• Sunday July 3,2022

Kilder til lovgivning

Vi forklarer dig, hvad lovkilderne er, og hvorfor de er så vigtige. Dens indflydelse på retspraksis og klassificering.

Blandt lovkilderne er de institutioner, der vedtager dem og deres historie.
  1. Hvad er retskilderne?

Det er kendt som kilder til retten til tidligere handlinger, begivenheder og traditioner, der tjener til oprettelse, ændring eller udryddelse af juridiske normer, det vil sige af love. Dette inkluderer ofte de organer, som disse love kommer fra, såvel som de historiske deltagere i lovforfatningen som en menneskelig disciplin.

Kilderne til lovgivning findes, fordi forestillingen om retfærdighed, lov og orden over tid har varieret meget, påvirket af diskurser af anden art, såsom religion og moral, som var koder af mere primitiv opførsel af arkaisk menneskehed. Der er rigelig bevis for dette i gamle tekster som Bibelen eller Hammurabi-koden .

I moderne tid inkluderer de imidlertid også internationale traktater, forfatninger, love og forskrifter, selvom de ikke er i kraft, da de udgør den skriftlige lov. Det samme gælder for den naturlige eller universelle lov, hvis principper er forbundet med selve menneskets eksistens.

På den ene side er lovens kilder nyttige i retspraksis, da de giver forudgående eksempler og betydelige sager, inden der træffes en beslutning (noget særligt vigtigt i den angelsaksiske fælles lov ). På den anden side bruges de også fra et historisk perspektiv, når man tænker mere teoretisk eller videnskabeligt om disciplin.

Det kan tjene dig: filialer af lov

  1. Typer af retskilder

Rettens kilder er ifølge den traditionelle betragtning klassificeret som:

  • Materielle kilder eller kilder i den materielle forstand . Dette er agenturer, myndigheder og institutioner, der er bemyndiget i et menneskeligt samfund til at oprette love, der anerkender eller slukker rettigheder, juridiske normer eller forskrifter på forskellige områder. Et eksempel på dette er en lands højesteret.
  • Formelle kilder eller kilder i formel forstand . Dette er de dokumenter, tekster og bøger, som loven formelt er inkluderet i, eller nogle af dens segmenter, hvad enten de er i kraft eller er blevet ophævet til fordel for nye. Dette inkluderer også processen med udarbejdelse og promulgation. Det kan dreje sig om brugerdefineret, doktrin, internationale traktater osv. F.eks. Lovgivningen udført i et lands parlament i henhold til selve forordningen, der forklarer dens funktioner og kapaciteter.
  • Historiske kilder Dette er dokumenter, der er arvet fra fortiden, og som indeholder relevante oplysninger om juridiske anliggender eller deres tids love, selvom det er gamle og uddøde kulturer. Et perfekt eksempel på dette er den førnævnte kode for Hammurabi fra det gamle Mesopotamien.
  1. Andre klassifikationer af lovkilder

Blandt de kulturelle retskilder er den juridiske fortid.

Andre mulige teoretiske kriterier for retskilderne skelner mellem:

  • Politiske kilder . Dem, der stræber efter kollektiv organisering eller institutionelle processer, f.eks. Politiske partiprogrammer.
  • Kulturelle kilder . Dem opnået ved at observere fortiden og den teoretiske undersøgelse af juridiske nyheder.

Eller indtast:

  • Originale kilder Dem, der skaber ret fra intet ( ex nihilo, "ud af intet" på latin), ligesom dem i revolutionære politiske processer.
  • Afledte kilder . De der er inspireret af en tidligere juridisk ramme.

Fortsæt med: Forfatningsret


Interessante Artikler

Tidszoner

Tidszoner

Vi forklarer dig, hvad tidszoner er, og hvorfor de er nødvendige. Og som et eksempel liste over tidszoner rundt om planeten. Kort med de tidszoner, der er vedtaget af hvert land. Hvad er en tidszone? Tidszonen er et koncept, der kommer fra geografi, og som består af hver af de 24 chronometriske tidsregioner, som vores planet er opdelt i .

overvægtige

overvægtige

Vi forklarer dig, hvad der er overvægtigt, og hvad er dets vigtigste årsager. Derudover er dens konsekvenser og forskelle med fedme. Afhængig af graden af ​​overvægt kan sundhed vandes. Hvad er overvægt? Overvægt betyder en kontinuerlig stigning i kropsvægt i forhold til visse mønstre, der betragtes som sunde og / eller æstetiske, beregnet ud fra en Body Mass Formula (MC), der angår vægt, Højde og størrelse Mennesker med overvægt er de voksne, hvis MC-indeks overstiger gennemsnittet mellem 18, 5 og 24, 9 point. Afhængig af grad

Botnica

Botnica

Vi forklarer dig, hvad botanikken er, og hvad er de grene af undersøgelser, der er omfattet af denne disciplin. Hvad er derudover zoologi? De mennesker, der studerer planter, alger og svampe er botanikere. Hvad er botanikken? Botanik er en disciplin inden for biologi, der er ansvarlig for studiet af planteriget fra forskellige akser såsom drift, reproduktion, beskrivelse, distribution Geografisk og klassificering af grøntsager. B

meiose

meiose

Vi forklarer, hvad meiose er, og hvad hver af dens faser består af. Derudover er mitose og dens forskelle med meiose. Meiosis giver genetisk variation i de faldende celler. Hvad er meiose? Det kaldes ' ' meiose '' eller ' ' meyose '' på en af ​​måderne, hvorpå cellerne formerer sig , kendetegnet ved at tilvejebringe genetisk variation i de faldende celler, som er nøglen til seksuel reproduktion: den, der involverer to forskellige individer til at producere en ny, hvis genetiske materiale vil være en kombination af de to foregående. Meiosis b

Sekundær sektor

Sekundær sektor

Vi forklarer dig, hvad den sekundære sektor er, og hvad er dens undersektorer med eksempler. Derudover resumé af den primære og tertiære sektor. Den sekundære sektor beskæftiger sig med omdannelsen af ​​råmaterialet. Hvad er den sekundære sektor? Det er kendt som en `` sekundær sektor '' eller `` industrisektor '' til et segment af økonomien, der beskæftiger sig med omdannelsen af ​​råvarer til forbrugerprodukter eller kapitalvarer, der udgør andet trin i produktionskæden efter ekstraktion af råmaterialet. Den sekundære sektor

eng

eng

Vi forklarer, hvad en eng er, hvilke typer eng der er, og deres forskellige klimaer. Derudover hvordan er floraen og faunaen, den besidder. Næsten en fjerdedel af jordoverfladen præsenterer denne prærie-biome. Hvad er en eng? En eng er et sæt enge, der findes i henhold til klimaforholdene i dette bioom, mellem et ørkenisk klima og et skovklædt klima, da nedbørene i engene ikke er knappe, da i det ørkeniske klima, men det har mere vegetation end dette. Stande