• Friday January 21,2022

Kommunikationen

Vi forklarer dig, hvad kommunikation er, og hvorfor det er så vigtigt for mennesket. Elementer og egenskaber ved kommunikation.

Kommunikation er vigtig i folks liv.
 1. Hvad er kommunikation?

Kommunikationen refererer til social interaktion, det vil sige til handlingen og resultatet af kommunikationen.Det er en nødvendig social handling, da hvis dette ikke eksisterede, er der ingen Jeg ville være i stand til at kende dybt verden over os og meget mindre dele erfaringerne fra hvert menneske med andre.

Kommunikationen er en nødvendighed for mennesker, det er derfor, de, der har vanskeligheder og ikke har evnen til at erhverve sig tale, såsom den hypoakustiske, har alternative måder at gøre det på. Det sprog, de normalt bruger, er gennem bevægelser og håndbevægelser. Alle kan lære denne type sprog.

Det samme gælder for mennesker med synshandicap. At være i stand til at læse er en form for kommunikation, så blinde eller svagtseende har deres eget læsningssystem, dette kaldes Braille-systemet. Braille-systemet er kendetegnet ved at give mulighed for at læse og skrive gennem berøring.

Se også: Interpersonel kommunikation.

 1. Hvad er dets betydning?

Kommunikation er vigtig i livet, uden den kunne vi ikke udtrykke vores følelser eller nyde de oplevelser, der blev delt under livets udvikling.

Uden at vide det, opretholder vi en konstant kommunikation, uden at skulle tale med nogen, det vil sige, da vi står op, kan vi se aviser, magasiner, radio, tv osv.

 1. Elementer, der påvirker og griber ind i kommunikationen

Kommunikation afhænger af den kontekst, i hvilken meddelelsen er udviklet.
 • Beskeden: Dette er bygget af forskellige koder, tegn og enhver mulig kommunikation, det vil sige billeder, taster, lyde, blandt andre.
 • Udsteder: Det er denne, der tager initiativ til at starte kommunikationen. Det er han, der beslutter at sende en besked.
 • Modtageren: Det er den, der modtager alle de beskeder, som afsenderen tilbyder.
 • Koden: Det er et sæt billeder, nøgler og sprog, der skal deles af begge parter, det vil sige afsenderen og modtageren, ellers kunne beskeden ikke overføres og ville ikke frembringe kommunikation.
 • Kanalen: Når man taler om kanalen, henvises der til de midler, hvorpå meddelelsen transmitteres, dette kan være en visuel grafik, såsom reklame i et magasin eller mundtlig auditiv, såsom at tale med en anden person. Der er dog andre kanaler for dem, der har vanskeligheder med kommunikationen.
 • Konteksten: Dette element tages generelt ikke med i betragtning, men virkeligheden er, at det afhænger af den kontekst, i hvilken meddelelsen, der skal sendes, udvikles, det er sådan, at modtageren modtager den. De skal tage højde for den form og rækkevidde, det optræder i.
 • Lyde: Lyde, der forstyrrer transmission af en meddelelse, kan påvirke den og ændre dens kontekst.
 • Feedback: Dette genereres, når modtageren returnerer information, efter at han har modtaget beskeden fra afsenderen. Det henviser til den fortolkning, som modtageren har givet under alle de ovennævnte elementer, der påvirker transmissionen, såsom kode, lyd, kanal osv.

Mere i: Kommunikationselementer.

 1. Kommunikationsfunktioner

Kommunikation er en proces, der normalt opstår med et vist niveau af dynamik mellem afsender og modtager . Når den passerer, oprettes en sekvens, hvor hver af dem i større eller mindre grad deltager.

For at kommunikationen skal finde sted, er det ikke nødvendigt for afsenderen at overføre meddelelsen til modtageren, og derefter omvendt, det er derfor, alle elementer, der udgør den, bringes i handling.

Det sker normalt, at god kommunikation ikke altid kan forekomme, det kan også have fejl. Disse fejl er almindeligt kendt af afsenderen og modtageren om meddelelsen og vanskelighederne ved transmission.

Når en af ​​disse to mislykkes, kommer meddelelsen klart ikke som tilsigtet, så den kan fortolkes, ikke forstås eller modtages, men ikke med den nødvendige klarhed fra udstederen. Disse problemer varierer og afhænger af den viden og træning, som afsenderen og modtageren besidder.

De mest hyppige vanskeligheder ved mangler ved transmission af en meddelelse er lyde . Enhver form for lyd, der ikke er inkluderet i meddelelsen fra afsenderens side, kan ændre måde eller tolkning af modtageren helt eller delvist, dette skyldes den ufrivillige afbrydelse, der opstod .

Se også: Sprogfunktioner.

Interessante Artikler

ILO

ILO

Vi forklarer hvad ILO er, da det blev grundlagt og denne internationale organisations historie. Derudover er dens forskellige funktioner. ILO behandler spørgsmål, der er relevante for arbejdslovgivningen. Hvad er OIT? ILO står for Den Internationale Arbejdsorganisation , et specialiseret agentur tilknyttet De Forenede Nationers Organisation (FN) oprettet for at behandle spørgsmål, der er relevante for lovgivningen n af arbejde og arbejdsrelationer. OIT

antistof

antistof

Vi forklarer dig, hvad antimateriale er, hvordan det blev opdaget, dets egenskaber, forskelle med stof og hvor det findes. Antimatteren er sammensat af antielektroner, antineutroner og antiprotoner. Hvad er antimateriale? I partikelfysik kaldes den type stof, der udgøres af antipartikler, antimaterie i stedet for almindelige partikler.

apoptose

apoptose

Vi forklarer, hvad apoptose er, hvilken funktion den har, og hvad dens faser er. Derudover neuronal apoptose og forskelle med nekrose. Apoptose er en kontrolleret proces med celledød. Hvad er apoptose? Apoptose er mekanismen for cellulær selvdestruktion, der tillader kroppen at kontrollere udviklingen og væksten af ​​celler for at udelukke dem med unormale eller farlige defekter. Denne

luft

luft

Vi forklarer, hvad luften er, og hvad den er lavet af. Derudover er det dens fysiske og kemiske egenskaber. Luftforurening Luft er et luftformigt lag af største betydning for livet på Jorden. Hvad er luften? Vi kalder ofte luft det homogene sæt af atmosfæriske gasser, som fastholdes af Jordens tyngdekraft omkring vores planet. Lu

regeringen

regeringen

Vi forklarer dig, hvad regeringen er, og hvilke funktioner de skal udføre. Derudover er de forskellige regeringsformer. Regeringen består af ledere af den udøvende gren af ​​staten. Hvad er regering? Regeringen er den myndighed, der leder en politisk enhed, og hvis funktion er at administrere og kontrollere staten og dens institutioner , udøve myndighed og regulere samfundet. En reg

Absolute Befolkning

Absolute Befolkning

Vi forklarer, hvad den absolutte befolkning er, hvordan den beregnes, og eksempler på absolut befolkning i Mexico, Brasilien og Kina. Kort over befolkningstæthed verden over (relativ befolkning). Wikipedia Absolut befolkning Den absolutte befolkning er antallet af mennesker, der bor i et område i en given periode. D