• Monday October 3,2022

Kommunikationen

Vi forklarer dig, hvad kommunikation er, og hvorfor det er så vigtigt for mennesket. Elementer og egenskaber ved kommunikation.

Kommunikation er vigtig i folks liv.
 1. Hvad er kommunikation?

Kommunikationen refererer til social interaktion, det vil sige til handlingen og resultatet af kommunikationen.Det er en nødvendig social handling, da hvis dette ikke eksisterede, er der ingen Jeg ville være i stand til at kende dybt verden over os og meget mindre dele erfaringerne fra hvert menneske med andre.

Kommunikationen er en nødvendighed for mennesker, det er derfor, de, der har vanskeligheder og ikke har evnen til at erhverve sig tale, såsom den hypoakustiske, har alternative måder at gøre det på. Det sprog, de normalt bruger, er gennem bevægelser og håndbevægelser. Alle kan lære denne type sprog.

Det samme gælder for mennesker med synshandicap. At være i stand til at læse er en form for kommunikation, så blinde eller svagtseende har deres eget læsningssystem, dette kaldes Braille-systemet. Braille-systemet er kendetegnet ved at give mulighed for at læse og skrive gennem berøring.

Se også: Interpersonel kommunikation.

 1. Hvad er dets betydning?

Kommunikation er vigtig i livet, uden den kunne vi ikke udtrykke vores følelser eller nyde de oplevelser, der blev delt under livets udvikling.

Uden at vide det, opretholder vi en konstant kommunikation, uden at skulle tale med nogen, det vil sige, da vi står op, kan vi se aviser, magasiner, radio, tv osv.

 1. Elementer, der påvirker og griber ind i kommunikationen

Kommunikation afhænger af den kontekst, i hvilken meddelelsen er udviklet.
 • Beskeden: Dette er bygget af forskellige koder, tegn og enhver mulig kommunikation, det vil sige billeder, taster, lyde, blandt andre.
 • Udsteder: Det er denne, der tager initiativ til at starte kommunikationen. Det er han, der beslutter at sende en besked.
 • Modtageren: Det er den, der modtager alle de beskeder, som afsenderen tilbyder.
 • Koden: Det er et sæt billeder, nøgler og sprog, der skal deles af begge parter, det vil sige afsenderen og modtageren, ellers kunne beskeden ikke overføres og ville ikke frembringe kommunikation.
 • Kanalen: Når man taler om kanalen, henvises der til de midler, hvorpå meddelelsen transmitteres, dette kan være en visuel grafik, såsom reklame i et magasin eller mundtlig auditiv, såsom at tale med en anden person. Der er dog andre kanaler for dem, der har vanskeligheder med kommunikationen.
 • Konteksten: Dette element tages generelt ikke med i betragtning, men virkeligheden er, at det afhænger af den kontekst, i hvilken meddelelsen, der skal sendes, udvikles, det er sådan, at modtageren modtager den. De skal tage højde for den form og rækkevidde, det optræder i.
 • Lyde: Lyde, der forstyrrer transmission af en meddelelse, kan påvirke den og ændre dens kontekst.
 • Feedback: Dette genereres, når modtageren returnerer information, efter at han har modtaget beskeden fra afsenderen. Det henviser til den fortolkning, som modtageren har givet under alle de ovennævnte elementer, der påvirker transmissionen, såsom kode, lyd, kanal osv.

Mere i: Kommunikationselementer.

 1. Kommunikationsfunktioner

Kommunikation er en proces, der normalt opstår med et vist niveau af dynamik mellem afsender og modtager . Når den passerer, oprettes en sekvens, hvor hver af dem i større eller mindre grad deltager.

For at kommunikationen skal finde sted, er det ikke nødvendigt for afsenderen at overføre meddelelsen til modtageren, og derefter omvendt, det er derfor, alle elementer, der udgør den, bringes i handling.

Det sker normalt, at god kommunikation ikke altid kan forekomme, det kan også have fejl. Disse fejl er almindeligt kendt af afsenderen og modtageren om meddelelsen og vanskelighederne ved transmission.

Når en af ​​disse to mislykkes, kommer meddelelsen klart ikke som tilsigtet, så den kan fortolkes, ikke forstås eller modtages, men ikke med den nødvendige klarhed fra udstederen. Disse problemer varierer og afhænger af den viden og træning, som afsenderen og modtageren besidder.

De mest hyppige vanskeligheder ved mangler ved transmission af en meddelelse er lyde . Enhver form for lyd, der ikke er inkluderet i meddelelsen fra afsenderens side, kan ændre måde eller tolkning af modtageren helt eller delvist, dette skyldes den ufrivillige afbrydelse, der opstod .

Se også: Sprogfunktioner.

Interessante Artikler

Kinetisk energi

Kinetisk energi

Vi forklarer, hvad kinetisk energi er. Derudover er forskellen mellem potentiel energi og kinetisk energi og nogle eksempler. Kinetisk energi er den energi, der udskriver bevægelsen på objektet. Hvad er kinetisk energi? Den kinetiske energi er den energi, der har et krop eller et system på grund af dets bevægelse . Fy

elektromagnetisme

elektromagnetisme

Vi forklarer, hvad elektromagnetisme er, dens anvendelser og eksperimenter, der blev udført. Derudover hvad det er til og eksempler. Elektromagnetisme undersøger forholdet mellem magnetfeltet og den elektriske strøm. Hvad er elektromagnetisme? Elektromagnetisme er den gren af ​​fysik, der studerer forholdet mellem elektriske og magnetiske fænomener , dvs. mellem

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Celsius grader ( C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

bevægelse

bevægelse

Vi forklarer, hvad bevægelsen er, og hvilke kategorier den kan klassificeres i. Derudover de elementer, der komponerer det og eksempler. Bevægelse er den positionsændring, som en krop oplever i rummet. Hvad er bevægelsen? I fysik forstås bevægelse som den ændring af positionen, som et legeme gennemgår i rummet under hensyntagen til tid og et referencepunkt, hvor fænomenobservatøren er placeret meno. Det vil

Lav selvtillid

Lav selvtillid

Vi forklarer, hvad lavt selvværd er, hvad der er årsager, symptomer og karakteristika. Hvad er høj selvtillid og personlighed. Lav selvtillid forhindrer os i at have en objektiv vurdering af, hvem vi er. Hvad er lav selvtillid? Når vi taler om lav selvtillid eller mangel på selvtillid, mener vi en opfattelse af os selv, der forhindrer os i at opfatte os selv som værdifulde , talentfulde mennesker eller blot have en objektiv vurdering af, hvem der Det er vi. Selv