• Friday August 19,2022

model

Vi forklarer, hvad en model er, og hvad er de formelle og uformelle modeller. Derudover har de forskellige betydninger, dette udtryk har.

En model kan være en person, der tager et tøj til for at vise det.
  1. Hvad er en model?

Begrebet model kommer fra den italienske model, da det er en formindskelse af modus, hvilket betyder måde . Sandheden er, at udtrykket har et enormt antal anvendelser, men alle har det til fælles, at en model er en måde, det er noget, der er i stand til at blive abstraheret og analyseret uden for dens enkle anvendelse. n praksis.

Måske for det er den bedste måde at starte en analyse af udtrykket at stoppe ved systemiske modeller. Disse modeller er forenklede repræsentationer af virkeligheden, der formår at tage det til et område, hvor det er lettere at give undersøgelsen og sammenligne variabler.

Psykiske modeller er repræsentationer, der laves på en imaginær måde om virkeligheden. Hvert individ vil have deres eget system af overbevisninger, værdier og tanker, der vil føre dem til at modellere, hvad de ser på forskellige måder. Næsten alle videnskaber har som en af ​​de vigtigste opgaver at modellere for at teoretisere om emner, der udvikles i praksis.

Generelt kan gengivelsen af ​​modellerne laves ved hjælp af tegninger, grafer eller matematiske udtryk, men det kan også være nødvendigt at gøre det skriftligt. Disse videnskabelige modeller (inklusive matematiske, fysiske, økonomiske og medicinske modeller) kan karakteriseres på forskellige måder:

  • De formelle modeller er dem, der udtrykkes fra et specifikt og specifikt sprog. De er de eneste modeller, der nyder stor præcision, hvilket gør dem meget lettere at anvende og sammenligne nøjagtigt. Computing har betydet et kvantespring i disse typer modeller med en meget større evne til at simulere scenarier.
  • Uformelle modeller det er dem, der også udtrykker sig, men ikke fra et formelt og præcist sprog, men på en symbolsk måde. De kan manifesteres i skriftlig eller verbal form samt fra årsagsforhold til symbologier som pile.

På den anden side forstås det i den videnskabelige verden efter model til et andet spørgsmål: al videnskabelig forskning er indrammet i en kontekst af tid og rum, at selvom videnskabsmanden Hvis jeg vil abstrahere, vil jeg på en eller anden måde generere en række konsensus, et sæt af praksis, der definerer den videnskabelige disciplin på det tidspunkt.

Ordet paradigme, men også ' model ' henviser til denne praksis, der inkluderer den type spørgsmål, som videnskabsmanden skal stille, den måde, hvorpå resultaterne af undersøgelsen fortolkes, det udstyr, der er til rådighed til udførelse af eksperimenter, og etisk konsensus i forskning. Disse modeller er ikke evige, tværtimod opstår der situationer, der får dem til at ændre sig fladt.

Fra et kunstnerisk synspunkt er en model en person, der poserer for en skulptur, tegning eller ethvert visuelt udtryk. Med hensyn til mode er en model en kjole med unikke karakteristika, der gør en bestemt dressmaker og adskiller sig fra alle andre beklædningsgenstande af samme mærke, især ved dens design.

Modelordet bruges imidlertid også til at henvise til den person, der tager et tøj eller tilbehør til for at vise det til tredjepart . Det er underligt, at dette udtryk bruges, da det bekræftes fra mange områder, at mærker ser efter mennesker med meget lignende kroppe, generelt meget tynde og attraktive. På denne måde er det muligt praktisk at nå frem til en modellering af den menneskelige krop.

I folks adfærd er en model et referencepunkt, der vil være nyttigt at søge at gengive den . Det kaldes en rollemodel, og det kan forekomme, når en person observerer en anden og føler, at han gerne vil komme til det sted, hvor han ankom, eller når en person handler korrekt, og de andre forventes at efterligne deres opførsel. Dette kaldes også en modelborger. Det overskrider endda menneskers individualitet, og du kan tale om et modelland, når nogen vil efterligne deres politikker, eller et modelfirma, når en anden ønsker at gentage en oplevelse, hun levede.

Det kan tjene dig: Atomiske modeller.

Interessante Artikler

DjVu

DjVu

Vi forklarer dig, hvad en d jj vu er, hvad er betydningen af ​​dette udtryk og de typer af j vu, som en person kan opleve . Oplevelsen af j vu er normalt kort og fortyndet efter nogle få øjeblikke. Quesundjvu? Det kaldes j vu (udtryk hentet fra franskmennene og som betyder allerede set, eller set tidligere ) til en lille forstyrrelse af hukommelse ( paramnesia for anerkendelse ), der producerer en fornemmelse af, at der er blevet levet en situation før. Udtry

OSI-model

OSI-model

Vi forklarer dig, hvad OSI-modellen bruges i computernetværk, og hvordan den fungerer. Derudover hvad det er til, og hvad dets lag er. OSI-modellen tillader kommunikation mellem forskellige computernetværk. Hvad er OSI-modellen? OSI-modellen (forkortelsen på engelsk: Open Systems Interconnection , det vil sige Interconnection of Open Systems ), er en referencemodel for kommunikationsprotokoller for computernetværk eller computernetværk. Det

Social ulighed

Social ulighed

Vi forklarer, hvad social ulighed er, og hvilke typer der findes. Derudover er de vigtigste årsager og konsekvenser af dette sociale problem. Social ulighed er oprindelsen af ​​forskelsbehandling. Hvad er social ulighed? Social ulighed forstås som en situation med forskelle eller ulemper ved en del af statsborgerskabet i et land eller mellem lande i en region, eller mellem regioner i verden sammenlignet med andre, der er urimeligt foretrukne. Det

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Kardinalpunkter

Kardinalpunkter

Vi forklarer dig, hvad kardinalpunkterne er, og hvad disse fire retninger kan bruges. Derudover er dens forskellige betydninger. Navnene på de fire kardinalpunkter er af germansk oprindelse. Hvad er de kardinalpunkter? De fire sanser eller retninger, der i et kartesisk referencesystem tillader rumlig orientering på et kort eller i et hvilket som helst område af jordoverfladen kaldes kardinalpunkter. K

Positiv lov

Positiv lov

Vi forklarer, hvad Positiv lov er og dens vigtigste egenskaber. Derudover hvad er grenene til denne ret. Den positive rettighed adlyder en social og juridisk pagt oprettet af lokalsamfundene. Hvad er den positive ret? Det kaldes positiv lov, grundlæggende, til det skriftlige korpus af love, det vil sige til det sæt juridiske normer, der er oprettet af et lovgivende organ og sammensat i en national forfatning eller normkode (ikke kun love, men alle former for juridiske normer).