omkring os.

Det er en karakteristisk tilstand af mennesket . Det henviser ikke til en specifik viden, men det er en naturlig og forventet holdning hos mennesket i forhold til universet og sig selv. Filosofiseringshandlingen trækker på oplevelser af kontakt med verden omkring os (det være sig livet, mennesker, naturen) for at få svar på deres spørgsmål.

Filosofi er en videnskab, der er baseret på fornuft . Dette er grunden til, at vi normalt definerer filosofi som den rationelle analyse af betydningen af ​​menneskelig eksistens, hvad enten det er individuelt eller kollektivt, inkluderet i analysen og forståelsen af ​​at være.

  1. Hvad er filosofiens grene?

Ligesom mange videnskaber er filosofi en disciplin, der inkluderer forskellige grene.

For eksempel kan vi finde en filosofi om at være, der inkluderer metafysik, ontologi og kosmologi (blandt mange andre discipliner).

På sin side kan vi finde en videnfilosofi, der inkluderer logik og epistemologi . Der er også filosofien for værket, der er enormt relateret til moralske spørgsmål såsom etik.

Interessante Artikler

ledelse

ledelse

Vi forklarer dig, hvad ledelsen er, og hvad styringsinstrumenterne er. Derudover, hvem der er ledere og ledelse som en proces. Ledelsen leder en virksomheds ressourcer til at forbedre sine resultater. Hvad er ledelse? Ordet ledelse kommer fra lat n gest o og henviser til administration af ressourcer , hvad enten det er inden for en stat eller en privat institution, for at nå de foreslåede mål. T

afhandling

afhandling

Vi forklarer dig, hvad en afhandling er, og hvordan er strukturen i dette forskningsarbejde. Derudover nogle emner til specialet og hvad en speciale er. En afhandling består af en afhandling og verifikation af hypoteser, der er fastlagt ovenfor. Hvad er en afhandling? I den akademiske verden forstås syntese som et forskningsarbejde, der generelt er monografisk eller undersøgende , som består af en afhandling og bevis for flodhest. Ti

verdenssyn

verdenssyn

Vi forklarer dig, hvad der er verdensbillede, og hvad er uddannelsens rolle i dette verdenssyn. Derudover eksempler på verdenssyn. De, der får dårlig eller dårlig uddannelse, begrænser deres verdenssyn. Hvad er verdensbillede? Verdensbillede er verdenssynet omkring den virkelighed, der skaber et samfund i en given tid eller under en bestemt kultur. Vi

maleri

maleri

Vi forklarer dig, hvad maleriet er, og hvad er historien om denne kunstneriske form. Derudover er maleteknikkerne, og hvad er hulemaleriet. Malingen bruger naturlige og syntetiske pigmenter blandet med bindemidler. Hvad er maleriet? Når vi taler om maleri eller billedkunst, henviser vi til en kunstnerisk form, der søger at repræsentere virkeligheden grafisk ved hjælp af former og farver på en overflade, startende fra af naturlige og syntetiske pigmenter blandet med bindemidler (maling). I d

konkurrenceevne

konkurrenceevne

Vi forklarer, hvad konkurrenceevnen er, og hvad strategisk planlægning består af. Derudover de typer af konkurrenceevne, der findes. En virksomhed opnår konkurrenceevne baseret på erfaring og læring. Hvad er konkurrenceevne? Konkurrenceevne defineres som en enheds eller organisations evne med eller uden overskud til at konkurrere . På

metafor

metafor

Vi forklarer dig, hvad en metafor er, og hvordan denne poetiske figur er sammensat. Derudover nogle eksempler og deres forskel med sammenligningen. Metaforen forsøger at styrke en tilknytning eller analogi mellem to ting. Hvad er en metafor? En trope eller politisk figur er kendt som en metafor, der består i forskydningen af ​​betydningen mellem to andre ord for at udtrykke et forhold, der fremhæver det. attri