• Monday October 3,2022

lovgivning

Vi forklarer dig, hvad lovgivningen er, og hvorfor det er så vigtigt, at der er fred i samfundet. Derudover hvordan lovgivningen fungerer.

Lovene beordrer borgernes dagligdag.
  1. Hvad er lovgivning?

Lovgivning er et sæt love, der bestemmer og regulerer et emne, det gælder også for en region som et helt land eller en kommune, de kan endda styre adfærd Inden for en institution kan vi som eksempel nævne, at en provins muligvis ikke har de samme love som en anden, som det kan ske mellem virksomheder med samme eller forskellige forretninger.

Lovene beordrer borgernes dagligdag, hvilket gør det klart, hvilke handlinger der er gode, og hvilke andre derimod er forkerte og kunne straffes med forskellige sanktioner. Lovene forklarer også, hvordan nogen straffes, hvis det er nødvendigt, alt efter hvad der skete. Lovgivning er normalt også synonymt med ordet ret eller kan bruges til at henvise til et retssystem.

Se også: Retspraksis.

  1. Hvorfor er lovgivning vigtig?

Det er nødvendigt, at lovene findes, for hvis vi levede i et samfund uden dem, og hver enkelt handlede som han ville, ville hele samfundet være et stort kaos, og der ville være mange konflikter om forskellige emner.

Det er nødvendigt, at der er noget, der fortæller os, hvordan vi skal handle i lyset af en bestemt situation, for som vi sagde før, hvis alle reagerede efter deres egen ræsonnement, ville vi have problemer, vil folk passere på det tidspunkt kæmper, fordi jeg ikke ville vide, hvad ting er normalt, hvilke der er rigtige eller hvilke der er forkert.

  1. Hvordan fungerer lovgivningen?

I hvert land er det største sæt love der findes den nationale forfatning.

I hvert land er lovgivningen sanktioneret af lovgivere og skal respekteres af alle borgere uden undtagelse for på denne måde at bidrage til det fælles gode i den region, hvor de er beliggende. Der er tidspunkter, hvor disse love overses i nogle tilfælde og ikke modtager nogen straf, vi kan i dette tilfælde navngive en person, der for at forsvare sig selv udfører en handling, der afslutter en anden persons liv. I dette tilfælde er der en død, der er gjort med vilje, men det var til forsvar for ens liv. Naturligvis er dette bare et eksempel, og ikke i alle lande er der love, der beskytter selvforsvar.

I hvert land er det største sæt love der findes den nationale forfatning, der udgør overherredømme i love. Det er en bog, der begynder at blive skrevet fra dannelsen af ​​landet, som en stat, og der er skrevet alle eksisterende love. Når alle ting ændres og opdateres mange gange, er det nødvendigt, at den nationale forfatning opdateres i visse aspekter. F.eks. Har mange lande i øjeblikket godkendt homoseksuelt ægteskab eller muligheden for, at folk vælger, hvilket køn de ønsker at have på deres identitetskort, et spørgsmål, der var utænkeligt i det forrige århundrede.

Alle love, der fremgår af forfatningen, er produktet af National Legislative Power's arbejde . Hvad angår eksisterende love, er der også mennesker, der fører tilsyn med, at disse love overholdes. For eksempel har vi trafikpolitiet, der ikke kun overvåger trafikken, men også alt, hvad der har at gøre med selve problemet, såsom hvad man skal gøre i en ulykke eller hvad er bøderne, der gælder i hvert enkelt tilfælde. Som et andet eksempel kan vi nævne parkskifterne, der ikke kun tager sig af miljøet, men som samtidig sikrer, at folk gør det.

Interessante Artikler

Induktiv metode

Induktiv metode

Vi forklarer, hvad den induktive metode er, og hvad er dens egenskaber. Hvilke ulemper det giver, og hvad er dets trin. Denne videnskabelige metode er tæt knyttet til den deduktive metode. Hvad er den induktive metode? Den induktive metode er en proces, der bruges til at drage generelle konklusioner fra bestemte kendsgerninger .

humanisme

humanisme

Vi forklarer dig, hvad humanisme er, og hvordan denne filosofiske strøm opstår. Hvordan var humanisterne og typerne af humanisme. Humanistisk tænkning forstås som en antropocentrisk lære. Hvad er humanisme? Humanisme var en europæisk filosofisk, intellektuel og kulturel bevægelse, der opstod i det fjortende århundrede og var baseret på integrationen af ​​visse værdier, der betragtes som universelle og umistelige i mennesket. Denne tankes

Videnskabelig revolution

Videnskabelig revolution

Vi forklarer jer, hvad den videnskabelige revolution var, når den skete, hvad var dens vigtigste bidrag og de førende forskere. Copernicus indledte den videnskabelige revolution ved at forklare stjernernes bevægelse. Hvad var den videnskabelige revolution? Det er kendt som den videnskabelige revolution til den drastiske ændring i tankemodellen, der fandt sted mellem det femtende, det sekstende og det syttende århundrede , i Vesten, i den tidlige moderne tidsalder. For

CMIC

CMIC

Vi forklarer dig, hvad tegneserien er, og historien om denne form for kunstnerisk udtryk. Derudover de forskellige typer tegneserier og deres særheder. Tegneserierne er en form for kunstnerisk udtryk og igen et kommunikationsmiddel. Hvad er tegneserien? Udtrykket ` ` commic '' er et accepteret lån på det engelske sprog ( tegneserie , det vil sige '' morsomt ''), som i dag forstås som uden Opmuntring til historisk historie eller endda grafisk roman. Un

Formelle videnskaber

Formelle videnskaber

Vi forklarer dig, hvad de formelle videnskaber er, og hvad er deres genstand for undersøgelse. Forskelle med fysikken. Eksempler på formelle videnskaber. De studerer abstraktioner, forhold, ideelle objekter oprettet i menneskets sind. Hvad er de formelle videnskaber? De formelle videnskaber eller ideelle videnskaber er de videnskaber, hvis formål med studiet ikke er verden og naturen eller de fysiske eller kemiske love, der styrer det, men formelle systemer, dvs. r

Konsonant rim

Konsonant rim

Vi forklarer hvad konsonant rim er, hvordan det kan klassificeres og eksempler på dette rim. Derudover hvad er det assonant rim og det frie rim. Konsonant rimet gives, når de sidste stavelser i et vers falder sammen med et senere. Hvad er konsonant rim? Det er kendt som et `` konsonant rim '' eller perfekt rim, en type politisk gentagelse, der opstår, når alle foneme, der følger stavelsen t falder sammen Unikt med versens sidste ord. Det