• Sunday September 25,2022

introduktion

Vi forklarer, hvad der er introduktionen af ​​et værk, tekst, bog eller essay, og hvilke funktioner det har. Derudover er det dens elementer.

Med introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.
  1. Hvad er introduktionen?

Introduktionen er den første del af en tekst, hvad enten det drejer sig om et essay, en bog eller en forskningsartikel . I denne første del anbringes teksten i en bestemt kontekst og udtrykker normalt et resumé af, hvad der vil blive forklaret eller udviklet i teksten. I introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.

Indledningen svarer til handlingen og effekten af ​​at introducere noget eller introducere sig selv i noget (denne definition kommer fra det latinske udtryk, hvorfra dette ord er kommet til os). Tilsvarende gælder også for begrebet forberedelse, normalt relateret til en redegørelse for et emne.

I en videnskabelig, teknisk eller formidlet tekst antager introduktionen sandsynligvis andre navne, såsom resumé, syntese eller forord . Du kan endda betragte det første kapitel i bogen eller afhandlingen som en introduktion. Imidlertid foregår introduktionen altid kapitel 1.

Efter introduktionen udvikles teksten i kroppen, også kaldet udvikling og endelig resultatet, slutningen eller konklusionen, afhængigt af den aktuelle teksttype.

Elementer, som en introduktion skal have i en forskningsartikel

  • Udvikle først en kort beskrivelse af arbejdsemnet. Her skal læseren få en idé om, hvad vi skal tale om næste.
  • For det andet skal det angives, hvordan arbejdet blev tænkt, og hvorfor det blev udført.
  • Derefter kan der tilføjes oplysninger om, hvordan undersøgelsen er udført, og den anvendte metode eller metoder.
  • Et kort resumé af udviklingen kan introduceres som et forskud. Det skal ikke være meget omfattende eller gentagne.
  • I et essay genoptages de vigtigste ideer for introduktionen i konklusionen.

På den anden side findes introduktionen også i musik, hvilket er den indledende del af et værk eller sang, også kaldet "intro" på sprogligt. Det samme sker i et litterært værk, hvor introduktionen placerer os i tid og rum samt introducerer os til de figurer, der vil udføre de vigtigste handlinger i værkets udvikling, hvad enten det er en roman eller en historie.

Se også: Monografi.

Interessante Artikler

højre

højre

Vi forklarer, hvad der er rigtigt, og hvad er dets forskellige grene. Hvor kommer begrebet fra, og hvad er kilderne til lovgivning. Loven regulerer menneskelig adfærd i et samfund. Hvad er rigtigt? Retten er det sæt af forordninger, love og beslutninger , indrammet i et system med institutioner, principper og normer, der regulerer menneskelig adfærd i et samfund med det formål at opnå fælles god, Sikkerhed og retfærdighed. Retti

server

server

Vi forklarer, hvad en server er, dens vigtigste egenskaber, og hvad den er til. Derudover hvad er en webserver, klassificering og eksempler. Serverne fungerer baseret på en klient-server kommunikationsmodel. Hvad er en server? Ved computing er det kendt som en server (fra den engelske server) til en computer, der er en del af et computernetværk og leverer visse tjenester til resten af ​​computere på samme, kaldet i turnstationer eller kunder. Nævnt

Elementer af en monografi

Elementer af en monografi

Vi forklarer dig, hvad er elementerne i en monografi, hvad hver enkelt bruges til og dens vigtigste egenskaber. Fra en monografi forventes præcision, verificerbarhed, upartiskhed og klarhed. Hvad er elementerne i en monografi? En monografi er en eksponering eller argumenterende formulering , der udarbejdes i slutningen af ​​et forskningsprojekt, hvad enten det er dokumentarisk, eksperimentelt eller af nogen art. Fra

vand

vand

Vi forklarer, hvad vand er, og hvad dets sammensætning er. Hvad det er for, og hvad er dets betydning. Derudover hvad er drikkevand. Vand er uundværligt for livet, som vi kender det. Hvad er vand? Vand er et flydende stof uden lugt, smag og farve , som findes i en mere eller mindre ren tilstand i naturen og dækker en vigtig procentdel (71%) af jordoverfladen. D

Solsystem

Solsystem

Vi forklarer, hvad solsystemet er, og hvad dets egenskaber er. Hvordan det dannes og hvad er solsystemets planeter. Der er otte hovedplaneter i solsystemet. Hvad er solsystemet? Solsystemet er den planetariske kontekst, hvor vores planet Jorden befinder sig : et kredsløb, hvor otte planeter konstant kredser om en enkelt stjerne, Solen.

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver. Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner. Hvad er uddannelsesledelse? Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden.