• Saturday July 2,2022

Organisk lov

Vi forklarer dig, hvad den organiske lov er, og hvorfor denne lov er så vigtig. Derudover nogle eksempler på organiske love.

Den mest umiddelbare juridiske antecedent af en organisk lov findes i fransk lov.
  1. Hvad er en organisk lov?

Organiske love er dem, der henvises til spørgsmål, der er så vigtige for nationen, at deres godkendelse kræver en konsensus- og godkendelsesprocedure fra den lovgivende gren, som normalt afholdes af parlamentet, nationalforsamlingen eller kongressen. . Normalt henviser de organiske love til spørgsmål, der er vigtige for det demokratiske liv i landet, såsom grundlæggende forfatningsmæssige normer, offentlige friheder eller artikulering af statens magter.

Organiske love betragtes som et slags mellemtrin mellem almindelige love og den forfatningsmæssige tekst, så godkendelse, ændring eller ophævelse af sådanne love i et parlament det kræver generelt noget mere end simpelt flertal (absolut flertal eller en slags kvalificeret flertal), alt efter hvad der er fastlagt i denne henseende af de nationale juridiske rammer. Det skal bemærkes, at ikke alle lande har en retlig ramme, der overvejer organiske love.

Den mest umiddelbare juridiske antecedent for en organisk lov findes i fransk lov, specifikt i teksten til forfatningen fra 1958, som den blev grundlagt med Den Franske Republik.

Se også: Forfatningsret.

  1. Betydningen af ​​organiske love

Organiske love udgør et nyttigt værktøj til at udøve væsentlige eller vitale ændringer i den måde, stater fungerer på, uden at skulle ændre eller omformulere de forfatningsmæssige rammer, som stort set vil involvere refundering af Repliker eller initier en eller anden form for ændrings- eller konstituerende forsamlingsproces, som altid repræsenterer en lang, vanskelig og risikabel proces. I den forstand er de organiske love et mellemled for styring af dybe ændringer i vigtige anliggender for staten.

  1. Eksempler på organiske love

Nogle eksempler på organiske love er følgende:

  • Organisk lov om finansiering af politiske partier (Spanien, 2007). Hvor der er etableret de befalinger, der regulerer adgangen til penge til politiske partier, for at undgå og straffe korruption.
  • Organisk arbejdsret (Venezuela, 2012). Hvor de juridiske arbejdsvilkår i dette land er ombygget, idet der etableres en ny juridisk ramme, der regulerer arbejdsforholdene.
  • Konstitutionel organisk lov (Chile, 1980). Dette definerer nogle vigtige forfatningsmæssige beføjelser med hensyn til statens administration (valg, gruveindrømmelser, politiske partier osv.). Denne lov er indeholdt i forfatningen.
  • Domstolens organiske lov (Argentina, 1998). Organiseret af retsvæsenet og dets tilfælde i den autonome by Buenos Aires, som har sin egen uafhængige juridiske ordning.
  • Organic Law of Citizen Security (Spanien, 2015). Lov, der erstattede den organiske lov om beskyttelse af borgeres sikkerhed i 1992, og som skabte en hel del kontrovers på grund af en vis udemokratisk stemning ved at omformulere de kriminelle ord om spansk retfærdighed.

Interessante Artikler

HTML

HTML

Vi forklarer hvad HTML er, hvad det er til og dets historie. Derudover, hvordan dette sprog fungerer, og hvad er html-tags. Den første version af HTML-koden blev vist i 1991. Hvad er html? HTML står for HyperText Markup Lenguage, hvilket betyder HyperText Markup Language. Dette er navnet på det programmeringssprog, der bruges i udarbejdelsen af ​​websider , og som fungerer som en referencestandard til kodning og strukturering af dem, gennem en kode med samme navn (html). W3C e

Rhyming Rhyming

Rhyming Rhyming

Vi forklarer dig, hvad et assonant rim og eksempler på konsonant og assonant rim er. Derudover hvordan et frit rim er sammensat. I den assonante rim falder vokalerne i slutningen af ​​to eller flere vers sammen. Hvad er et rim? Et rim er ligheden eller ligheden mellem foneme mellem to eller flere ord fra den sidste stavelse af begge. For

Bankkredit

Bankkredit

Vi forklarer dig, hvad et banklån er, og hvor de lånte penge kommer fra. Derudover er vigtigheden af ​​dette instrument i økonomien. Banklån har stor indflydelse på landenes økonomi. Hvad er bankkredit? En kredit er en finansiel operation, hvor en enhed giver en anden et beløb på en konto, der er til rådighed, hvor den anden forpligter sig til at returnere alle de penge, der er taget, og betaler derudover Det er en interesse i brugen af ​​dette beløb. Banklån ydes af

proton

proton

Vi forklarer, hvad protoner er, hvordan de blev opdaget, deres egenskaber og egenskaber. Derudover hvad er nukleonerne. Protonerne er i atomernes kerne. Hvad er en proton? Protonen er en type subathemisk partikel , det vil sige en af ​​de minimale partikler, der udgør atomet. Det hører til fermionsfamilien og er udstyret med en positiv elektrisk ladning . Alt

CMIC

CMIC

Vi forklarer dig, hvad tegneserien er, og historien om denne form for kunstnerisk udtryk. Derudover de forskellige typer tegneserier og deres særheder. Tegneserierne er en form for kunstnerisk udtryk og igen et kommunikationsmiddel. Hvad er tegneserien? Udtrykket ` ` commic '' er et accepteret lån på det engelske sprog ( tegneserie , det vil sige '' morsomt ''), som i dag forstås som uden Opmuntring til historisk historie eller endda grafisk roman. Un

Hippie bevægelse

Hippie bevægelse

Vi forklarer dig, hvad hippiebevægelsen er, og hvad dens oprindelse er. Hvorfor det opstår, og hvilke konsekvenser det havde. Hippie ideologi. Antibelicistas, anticapitalistas, imod gentrificering og forbrugersamfundet. Hvad var hippiebevægelsen? Det var kendt som hippiebevægelsen (også skrevet hippy eller jipi) til fremkomsten af ​​en amerikansk modkulturel manifestation i 60'erne , der derefter udvides til hele verden og at han bekræftede værdierne af ikke-voldelig anarki, pasifisme, seksuel revolution, bekymring for miljøet og afvisning af den kapitalistiske status quo og materialisme i