• Monday March 1,2021

introduktion

Vi forklarer, hvad der er introduktionen af ​​et værk, tekst, bog eller essay, og hvilke funktioner det har. Derudover er det dens elementer.

Med introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.
  1. Hvad er introduktionen?

Introduktionen er den første del af en tekst, hvad enten det drejer sig om et essay, en bog eller en forskningsartikel . I denne første del anbringes teksten i en bestemt kontekst og udtrykker normalt et resumé af, hvad der vil blive forklaret eller udviklet i teksten. I introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.

Indledningen svarer til handlingen og effekten af ​​at introducere noget eller introducere sig selv i noget (denne definition kommer fra det latinske udtryk, hvorfra dette ord er kommet til os). Tilsvarende gælder også for begrebet forberedelse, normalt relateret til en redegørelse for et emne.

I en videnskabelig, teknisk eller formidlet tekst antager introduktionen sandsynligvis andre navne, såsom resumé, syntese eller forord . Du kan endda betragte det første kapitel i bogen eller afhandlingen som en introduktion. Imidlertid foregår introduktionen altid kapitel 1.

Efter introduktionen udvikles teksten i kroppen, også kaldet udvikling og endelig resultatet, slutningen eller konklusionen, afhængigt af den aktuelle teksttype.

Elementer, som en introduktion skal have i en forskningsartikel

  • Udvikle først en kort beskrivelse af arbejdsemnet. Her skal læseren få en idé om, hvad vi skal tale om næste.
  • For det andet skal det angives, hvordan arbejdet blev tænkt, og hvorfor det blev udført.
  • Derefter kan der tilføjes oplysninger om, hvordan undersøgelsen er udført, og den anvendte metode eller metoder.
  • Et kort resumé af udviklingen kan introduceres som et forskud. Det skal ikke være meget omfattende eller gentagne.
  • I et essay genoptages de vigtigste ideer for introduktionen i konklusionen.

På den anden side findes introduktionen også i musik, hvilket er den indledende del af et værk eller sang, også kaldet "intro" på sprogligt. Det samme sker i et litterært værk, hvor introduktionen placerer os i tid og rum samt introducerer os til de figurer, der vil udføre de vigtigste handlinger i værkets udvikling, hvad enten det er en roman eller en historie.

Se også: Monografi.

Interessante Artikler

Bevaring af miljøet

Bevaring af miljøet

Vi forklarer dig, hvad miljøbeskyttelse er, og hvorfor det er så vigtigt. Eksempler på miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Miljøforsvar er nøglen i nutidens industrielle verden. Hvad er bevarelsen af ​​miljøet? Bevarelse af miljøet , miljøbeskyttelse eller miljøbeskyttelse henviser til de forskellige måder, der findes til at regulere, minimere eller forhindre den skade, som industrielle aktiviteter, landbrug, by, kommerciel eller på anden måde forårsager naturlige økosystemer, og hovedsageligt flora og fauna. Bevarelse af milj

akronym

akronym

Vi forklarer dig, hvad et akronym er, en liste over eksempler på denne type forkortelse, og hvad er dens forskelle med et akronym. Et akronym er et ord dannet af fragmenter af to eller flere ord. Hvad er et akronym? Minimum akronym betyder en forkortelse eller et sæt akronymer , der på grund af dets hyppige brug ender med at blive indarbejdet som et ord mere, til det punkt, at mange mennesker ignorerer dets oprindelse eller den nøjagtige betydning af de udtryk, den grupperer. Fo

kriminalitet

kriminalitet

Vi forklarer, hvad en forbrydelse er, dens forskellige elementer og de typer, der findes. Derudover foranstaltninger til forebyggelse og undskyldning for forbrydelsen. En forbrydelse er en handling, der er i strid med lovene, og derfor fortjener straf. Hvad er en forbrydelse? Når vi taler om en forbrydelse eller en forbrydelse, henviser vi til en social opførsel, der krænker kodekserne for sameksistens og lovlighed, der er fastlagt i loven , og som derfor betragtes som en skyldig handling, imputabel, typisk og ulovlig, det vil sige en handling undladelse i modstrid med de love, som vi vælger at

Sociologa

Sociologa

Vi forklarer hvad sociologi er, og hvilke metoder til undersøgelse den bruger. Derudover hvordan det klassificeres og sociologiske teorier. Sociologi fokuserer på studiet af analysen og beskrivelsen af ​​livet i samfundet. Hvad er sociologi? Udtrykket sociologi kommer fra den latinske soc us og lodge, der betyder henholdsvis individ eller partner og undersøgelse, så bredt kunne det defineres som studiet af individet eller partneren . Sociol

Vandcyklus

Vandcyklus

Vi forklarer, hvad vandcyklussen er, og dens stadier: fordampning, kondens, nedbør og infiltration. Billeder af vandcyklus. Vandcyklussen er afgørende for vedligeholdelse og stabilitet af vores planet. Hvad er vandcyklussen? Det er kendt som vandcyklus eller den hydrologiske cyklus til en af ​​de vigtigste biokemiske kredsløb på planeten Jorden , hvor vandet gennemgår en række transformationer og forskydninger, der er resultatet af fysiske reaktioner. psykokem

tuberkulose

tuberkulose

Vi forklarer, hvad tuberkulose er, og hvad er dets symptomer på denne bakteriesygdom. Derudover er dens årsager og hvordan det spredes. Denne bakterie forårsager en af ​​de mest udbredte infektionssygdomme i verden. Hvad er tuberkulose? Tuberkulose er en sygdom, der får sit navn fra en bakterie, mycobacterium tuberculosis . Denne