• Monday October 25,2021

sprog

Vi forklarer, hvad sprog er, og hvad er sprogets funktioner. Derudover, hvordan har dets udvikling været. Typer og eksempler på sprog.

Sprog er et meget komplekst fakultet for mennesket.
 1. Hvad er sprog?

Sprog er et system med tegn, mundtligt, skriftligt eller gestalt, der gennem deres mening og forhold giver folk mulighed for at udtrykke sig selv for at opnå forståelse med resten.

Kommunikation kræver, at dette system med tegn for at nå målet om fælles forståelse Forskellige faktorer spiller ind, når kommunikation udføres gennem sprog, f.eks . Funktioner som f.eks. intelligens og sproglig hukommelse.

Sprog udgør på den anden side et af de vigtigste egenskaber, der adskiller den menneskelige slægt fra dyrene . Dette begynder at udvikle sig fra graviditet og er bestemt etableret i det forhold, som individet opretholder med den sociale verden, hvor han udvikler sin aktivitet.

Fra sin udvikling tilegner han sig kommunikative evner, lærer at lytte, forstå og udsende visse lyde. At mestre din evne til at kommunikere hjælper dig med at udtrykke, hvad du vil kommunikere, og også til at gøre det på den bestemt måde, du ønsker det.

Se også: Funktioner af sprog.

 1. Sprogets oprindelse

Uddannelse hjælper med at udvikle sprog og kommunikation.

Sprog opstår som følge af mænds behov for at etablere forhold mellem dem for at overleve den menneskelige art.

Imidlertid forstår de nuværende teorier om sprog, at sprog integrerer menneskets sammensætning, så det kan finde forskellige måder at manifestere sig på, hvorfor de forskellige kendte sprog ville stamme, og uddannelse ville kun udføre funktionen af ​​at udvikle sig i individer denne biologiske impuls, der er latent.

 1. Forskel mellem sprog og tale

Det er nødvendigt at skelne mellem to udtryk, der ofte er forvirrede eller bruges som synonym for begrebet sprog: sprog og tale.

 • Sprog. På den ene side refererer sprog til et specifikt system med tegn, som folk bruger til at kommunikere. For at dette skal fungere, skal dette system opbevares i højttalernes hukommelse og skal være kendt af personer, som den pågældende kommunikation skal etableres med.
 • Tale. Tal på den anden side er at anvende det system af tegn fra en gruppe individer. Dette udtryk henviser til den individuelle og frivillige handling, hvor de specifikke tegn, der er nødvendige for at indlede en kommunikation, vælges.
 1. Sprogfunktioner

Sprogets følelsesmæssige funktion søger at overføre noget humør eller fysisk.

Flere forfattere har konstateret, at sproget har seks funktioner, som er følgende:

 • Henvisningsfunktion Dette henviser til det faktum, at en person bruger sproget til det eneste formål at formidle visse oplysninger uden at afgive nogen værdimæssig vurdering eller med det formål at forårsage nogen form for effekt på modtageren. Dette er grunden til, at denne funktion fokuserer på selve beskeden eller referenten. Et eksempel på denne funktion ville være: "I dag er en solrig dag".
 • Følelsesmæssig funktion. Denne funktion fokuserer på afsenderen, der gennem sprog forsøger at formidle noget humør eller fysisk tilstand. Et eksempel ville være: "Mit hoved gør ondt."
 • Appellate-funktion Her fokuserer kommunikationen på modtageren med det formål at provokere en bestemt reaktion, uanset om man gør noget eller ej. For eksempel: "Sluk for fjernsynet, tak."
 • Fatisk funktion Denne funktion fokuserer på kommunikationskanalen, og hvad der afprøves gennem sprog er at verificere, at den stadig er åben, så den kan etablere eller fortsætte med en kommunikation. Et eksempel kunne være: Hej, ja? Lytter du til mig?
 • Æstetisk funktion. i dette hersker sproget i sig selv, som bruges med det formål at skabe en slags skønhed. Dette er den funktion, der dominerer i romaner, historier, digte, sange og andre kreationer. Det, der betyder noget på sprog, er ikke dets indhold, men dets form. Et eksempel på denne funktion er: Alle blade er fra vinden minus sollys. (Luis Alberto Spinetta).
 • Sproglig funktion. I denne funktion, centreret om koden, bruges sproget til at tale om sig selv eller et andet. Et eksempel, hvor denne funktion dominerer, kan være: Sko er skrevet med Z, ikke med S .

Mere i: Sprogfunktioner.

 1. Sprogudvikling

Sproget er et specifikt system af tegn, som folk bruger til at kommunikere.

Sprog er et meget komplekst fakultet for mennesket, som på den ene side er stabilt og på den anden side opretholder det en vis formbarhed, det vil sige, det ændrer sig og tilpasser sig efter tid, kontekst, begivenheder. På denne måde har sproget evnen til at inkorporere nye udtryk, idiomer og neologismer.

Det er i konstant udvikling, men sprog gennemsyres altid af de forskellige udtrykstrømme, der karakteriserer tiden. Det spanske sprog har udviklet sig gennem historien, det er ikke det samme, der blev brugt i den førromerske æra, end det, der senere blev brugt i fasen af ​​ Espa ol medio (spansk spansk eller kendt som spansk i de gyldne århundreder), den variant af spansk, der blev brugt mellem slutningen af ​​det femtende og det syttende århundrede.

På den anden side er der centrale elementer, der ikke varierer, ikke alt er formbart og forbigående på sproget, hvis dette var tilfældet, ville forståelse og kommunikation være vanskelig at gennemføre. Hvert system med sproglige tegn skal henvise til et system med stabile koder, der garanterer, at mennesker ud over sagens særegenheder kan forstå budskabet.

 • Derudover: 10 egenskaber ved sprog.
 1. Sprogeksempler

Tegnsprog bruges til at kommunikere med mennesker med lav hørelse.

Der er et stort antal applikationer af udtrykket, nogle er:

 • Tegnsprog. Det er et sæt kropsbevægelser, der repræsenterer forskellige tegn. Dette tjener til at opnå kommunikation primært med mennesker, der har nedsat hørelse.
 • Programmeringssprog Inden for informatikens rækkevidde kan man tale om programmeringssprog, der tillader computereksperter at oprette programmer baseret på brugen af ​​syntaksregler, operatører og instruktioner. Gennem disse kan programmereren kommunikere med de forskellige software- og hardwareenheder, som han råder over.
 • Figurativt sprog. Det er brugen af ​​ord eller udtryk, hvis anvendelse refererer til en anden idé end den med dens bogstavelige betydning. Et eksempel kan være udtrykket animal, når det bruges som en nedsættende adjektiv til en person; når dens bogstavelige betydning faktisk er: være multicellulær i live, der lever af andre levende væsener, og som har kapacitet til at være følsom og bevæge sig .
 • Musikalsk sprog Det er sæt tegn, der fortolkes og forstås af mennesker dedikeret til musikalsk kunstnerisk udtryk. Grundlæggende udtrykkes de i skriftlig form i scorerne.

Fortsæt med: Ikke-verbal kommunikation

Interessante Artikler

Romersk lov

Romersk lov

Vi forklarer dig, hvad den romerske lov er, dens historie og i hvilke perioder den er opdelt. Derudover er det kilder, egenskaber og betydning. Romersk lov tjente som grundlag for juridiske tekster andre kulturer og civilisationer. Hvad er romersk lov? Romersk lov kaldes det retlige system, der styrer samfundet i det antikke Rom , fra dets grundlæggelse (i år 753 f.K

gener

gener

Vi forklarer, hvad gener er, hvordan de fungerer, hvordan deres struktur er, og hvordan de klassificeres. Manipulation og genetiske mutationer. Et gen er et DNA-fragment, der koder for et specifikt funktionelt produkt. Hvad er generne? I biologi er den mindste enhed af genetisk information, der indeholder DNA fra et levende væsen, kendt som gener.

metaller

metaller

Vi forklarer, hvad metaller er, hvordan de klassificeres, og hvad deres fysiske egenskaber er. Eksempler på metaller og hvad der er ikke-metaller. Metaller er de mest udbredte elementer i den periodiske tabel. Hvad er metaller? På kemiområdet er de elementer i den periodiske tabel, der er karakteriseret som gode ledere af elektricitet og er kendt som metaller af varme , har høje densiteter og være generelt fast ved stuetemperatur (undtagen kviksølv). Mang

levested

levested

Vi forklarer hvad et habitat er, hvilke typer der findes og beskriver levestederne i træet og jaguaren. Derudover hvad er en økologisk niche. Et levested har de rette betingelser for udvikling af en art. Hvad er et levested? Et levested er det fysiske sted, hvor et bestemt samfund af organismer bor , det være sig dyr, svampe, planter eller endda mikroorganismer (mikrohabitat). D

oprigtighed

oprigtighed

Vi forklarer dig, hvad oprigtighed er, og hvordan denne værdi kan tages som noget negativt. Derudover hvordan er oprigtighed hos børn. At være ærlig indebærer at være tro mod det man er. Hvad er oprigtighed? Oprigtighed er en meget vigtig værdi hos mennesker, da det er evnen til ikke at gå glip af sandheden . At vær

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer, hvad marketing er, og hvad er dets hovedmål. Derudover de typer markedsføring, der findes. Marketing identificerer behov hos forbrugeren for at oprette nye produkter. Hvad er marketing? Marketing (eller marketing på engelsk) er et sæt forskellige principper og praksis, der udføres af fagfolk på området med det formål at øge og fremme efterspørgslen efter et bestemt produkt eller en tjenesteydelse , også for at placere et produkt eller en tjeneste i forbrugerens sind. Marketing