• Friday December 3,2021

introduktion

Vi forklarer, hvad der er introduktionen af ​​et værk, tekst, bog eller essay, og hvilke funktioner det har. Derudover er det dens elementer.

Med introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.
  1. Hvad er introduktionen?

Introduktionen er den første del af en tekst, hvad enten det drejer sig om et essay, en bog eller en forskningsartikel . I denne første del anbringes teksten i en bestemt kontekst og udtrykker normalt et resumé af, hvad der vil blive forklaret eller udviklet i teksten. I introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.

Indledningen svarer til handlingen og effekten af ​​at introducere noget eller introducere sig selv i noget (denne definition kommer fra det latinske udtryk, hvorfra dette ord er kommet til os). Tilsvarende gælder også for begrebet forberedelse, normalt relateret til en redegørelse for et emne.

I en videnskabelig, teknisk eller formidlet tekst antager introduktionen sandsynligvis andre navne, såsom resumé, syntese eller forord . Du kan endda betragte det første kapitel i bogen eller afhandlingen som en introduktion. Imidlertid foregår introduktionen altid kapitel 1.

Efter introduktionen udvikles teksten i kroppen, også kaldet udvikling og endelig resultatet, slutningen eller konklusionen, afhængigt af den aktuelle teksttype.

Elementer, som en introduktion skal have i en forskningsartikel

  • Udvikle først en kort beskrivelse af arbejdsemnet. Her skal læseren få en idé om, hvad vi skal tale om næste.
  • For det andet skal det angives, hvordan arbejdet blev tænkt, og hvorfor det blev udført.
  • Derefter kan der tilføjes oplysninger om, hvordan undersøgelsen er udført, og den anvendte metode eller metoder.
  • Et kort resumé af udviklingen kan introduceres som et forskud. Det skal ikke være meget omfattende eller gentagne.
  • I et essay genoptages de vigtigste ideer for introduktionen i konklusionen.

På den anden side findes introduktionen også i musik, hvilket er den indledende del af et værk eller sang, også kaldet "intro" på sprogligt. Det samme sker i et litterært værk, hvor introduktionen placerer os i tid og rum samt introducerer os til de figurer, der vil udføre de vigtigste handlinger i værkets udvikling, hvad enten det er en roman eller en historie.

Se også: Monografi.

Interessante Artikler

Formelle videnskaber

Formelle videnskaber

Vi forklarer dig, hvad de formelle videnskaber er, og hvad er deres genstand for undersøgelse. Forskelle med fysikken. Eksempler på formelle videnskaber. De studerer abstraktioner, forhold, ideelle objekter oprettet i menneskets sind. Hvad er de formelle videnskaber? De formelle videnskaber eller ideelle videnskaber er de videnskaber, hvis formål med studiet ikke er verden og naturen eller de fysiske eller kemiske love, der styrer det, men formelle systemer, dvs. r

Omædende dyr

Omædende dyr

Vi forklarer dig, hvad altetende dyr er, hvad der er deres egenskaber, tilfældet med mennesket og andre eksempler. Omnivorerne lever af både grøntsager og andre dyr. Hvad er altædende dyr? De altetende dyr (fra latin omni , all og vorare , comer ) er de heterogene organismer, der har en fleksibel diæt, dvs. ikk

lxico

lxico

Vi forklarer, hvad leksikonet er, og de forskellige niveauer, hvorpå det fungerer. Derudover er dets forhold til semantikken og de typer leksikon, der findes. Leksikonet er et sæt ord og betydninger, der er forbundet med et sprog. Hvad er leksikonet? Det forstås af den mexicanske gruppe af kendte ord på et sprog , dets ordforråd, der er samlet i ordbøgerne for det sprog. Det

hukommelse

hukommelse

Vi forklarer, hvad hukommelse er, og hvilke typer hukommelse, der er relateret til tid. Derudover hvad er sensorisk hukommelse og dens betydning. Hukommelse giver os mulighed for at genkende og gemme følelser, ideer og billeder blandt andre. Hvad er hukommelse? Udtrykket hukommelse kommer fra den latinske hukommelse og forstås som evnen eller evnen til at bevare og huske information fra fortiden .

PowerPoint

PowerPoint

Vi forklarer, hvad PowerPoint er, det berømte program til oprettelse af præsentationer. Dets historie, funktionaliteter og fordele. PowerPoint tilbyder flere skabeloner til oprettelse af præsentationer. Hvad er PowerPoint? Microsoft PowerPoint er et computerprogram, der sigter mod at lave præsentationer i form af dias . De

Faraday Law

Faraday Law

Vi forklarer dig, hvad Faradays lov er, elektromagnetisk induktion, dens historie, formel og eksempler. Derudover Lenz's lov. Faradays lov studerer elektromagnetisk kraft i et lukket kredsløb. Hvad er Faradays lov? Faraday-loven om elektromagnetisk induktion, blot kendt som Faraday-loven, er et fysikprincip formuleret af den britiske forsker Michel Faraday i 1831.