• Monday October 3,2022

Proceduremanual

Vi forklarer, hvad en proceduremanual er, og hvad dens mål er. Dets betydning for en organisation og nogle eksempler.

Proceduremanualen er et dokument til intern brug i en organisation.
  1. Hvad er en proceduremanual?

En proceduremanual er et dokument, der giver information om de forskellige operationer, der udføres af en organisation, virksomhed eller en bestemt afdeling. Den er udarbejdet af den samme institution eller organisation, hvor den bruges og præsenterer dens oplysninger på en detaljeret, ordnet, systematiseret og forståelig måde.

Det er designet som et administrativt værktøj til daglig brug, da det gør det muligt at guide arbejdstagerens præstation i tilfælde af tvivl. På den anden side er det også et instrument, der letter den interne kontrol af organisationen, da det specificerer de opgaver, der skal udføres.

Når vi taler om procedurer på dette område, refererer vi ikke kun til konkrete handlinger og arbejdssæt, men også til de materialer, de involverer, til den rækkefølge, de skal udføres på det tidspunkt, de normalt skal tage og til det systematiske og sammenkoblede sæt af processer, der resulterer i produktionen af ​​virksomheden eller afdelingen.

Det kan tjene dig: Intern kommunikation

  1. Formål med en proceduremanual

Proceduremanualer er beregnet til:

  • De letter uddannelse og træning af personalet.
  • De specificerer kapaciteter og ansvar for hvert job, afdeling eller hele organisationen.
  • De giver et integreret overblik over de processer, der udgør virksomheden eller organisationens arbejde.
  • De sammensætter organisationens procedurer og får derefter dokumentarisk værdi.
  • De tillader evaluering af arbejdernes ydelse baseret på det ideal, som virksomheden forventer.
  1. Betydningen af ​​en proceduremanual

Hvis du er i tvivl, kan medarbejdere se proceduremanualen.

Det er almindeligt, at små virksomheder mangler proceduremanualer. Dette kan skyldes, at de ikke har haft tid til det, og heller ikke deres afdelingsområder eller ansvarsområder er fuldt ud defineret (hvis de overhovedet har afdelinger). I andre tilfælde har de simpelthen ikke set behovet for at fremstille et dokument for fremtiden.

Når en virksomhed vokser, er det imidlertid nødvendigt at gennemgå, stille spørgsmål til og overvåge måden, hvorpå arbejdet udføres . Derudover kræver det nye personale faste, skriftlige guider om, hvad dit arbejde inkluderer. På den anden side fungerer proceduremanualer som forsikring: det foretrækkes at have dem og ikke have brug for dem til at have brug for dem og ikke have udviklet dem.

  1. Eksempler på proceduremanualer

Nogle eksempler på manualer til forskellige typer procedurer er:

Fortsæt med: Ledelse i administration


Interessante Artikler

Kinetisk energi

Kinetisk energi

Vi forklarer, hvad kinetisk energi er. Derudover er forskellen mellem potentiel energi og kinetisk energi og nogle eksempler. Kinetisk energi er den energi, der udskriver bevægelsen på objektet. Hvad er kinetisk energi? Den kinetiske energi er den energi, der har et krop eller et system på grund af dets bevægelse . Fy

elektromagnetisme

elektromagnetisme

Vi forklarer, hvad elektromagnetisme er, dens anvendelser og eksperimenter, der blev udført. Derudover hvad det er til og eksempler. Elektromagnetisme undersøger forholdet mellem magnetfeltet og den elektriske strøm. Hvad er elektromagnetisme? Elektromagnetisme er den gren af ​​fysik, der studerer forholdet mellem elektriske og magnetiske fænomener , dvs. mellem

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

bevægelse

bevægelse

Vi forklarer, hvad bevægelsen er, og hvilke kategorier den kan klassificeres i. Derudover de elementer, der komponerer det og eksempler. Bevægelse er den positionsændring, som en krop oplever i rummet. Hvad er bevægelsen? I fysik forstås bevægelse som den ændring af positionen, som et legeme gennemgår i rummet under hensyntagen til tid og et referencepunkt, hvor fænomenobservatøren er placeret meno. Det vil

Lav selvtillid

Lav selvtillid

Vi forklarer, hvad lavt selvværd er, hvad der er årsager, symptomer og karakteristika. Hvad er høj selvtillid og personlighed. Lav selvtillid forhindrer os i at have en objektiv vurdering af, hvem vi er. Hvad er lav selvtillid? Når vi taler om lav selvtillid eller mangel på selvtillid, mener vi en opfattelse af os selv, der forhindrer os i at opfatte os selv som værdifulde , talentfulde mennesker eller blot have en objektiv vurdering af, hvem der Det er vi. Selv