• Wednesday October 27,2021

Tab af fortjeneste

Vi forklarer dig, hvad der er den tabte fortjeneste, og hvornår denne situation opstår. Derudover beregningsmetoder og eksempler på tab af fortjeneste.

I mange tilfælde tilbyder forsikringsselskaberne deres forsikrede kompensation for tabt overskud.
 1. Hvad er tab uden fortjeneste?

Der er tale om en lov om ophør med fortjeneste, når der opstår en form for ejendomsskade, som består i hindringen af ​​en legitim økonomisk gevinst eller tabet af en økonomisk fortjeneste som følge af handlinger eller beslutninger fra en tredjepart.

Tab af tab er med andre ord det beløb, der ville være blevet optjent, hvis en begivenhed ikke havde fundet sted, eller der blev truffet en beslutning, der er ansvarlig for en tredjepart. Dette finder sted, når der er sikkerhed for, at sådanne penge ville være opnået, for eksempel i tilfælde af, at en købmand mistede alle sine varer på grund af en brand, der blev propageret fra lokalerne ved siden af.

Se også: Socialt iværksætteri.

 1. Fortjenestetab i forsikring

Retssager vedrørende tab af indtjening bestemmes normalt i retten.

I mange tilfælde tilbyder forsikringsselskaber således deres forsikrede kompensation for tabt overskud, forudsat at de kan bevise følgende:

 • At fortjenesten faktisk ophører, eksisterer, og at der er et klart forhold til skaden.
 • At det er muligt at beregne økonomisk, hvad der er gået tabt.

Retssager vedrørende tab af indtjening fastlægges normalt i retten under hensyntagen til parternes omstændigheder, bevis og påstander samt betingelserne, hvor kontrakten blev afgivet (hvis nogen), da Der er ikke et enkelt kriterium for at styre emnet.

 1. Beregning af tab af fortjeneste

Der er ingen enkelt metode til beregning af indtjeningstab, og der kan være forskellige kriterier:

 • Beregningsmetode efter point. Der anvendes en række tabeller eller skalaer, der indeholder et voldgiftssystem eller måling af den forårsagede skade under hensyntagen til gældende kriterier i henhold til det enkelte tilfælde og skadekategorien.
 • Lineær metode. Det bruges ved lineært at beregne indkomsten forud for skaden forårsaget af den tid, der var tilbage (eller ikke ville være tilladt at modtage).
 • Rentabel kapitalmetode. Det bestemmes matematisk, hvilken sum penge, der er placeret på bankmarkedet, ville give en rente, der svarer til det overskud, som den skadede part ikke opfatter. I sidste ende vil den skadede part modtage den kapital, der er akkumuleret i en udligningsfond.
 • Metode til amortiseringskapital. I lighed med den foregående beregnes det månedlige beløb, der stoppede med at modtage den beskadigede, matematisk og placeres på det finansielle marked for at generere det overskud, som den tabte fortjeneste vil blive genopfyldt. Men i slutningen af ​​løbetiden vil der ikke være nogen akkumuleret fond til det.
 • Kombinerede metoder De, der kombinerer flere af de ovenfor beskrevne metoder.
 1. Eksempler på tab af fortjeneste

Nogle mulige tilfælde, der illustrerer påstanden om tab af fortjeneste, er følgende:

 • En medarbejder forhindres i at arbejde efter en ulovlig beslutning fra hans virksomhed og holder op med at modtage hans løn i en måned. Nævnte penge kan kræves fra virksomheden, når problemet er løst, da hvis medarbejderen ikke havde fundet sted, ville han have modtaget sin løn.
 • En sælger bestiller en vare, og den ankommer i dårlig stand, umulig at sælge. Sælgeren kan kræve fra distributøren det mistede overskud fra det salg, der ville have fundet sted, hvis varen ankom til tiden.
 • Et servicevirksomhed kan ikke arbejde i en uge som et resultat af en politisk handling fra kommunen. Virksomheden kan kræve tab af fortjeneste fra sine tjenester, der ellers ville have været normalt.

Interessante Artikler

proces

proces

Vi forklarer, hvad en proces er, og hvad er formålet med dette sæt handlinger. Derudover har de forskellige betydninger, dette udtryk har. I uddannelsesprocessen lærer mennesket at leve og være. Hvad er en proces? Ordet ` ` proces kommer fra den latinske processus , dannet af pro ( frem ) og cadere ( caminar ), så Det henviser til handlingen med at gå fremad, at gå videre i en bestemt bane og ved lighed, fremme i tiden.Det er

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring

Vi forklarer, hvad uddannelsesstyring er, og hvad dens mål er. Derudover omfatter områderne det og funktionerne for hver. Uddannelsesledelse tilbyder strategier til forbedring af uddannelsesinstitutioner. Hvad er uddannelsesledelse? Uddannelsesledelse er en disciplin, der sigter mod at styrke ydeevnen for skoler og uddannelsesinstitutioner i et givet land gennem anvendelse af teknikker, instrumenter og viden.

bibliografi

bibliografi

Vi forklarer, hvad en bibliografi er, og hvad er brugen af ​​dette dokument. Derudover hvordan man laver en bibliografi. En bibliografi tillader at verificere, at dataene i dokumentet er rigtige. Hvad er bibliografi? Bibliografien er det sæt referencer, der blev brugt til at oprette en bestemt tekst . De

Subathemic partikler

Subathemic partikler

Vi forklarer dig, hvad subathemiske partikler og undersøgelser er. Derudover de typer partikler, der findes. En subathemisk partikel er mindre end et atom. Hvad er de subathemiske partikler? Subatmiske partikler forstås som strukturer af stof, der er mindre end atomet , og udgør således en del af det og bestemmer dets Egenskaber Disse partikler kan være af to typer: henholdsvis sammensat og elementært, det vil sige deles og udeles. Genn

Sociale netværk

Sociale netværk

Vi forklarer, hvad sociale netværk er, og hvordan de klassificeres. Derudover dens historie, dens fordele, kritik og mere negative aspekter. Sociale netværk tillader udveksling af information mellem mennesker. Hvad er sociale netværk? Sociale netværk er internetsider, der er dannet af lokalsamfund af enkeltpersoner med interesser eller aktiviteter til fælles (såsom venskab, slægtning, arbejde), og som muliggør kontakt mellem dem med det formål at kommunikere og udveksle information. Enkeltp

Tecnologa

Tecnologa

Vi forklarer, hvad teknologi er, og hvilke typer teknologi vi kan identificere. Oprindelsen og udviklingen af ​​denne viden. Teknologien inkluderer oprettelse af robotter til automatisering af gentagne opgaver. Hvad er teknologi? Teknologien er et sæt af forestillinger og viden, der bruges til at nå et nøjagtigt mål , som fører til løsningen af ​​et specifikt problem for individet eller til tilfredsstillelse af nogle af deres behov. Det er et ek