• Thursday December 2,2021

lovgivning

Vi forklarer dig, hvad lovgivningen er, og hvorfor det er så vigtigt, at der er fred i samfundet. Derudover hvordan lovgivningen fungerer.

Lovene beordrer borgernes dagligdag.
  1. Hvad er lovgivning?

Lovgivning er et sæt love, der bestemmer og regulerer et emne, det gælder også for en region som et helt land eller en kommune, de kan endda styre adfærd Inden for en institution kan vi som eksempel nævne, at en provins muligvis ikke har de samme love som en anden, som det kan ske mellem virksomheder med samme eller forskellige forretninger.

Lovene beordrer borgernes dagligdag, hvilket gør det klart, hvilke handlinger der er gode, og hvilke andre derimod er forkerte og kunne straffes med forskellige sanktioner. Lovene forklarer også, hvordan nogen straffes, hvis det er nødvendigt, alt efter hvad der skete. Lovgivning er normalt også synonymt med ordet ret eller kan bruges til at henvise til et retssystem.

Se også: Retspraksis.

  1. Hvorfor er lovgivning vigtig?

Det er nødvendigt, at lovene findes, for hvis vi levede i et samfund uden dem, og hver enkelt handlede som han ville, ville hele samfundet være et stort kaos, og der ville være mange konflikter om forskellige emner.

Det er nødvendigt, at der er noget, der fortæller os, hvordan vi skal handle i lyset af en bestemt situation, for som vi sagde før, hvis alle reagerede efter deres egen ræsonnement, ville vi have problemer, vil folk passere på det tidspunkt kæmper, fordi jeg ikke ville vide, hvad ting er normalt, hvilke der er rigtige eller hvilke der er forkert.

  1. Hvordan fungerer lovgivningen?

I hvert land er det største sæt love der findes den nationale forfatning.

I hvert land er lovgivningen sanktioneret af lovgivere og skal respekteres af alle borgere uden undtagelse for på denne måde at bidrage til det fælles gode i den region, hvor de er beliggende. Der er tidspunkter, hvor disse love overses i nogle tilfælde og ikke modtager nogen straf, vi kan i dette tilfælde navngive en person, der for at forsvare sig selv udfører en handling, der afslutter en anden persons liv. I dette tilfælde er der en død, der er gjort med vilje, men det var til forsvar for ens liv. Naturligvis er dette bare et eksempel, og ikke i alle lande er der love, der beskytter selvforsvar.

I hvert land er det største sæt love der findes den nationale forfatning, der udgør overherredømme i love. Det er en bog, der begynder at blive skrevet fra dannelsen af ​​landet, som en stat, og der er skrevet alle eksisterende love. Når alle ting ændres og opdateres mange gange, er det nødvendigt, at den nationale forfatning opdateres i visse aspekter. F.eks. Har mange lande i øjeblikket godkendt homoseksuelt ægteskab eller muligheden for, at folk vælger, hvilket køn de ønsker at have på deres identitetskort, et spørgsmål, der var utænkeligt i det forrige århundrede.

Alle love, der fremgår af forfatningen, er produktet af National Legislative Power's arbejde . Hvad angår eksisterende love, er der også mennesker, der fører tilsyn med, at disse love overholdes. For eksempel har vi trafikpolitiet, der ikke kun overvåger trafikken, men også alt, hvad der har at gøre med selve problemet, såsom hvad man skal gøre i en ulykke eller hvad er bøderne, der gælder i hvert enkelt tilfælde. Som et andet eksempel kan vi nævne parkskifterne, der ikke kun tager sig af miljøet, men som samtidig sikrer, at folk gør det.

Interessante Artikler

Inferential statistik

Inferential statistik

Vi forklarer, hvad inferential statistik er og dens forskellige anvendelser. Derudover eksempler og beskrivende statistik. Inferential statistikker er ansvarlige for at udlede egenskaber, konklusioner og tendenser. Hvad er den inferentielle statistik? Den gren af ​​statistik, der er ansvarlig for at foretage fradrag , det vil sige udlede egenskaber, konklusioner og tendenser fra en stikprøve kaldes `` inferential statistik '' eller '' statistisk inferens '' af sættet Dens rolle er at fortolke, foretage fremskrivninger og sammenligninger. Infe

solidaritet

solidaritet

Vi forklarer jer, hvad solidaritet er, og hvorfor denne menneskelige værdi er så vigtig. Eksempler på solidaritet og berømte sætninger. En efter en er vi dødelige, sammen i stedet vil vi være evige Apuleyo. Hvad er solidaritet? Solidaritet er en af ​​de traditionelle menneskelige værdier , der er relateret til medfølelse og generøsitet, og det har at gøre med ånden i at samarbejde og yde støtte til en person i nød i deres største øjeblik af sårbarhed, især hvis Dette indebærer at lægge personlige behov, meninger eller fordomme til side. Hjælpen, der ydes i et

polygami

polygami

Vi forklarer dig, hvad polygami er, hvilke lande accepterer det, og hvorfor det er vigtigt i Mormon-religionen. Derudover hvad er monogami. Polygami er et ægteskab, hvor en person kan slutte sig til flere andre. Hvad er polygami? Polygami er kendt som en type ægteskab, hvor en person kan gifte sig med flere andre på samme tid . D

professionel

professionel

Vi forklarer, hvad en professionel er og dens vigtigste egenskaber. Derudover følgerne heraf og hvordan man bliver professionel. Alt, der udføres af professionelle, udelukker amatører eller begyndere. Hvad er professionel? En professionel er en person, der er blevet uddannet akademisk til at udføre en bestemt besættelse.De R

termometer

termometer

Vi forklarer, hvad et termometer er, hvad det er til, og hvem der opfandt det. Derudover typer af termometre og hvordan de fungerer. Formålet med et termometer er at måle temperaturen. Hvad er et termometer? Et instrument, hvis anvendelighed er at måle temperaturen gennem forskellige mekanismer og skalaer, kaldes et termometer. D

forbindelse

forbindelse

Vi forklarer, hvad en forbindelse er, og nogle eksempler på dette udtryk. Derudover er betydningen af ​​forbindelsen i forskellige områder. En forbindelse består af molekyler eller ioner, der har en bestemt ladning. Hvad er forbindelse? Ordet sammensat kommer fra det latinske komposition tus, vi kan tale om noget, der er sammensat af for at indikere, hvad ting udgør noget , og i sagen om, hvad Atmisk, en forbindelse er et stof, der består af to elementer i det periodiske system eller endnu mere. Forbind