• Monday October 3,2022

impressionisme

Vi forklarer dig, hvad impressionisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover repræsentanterne og den impressionistiske kunst.

Impressionismen prøvede at male lyset på det nøjagtige øjeblik, de så på verden.
 1. Hvad er impressionisme?

En af de vigtigste kunstneriske bevægelser i det nittende århundrede er kendt som impressionisme, især i maleriets genre, som stræbte efter at gengive i sine værker verdens vitale impresi n omkring ham, det vil sige, han forsøgte at male lyset på det nøjagtige øjeblik, de observerede verden. I dette brød han op med sine forgængere, der favoriserede fulde og identificerbare figurer og var en nøglebevægelse i udviklingen af ​​kunst i Europa - og især i Frankrig - og lagde grundlaget for senere bevægelser som postimpressionisme og avantgarde.

Impressistens navn blev også brugt til anden kunst, såsom musik eller litteratur, eller også til skulptur og arkitektur, selvom dens definerende træk er ganske specielle for maleriet. Dette er muligt, fordi impressionsfilosofien kunne fortolkes som et forsøg på at efterligne virkeligheden og under alle omstændigheder at forestille sig kunsten som et resultat af en rationel proces, noget der gik fra en positivitetshånd, en tankegang, der hersket i det borgerlige samfund i det nittende århundrede.

Impressionismens befalinger var genstand for opposition fra ekspressionismens side, født i slutningen af ​​1800-tallet som en reaktion til fordel for kunstnerisk subjektivitet og menneskets indre udtryk.

Se også: Kubisme.

 1. Impressionismens historiske kontekst

Édouard Manet lagde grundlaget for fremkomsten af ​​impressionisme.

Udtrykket "impressionist" tilskrives den franske kunstkritiker Louis Leroy, som ville have brugt det nedslående foran et Monet-maleri kaldet Impression, Rising Sun (1873), der blev udsat ved siden af ​​malerierne fra andre unge kunstnere i Paris uafhængige kunstnerhal mellem april og maj 1874. Leroy, der spillede med titlen på maleriet, angreb i pressen imod de 35 udsatte ”impressionistiske malere” og navngav bevægelsen uden at vide det.

Impressisme nød imidlertid accept i datidens europæiske kunstneriske kredsløb. Datidens Paris var et sted for kunstnerisk pilgrimsrejse for hele Europa, og der var adskillige universelle udstillinger, så bevægelsen blev født i centrum af øjeblikket.

Det havde som forløbere for de romantiske engelske landskabsdesignere i det tidlige 19. århundrede, for hvilke der var hyppige scener, der overskred formen, som JM William Turner og John Constable. Imidlertid vil det være Édouard Manet, der korrekt føler grundlaget for opkomsten af ​​impressionisme.

 1. Impressionisme egenskaber

De åbne panoramaer gjorde det muligt for lys og farver til de billedmessige metoder.

Impressionismen stræbte efter at fange lyset i sine malerier ved at kombinere farver og penselstrimler i stedet for figurer og silhuetter. Impressionistisk børstetryk, der senere blev døbt som "gestalt børstetryk", var kort og brugte rene farver, uanset om de ikke var relevante for den rigtige model alene, da når billedet var færdig, kunne værket opfattes globalt og således gengive en helhed veldefineret, meget lys og levende. Denne teknik vil senere inspirere neo-impressionister eller pointillister.

Et andet af impressionismens fremskridt var oprettelsen af ​​nye pigmenter til opnåelse af renere farver . Takket være dette var malerne i stand til at genoverveje mange datidens farveregler og forstå farven i forhold til deres ledsagere og kontrasten, de genererer med dem. Derfor spillede impressionisterne skyggespil, der bryder den sædvanlige chiaroscuro-dynamik til fordel for skygger lavet med komplementære farver, der gav værket større dybde.

Tilsvarende henledte impressionisterne formen til baggrunden og foretrak i stedet at udforske landskabet. De åbne panoramabilleder gjorde det muligt for lys og farver til deres billedmetoder.

 1. Repræsentanter for Impressionisme

De vigtigste repræsentanter for Impressionisme var:

 • Édouard Manet (1832-1883). Skønt aldrig formelt hørte til gruppen.
 • Edgar Degas (1834-1917). Stiftende medlem af gruppen.
 • Claude Monet (1840-1926). Stiftende medlem af gruppen.
 • Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Stiftende medlem af gruppen.
 • Berthe Morisot (1841-1895). Også grundlægger af gruppen.
 • Francesco Filippini (1841-1870). Grundlægger af italiensk impressionisme.
 1. Impressionisme malerier

Udskriv: Rising Sun blev malet af Claude Monet i 1873.

Nogle anerkendte impressionistiske malerier er følgende:

 • Print: Rising Sun (1873) af Claude Monet
 • Roverernes frokost (1881) af Pierre-Auguste Renoir
 • Boulevard Montmartre om natten (1897) af Camille Pissarro
 • Claude Monets frokost på græsset (1866)
 • Balletklassen (1874) af Edgar Degas
 • Læseren (1876) af Pierre-Auguste Renoir
 1. Impressionistisk kunst

Den maksimale repræsentant for impressionistisk musik var franske Claude Debussy.

