• Sunday September 25,2022

Kvalitetsstyring

Vi forklarer, hvad kvalitetsstyring er, og hvad er et kvalitetsstyringssystem. Principper, total kvalitetsstyring og ISO 9001-standard.

Kvalitetsstyring varierer i henhold til standarderne i hver erhvervssektor.
 1. Hvad er kvalitetsstyring?

Kvalitetsstyring er en række systematiske processer, der giver enhver organisation mulighed for at planlægge, udføre og kontrollere de forskellige aktiviteter, den udfører. Dette garanterer stabilitet og konsistens i ydelse for at imødekomme kundens forventninger.

Kvalitetsstyring varierer afhængigt af hver erhvervssektor, som de opretter deres egne standard , dvs. referencemodeller til at måle eller vurdere niveauet for organisationens præstation.

Se også: Risikostyring.

 1. Kvalitetsstyringssystem (SGC)

Strategiplanlægning er det sæt aktiviteter, der giver dig mulighed for at nå dine mål.

En organisations kvalitetsstyringssystem bestemmes af alle de elementer, der udgør det for at garantere en konstant og stabil ydelse og undgå uventede ændringer . Systemet tillader også forbedringer ved at inkorporere nye kvalitetsprocesser efter behov.

Nogle eksempler på elementer, der udgør kvalitetsstyringssystemet er:

 • Institutionens struktur. Det er fordelingen af ​​personalet i henhold til deres funktioner og deres opgaver og kaldes organisationskort.
 • Planlægning af strategier. Det er det sæt aktiviteter, der gør det muligt at nå organisationens mål og mål.
 • Ressourcer. De er alt, hvad organisationen har brug for for at fungere, for eksempel personale, infrastruktur, penge og udstyr.
 • Procedurerne Det er detaljerne, trin for trin, hvordan man udfører hver aktivitet eller opgave. Afhængig af strukturens kompleksitet kan procedurerne fastlægges skriftligt.
 1. Principper for kvalitetsstyring

Principperne for kvalitetsstyring er rettet mod at lede og vejlede organisationen om at nå sine mål med succes. Der er otte principper eller spørgsmål, der skal overvejes:

 • Kunden At forstå deres behov og opfylde deres forventninger er nøglen til at imødekomme forbrugernes krav og bevare deres loyalitet.
 • Lederskab. Organisationens interne klima afhænger af den etablerede ledelses- eller kommandostrategi. Hovedlederen kan delegere opgaver til andre udpegede ledere, afhængigt af strukturtypen.
 • Personalets deltagelse Organisationens medlemmers motivation skaber større engagement, bedre udførelse af deres opgaver og reducerer usikkerhed i krisetider.
 • Den procesbaserede tilgang. Vejledning i hvert område i organisationen er en del af den samlede udvikling af institutionen for at nå målene effektivt.
 • Systemets tilgang til ledelse. At iværksætte eller praktisere de procedurer, der er fastlagt af organisationen, skaber interaktion mellem hvert element i kvalitetsstyringssystemet.
 • Den kontinuerlige forbedring. Evalueringen af ​​kvalitetsstyringssystemet (i henhold til passende standarder for hver artikel) er nyttig til opnåelse af forbedringer i procedurerne.
 • Den faktabaserede tilgang til beslutningstagning. Analysen af ​​kvalitative og kvantitative data tjener til at måle organisationens resultater.
 • Forholdet til leverandørerne. Det er vigtigt at opretholde et gavnligt og gensidigt forhold mellem organisationen og leverandører såsom alliancer, rabatter, betalingsplaner osv.
 1. Samlet kvalitetsstyring

I japansk kultur kaldes kontinuerlig forbedring Kaizen.

Total kvalitetsstyring er en strategi, der stammer fra Japan i 1950'erne, drevet af William Edwards Demings kvalitetskontrolpraksis, også kaldet Deming-kredse. (spiral til kontinuerlig forbedring).

Total kvalitetsstyring er rettet mod at skabe kvalitetsbevidsthed i alle organisatoriske processer, ikke kun efter procedurer. Overvej organisationen globalt sammen med de mennesker, der arbejder i den.

Begrebet '' total kvalitet '' henviser til en kontinuerlig forbedring med det formål at opnå optimal kvalitet på alle institutionens områder: fra Filosofi, kultur, strategi og stil i organisationen, alle mennesker studerer, praktiserer, deltager og tilskynder til kontinuerlig forbedring.

I japansk kultur kaldes kontinuerlig forbedring Kaizen (kai betyder change og Zen betyder good ). Total kvalitetsstyring implementerer Kaizen-metoden til at generere forbedringer:

 • I små handlinger.
 • Uden at kræve store investeringer.
 • Med deltagelse af alle organisationens medlemmer.
 • At handle og implementere svar hurtigt.

Derudover undgår Kaizen-filosofien spild, affald eller ineffektivitet, der kan opstå i produktionssystemet, såsom:

 • Overskydende produktion (producerer efter behov).
 • Mangler (forstærker kvalitetskontrollen før salg).
 • Varebeholdninger (organiserer detaljeret hver organisationens ressource).
 • Transport (optimerer rejsen og foretager flere ordrer i samme forsendelse).
 • Forsinkelser (respekterer nøje interne processer for at undgå fejl eller produktionsforsinkelser).
 • Unødvendige processer (hvis der ikke er et klart mål eller grund, er der ingen investering i dem).
 1. ISO 9001 kvalitetsstandard

ISO 9001 kvalitetsstandarden er den mest anvendte i verden.

ISO 9001 kvalitetsstandarden er en international retningslinje, der tager højde for en virksomheds aktiviteter uden at skelne fra sin kategori, fordi den fokuserer på kundetilfredshed og evnen til at levere produkter og tjenester, der opfylder de etablerede krav.

Det er den mest anvendte norm i verden og opdateres regelmæssigt, fordi den overvejer ændringerne i organisationernes praksis og anvendte teknologier, som kræver en systematisk gennemgang af normen

ISO er den internationale organisation for standardisering (af den engelske International Organization for Standardization ), uafhængig og ikke-statslig, der opstod i 1946 med den 25 lande konsensus Dette er og har i dag hundrede og fireogtres nationer. Organisationens mål er gennem standardiserede standarder at standardisere aspekter som sikkerhed, sundhed og miljø i produktionssystemet over hele verden.

 1. Styring af sundhedskvalitet

Kvalitetsstyring inden for sundhed reguleres af ISO 13485-standarden for producenter af medicinsk udstyr og relaterede tjenesteudbydere. Den er baseret på ISO 9001-standarden på grund af kundetilfredshedskrav og kontinuerlig forbedring, men den indeholder mere passende ændringer til sundhedssektoren. Organisationer kan certificeres, at:

 • De fremstiller hygiejneprodukter
 • De distribuerer sanitære produkter
 • Udbyd teknisk assistance til medicinsk udstyr
 • Tilvejebringe elektromedicinske og kliniske ingeniørtjenester på hospitaler
 • Steriliseringscentre på hospitaler

Interessante Artikler

højre

højre

Vi forklarer, hvad der er rigtigt, og hvad er dets forskellige grene. Hvor kommer begrebet fra, og hvad er kilderne til lovgivning. Loven regulerer menneskelig adfærd i et samfund. Hvad er rigtigt? Retten er det sæt af forordninger, love og beslutninger , indrammet i et system med institutioner, principper og normer, der regulerer menneskelig adfærd i et samfund med det formål at opnå fælles god, Sikkerhed og retfærdighed. Retti

server

server

Vi forklarer, hvad en server er, dens vigtigste egenskaber, og hvad den er til. Derudover hvad er en webserver, klassificering og eksempler. Serverne fungerer baseret på en klient-server kommunikationsmodel. Hvad er en server? Ved computing er det kendt som en server (fra den engelske server) til en computer, der er en del af et computernetværk og leverer visse tjenester til resten af ​​computere på samme, kaldet i turnstationer eller kunder. Nævnt

Elementer af en monografi

Elementer af en monografi

Vi forklarer dig, hvad er elementerne i en monografi, hvad hver enkelt bruges til og dens vigtigste egenskaber. Fra en monografi forventes præcision, verificerbarhed, upartiskhed og klarhed. Hvad er elementerne i en monografi? En monografi er en eksponering eller argumenterende formulering , der udarbejdes i slutningen af ​​et forskningsprojekt, hvad enten det er dokumentarisk, eksperimentelt eller af nogen art. Fra

vand

vand

Vi forklarer, hvad vand er, og hvad dets sammensætning er. Hvad det er for, og hvad er dets betydning. Derudover hvad er drikkevand. Vand er uundværligt for livet, som vi kender det. Hvad er vand? Vand er et flydende stof uden lugt, smag og farve , som findes i en mere eller mindre ren tilstand i naturen og dækker en vigtig procentdel (71%) af jordoverfladen. D

Solsystem

Solsystem

Vi forklarer, hvad solsystemet er, og hvad dets egenskaber er. Hvordan det dannes og hvad er solsystemets planeter. Der er otte hovedplaneter i solsystemet. Hvad er solsystemet? Solsystemet er den planetariske kontekst, hvor vores planet Jorden befinder sig : et kredsløb, hvor otte planeter konstant kredser om en enkelt stjerne, Solen.

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver. Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner. Hvad er uddannelsesledelse? Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden.