• Tuesday December 1,2020

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver.

Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner.
  1. Hvad er uddannelsesledelse?

Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden. Det er en slags uddannelsesadministration i den forstand, at den prøver at tænke på uddannelsesprocessen som en organiseret, systemisk helhed.

På denne måde kan uddannelsesledelse forstås på samme tid som en disciplin, en proces og en strategi, der griber ind i uddannelsessystemet for at forbedre dets forskellige stadier. Det fremmer integrationen af ​​de forskellige elementer, der udgør den uddannelsesmæssige handling (studerende, lærere og samfund).

Således udgør det et uddannelsessamfund, der udveksler information, der feeds tilbage, og som overvinder de hindringer, der traditionelt er forbundet med uddannelse, såsom skolefrafall, dårlig uddannelsesmæssig præstation osv.

Det kan tjene dig: Offentlig ledelse

  1. Områder inden for uddannelsesstyring

Pædagogisk ledelse definerer former for undervisning og evaluering.

Uddannelsesledelse inkluderer normalt følgende fire områder af skoleledelse:

  • Management management Udstyret med en vejledende mission og promotor for forbedring af en uddannelsesinstitution, er det dedikeret til at koordinere virksomhedens behov for at integrere sin egen uddannelseskultur. Dette betyder, at det er ansvarlig for at udøve lederskab og administrativ kontrol af campus samt opdatere og gennemgå den rekreative, sociale og psykologiske dynamik, der ledsager uddannelseshandlingen.
  • Pædagogisk og akademisk ledelse . Det er korrekt ansvarligt for læring, det vil sige hvad der sker i klasseværelset. Dette indebærer at udvikle, ajourføre og revurdere den akademiske læseplan, under hensyntagen til den specialiserede viden i emnet og forslagene fra det akademiske samfund samt aftalerne med de andre medlemmer af uddannelsessamfundet, især hvad angår formerne for evaluering.
  • Økonomisk og administrativ ledelse . I dette tilfælde henviser det til alt, der er relateret til studerendes registrering og informationssystemer, levering af komplementære tjenester og frem for alt for at sikre, at undervisningspersonalet kan fortsætte med at eksistere over tid og styre deres menneskelige ressourcer og kapitalressourcer på den bedst mulige måde. . Dette inkluderer også forskrifter, varebeholdning osv.
  • Fællesskabets forvaltning Dette fjerde aspekt vedrører den sociale side af uddannelseshandlingen gennem fremme af borgerdeltagelse, udvekslingsplaner, stimulans til forskeren, fremme af faglig vækst og andre aspekter vedrørende uddannelsessamfundet som enkeltpersoner, der lever deres liv i omkring læring og stræber efter en fredelig og gensidigt berigende sameksistens.

Fortsæt med: Projektledelse


Interessante Artikler

Transgene organisationer

Transgene organisationer

Vi forklarer dig, hvad transgene organismer er, hvordan de klassificeres og hvordan de opnås. Dens fordele, ulemper og eksempler. Transgene fødevarer kunne løse verdenssult. Hvad er transgene organismer? Transgenderorganismer eller genetisk modificerede organismer (GMO'er) er kendt for alle levende væsener, hvis genetiske materiale er blevet forfalsket ved menneskelig indgriben com som et resultat af genteknologi tica. De

genetiske

genetiske

Vi forklarer dig, hvad der er genetik, hvad dets historie er, og hvorfor det er så vigtigt. Derudover hvad er menneskets genetik og genetisk arv. DNA er et cpaz na protein for at skabe nøjagtige kopier af sig selv. Hvad er genetik? Genetik er en gren af ​​biologien, der studerer, hvordan fysiske egenskaber og egenskaber overføres fra en generation til en anden . For a

Arbejderbevægelse

Arbejderbevægelse

Vi forklarer dig, hvad arbejderbevægelsen er, hvad der er dens oprindelse og karakteristika. Derudover dens konsekvenser, resultater og ideologier. Da der ikke var nogen arbejdslovgivning, besluttede arbejdsgivere lønninger. Hvad er arbejderbevægelsen? Arbejderbevægelsen er et socialt og politisk fænomen, der har sin oprindelse i England i det attende århundrede . Hove

romantik

romantik

Vi forklarer dig, hvad romantik er, hvornår og hvordan denne kunstneriske bevægelse begyndte. Derudover temaerne romantik. Romantik henviser til den følelse, der vekker de vilde rum. Hvad er romantik? Romantikken er den kunstneriske, kulturelle og litterære bevægelse, der fandt sted i slutningen af ​​det attende århundrede i England og Tyskland, der senere strækkede sig til andre lande i Europa og Amerika. Romantikk

Endotermiske reaktioner

Endotermiske reaktioner

Vi forklarer dig, hvad der er de endotermiske reaktioner og nogle eksempler på dem. Derudover er de eksoterme reaktioner. Endotermiske reaktioner er almindelige i den kemiske isindustri. Hvad er endotermiske reaktioner? Endotermiske reaktioner forstås som visse typer kemiske reaktioner (det vil sige processen med at omdanne to eller flere stoffer til forskellige).

Følelsesmæssig intelligens

Følelsesmæssig intelligens

Vi forklarer dig, hvad emotionel intelligens er, og hvordan dette koncept opstår. Derudover er fordelene ved følelsesmæssig intelligens. Konceptet introduceres af psykologen Howard Gardner i 1983. Hvad er følelsesmæssig intelligens? Følelsesmæssig intelligens henviser til de psykologiske evner og færdigheder, der involverer følelse, forståelse, kontrol og ændring af ens egne og andres følelser . En følelse