• Thursday August 5,2021

Kommunikationen

Vi forklarer dig, hvad kommunikation er, og hvorfor det er så vigtigt for mennesket. Elementer og egenskaber ved kommunikation.

Kommunikation er vigtig i folks liv.
 1. Hvad er kommunikation?

Kommunikationen refererer til social interaktion, det vil sige til handlingen og resultatet af kommunikationen.Det er en nødvendig social handling, da hvis dette ikke eksisterede, er der ingen Jeg ville være i stand til at kende dybt verden over os og meget mindre dele erfaringerne fra hvert menneske med andre.

Kommunikationen er en nødvendighed for mennesker, det er derfor, de, der har vanskeligheder og ikke har evnen til at erhverve sig tale, såsom den hypoakustiske, har alternative måder at gøre det på. Det sprog, de normalt bruger, er gennem bevægelser og håndbevægelser. Alle kan lære denne type sprog.

Det samme gælder for mennesker med synshandicap. At være i stand til at læse er en form for kommunikation, så blinde eller svagtseende har deres eget læsningssystem, dette kaldes Braille-systemet. Braille-systemet er kendetegnet ved at give mulighed for at læse og skrive gennem berøring.

Se også: Interpersonel kommunikation.

 1. Hvad er dets betydning?

Kommunikation er vigtig i livet, uden den kunne vi ikke udtrykke vores følelser eller nyde de oplevelser, der blev delt under livets udvikling.

Uden at vide det, opretholder vi en konstant kommunikation, uden at skulle tale med nogen, det vil sige, da vi står op, kan vi se aviser, magasiner, radio, tv osv.

 1. Elementer, der påvirker og griber ind i kommunikationen

Kommunikation afhænger af den kontekst, i hvilken meddelelsen er udviklet.
 • Beskeden: Dette er bygget af forskellige koder, tegn og enhver mulig kommunikation, det vil sige billeder, taster, lyde, blandt andre.
 • Udsteder: Det er denne, der tager initiativ til at starte kommunikationen. Det er han, der beslutter at sende en besked.
 • Modtageren: Det er den, der modtager alle de beskeder, som afsenderen tilbyder.
 • Koden: Det er et sæt billeder, nøgler og sprog, der skal deles af begge parter, det vil sige afsenderen og modtageren, ellers kunne beskeden ikke overføres og ville ikke frembringe kommunikation.
 • Kanalen: Når man taler om kanalen, henvises der til de midler, hvorpå meddelelsen transmitteres, dette kan være en visuel grafik, såsom reklame i et magasin eller mundtlig auditiv, såsom at tale med en anden person. Der er dog andre kanaler for dem, der har vanskeligheder med kommunikationen.
 • Konteksten: Dette element tages generelt ikke med i betragtning, men virkeligheden er, at det afhænger af den kontekst, i hvilken meddelelsen, der skal sendes, udvikles, det er sådan, at modtageren modtager den. De skal tage højde for den form og rækkevidde, det optræder i.
 • Lyde: Lyde, der forstyrrer transmission af en meddelelse, kan påvirke den og ændre dens kontekst.
 • Feedback: Dette genereres, når modtageren returnerer information, efter at han har modtaget beskeden fra afsenderen. Det henviser til den fortolkning, som modtageren har givet under alle de ovennævnte elementer, der påvirker transmissionen, såsom kode, lyd, kanal osv.

Mere i: Kommunikationselementer.

 1. Kommunikationsfunktioner

Kommunikation er en proces, der normalt opstår med et vist niveau af dynamik mellem afsender og modtager . Når den passerer, oprettes en sekvens, hvor hver af dem i større eller mindre grad deltager.

For at kommunikationen skal finde sted, er det ikke nødvendigt for afsenderen at overføre meddelelsen til modtageren, og derefter omvendt, det er derfor, alle elementer, der udgør den, bringes i handling.

Det sker normalt, at god kommunikation ikke altid kan forekomme, det kan også have fejl. Disse fejl er almindeligt kendt af afsenderen og modtageren om meddelelsen og vanskelighederne ved transmission.

Når en af ​​disse to mislykkes, kommer meddelelsen klart ikke som tilsigtet, så den kan fortolkes, ikke forstås eller modtages, men ikke med den nødvendige klarhed fra udstederen. Disse problemer varierer og afhænger af den viden og træning, som afsenderen og modtageren besidder.

De mest hyppige vanskeligheder ved mangler ved transmission af en meddelelse er lyde . Enhver form for lyd, der ikke er inkluderet i meddelelsen fra afsenderens side, kan ændre måde eller tolkning af modtageren helt eller delvist, dette skyldes den ufrivillige afbrydelse, der opstod .

Se også: Sprogfunktioner.

Interessante Artikler

kald

kald

Vi forklarer dig, hvad en kald er, og hvilke aspekter dette udtryk er sammensat af. Derudover nogle af dens egenskaber. En kald afhænger af en persons interesser, talent og smag. Hvad er Vocation? Den '' påkaldelse '' er menneskers ønske og tilbøjelighed til et bestemt erhverv , en karriere eller en handling. Ko

Fotografa

Fotografa

Vi forklarer dig, hvad fotografering er, hvordan det stammer fra, og hvad denne kunstneriske teknik er til. Derudover dens egenskaber og de typer, der findes. Fotografering består af at bruge lys, projicere det og fikse det i form af billeder. Hvad er fotografiet? Det kaldes en fotografisk teknik og teknik, der består af at tage billeder ved hjælp af lys , projicere det og fikse det i form af et billede. g

grænse

grænse

Vi forklarer dig, hvad en grænse er, og hvordan geografiske grænser er etableret. Derudover andre betydninger af udtrykket i forskellige felter. Begrebet grænse forveksles ofte let med grænsen. Hvad er grænsen? Begrebet grænse kommer fra messing og betyder kant . For det første forstås det fra geografien kun som den virkelige eller imaginære linje, der adskiller to sammenhængende territorier . De kan a

Græsk mytologi

Græsk mytologi

Vi forklarer dig, hvad der er den græske mytologi og de guder, der udgør disse gamle fortællinger. Derudover er dens oprindelse og hovedpersoner. Historierne om græsk epidemiologi var oprindeligt mundtlige. Hvad er græsk mytologi? Når vi taler om græsk epidemiologi, henviser vi til det sæt historier, myter og sagn, der hører til det antikke Grækenland (ca. 1200 f.K

Vietnamkrigen

Vietnamkrigen

Vi forklarer, hvad Vietnamkrigen var, dens tidslinje og dens årsager. Derudover følgerne heraf og hvem der vandt denne konflikt. Vietnamkrigen fandt sted mellem 1955 og 1975. Hvad var Vietnamkrigen? Vietnamkrigen, også kendt som Anden Indokinakrig, eller Krig mod De Forenede Stater (i Vietnam) var en militær konflikt, der fandt sted mellem 1955 og 1975. ,

jeg lpido

jeg lpido

Vi forklarer hvad en lipid er og dens forskellige funktioner. Derudover hvordan de klassificeres og nogle eksempler på disse molekyler. Visse lipider danner fedtvævet, der almindeligvis kaldes fedt. Hvad er en lipid? Det ' ' fedt '' eller '' fedt '' er samlinger af organiske molekyler, der primært består af atomer af kulstof, brint og ilt (i mindre grad ), såvel som elementer som nitrogen, fosfor og svovl, der har karakteristika for at være hydrofobe molekyler (uopløseligt i vand), der udfører energiske funktioner, regulerende og strukturelle organismer af levend