Hvad angår impressionismen i andre kunstneriske grene, er det især værd at nævne to:

 • Impressionistisk musik. Dette er navnet på den musikalske tendens, der blev født i slutningen af ​​det 19. århundrede, kendetegnet ved et friere tempo, brugen af ​​tilstande og variationer og eksperimentering med timbre, hvilket giver effekter aldrig tidligere set musikalsk. Dets maksimale repræsentant var den franske Claude Debussy, hvis værker nåede en drømmeagtig tone og lyde, der aldrig før var hørt, og andre store forfattere var Maurice Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla og Albert Roussel.
 • Impressionisme litteratur. Født i Frankrig i anden halvdel af det nittende århundrede opstår som en reaktion mod realisme i det litterære felt og forsøger at gengive teksterne, hvad der blev opnået med impressionistisk maleri: den primære optegnelse af sensationer, undertrykke intellektualiserende eller reflekterende effekter af litteraturen til fordel for beskrivelserne, karakterernees pinceladas . De maksimale eksponenter for denne tendens var Octave Mirbeau og Marcel Proust, skønt mange teaterstykker af Anton Chekhov kan betragtes som trenden.
 1. postimpressionism

Dette er navnet på den tendens, der kom umiddelbart efter impressionismen, i slutningen af ​​det 19. århundrede og begyndelsen af ​​det 20. århundrede, og som omfattede forskellige personlige stilarter, som på samme tid udgjorde - efter den engelske kritiker Robert Fry, skaberen af ​​udtrykket - en fortsættelse af impressionisme og en udfordring til begrænsningerne i den sædvanlige impressionistiske stil . Denne stil blev født i London i 1910 i en udstilling med tre af dens mest repræsentative forfattere og de mest anerkendte malere i historien, såsom Paul Cézanne, Paul Gauguin og Vincent Van Gogh.


Interessante Artikler

Induktiv metode

Induktiv metode

Vi forklarer, hvad den induktive metode er, og hvad er dens egenskaber. Hvilke ulemper det giver, og hvad er dets trin. Denne videnskabelige metode er tæt knyttet til den deduktive metode. Hvad er den induktive metode? Den induktive metode er en proces, der bruges til at drage generelle konklusioner fra bestemte kendsgerninger .

humanisme

humanisme

Vi forklarer dig, hvad humanisme er, og hvordan denne filosofiske strøm opstår. Hvordan var humanisterne og typerne af humanisme. Humanistisk tænkning forstås som en antropocentrisk lære. Hvad er humanisme? Humanisme var en europæisk filosofisk, intellektuel og kulturel bevægelse, der opstod i det fjortende århundrede og var baseret på integrationen af ​​visse værdier, der betragtes som universelle og umistelige i mennesket. Denne tankes

Videnskabelig revolution

Videnskabelig revolution

Vi forklarer jer, hvad den videnskabelige revolution var, når den skete, hvad var dens vigtigste bidrag og de førende forskere. Copernicus indledte den videnskabelige revolution ved at forklare stjernernes bevægelse. Hvad var den videnskabelige revolution? Det er kendt som den videnskabelige revolution til den drastiske ændring i tankemodellen, der fandt sted mellem det femtende, det sekstende og det syttende århundrede , i Vesten, i den tidlige moderne tidsalder. For

CMIC

CMIC

Vi forklarer dig, hvad tegneserien er, og historien om denne form for kunstnerisk udtryk. Derudover de forskellige typer tegneserier og deres særheder. Tegneserierne er en form for kunstnerisk udtryk og igen et kommunikationsmiddel. Hvad er tegneserien? Udtrykket ` ` commic '' er et accepteret lån på det engelske sprog ( tegneserie , det vil sige '' morsomt ''), som i dag forstås som uden Opmuntring til historisk historie eller endda grafisk roman. Un

Formelle videnskaber

Formelle videnskaber

Vi forklarer dig, hvad de formelle videnskaber er, og hvad er deres genstand for undersøgelse. Forskelle med fysikken. Eksempler på formelle videnskaber. De studerer abstraktioner, forhold, ideelle objekter oprettet i menneskets sind. Hvad er de formelle videnskaber? De formelle videnskaber eller ideelle videnskaber er de videnskaber, hvis formål med studiet ikke er verden og naturen eller de fysiske eller kemiske love, der styrer det, men formelle systemer, dvs. r

Konsonant rim

Konsonant rim

Vi forklarer hvad konsonant rim er, hvordan det kan klassificeres og eksempler på dette rim. Derudover hvad er det assonant rim og det frie rim. Konsonant rimet gives, når de sidste stavelser i et vers falder sammen med et senere. Hvad er konsonant rim? Det er kendt som et `` konsonant rim '' eller perfekt rim, en type politisk gentagelse, der opstår, når alle foneme, der følger stavelsen t falder sammen Unikt med versens sidste ord. Det