• Wednesday October 27,2021

Sociale færdigheder

Vi forklarer, hvad sociale færdigheder og eksempler på dette sæt adfærd er. Derudover hvad de er for og deres betydning.

Sociale færdigheder er baseret på styring af kommunikation og følelser.
 1. Hvad er de sociale færdigheder?

Det forstås ved `` sociale evner '' eller '' social kompetence '' til det sæt adfærd, som mennesket (og endda andre dyrearter) manifesterer sig i samfundssituationer, det vil sige af social organisation, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforstærkning (succes). Kort sagt: de er det sæt talenter, der konventionelt værdsættes af samfundet, og som et individ kan afsløre i visse situationer.

Dette er et vanskeligt koncept, da der ikke er nogen enkelt definition af disse færdigheder eller en videnskabelig konsensus om dette. Faktisk afhænger sociale færdigheder til en vis grad af den kulturelle kontekst, som de manifesterer sig i, da den samme egenskab kan værdsættes forskelligt af forskellige traditioner ved at håndtere protokoller og ideer fra domstolene. Ofte modstridende.

Generelt tillader sociale færdigheder mennesker at nå deres samfundsmål, det vil sige at håndtere deres interpersonelle forhold på en identisk måde, hvilket kan have indflydelse på andre områder af liv. De er normalt baseret på styring af kommunikation og følelser.

I nogle tilfælde af mental eller neurologisk patologi (såsom dem med det autistiske spektrum) påvirkes menneskets sociale evner ret, hvilket kræver en anden læringsmodel end den sædvanlige, da normalt denne type talent de udvikler sig naturligt gennem social udveksling (og selvfølgelig bestemmes de af personlighedsfaktorer, forældre osv.).

Det kan tjene dig: Kognitive færdigheder.

 1. Eksempler på sociale færdigheder

Dialog er en meget vigtig grundlæggende social færdighed.

Klassisk kan sociale færdigheder klassificeres i:

 • Grundlæggende : lytte til andre, starte en samtale, holde en samtale, stille spørgsmål, sige tak, introducere dig selv, introducere en anden, foretage en kompliment, dialog osv.
 • Avanceret : bede om hjælp, deltage i en diskussion, give instruktioner, følg instruktionerne, undskyld, overbevis andre, afgive en respektfuld mening, afgive en klage, mægle mellem to parter osv.
 • Affektiv : at vide, hvad du føler, udtrykke, hvad du føler, forstå andres følelser, stå over for andres vrede, udtrykke kærlighed, møde frygt, selvbelønne, trøste de rammede osv.
 • Alternativer til aggression : bede om tilladelse, elske sig selv, dele noget med nogen, forhandle med en anden, hjælpe en tredjepart, bruge selvkontrol, reagere på vittigheder, forsvare ens rettigheder, undgå konflikt osv.
 • At tackle stress : indgive en klage, svare på en klage, demonstrere sportsdrift, håndtere skam, håndtere frustration, forsvare en allieret, håndtere fiasko, håndtere smerter, håndtere gruppepress osv.
 • Planlægning : tage beslutninger, indsamle information, kende ens talenter, koncentrere sig om en opgave, prioritere behov osv.
 1. Hvad er sociale færdigheder til?

Sociale færdigheder tillader ifølge nogle forfattere mennesket at udføre følgende funktioner:

 • Forstærkning i sociale situationer . De giver mulighed for at uddybe eller modulere bestemt læring eller påvirke andre til at fremme eller modvirke adfærd.
 • De garanterer kollektiv position . En person med gode sociale færdigheder kan søge indflydelsespositioner i en gruppe eller forhandle i visse situationer.
 • De fremmer empati . De er vejen til smeden af ​​kærlighed og nære relationer, der oversættes til andres selvværd og værdsættelse.
 • Det reducerer stress i sociale situationer . Tillader en mere afslappet og flydende præstation, når du handler med andre.
 1. Betydningen af ​​sociale færdigheder

Følelsesmæssige forhold er knyttet til social præstation.

Sociale færdigheder kan være et afgørende talent i visse situationer og en egenskab værdsat inden for områder som:

 • Følelsesmæssigt helbred Følelsesmæssige og selvværdige forhold er direkte knyttet til social præstation, især i situationer med kærlig eller erotisk værdiansættelse.
 • Support fra andre områder . Mennesker med et godt socialt apparat har en tendens til at klare sig bedre på andre områder i livet, da de ikke bruger så meget af deres mentale og følelsesmæssige energi til at håndtere følelsesmæssige eller sociale mangler.
 • Learning. Mennesker er sociale væsener, som vi lærer ved gentagelse og gennem kontakt med andre. Uden denne erfaring bliver vores individuelle træning vanskeligere, og det tager lang tid at udvikle os som fulde og sunde individer.
 • Håndtering af begrænsningssituationer . Begrænsningssituationer som alkoholisme, narkotikamisbrug, selvmord osv. Kan overvindes med den sociale støtte, der ydes af færdighederne på dette område.

Interessante Artikler

Risikostyring

Risikostyring

Vi forklarer hvad risikostyring er, hvad er de forskellige typer af risici, der findes, og hvorfor det er så vigtigt. Risikostyring identificerer på forhånd de mulige risici i en organisation. Hvad er risikostyring? Risikostyring forstås som udviklingen af ​​en tilgang, der fokuserer på identifikation og styring af de potentielle trusler ved en organisation eller et projekt , og fastlægger derefter de passende strategier til dens lancering. Det betr

Privatret

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret. Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere. Hvad er privatret? Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere , baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem. Pri

Surt regn

Surt regn

Vi forklarer dig, hvad surt regn er, og årsagerne til dette miljøfenomen. Derudover er dens virkninger, og hvordan det ville være muligt at stoppe det. Syre regn er fortyndinger i vand af kulsyre, salpetersyre, svovlsyre eller svovlsyre. Hvad er det sure regn? Det er kendt som `` regnfuld syre '' til et miljøfænomen af skadelig karakter , der opstår, når den i stedet for vand udfælder fra atmosfæren cidosorgnicos forskellige former for produktet af den kemiske reaktion entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserede vanddamp I skyerne Disse organiske oxider repræs

Celsius grader ( C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

iværksætter

iværksætter

Vi forklarer, hvad en iværksætter er, og hvilke typer iværksættere der findes. Derudover, hvordan er dens profil og dens vigtigste egenskaber. En iværksætter, der beslutter at risikere at åbne levedygtige projekter. Hvad er en iværksætter? Han er kendt som en iværksætter eller iværksætter, der organiserer og gennemfører en slags organisatoriske initiativer med henblik på fortjeneste, der løber en vis margen af ​​økonomisk risiko i det. Det er synonymt med

problem

problem

Vi forklarer, hvad et problem er, og nogle af de egenskaber, det har. Derudover er de forskellige betydninger af dette udtryk. Der kan angives problemer, der foreslås som spørgsmål. Hvad er et problem? Et problem er en kendsgerning, situation eller problem, der kræver en løsning.Det er en konflikt, der præsenteres som en ulempe for at nå mål eller stabilitet på forskellige områder. Et probl