• Wednesday October 21,2020

lovgivning

Vi forklarer dig, hvad lovgivningen er, og hvorfor det er så vigtigt, at der er fred i samfundet. Derudover hvordan lovgivningen fungerer.

Lovene beordrer borgernes dagligdag.
  1. Hvad er lovgivning?

Lovgivning er et sæt love, der bestemmer og regulerer et emne, det gælder også for en region som et helt land eller en kommune, de kan endda styre adfærd Inden for en institution kan vi som eksempel nævne, at en provins muligvis ikke har de samme love som en anden, som det kan ske mellem virksomheder med samme eller forskellige forretninger.

Lovene beordrer borgernes dagligdag, hvilket gør det klart, hvilke handlinger der er gode, og hvilke andre derimod er forkerte og kunne straffes med forskellige sanktioner. Lovene forklarer også, hvordan nogen straffes, hvis det er nødvendigt, alt efter hvad der skete. Lovgivning er normalt også synonymt med ordet ret eller kan bruges til at henvise til et retssystem.

Se også: Retspraksis.

  1. Hvorfor er lovgivning vigtig?

Det er nødvendigt, at lovene findes, for hvis vi levede i et samfund uden dem, og hver enkelt handlede som han ville, ville hele samfundet være et stort kaos, og der ville være mange konflikter om forskellige emner.

Det er nødvendigt, at der er noget, der fortæller os, hvordan vi skal handle i lyset af en bestemt situation, for som vi sagde før, hvis alle reagerede efter deres egen ræsonnement, ville vi have problemer, vil folk passere på det tidspunkt kæmper, fordi jeg ikke ville vide, hvad ting er normalt, hvilke der er rigtige eller hvilke der er forkert.

  1. Hvordan fungerer lovgivningen?

I hvert land er det største sæt love der findes den nationale forfatning.

I hvert land er lovgivningen sanktioneret af lovgivere og skal respekteres af alle borgere uden undtagelse for på denne måde at bidrage til det fælles gode i den region, hvor de er beliggende. Der er tidspunkter, hvor disse love overses i nogle tilfælde og ikke modtager nogen straf, vi kan i dette tilfælde navngive en person, der for at forsvare sig selv udfører en handling, der afslutter en anden persons liv. I dette tilfælde er der en død, der er gjort med vilje, men det var til forsvar for ens liv. Naturligvis er dette bare et eksempel, og ikke i alle lande er der love, der beskytter selvforsvar.

I hvert land er det største sæt love der findes den nationale forfatning, der udgør overherredømme i love. Det er en bog, der begynder at blive skrevet fra dannelsen af ​​landet, som en stat, og der er skrevet alle eksisterende love. Når alle ting ændres og opdateres mange gange, er det nødvendigt, at den nationale forfatning opdateres i visse aspekter. F.eks. Har mange lande i øjeblikket godkendt homoseksuelt ægteskab eller muligheden for, at folk vælger, hvilket køn de ønsker at have på deres identitetskort, et spørgsmål, der var utænkeligt i det forrige århundrede.

Alle love, der fremgår af forfatningen, er produktet af National Legislative Power's arbejde . Hvad angår eksisterende love, er der også mennesker, der fører tilsyn med, at disse love overholdes. For eksempel har vi trafikpolitiet, der ikke kun overvåger trafikken, men også alt, hvad der har at gøre med selve problemet, såsom hvad man skal gøre i en ulykke eller hvad er bøderne, der gælder i hvert enkelt tilfælde. Som et andet eksempel kan vi nævne parkskifterne, der ikke kun tager sig af miljøet, men som samtidig sikrer, at folk gør det.

Interessante Artikler

Aztec kultur

Aztec kultur

Vi forklarer alt om den aztekiske kultur. Placering af dit imperium, politiske, sociale, militære og andre egenskaber. Den aztekiske kultur var en af ​​de vigtigste i Mesoamerica. Hvad var den aztekiske kultur? Det er kendt som Aztekerne, Tenochcas eller Mexica til en af ​​de bedst kendte mesoamerikanske folk fra den førkolumbianske æra. De var gr

protokol

protokol

Vi forklarer, hvad protokollen er (som adfærdsregler og i datalogi). Derudover protokolletyper og nogle eksempler. Denne adfærd eller regler kan omfatte visse måder at klæde sig på. Hvad er protokol? Protokollen, i sin mest anvendte definition, henviser til forskellige opførsler og regler, som mennesker i et givet samfund skal kende og respektere ved bestemte lejligheder, såsom i områder officerer af en bestemt grund, eller fordi han har en position, der kræver denne protokol. Ordet p

onomatopoeia

onomatopoeia

Vi forklarer dig, hvad en onomatopoeia er, hvordan denne sproglige repræsentation og animalsk onomatopoeia kan klassificeres. Autonomien bruges ofte i børns litterære værker. Hvad er en onomatopoeia? Den sproglige repræsentation af naturlige eller ikke-diskursive lyde med ord kaldes '' autonomi '' . Det

destillation

destillation

Vi forklarer, hvad destillation er, eksempler på denne metode til adskillelse og de typer destillation, der kan bruges. Destillation bruger fordampning og kondens til at adskille blandinger. Hvad er destillation? Destillation kaldes en metode til separering af faser , også kaldet metoder til separering af blandinger, Hvad består i den på hinanden følgende og kontrollerede anvendelse af to andre fysiske processer: fordampning (eller fordampning) og kondensation, us Vælg selektivt for at adskille ingredienserne fra en blanding, som regel af en homogen type, dvs. hvor

Monera Kingdom

Monera Kingdom

Vi forklarer dig, hvad det monetære rige er, oprindelsen af ​​udtrykket, dets egenskaber og klassificering. Hvordan er din taksonomi og eksempler. Organisationer i monetært rige er encellede og prokaryote. Hvad er det monetære rige? Det monetære rige er en af ​​de store grupper, hvor biologi klassificerer levende væsener, såsom dyr, plante eller svampe rige. Kun i dette

poesi

poesi

Vi forklarer, hvad poesi er, og et eksempel på poesi kaldet Lille blomst. Derudover er ressourcerne i den poetiske genre. I en poesi kaldes sætninger vers og grupper af vers kaldes strofer. Hvad er poesi? Poesi er en genre relateret til kunst, skønhed og følelser . Poesieforfatteres gaver og talent genkendes af de subtile valg af ord, metaforer og guddomme, der giver musikalitet til deres værker. Det