• Thursday April 15,2021

Organisk lov

Vi forklarer dig, hvad den organiske lov er, og hvorfor denne lov er så vigtig. Derudover nogle eksempler på organiske love.

Den mest umiddelbare juridiske antecedent af en organisk lov findes i fransk lov.
  1. Hvad er en organisk lov?

Organiske love er dem, der henvises til spørgsmål, der er så vigtige for nationen, at deres godkendelse kræver en konsensus- og godkendelsesprocedure fra den lovgivende gren, som normalt afholdes af parlamentet, nationalforsamlingen eller kongressen. . Normalt henviser de organiske love til spørgsmål, der er vigtige for det demokratiske liv i landet, såsom grundlæggende forfatningsmæssige normer, offentlige friheder eller artikulering af statens magter.

Organiske love betragtes som et slags mellemtrin mellem almindelige love og den forfatningsmæssige tekst, så godkendelse, ændring eller ophævelse af sådanne love i et parlament det kræver generelt noget mere end simpelt flertal (absolut flertal eller en slags kvalificeret flertal), alt efter hvad der er fastlagt i denne henseende af de nationale juridiske rammer. Det skal bemærkes, at ikke alle lande har en retlig ramme, der overvejer organiske love.

Den mest umiddelbare juridiske antecedent for en organisk lov findes i fransk lov, specifikt i teksten til forfatningen fra 1958, som den blev grundlagt med Den Franske Republik.

Se også: Forfatningsret.

  1. Betydningen af ​​organiske love

Organiske love udgør et nyttigt værktøj til at udøve væsentlige eller vitale ændringer i den måde, stater fungerer på, uden at skulle ændre eller omformulere de forfatningsmæssige rammer, som stort set vil involvere refundering af Repliker eller initier en eller anden form for ændrings- eller konstituerende forsamlingsproces, som altid repræsenterer en lang, vanskelig og risikabel proces. I den forstand er de organiske love et mellemled for styring af dybe ændringer i vigtige anliggender for staten.

  1. Eksempler på organiske love

Nogle eksempler på organiske love er følgende:

  • Organisk lov om finansiering af politiske partier (Spanien, 2007). Hvor der er etableret de befalinger, der regulerer adgangen til penge til politiske partier, for at undgå og straffe korruption.
  • Organisk arbejdsret (Venezuela, 2012). Hvor de juridiske arbejdsvilkår i dette land er ombygget, idet der etableres en ny juridisk ramme, der regulerer arbejdsforholdene.
  • Konstitutionel organisk lov (Chile, 1980). Dette definerer nogle vigtige forfatningsmæssige beføjelser med hensyn til statens administration (valg, gruveindrømmelser, politiske partier osv.). Denne lov er indeholdt i forfatningen.
  • Domstolens organiske lov (Argentina, 1998). Organiseret af retsvæsenet og dets tilfælde i den autonome by Buenos Aires, som har sin egen uafhængige juridiske ordning.
  • Organic Law of Citizen Security (Spanien, 2015). Lov, der erstattede den organiske lov om beskyttelse af borgeres sikkerhed i 1992, og som skabte en hel del kontrovers på grund af en vis udemokratisk stemning ved at omformulere de kriminelle ord om spansk retfærdighed.

Interessante Artikler

dygtighed

dygtighed

Vi forklarer dig, hvad der er den færdighed og evner, som en person kan besidde. Derudover de typer, der findes, og deres forhold til dygtigheden. Dygtighed er en bestemt form for egnethed til en bestemt aktivitet. Hvad er evnen? Ifølge Det Kongelige Spanske Akademi forstås dygtighed som en evne til at udføre en bestemt opgave eller aktivitet korrekt og let. På

umistelig

umistelig

Vi forklarer hvad der er uoverkommelig og de umistelige rettigheder, der findes. Derudover nævnes omtalerne om dette udtryk i historien. Umistelige henviser til de rettigheder, der betragtes som grundlæggende. Hvad er umistelig? Det umistelige ord kommer fra et latin ord, der refererer til noget, der ikke kan fremmedgøres (det vil sige, hvis domæne ikke kan videregives eller overføres fra et individ til et andet). Den

føre

føre

Vi forklarer, hvad bly er, og de forskellige egenskaber ved dette kemiske element. Derudover bruges det, og hvor det kan findes. I sin almindelige tilstand er blyet et solidt, tæt og blåligt gråt metal. Hvad er bly? Leadet er et kemisk symbolelement Pb (fra det latinske plumbum ) og atomnummer 82 i den periodiske tabel. D

Administration

Administration

Vi forklarer dig, hvad administrationen er, og hvilke elementer denne teknik bruger. Derudover administrationsværdier. Administrationen bruges i både offentlig og privat ledelse. Hvad er administration? Administrationen er en teknik, der består i planlægning, strategi eller organisering af de samlede ressourcer, som en enhed , agentur, samfund har for at udvinde dem fra dem Maksimum mulige fordele i henhold til de ønskede ender. Udt

Tab af fortjeneste

Tab af fortjeneste

Vi forklarer dig, hvad der er den tabte fortjeneste, og hvornår denne situation opstår. Derudover beregningsmetoder og eksempler på tab af fortjeneste. I mange tilfælde tilbyder forsikringsselskaberne deres forsikrede kompensation for tabt overskud. Hvad er tab uden fortjeneste? Der er tale om en lov om ophør med fortjeneste , når der opstår en form for ejendomsskade, som består i hindringen af ​​en legitim økonomisk gevinst eller tabet af en økonomisk fortjeneste som følge af handlinger eller beslutninger fra en tredjepart. Tab af tab er

effektivitet

effektivitet

Vi forklarer dig, hvad effektivitet er, og hvad er dens forskelle med effektivitet. Derudover er effektivitet og eksempler på effektivitet. Effektivitet fokuserer ikke på, hvordan man kan nå et mål, mens det nås. Hvad er effektiviteten? I henhold til den spanske sprogordbog fra Det Kongelige Spanske Akademi ville effektiviteten være kvaliteten på noget, der frembringer den ønskede eller forventede effekt , som brugen af Stemme uden effektivitet. Dette