• Monday June 27,2022

hypotese

Vi forklarer dig, hvad en hypotese er, og hvad er dens egenskaber. Hvad det er til, hvordan det verificeres, og hvilke typer hypoteser der findes.

Hypotesen er udgangspunktet for en videnskabelig undersøgelse.
  1. Hvad er hypotese?

En hypnose er en erklæring, der fremsættes inden udviklingen af ​​en bestemt undersøgelse. Hypotesen er en antagelse, der er en af ​​de grundlæggende baser i denne undersøgelse .

Hypotesen vil blive bekræftet eller afvist efter afslutningen af ​​undersøgelsen . Selvom det er den aktuelle definition, er der forfattere, der definerer hypotesen som de mulige løsninger på et bestemt problem, som vil blive verificeret som gyldige eller ikke i hele undersøgelsen. n.

  • Mere i: Videnskabelig metode.
  1. Egenskaber ved en hypotese

Det er vanskeligt at udvikle undersøgelsen, hvis hypotesen ikke har været godt stillet.

Hypoteser er kendetegnet ved at være enkle udsagn, der er lette at forstå, dvs. undgå flere fortolkninger. På den anden side skal det have generelitet, det vil sige, at det skal kunne anvendes mere end et tilfælde. De skal også understøttes af tidligere teorier og bør ikke besidde en transcendental eller moralsk karakter, men egenskaber, der kan opleves og bevises i praksis.

Formålet med en hypotese er at lave en slags introduktion eller forklaring om emnet, der vil blive analyseret gennem hele undersøgelsen. De bruges som et incitament til under hele undersøgelsen . Det organiserer også projektet, der styrer det emne, der vil blive behandlet.

For at verificere, om en hypotese er godt formuleret, skal den verificeres og oftest kvantificeres. Samtidig skal du løse en nøjagtig og enkel måde det problem, der opstår . Endelig skal det være i overensstemmelse med de anvendte teoretiske rammer, enten for at støtte det eller for at benægte det.

Nogle af de konflikter, der opstår, når en hypotese kræves eller udvikles, skyldes mangel på tilgængelig information om emnet eller vanskeligheden ved at fortolke eksisterende data. Det er også meget vanskeligt at udvikle undersøgelsen, hvis hypotesen ikke har været veletableret .

  • Mere i: Videnskabelig forskning.
  1. Typer af hypoteser

En statistisk hypotese testes ved hjælp af matematiske ligninger.

Begrebet hypotese inkluderer en klassificering i henhold til de egenskaber, der opfylder:

  • Generelle hypoteser De er kendetegnet ved at forsøge at løse visse efterforskers ukendte spørgsmål i vid udstrækning.
  • Specifikke hypoteser De er afledt af de foregående. I dette tilfælde prøver vi at være lidt mindre med det aktuelle emne.
  • Operationelle hypoteser Det er dem, der vil blive analyseret ved specifikke test og de opnåede resultater i dem. Til gengæld får de en endnu lavere klassificering, i alternative og nulhypoteser.
  • Statistisk hypotese De udtrykkes og testes ved hjælp af matematiske vedvarende ligninger.

Det kan tjene dig: Typer af hypoteser.

Interessante Artikler

professionalisme

professionalisme

Vi forklarer, hvad professionalisme er, og nogle karakteristika ved denne arbejdskvalitet. Derudover er professionalisme og arbejdsmoral. Professionalisme betragtes som en positiv kvalitet på arbejdspladsen. Hvad er professionalisme? Professionalisme er måde eller måde at udvikle en bestemt professionel aktivitet på med en total forpligtelse , tilbageholdenhed og ansvar i henhold til dens specifikke træning og følge socialt etablerede retningslinjer. Begr

model

model

Vi forklarer, hvad en model er, og hvad er de formelle og uformelle modeller. Derudover har de forskellige betydninger, dette udtryk har. En model kan være en person, der tager et tøj til for at vise det. Hvad er en model? Begrebet model kommer fra den italienske model , da det er en formindskelse af modus, hvilket betyder måde . S

clul

clul

Vi forklarer dig, hvad cellen er, og hvilke typer celler der findes. Derudover er cellernes dele og funktioner. Cellerne har forskellige organeller og afgrænsede sektorer. Hvad er en celle? Den mindste og enkleste form for biologisk organisation er kendt som en celle, det vil sige den mindste kendte levende og ordnede struktur kendt ( de fleste vira er mindre end en celle, men der er en forskel med hensyn til deres oprindelse og hvorvidt de er levende væsener ).

Dyrecelle

Dyrecelle

Vi forklarer, hvad en dyrecelle er, og teorier om dens mulige oprindelse. Derudover er dens dele og forskelle med plantecellen. Dyrecellen er tilpasset de biokemiske funktioner i dyreorganismen. Hvad er en dyrecelle? En dyrecelle er en type eukaryot celle (dvs. udstyret med en ægte kerne), der præsenterer de forskellige væv fra levende væsener, der hører til Animalia- rige. Dis

bibliotek

bibliotek

Vi forklarer, hvad et bibliotek er, og hvilke kategorier bøgerne er organiseret i. Derudover historikken om bibliotekets oprindelse. Et bibliotek er et sted, hvor vi kan henvende os til at læse, finde information og studere. Hvad er bibliotek? Et bibliotek er et sted, hvor vi kan finde bøger eller enhver anden understøttelse af en tekst , såsom publikationer, magasiner, dokumenter, kataloger osv. Et

Jordens rotation

Jordens rotation

Vi forklarer jer, hvad der drejer jorden, og hvad er dens konsekvenser. Den hastighed, den når, og oversættelsen af ​​Jorden. Jordrotationsbevægelsen tager 24 timer at gøre hele rotationen. Hvad er Jordens rotation? Jordens rotation er den bevægelse, der får planeten til at rotere på sin egen akse , det vil sige på egen hånd. Denne samme