• Wednesday October 27,2021

model

Vi forklarer, hvad en model er, og hvad er de formelle og uformelle modeller. Derudover har de forskellige betydninger, dette udtryk har.

En model kan være en person, der tager et tøj til for at vise det.
  1. Hvad er en model?

Begrebet model kommer fra den italienske model, da det er en formindskelse af modus, hvilket betyder måde . Sandheden er, at udtrykket har et enormt antal anvendelser, men alle har det til fælles, at en model er en måde, det er noget, der er i stand til at blive abstraheret og analyseret uden for dens enkle anvendelse. n praksis.

Måske for det er den bedste måde at starte en analyse af udtrykket at stoppe ved systemiske modeller. Disse modeller er forenklede repræsentationer af virkeligheden, der formår at tage det til et område, hvor det er lettere at give undersøgelsen og sammenligne variabler.

Psykiske modeller er repræsentationer, der laves på en imaginær måde om virkeligheden. Hvert individ vil have deres eget system af overbevisninger, værdier og tanker, der vil føre dem til at modellere, hvad de ser på forskellige måder. Næsten alle videnskaber har som en af ​​de vigtigste opgaver at modellere for at teoretisere om emner, der udvikles i praksis.

Generelt kan gengivelsen af ​​modellerne laves ved hjælp af tegninger, grafer eller matematiske udtryk, men det kan også være nødvendigt at gøre det skriftligt. Disse videnskabelige modeller (inklusive matematiske, fysiske, økonomiske og medicinske modeller) kan karakteriseres på forskellige måder:

  • De formelle modeller er dem, der udtrykkes fra et specifikt og specifikt sprog. De er de eneste modeller, der nyder stor præcision, hvilket gør dem meget lettere at anvende og sammenligne nøjagtigt. Computing har betydet et kvantespring i disse typer modeller med en meget større evne til at simulere scenarier.
  • Uformelle modeller det er dem, der også udtrykker sig, men ikke fra et formelt og præcist sprog, men på en symbolsk måde. De kan manifesteres i skriftlig eller verbal form samt fra årsagsforhold til symbologier som pile.

På den anden side forstås det i den videnskabelige verden efter model til et andet spørgsmål: al videnskabelig forskning er indrammet i en kontekst af tid og rum, at selvom videnskabsmanden Hvis jeg vil abstrahere, vil jeg på en eller anden måde generere en række konsensus, et sæt af praksis, der definerer den videnskabelige disciplin på det tidspunkt.

Ordet paradigme, men også ' model ' henviser til denne praksis, der inkluderer den type spørgsmål, som videnskabsmanden skal stille, den måde, hvorpå resultaterne af undersøgelsen fortolkes, det udstyr, der er til rådighed til udførelse af eksperimenter, og etisk konsensus i forskning. Disse modeller er ikke evige, tværtimod opstår der situationer, der får dem til at ændre sig fladt.

Fra et kunstnerisk synspunkt er en model en person, der poserer for en skulptur, tegning eller ethvert visuelt udtryk. Med hensyn til mode er en model en kjole med unikke karakteristika, der gør en bestemt dressmaker og adskiller sig fra alle andre beklædningsgenstande af samme mærke, især ved dens design.

Modelordet bruges imidlertid også til at henvise til den person, der tager et tøj eller tilbehør til for at vise det til tredjepart . Det er underligt, at dette udtryk bruges, da det bekræftes fra mange områder, at mærker ser efter mennesker med meget lignende kroppe, generelt meget tynde og attraktive. På denne måde er det muligt praktisk at nå frem til en modellering af den menneskelige krop.

I folks adfærd er en model et referencepunkt, der vil være nyttigt at søge at gengive den . Det kaldes en rollemodel, og det kan forekomme, når en person observerer en anden og føler, at han gerne vil komme til det sted, hvor han ankom, eller når en person handler korrekt, og de andre forventes at efterligne deres opførsel. Dette kaldes også en modelborger. Det overskrider endda menneskers individualitet, og du kan tale om et modelland, når nogen vil efterligne deres politikker, eller et modelfirma, når en anden ønsker at gentage en oplevelse, hun levede.

Det kan tjene dig: Atomiske modeller.

Interessante Artikler

Risikostyring

Risikostyring

Vi forklarer hvad risikostyring er, hvad er de forskellige typer af risici, der findes, og hvorfor det er så vigtigt. Risikostyring identificerer på forhånd de mulige risici i en organisation. Hvad er risikostyring? Risikostyring forstås som udviklingen af ​​en tilgang, der fokuserer på identifikation og styring af de potentielle trusler ved en organisation eller et projekt , og fastlægger derefter de passende strategier til dens lancering. Det betr

Privatret

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret. Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere. Hvad er privatret? Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere , baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem. Pri

Surt regn

Surt regn

Vi forklarer dig, hvad surt regn er, og årsagerne til dette miljøfenomen. Derudover er dens virkninger, og hvordan det ville være muligt at stoppe det. Syre regn er fortyndinger i vand af kulsyre, salpetersyre, svovlsyre eller svovlsyre. Hvad er det sure regn? Det er kendt som `` regnfuld syre '' til et miljøfænomen af skadelig karakter , der opstår, når den i stedet for vand udfælder fra atmosfæren cidosorgnicos forskellige former for produktet af den kemiske reaktion entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserede vanddamp I skyerne Disse organiske oxider repræs

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

iværksætter

iværksætter

Vi forklarer, hvad en iværksætter er, og hvilke typer iværksættere der findes. Derudover, hvordan er dens profil og dens vigtigste egenskaber. En iværksætter, der beslutter at risikere at åbne levedygtige projekter. Hvad er en iværksætter? Han er kendt som en iværksætter eller iværksætter, der organiserer og gennemfører en slags organisatoriske initiativer med henblik på fortjeneste, der løber en vis margen af ​​økonomisk risiko i det. Det er synonymt med

problem

problem

Vi forklarer, hvad et problem er, og nogle af de egenskaber, det har. Derudover er de forskellige betydninger af dette udtryk. Der kan angives problemer, der foreslås som spørgsmål. Hvad er et problem? Et problem er en kendsgerning, situation eller problem, der kræver en løsning.Det er en konflikt, der præsenteres som en ulempe for at nå mål eller stabilitet på forskellige områder. Et probl