• Thursday January 20,2022

Gnero

Vi forklarer, hvad genren er, og hvad dette begreb refererer til i forskellige discipliner. Derudover hvad er de litterære genrer.

Der er tre hovedgenrer, hvor litterære værker klassificeres.
  1. Hvad er køn?

Genren refererer til en klassificering af individer eller ting, hvor de kan sorteres efter deres særlige træk eller egenskaber, der kendetegner dem.

Begrebet køn bruges i forskellige discipliner og får således en definition, der bedst passer til hver situation.

Se også: Identitet.

  1. Litterær genre

I genren udtrykkes følelser og tanker blandt andre.

Litterære genrer henviser til de kategorier, hvor værker, der hører til den litterære verden, kan inkluderes . Denne organisation udfører både en funktion for læseren og forfatteren. I det første tilfælde er det knyttet til forventningerne til emnet, der begynder en læsning og i det andet som en ramme, der skal følges for kunstneren.

Der er tre store grupper, hvor litterære værker klassificeres:

  • Dramatisk genre. For det første den dramatiske genre, også kendt som teatralsk genre. I dette tilfælde er handlingerne udviklet i en bestemt tid og rum af karaktererne, men det særlige ved denne genre er, at den er skrevet til at blive udført foran et publikum. Derfor er skrivningen baseret på dialoger, og dens struktur er opdelt i scener og handlinger.
  • Fortællende genre For det andet kan den narrative genre nævnes, dette er også en udvikling af handlinger i et rum og tid, af visse karakterer, kun at historien gives gennem en fortæller. Det er grunden til, at selv om der er dialoger, er de ikke fremherskende som i det foregående tilfælde.
  • Lyrisk genre Den sidste litterære genre er lyrikken. I dette tilfælde er skriften i vers og er normalt kendetegnet ved dens indhold, da følelser, tanker, ideologiske holdninger, humør osv. Normalt udtrykkes. I dag betragtes det som litterære genrer ikke er lukkede strukturer, men at et værk kan have egenskaber, der hører til forskellige litterære grupper.

Følg i: Litterære genrer.

  1. Andre typer genrer

Køn kan også betragtes som en konstruktion af samfund.

I tilfælde af biologi forstås køn som en klassificering, der er hierarkisk fundet mellem arten og familien . Det vil sige, at en slægt kan indeholde flere arter. Der er tale om køn, når forskellige arter har en slags relation til hinanden. I betragtning af den vanskelighed, der opstår ved organisering af arter, er andre begreber kaldet subgenus og supergender også blevet udviklet.

På den anden side inden for samfundsvidenskab erhverver begrebet køn en anden type definition. I dette tilfælde forstås køn som det sæt elementer, der bestemmes af samfund med hensyn til individers seksualitet, dvs. at folk klassificeres som mandlige eller kvindelige.

Gennem historien har dette koncept gennemgået store ændringer og er blevet fortolket på forskellige måder. I dag opfattes køn som en måde, hvorpå hver enkelt person defineres, uanset om deres genitalitet refererer til kvindelig eller mandlig køn.

På nuværende tidspunkt, inden for samfundsvidenskab, tales om køn som en konstruktion af samfund uden genetisk eller biologisk basis, hvor mange af de roller, der vil blive udført i et samfund, bestemmes. Det er grunden til, at mange mennesker hævder anerkendelse, da de ikke føler, at deres køn er identificeret med deres genitalitet.

I dette tilfælde forstås det, at det seksuelle køn er noget, der formes gennem hele livet og personlige oplevelser, men også har kulturelle og sociologiske egenskaber, der udgør det. Samfundsvidenskab er også ansvarlig for at gennemføre den såkaldte kønsundersøgelse, hvor emner som seksuel mangfoldighed, kønsmæssig ulighed blandt andre emner analyseres.

  • Udvid: De 31 seksuelle identiteter.

Interessante Artikler

miljø

miljø

Vi forklarer, hvad miljøet er, og hvilke elementer der udgør det. Derudover oplysninger om miljøforurening. Miljøet består af biotiske og abiotiske faktorer. Hvad er miljøet? Miljøet er det rum, hvor levende væseners liv udvikler sig, og som tillader deres interaktion. Imidlertid er dette system ikke kun konform af levende væsener, men også af abiotiske elementer (uden liv) og af kunstige elementer. Når man

Kemisk emulsion

Kemisk emulsion

Vi forklarer, hvad en kemisk emulsion er, hvad dens faser er, hvordan den klassificeres, og hvilke eksempler vi finder i hverdagen. En emulsion er en blanding af blandbare væsker. Hvad er en emulsion? Det forstås ved kemisk emulsion eller simpelthen emulgerer den mere eller mindre homogene forening af to ikke blandbare væsker , det vil sige, at de ikke fuldstændigt blander den med andet. Em

ansvar

ansvar

Vi forklarer dig, hvad der er ansvar, og hvad er ansvarsprincippet. Derudover ansvar på forskellige områder. Ansvar er en dyd, der findes i ethvert væsen, der besidder frihed. Hvad er ansvaret? Ansvar er et ekstremt bredt koncept, der opretholder et tæt forhold til det faktum, at man antager alle de konsekvenser, der genereres efter en handling, der blev udført bevidst og forsætligt. Ansv

maleri

maleri

Vi forklarer dig, hvad maleriet er, og hvad er historien om denne kunstneriske form. Derudover er maleteknikkerne, og hvad er hulemaleriet. Malingen bruger naturlige og syntetiske pigmenter blandet med bindemidler. Hvad er maleriet? Når vi taler om maleri eller billedkunst, henviser vi til en kunstnerisk form, der søger at repræsentere virkeligheden grafisk ved hjælp af former og farver på en overflade, startende fra af naturlige og syntetiske pigmenter blandet med bindemidler (maling). I d

Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer

Vi forklarer, hvad fossile brændstoffer er, hvordan de dannes og eksempler. Anvendelser, betydning og miljøpåvirkningen, de genererer. Fossilt brændstof er den vigtigste energikilde på verdensplan. Hvad er fossile brændstoffer? Fossile brændstoffer, såsom olie, kul og naturgas, er dem, der kommer fra den naturlige nedbrydning af organisk stof (planter, mikroorganismer, bakterier og alger), efter en transformationsproces, der kan vare mere end 600 millioner af år De kaldes ikke-vedvarende energier, fordi de er begrænsede naturressourcer, fordi de kræver en lang periode og specifikke betingelser

virkelighed

virkelighed

Vi forklarer dig, hvad virkeligheden er i henhold til forskellige tænkere som Platon, Arist teles, Descartes, Jacques Lacan og Sigmund Freud. Begrebet virkelighed omtales i det klassiske Grækenland. Hvad er virkelighed? Virkelighedsbegrebet kommer fra messingen "realitas" og henviser til alt, hvad der faktisk findes , til den virkelige ting; det vil sige alt, der ikke er en del af fantasien eller fantasien, og som har den egenskab, som det eksisterer, fordi det kan opfattes af en af ​​sanserne eller af grunden. Virk