• Wednesday October 27,2021

Organisk lov

Vi forklarer dig, hvad den organiske lov er, og hvorfor denne lov er så vigtig. Derudover nogle eksempler på organiske love.

Den mest umiddelbare juridiske antecedent af en organisk lov findes i fransk lov.
  1. Hvad er en organisk lov?

Organiske love er dem, der henvises til spørgsmål, der er så vigtige for nationen, at deres godkendelse kræver en konsensus- og godkendelsesprocedure fra den lovgivende gren, som normalt afholdes af parlamentet, nationalforsamlingen eller kongressen. . Normalt henviser de organiske love til spørgsmål, der er vigtige for det demokratiske liv i landet, såsom grundlæggende forfatningsmæssige normer, offentlige friheder eller artikulering af statens magter.

Organiske love betragtes som et slags mellemtrin mellem almindelige love og den forfatningsmæssige tekst, så godkendelse, ændring eller ophævelse af sådanne love i et parlament det kræver generelt noget mere end simpelt flertal (absolut flertal eller en slags kvalificeret flertal), alt efter hvad der er fastlagt i denne henseende af de nationale juridiske rammer. Det skal bemærkes, at ikke alle lande har en retlig ramme, der overvejer organiske love.

Den mest umiddelbare juridiske antecedent for en organisk lov findes i fransk lov, specifikt i teksten til forfatningen fra 1958, som den blev grundlagt med Den Franske Republik.

Se også: Forfatningsret.

  1. Betydningen af ​​organiske love

Organiske love udgør et nyttigt værktøj til at udøve væsentlige eller vitale ændringer i den måde, stater fungerer på, uden at skulle ændre eller omformulere de forfatningsmæssige rammer, som stort set vil involvere refundering af Repliker eller initier en eller anden form for ændrings- eller konstituerende forsamlingsproces, som altid repræsenterer en lang, vanskelig og risikabel proces. I den forstand er de organiske love et mellemled for styring af dybe ændringer i vigtige anliggender for staten.

  1. Eksempler på organiske love

Nogle eksempler på organiske love er følgende:

  • Organisk lov om finansiering af politiske partier (Spanien, 2007). Hvor der er etableret de befalinger, der regulerer adgangen til penge til politiske partier, for at undgå og straffe korruption.
  • Organisk arbejdsret (Venezuela, 2012). Hvor de juridiske arbejdsvilkår i dette land er ombygget, idet der etableres en ny juridisk ramme, der regulerer arbejdsforholdene.
  • Konstitutionel organisk lov (Chile, 1980). Dette definerer nogle vigtige forfatningsmæssige beføjelser med hensyn til statens administration (valg, gruveindrømmelser, politiske partier osv.). Denne lov er indeholdt i forfatningen.
  • Domstolens organiske lov (Argentina, 1998). Organiseret af retsvæsenet og dets tilfælde i den autonome by Buenos Aires, som har sin egen uafhængige juridiske ordning.
  • Organic Law of Citizen Security (Spanien, 2015). Lov, der erstattede den organiske lov om beskyttelse af borgeres sikkerhed i 1992, og som skabte en hel del kontrovers på grund af en vis udemokratisk stemning ved at omformulere de kriminelle ord om spansk retfærdighed.

Interessante Artikler

Risikostyring

Risikostyring

Vi forklarer hvad risikostyring er, hvad er de forskellige typer af risici, der findes, og hvorfor det er så vigtigt. Risikostyring identificerer på forhånd de mulige risici i en organisation. Hvad er risikostyring? Risikostyring forstås som udviklingen af ​​en tilgang, der fokuserer på identifikation og styring af de potentielle trusler ved en organisation eller et projekt , og fastlægger derefter de passende strategier til dens lancering. Det betr

Privatret

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret. Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere. Hvad er privatret? Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere , baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem. Pri

Surt regn

Surt regn

Vi forklarer dig, hvad surt regn er, og årsagerne til dette miljøfenomen. Derudover er dens virkninger, og hvordan det ville være muligt at stoppe det. Syre regn er fortyndinger i vand af kulsyre, salpetersyre, svovlsyre eller svovlsyre. Hvad er det sure regn? Det er kendt som `` regnfuld syre '' til et miljøfænomen af skadelig karakter , der opstår, når den i stedet for vand udfælder fra atmosfæren cidosorgnicos forskellige former for produktet af den kemiske reaktion entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserede vanddamp I skyerne Disse organiske oxider repræs

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

iværksætter

iværksætter

Vi forklarer, hvad en iværksætter er, og hvilke typer iværksættere der findes. Derudover, hvordan er dens profil og dens vigtigste egenskaber. En iværksætter, der beslutter at risikere at åbne levedygtige projekter. Hvad er en iværksætter? Han er kendt som en iværksætter eller iværksætter, der organiserer og gennemfører en slags organisatoriske initiativer med henblik på fortjeneste, der løber en vis margen af ​​økonomisk risiko i det. Det er synonymt med

problem

problem

Vi forklarer, hvad et problem er, og nogle af de egenskaber, det har. Derudover er de forskellige betydninger af dette udtryk. Der kan angives problemer, der foreslås som spørgsmål. Hvad er et problem? Et problem er en kendsgerning, situation eller problem, der kræver en løsning.Det er en konflikt, der præsenteres som en ulempe for at nå mål eller stabilitet på forskellige områder. Et probl