• Wednesday October 27,2021

loyalitet

Vi forklarer, hvad loyalitet er, og hvad det betyder at være en loyal person. Hvad er illoyalitet, og hvordan man finder det. Patriotisme og dyre loyalitet.

Mands bedste ven betragtes som det mest loyale dyr.
  1. Hvad er loyalitet?

At være en loyal person er uden tvivl en af ​​de mest respektable egenskaber ved et menneske, især når det kommer til et forhold eller et venskab, fordi det hjælper med at opretholde et stærkt bånd og opbygge tillid til den anden

Loyalitet handler dybest set om at opfylde det, vi har lovet, selv når omstændighederne er ugunstige. Loyalitet er en dyd, og som sådan skal vi udvikle den ud fra vores samvittighed. At være loyal overfor en anden person er en moralsk forpligtelse, vi har med en partner, en ven, en medarbejder, en pårørende.

Den, der modsætter sig loyalitet, er en forræder, og forrædere ender med at blive alene, da tilliden til denne person går tabt, og de ikke værdsættes igen. Loyalitet ledsager engagement over for den anden person i gode tider og dårlige.

Derudover: Hvad er troskab?

  1. Hvad er engagement?

Et venskab er bygget med gensidig loyalitet og engagement.

Det er ofte tilfældet, at kærlighedsforhold er afslappet, venskaber, der ikke er langvarige, og beskæftigelsessituationen kun er et spørgsmål om at skaffe penge. Der er dog mange mennesker, der vælger at være loyale over for et par, gøre alt for en ven og være godt i deres ansættelse.

At en person er loyal betyder, at han ikke kun bruger den anden, når han har brug for det . En person, der ikke er loyal, vises kun, når han har brug for noget, og forlader os til side, når vi har brug for det. Forræderi skaber følelser af tristhed og skuffelse hos dem, der bliver forrådt, og på denne måde brydes bånd drastisk.

Venskab smedes fra det faktum, at to mennesker er loyale over for hinanden. To mennesker, der kender hinanden, opretter et venskabsbånd baseret på gensidig loyalitet og et engagement, der skaber tillid. Denne forpligtelse vi har med den anden svarer til den kærlighed, vi sætter os i hver handling.

Mere i: Engagement.

  1. Urimelige holdninger

En person, der ikke er loyal overfor sine venner, familie, kolleger eller partner, vil vise visse holdninger, der er typiske for en urimelig person.

  • Kritik af den anden: For det første fremhæver en urimelig person den anden, fremhæver den anden persons mangler.
  • Fortæl hemmeligheder, der blev betroet: Tal på den anden side med andre om hemmelighederne, som en anden har fortalt dig. Respekterer ikke den andres tillid.
  • Vær ikke værd at venskaber: Du kan også forlade dine venskaber uden grund.
  • Det giver ikke sin bedste indsats på arbejdet: Med hensyn til arbejde lægger den ikke sin bedste indsats, når du udfører eller afslutter en opgave. Derudover koster det normalt mere for udført arbejde og aftale.
  1. Loyalitet som værdi

Loyalitet indebærer fuld tillid til den anden person.

Loyalitet er en værdi, der kan defineres som hengivenhed over for en anden, det være sig en person, et samfund eller en lineal, for eksempel. Hvem er loyal vender ikke ryggen til, hvem der er hans ven. Med loyalitet er der et spørgsmål om ære, troskab og taknemmelighed.

Denne hengivenhed, som en person har for en anden eller andre, indebærer et engagement og fuld tillid til den anden person. Denne hengivenhed kan ske med et specifikt væsen eller ej, da vi kan være loyale over for en nation, en ideologi, en tro osv.

Loyalitet indebærer visse moralske og etiske værdier . Værdien af ​​loyalitet er, at en loyal person respekteres af den anden og skaber fuld tillid. Uden loyalitet er det ikke muligt at etablere et venskab eller et langvarigt forhold.

Mere i: Værdi.

  1. Dyre loyalitet

Loyalitet er en fysisk og mental følelse, som et menneske kan føle, men den kan også leves af et dyr .

Generelt er det hunden, der betragtes som det mest loyale dyr, menneskets bedste ven. Katte og heste betragtes dog også som loyale over for de mennesker, der plejer dem, foder dem og De giver dem kærlighed.

Dyreloyalitet er relateret til taknemmelighed til, hvad mennesker giver deres kæledyr, mere end noget kærlighed og beskyttelse . Nogle dyr er i stand til at give deres eget liv for deres menneskelige ledsagere.

  1. patriotisme

En persons loyalitet kan også gives med hensyn til den kærlighed, han har til sit hjemland . Hvem er en patriot elsker sit land og søger velfærd i sit land. Det, der forener en person med deres hjemland, er den kultur, hengivenhed og skikke, der forener dem til andre borgere.

Generelt søger de samme lande at fremme patriotisme for deres borgere, da de er børn, gennem skolearrangementer, hilsener til det nationale flag, nationale sange osv.

Interessante Artikler

proces

proces

Vi forklarer, hvad en proces er, og hvad er formålet med dette sæt handlinger. Derudover har de forskellige betydninger, dette udtryk har. I uddannelsesprocessen lærer mennesket at leve og være. Hvad er en proces? Ordet ` ` proces kommer fra den latinske processus , dannet af pro ( frem ) og cadere ( caminar ), så Det henviser til handlingen med at gå fremad, at gå videre i en bestemt bane og ved lighed, fremme i tiden.Det er

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver. Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner. Hvad er uddannelsesledelse? Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden.

bibliografi

bibliografi

Vi forklarer, hvad en bibliografi er, og hvad er brugen af ​​dette dokument. Derudover hvordan man laver en bibliografi. En bibliografi tillader at verificere, at dataene i dokumentet er rigtige. Hvad er bibliografi? Bibliografien er det sæt referencer, der blev brugt til at oprette en bestemt tekst . De

Subathemic partikler

Subathemic partikler

Vi forklarer dig, hvad subathemiske partikler og undersøgelser er. Derudover de typer partikler, der findes. En subathemisk partikel er mindre end et atom. Hvad er de subathemiske partikler? Subatmiske partikler forstås som strukturer af stof, der er mindre end atomet , og udgør således en del af det og bestemmer dets Egenskaber Disse partikler kan være af to typer: henholdsvis sammensat og elementært, det vil sige deles og udeles. Genn

Sociale netværk

Sociale netværk

Vi forklarer, hvad sociale netværk er, og hvordan de klassificeres. Derudover dens historie, dens fordele, kritik og mere negative aspekter. Sociale netværk tillader udveksling af information mellem mennesker. Hvad er sociale netværk? Sociale netværk er internetsider, der er dannet af lokalsamfund af enkeltpersoner med interesser eller aktiviteter til fælles (såsom venskab, slægtning, arbejde), og som muliggør kontakt mellem dem med det formål at kommunikere og udveksle information. Enkeltp

Tecnologa

Tecnologa

Vi forklarer, hvad teknologi er, og hvilke typer teknologi vi kan identificere. Oprindelsen og udviklingen af ​​denne viden. Teknologien inkluderer oprettelse af robotter til automatisering af gentagne opgaver. Hvad er teknologi? Teknologien er et sæt af forestillinger og viden, der bruges til at nå et nøjagtigt mål , som fører til løsningen af ​​et specifikt problem for individet eller til tilfredsstillelse af nogle af deres behov. Det er et ek