• Sunday June 26,2022

introduktion

Vi forklarer, hvad der er introduktionen af ​​et værk, tekst, bog eller essay, og hvilke funktioner det har. Derudover er det dens elementer.

Med introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.
  1. Hvad er introduktionen?

Introduktionen er den første del af en tekst, hvad enten det drejer sig om et essay, en bog eller en forskningsartikel . I denne første del anbringes teksten i en bestemt kontekst og udtrykker normalt et resumé af, hvad der vil blive forklaret eller udviklet i teksten. I introduktionen bliver læseren bekendt med emnet.

Indledningen svarer til handlingen og effekten af ​​at introducere noget eller introducere sig selv i noget (denne definition kommer fra det latinske udtryk, hvorfra dette ord er kommet til os). Tilsvarende gælder også for begrebet forberedelse, normalt relateret til en redegørelse for et emne.

I en videnskabelig, teknisk eller formidlet tekst antager introduktionen sandsynligvis andre navne, såsom resumé, syntese eller forord . Du kan endda betragte det første kapitel i bogen eller afhandlingen som en introduktion. Imidlertid foregår introduktionen altid kapitel 1.

Efter introduktionen udvikles teksten i kroppen, også kaldet udvikling og endelig resultatet, slutningen eller konklusionen, afhængigt af den aktuelle teksttype.

Elementer, som en introduktion skal have i en forskningsartikel

  • Udvikle først en kort beskrivelse af arbejdsemnet. Her skal læseren få en idé om, hvad vi skal tale om næste.
  • For det andet skal det angives, hvordan arbejdet blev tænkt, og hvorfor det blev udført.
  • Derefter kan der tilføjes oplysninger om, hvordan undersøgelsen er udført, og den anvendte metode eller metoder.
  • Et kort resumé af udviklingen kan introduceres som et forskud. Det skal ikke være meget omfattende eller gentagne.
  • I et essay genoptages de vigtigste ideer for introduktionen i konklusionen.

På den anden side findes introduktionen også i musik, hvilket er den indledende del af et værk eller sang, også kaldet "intro" på sprogligt. Det samme sker i et litterært værk, hvor introduktionen placerer os i tid og rum samt introducerer os til de figurer, der vil udføre de vigtigste handlinger i værkets udvikling, hvad enten det er en roman eller en historie.

Se også: Monografi.

Interessante Artikler

alkymi

alkymi

Vi forklarer dig, hvad alkymi er, og udseendet af denne prototeknologi inden for det kunstneriske område. Derudover hvad er filosofens sten. Alkymi er en skabelse af de mange, som esotericismen udgør. Hvad er alkymi? Alkymi er en skabelse af esoterik. Dette hænger sammen med transmutationen af ​​stof . Alche

tramp

tramp

Vi forklarer, hvad der plages, de forskellige teorier, der findes om oprindelsen af ​​dette udtryk og de forskellige betydninger, det har. Det siges, at oprindelsen af ​​den plagende betegnelse forekom i Buenos Aires i 1860. Hvad plages? Det plagende udtryk omhandler en lunfardesk stemme, der blev indarbejdet i ordbogen for Det Kongelige Spanske Akademi. I henh

angst

angst

Vi forklarer dig, hvad angst er, og hvorfor den opstår. Derudover typer af angst, årsager, symptomer og hvordan man kontrollerer den. Angst er i stigende grad en almindelig lidelse i det moderne samfund. Hvad er angst? Når vi taler om angst, mener vi en ufrivillig forventning eller uforholdsmæssig reaktion fra organismen mod stimuli (indre eller eksterne), der opfattes som farlige, stressende eller udfordrende. An

struktur

struktur

Vi forklarer dig, hvad strukturen er inden for forskellige discipliner. Struktur i arkitektur, samfundsvidenskab, geografi, astronomi. Strukturer er grundlæggende inden for arkitektur. Hvad er struktur? En struktur defineres normalt som et sæt vigtige elementer i en krop, en bygning eller noget andet .

Knoglesystem

Knoglesystem

Vi forklarer dig, hvad knoglesystemet er, og hvilke dele det dannes ved hjælp af. Derudover er dens forskellige funktioner og mulige sygdomme. Knoglesystemet, ved siden af ​​det muskulære og ledformede, danner `` apparatur '' af kroppens motomomoror. Hvad er knoglesystemet? Den komplekse og komplette struktur, der består af 206 knogler i det menneskelige skelet , samt brusk, ledbånd og sener, der giver dem mulighed for at forbinde korrekt til muskulaturen eller andre knogler. Det os

Entropa

Entropa

Vi forklarer dig, hvad entropi er, hvad er negativ entropi og nogle eksempler på denne grad af ligevægt i et system. Entropien siger, at givet en tilstrækkelig periode, vil systemerne have en tendens til forstyrrelse. Hvad er entropien? I fysik taler man om entropi (normalt symboliseret med bogstavet S) for at henvise til graden af ​​ligevægt for et termodynamisk system , eller rettere, på dets niveau af tendens til forstyrrelse (variation af entropi). Når der