• Wednesday October 27,2021

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver.

Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner.
  1. Hvad er uddannelsesledelse?

Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden. Det er en slags uddannelsesadministration i den forstand, at den prøver at tænke på uddannelsesprocessen som en organiseret, systemisk helhed.

På denne måde kan uddannelsesledelse forstås på samme tid som en disciplin, en proces og en strategi, der griber ind i uddannelsessystemet for at forbedre dets forskellige stadier. Det fremmer integrationen af ​​de forskellige elementer, der udgør den uddannelsesmæssige handling (studerende, lærere og samfund).

Således udgør det et uddannelsessamfund, der udveksler information, der feeds tilbage, og som overvinder de hindringer, der traditionelt er forbundet med uddannelse, såsom skolefrafall, dårlig uddannelsesmæssig præstation osv.

Det kan tjene dig: Offentlig ledelse

  1. Områder inden for uddannelsesstyring

Pædagogisk ledelse definerer former for undervisning og evaluering.

Uddannelsesledelse inkluderer normalt følgende fire områder af skoleledelse:

  • Management management Udstyret med en vejledende mission og promotor for forbedring af en uddannelsesinstitution, er det dedikeret til at koordinere virksomhedens behov for at integrere sin egen uddannelseskultur. Dette betyder, at det er ansvarlig for at udøve lederskab og administrativ kontrol af campus samt opdatere og gennemgå den rekreative, sociale og psykologiske dynamik, der ledsager uddannelseshandlingen.
  • Pædagogisk og akademisk ledelse . Det er korrekt ansvarligt for læring, det vil sige hvad der sker i klasseværelset. Dette indebærer at udvikle, ajourføre og revurdere den akademiske læseplan, under hensyntagen til den specialiserede viden i emnet og forslagene fra det akademiske samfund samt aftalerne med de andre medlemmer af uddannelsessamfundet, især hvad angår formerne for evaluering.
  • Økonomisk og administrativ ledelse . I dette tilfælde henviser det til alt, der er relateret til studerendes registrering og informationssystemer, levering af komplementære tjenester og frem for alt for at sikre, at undervisningspersonalet kan fortsætte med at eksistere over tid og styre deres menneskelige ressourcer og kapitalressourcer på den bedst mulige måde. . Dette inkluderer også forskrifter, varebeholdning osv.
  • Fællesskabets forvaltning Dette fjerde aspekt vedrører den sociale side af uddannelseshandlingen gennem fremme af borgerdeltagelse, udvekslingsplaner, stimulans til forskeren, fremme af faglig vækst og andre aspekter vedrørende uddannelsessamfundet som enkeltpersoner, der lever deres liv i omkring læring og stræber efter en fredelig og gensidigt berigende sameksistens.

Fortsæt med: Projektledelse


Interessante Artikler

Risikostyring

Risikostyring

Vi forklarer hvad risikostyring er, hvad er de forskellige typer af risici, der findes, og hvorfor det er så vigtigt. Risikostyring identificerer på forhånd de mulige risici i en organisation. Hvad er risikostyring? Risikostyring forstås som udviklingen af ​​en tilgang, der fokuserer på identifikation og styring af de potentielle trusler ved en organisation eller et projekt , og fastlægger derefter de passende strategier til dens lancering. Det betr

Privatret

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret. Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere. Hvad er privatret? Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere , baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem. Pri

Surt regn

Surt regn

Vi forklarer dig, hvad surt regn er, og årsagerne til dette miljøfenomen. Derudover er dens virkninger, og hvordan det ville være muligt at stoppe det. Syre regn er fortyndinger i vand af kulsyre, salpetersyre, svovlsyre eller svovlsyre. Hvad er det sure regn? Det er kendt som `` regnfuld syre '' til et miljøfænomen af skadelig karakter , der opstår, når den i stedet for vand udfælder fra atmosfæren cidosorgnicos forskellige former for produktet af den kemiske reaktion entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserede vanddamp I skyerne Disse organiske oxider repræs

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

iværksætter

iværksætter

Vi forklarer, hvad en iværksætter er, og hvilke typer iværksættere der findes. Derudover, hvordan er dens profil og dens vigtigste egenskaber. En iværksætter, der beslutter at risikere at åbne levedygtige projekter. Hvad er en iværksætter? Han er kendt som en iværksætter eller iværksætter, der organiserer og gennemfører en slags organisatoriske initiativer med henblik på fortjeneste, der løber en vis margen af ​​økonomisk risiko i det. Det er synonymt med

problem

problem

Vi forklarer, hvad et problem er, og nogle af de egenskaber, det har. Derudover er de forskellige betydninger af dette udtryk. Der kan angives problemer, der foreslås som spørgsmål. Hvad er et problem? Et problem er en kendsgerning, situation eller problem, der kræver en løsning.Det er en konflikt, der præsenteres som en ulempe for at nå mål eller stabilitet på forskellige områder. Et probl