• Saturday October 31,2020

impressionisme

Vi forklarer dig, hvad impressionisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover repræsentanterne og den impressionistiske kunst.

Impressionismen prøvede at male lyset på det nøjagtige øjeblik, de så på verden.
 1. Hvad er impressionisme?

En af de vigtigste kunstneriske bevægelser i det nittende århundrede er kendt som impressionisme, især i maleriets genre, som stræbte efter at gengive i sine værker verdens vitale impresi n omkring ham, det vil sige, han forsøgte at male lyset på det nøjagtige øjeblik, de observerede verden. I dette brød han op med sine forgængere, der favoriserede fulde og identificerbare figurer og var en nøglebevægelse i udviklingen af ​​kunst i Europa - og især i Frankrig - og lagde grundlaget for senere bevægelser som postimpressionisme og avantgarde.

Impressistens navn blev også brugt til anden kunst, såsom musik eller litteratur, eller også til skulptur og arkitektur, selvom dens definerende træk er ganske specielle for maleriet. Dette er muligt, fordi impressionsfilosofien kunne fortolkes som et forsøg på at efterligne virkeligheden og under alle omstændigheder at forestille sig kunsten som et resultat af en rationel proces, noget der gik fra en positivitetshånd, en tankegang, der hersket i det borgerlige samfund i det nittende århundrede.

Impressionismens befalinger var genstand for opposition fra ekspressionismens side, født i slutningen af ​​1800-tallet som en reaktion til fordel for kunstnerisk subjektivitet og menneskets indre udtryk.

Se også: Kubisme.

 1. Impressionismens historiske kontekst

Édouard Manet lagde grundlaget for fremkomsten af ​​impressionisme.

Udtrykket "impressionist" tilskrives den franske kunstkritiker Louis Leroy, som ville have brugt det nedslående foran et Monet-maleri kaldet Impression, Rising Sun (1873), der blev udsat ved siden af ​​malerierne fra andre unge kunstnere i Paris uafhængige kunstnerhal mellem april og maj 1874. Leroy, der spillede med titlen på maleriet, angreb i pressen imod de 35 udsatte ”impressionistiske malere” og navngav bevægelsen uden at vide det.

Impressisme nød imidlertid accept i datidens europæiske kunstneriske kredsløb. Datidens Paris var et sted for kunstnerisk pilgrimsrejse for hele Europa, og der var adskillige universelle udstillinger, så bevægelsen blev født i centrum af øjeblikket.

Det havde som forløbere for de romantiske engelske landskabsdesignere i det tidlige 19. århundrede, for hvilke der var hyppige scener, der overskred formen, som JM William Turner og John Constable. Imidlertid vil det være Édouard Manet, der korrekt føler grundlaget for opkomsten af ​​impressionisme.

 1. Impressionisme egenskaber

De åbne panoramaer gjorde det muligt for lys og farver til de billedmessige metoder.

Impressionismen stræbte efter at fange lyset i sine malerier ved at kombinere farver og penselstrimler i stedet for figurer og silhuetter. Impressionistisk børstetryk, der senere blev døbt som "gestalt børstetryk", var kort og brugte rene farver, uanset om de ikke var relevante for den rigtige model alene, da når billedet var færdig, kunne værket opfattes globalt og således gengive en helhed veldefineret, meget lys og levende. Denne teknik vil senere inspirere neo-impressionister eller pointillister.

Et andet af impressionismens fremskridt var oprettelsen af ​​nye pigmenter til opnåelse af renere farver . Takket være dette var malerne i stand til at genoverveje mange datidens farveregler og forstå farven i forhold til deres ledsagere og kontrasten, de genererer med dem. Derfor spillede impressionisterne skyggespil, der bryder den sædvanlige chiaroscuro-dynamik til fordel for skygger lavet med komplementære farver, der gav værket større dybde.

Tilsvarende henledte impressionisterne formen til baggrunden og foretrak i stedet at udforske landskabet. De åbne panoramabilleder gjorde det muligt for lys og farver til deres billedmetoder.

 1. Repræsentanter for Impressionisme

De vigtigste repræsentanter for Impressionisme var:

 • Édouard Manet (1832-1883). Skønt aldrig formelt hørte til gruppen.
 • Edgar Degas (1834-1917). Stiftende medlem af gruppen.
 • Claude Monet (1840-1926). Stiftende medlem af gruppen.
 • Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Stiftende medlem af gruppen.
 • Berthe Morisot (1841-1895). Også grundlægger af gruppen.
 • Francesco Filippini (1841-1870). Grundlægger af italiensk impressionisme.
 1. Impressionisme malerier

Udskriv: Rising Sun blev malet af Claude Monet i 1873.

Nogle anerkendte impressionistiske malerier er følgende:

 • Print: Rising Sun (1873) af Claude Monet
 • Roverernes frokost (1881) af Pierre-Auguste Renoir
 • Boulevard Montmartre om natten (1897) af Camille Pissarro
 • Claude Monets frokost på græsset (1866)
 • Balletklassen (1874) af Edgar Degas
 • Læseren (1876) af Pierre-Auguste Renoir
 1. Impressionistisk kunst

Den maksimale repræsentant for impressionistisk musik var franske Claude Debussy.

