• Monday August 15,2022

straffrihed

Vi forklarer dig, hvad straffrihed er, og nogle eksempler på dette retslige udtryk. Derudover hvad er immunitet og ustabilitet.

Straffrihed er den deraf følgende situation ved ikke at modtage straf eller ikke blive dømt.
  1. Hvad er straffrihed?

Straffrihed er umuligheden af ​​at blive sanktioneret . Det er en undtagelse fra overbevisning eller en måde at undslippe retfærdighed. Det er almindeligt i nogle lande, hvor der mangler et rent politisk system, der har et korrupt og svagt retssystem.

Etymologisk stammer det fra det latinske ord impunitas . Dette er den deraf følgende situation ved ikke at modtage en straf eller ikke blive dømt . Og når man taler om straf, er det en straf eller straf, der er blevet pålagt, og som den tiltalte skal overholde for at have grebet ind i en kriminel handling.

Der er tale om straffrihed, når den anklagede for at begå en bestemt forbrydelse ikke modtager straffen for hans handlinger. Derfor ændres hans adfærd ikke, og han lærer heller ikke af den. Det er så, at manøvren til at undgå straf - eller straffrihed - finder sted af politiske eller andre grunde, og den, der beskyldes for at have overtrådt loven, modtager ingen straf eller domfældelse.

Husk, at hovedårsagen til at designe et straffesystem for de skyldige inden for retssystemet og afhængigt af hvert land ikke kun er at få lovovertræderen til at tænke over det onde, der har forårsaget andre / de, men også Den tiltaltes overbevisning - vilkårlig - er på en måde en erstatningshandling over for offeret.

Straffrihed er normalt forbundet med meget rige og velhavende mennesker, da de generelt udfører skatteunddragelsesmanøvrer for netop at undgå at betale de skatter, der svarer til deres store fortjeneste. Alt dette bevægede sig med stor ambition.

I de tilfælde af straffrihed, der resonerer i dag, giver de os en følelse af fiasko og glupsk hjælpeløshed, når vi skimter over handlingens retfærdighed, især med dem, vi kender gennem nyhederne. At kende os selv ubeskyttet, uden et retssystem, der giver os forsikring om, at forbrydelser bliver dømt og straffet, får disse tanker til at blive født i os. Hvad ville du føle, hvis en ven bliver myrdet og hans morder er fri på grund af manglende bevis eller korruption for dommeren og juryen?

Det kan tjene dig: strafferet.

  1. Eksempler på straffrihed

I tilfælde af at en guldselger, der bedrager deres købere, ansætter ofrene gode advokater, og disse ifølge den straffelov, der regulerer lovgivningen i hvert land, argumenterer for, at lovovertræderen dømmes og spørger, fremlægger bevis og at tage det til retssag, en passende dom, der kan dække op til fire år, afhængigt af hvert land.

Den dommer, der tager sagen, er ansvarlig for at godkende straffen efter at have set beviserne og modtaget vidnesbyrd fra vidner og andre involverede. Men i tilfælde af straffrihed finder dommeren efter ovenstående eksempel, at der ikke er tilstrækkelig bevis til at dømme den tiltalte og efterlader ham fri og erklærer ham uskyldig. Ofrene, repræsenteret af deres advokater, hævder, at det er straffrihed, og at dommeren sandsynligvis modtog penge af tvivlsom oprindelse for at få deres frihed.

Det er vigtigt, at straffrihed ikke altid handler om korruption i retssystemet. Der er tilfælde, hvor kriminelle udfører det, der betragtes som den "perfekte kriminalitet", som ikke efterlader spor, og dette har indflydelse på, at sagerne erklæres ustraffet.

  1. Straffrihed, immunitet og ustabilitet

Immunitet er relateret til en person, der er fritaget for overbevisning.

Vi har allerede beskrevet i tidligere afsnit, hvad der refererer til straffrihed, men det er nødvendigt at differentiere to andre begreber, der normalt forveksles med dette og / eller bruges som synonym med ordet straffrihed, da det også n bruges inden for det juridiske område: immunitet og omsættelighed .

Tilskueligheden er, hvad en person udfører som et resultat af manglende vilje, grund osv. Dette begreb har et psykologisk grundlag og er relateret til det juridiske felt, da der er væsener, der handler De var uden vilje eller bevidsthed om størrelsen af ​​den handling, der blev begået. Derfor erklæres det uomtvistelig, hvem, når han begår faktum, ikke er i hans rette sind.

Immunitet er relateret til det faktum, at en person er fritaget for dom, straffe og andre anklager, når han begår en forbrydelse. Immunitet findes f.eks. I præster og i de mennesker, de tjener i Kirken.

Derfor har de ord, som vi mange gange bruger som synonymer, når vi vil sige, at nogen er ustraffet, nogle punkter, hvor de rører hinanden, men de er fra deres base forskellige.

Interessante Artikler

ærlighed

ærlighed

Vi forklarer dig, hvad der er ærlighed og nogle eksempler på denne menneskelige dyd. Derudover ærlige sætninger og hvad er respekt. Ærlige mennesker forventes at fortælle sandheden, at de er retfærdige og rimelige. Hvad er ærlighed? Det forstås som `` ærlighed '' eller '' ærlighed '' til en menneskelig dyd, der består i kærlighed til retfærdighed og sandhed i forhold til personlig gevinst eller bekvemmelighed . Ærlige menne

Moderne videnskab

Moderne videnskab

Vi forklarer dig, hvad moderne videnskab er, og hvordan den videnskabelige revolution opstod. Derudover er de vigtigste egenskaber. Moderne videnskab opstod i den såkaldte videnskabelige revolution af renæssancen. Hvad er moderne videnskab? Moderne videnskab forstås som måde at opfatte verden på og den videnskabelige viden, der tjener til at beskrive den, der blev bygget i Vesten i det 16. og

USB

USB

Vi forklarer, hvad USB er, og hvad denne universelle forbindelsesmetode er til. Derudover er dens forskellige standarder og typer stik. USB er en standard til tilslutning og elektrisk transmission og dataoverførsel. Hvad er USB? I datalogi betegner udtrykkene `` USB '' (akronym for `` Universal Serial Bus '' , dvs.

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver. Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner. Hvad er uddannelsesledelse? Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden.

fedme

fedme

Vi forklarer, hvad fedme er, hvilke typer der findes og symptomerne på denne sygdom. Derudover årsager, konsekvenser og behandling. Fedme er den overdrevne ophobning af fedtvæv i kroppen. Hvad er fedme? Fedme er en kronisk sygdom, der har flere mulige oprindelser , der består af den overdrevne ophobning af fedtvæv i kroppen. Det

Kemisk binding

Kemisk binding

Vi forklarer dig, hvad en kemisk binding er, og hvordan de klassificeres. Eksempler på kovalente bindinger, unikke links og metalliske bindinger. Kemiske bindinger kan bryde under visse og bestemte betingelser. Hvad er en kemisk binding? Vi kender som kemiske bindinger til fusionen af ​​atomer og molekyler til dannelse af større og mere komplekse kemiske forbindelser udstyret med stabilitet. I de