Hvad angår impressionismen i andre kunstneriske grene, er det især værd at nævne to:

 • Impressionistisk musik. Dette er navnet på den musikalske tendens, der blev født i slutningen af ​​det 19. århundrede, kendetegnet ved et friere tempo, brugen af ​​tilstande og variationer og eksperimentering med timbre, hvilket giver effekter aldrig tidligere set musikalsk. Dets maksimale repræsentant var den franske Claude Debussy, hvis værker nåede en drømmeagtig tone og lyde, der aldrig før var hørt, og andre store forfattere var Maurice Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla og Albert Roussel.
 • Impressionisme litteratur. Født i Frankrig i anden halvdel af det nittende århundrede opstår som en reaktion mod realisme i det litterære felt og forsøger at gengive teksterne, hvad der blev opnået med impressionistisk maleri: den primære optegnelse af sensationer, undertrykke intellektualiserende eller reflekterende effekter af litteraturen til fordel for beskrivelserne, karakterernees pinceladas . De maksimale eksponenter for denne tendens var Octave Mirbeau og Marcel Proust, skønt mange teaterstykker af Anton Chekhov kan betragtes som trenden.
 1. postimpressionism

Dette er navnet på den tendens, der kom umiddelbart efter impressionismen, i slutningen af ​​det 19. århundrede og begyndelsen af ​​det 20. århundrede, og som omfattede forskellige personlige stilarter, som på samme tid udgjorde - efter den engelske kritiker Robert Fry, skaberen af ​​udtrykket - en fortsættelse af impressionisme og en udfordring til begrænsningerne i den sædvanlige impressionistiske stil . Denne stil blev født i London i 1910 i en udstilling med tre af dens mest repræsentative forfattere og de mest anerkendte malere i historien, såsom Paul Cézanne, Paul Gauguin og Vincent Van Gogh.


Interessante Artikler

neoliberalismen

neoliberalismen

Vi forklarer dig, hvad neoliberalisme er, og hvordan velfærdsstaten udvikler sig. Derudover er den neoliberale ekspansion i verden. Adam Smith stillede liberale økonomiske ideer. Hvad er neoliberalisme? Neoliberalisme er det navn, som den kalder en økonomisk model, men også en politisk , svarende til en række forfattere og regeringer, der tog liberale ideer i det 20. årh

Fysiske videnskaber

Fysiske videnskaber

Vi forklarer, hvad de fysiske eller empiriske videnskaber er, deres grene og hvordan de klassificeres. Eksempler på forskellige fysiske videnskaber. De fysiske videnskaber tyr til logik og formelle processer som værktøj. Hvad er de fysiske videnskaber? De faktuelle eller faktuelle videnskaber eller også empiriske videnskaber er dem, hvis opgave er at opnå en reproduktion (mental eller kunstig) af naturens fænomener, som Det ønskes at studere for at forstå de kræfter og mekanismer, der er involveret i dem. Det er

parasitisme

parasitisme

Vi forklarer, hvad parasitisme er, og nogle eksempler på parasitisme. Derudover de typer, der findes, og hvad der er social parasitisme. Parasitisme kan ske i alle faser i en organisms liv. Hvad er parasitisme? Parasitisme er et biologisk forhold mellem to organismer af forskellige arter , den ene kaldes en vært (som modtager eller er vært) og en anden kaldet en parasit (som afhænger af værten for at få nogle n fordel). Denn

Tidevandskraft

Tidevandskraft

Vi forklarer, hvad tidevandsenergi er, dens vigtigste egenskaber og anvendelser. Derudover er dens fordele, ulemper og eksempler. Tidevandsenergi drager fordel af tidevandet til at generere elektricitet. Hvad er tidevandskraft? Det er kendt som 'tidevandskraft', som opnås ved brug af tidevand .

nikkel

nikkel

Vi forklarer, hvad nikkel er, hvordan det blev opdaget, hvordan det opnås, brugt og andre egenskaber. Derudover allergi over for nikkel. Nikkel er et metallisk element med atomnummer 28. Hvad er nikkel? Nikkel er et kemisk kemisk element , der findes i gruppe 10 i det periodiske system af elementerne og repræsenteret ved symbolet Ni .

Kritisk læsning

Kritisk læsning

Vi forklarer dig, hvad en kritisk læsning er, og hvad denne analyse består af. Derudover eksempler på kritisk læsning og hvad der er slutning. Kritisk læsning er den mest almindelige måde at omsætte kritisk tænkning til. Hvad er en kritisk læsning? Når vi taler om en kritisk læsning, henviser vi til en dyb analyse af en tekst , som ikke er indhold til at dechiffrere, hvad den siger, men får til opgaven at forstå dens fodfæste, opdage mulige modargumenter og implicitte meddelelser eller fortolke deres indhold fra forskellige synsvinkler. På den måde