• Saturday December 4,2021

moralske

Vi forklarer, hvad der er de moralske og de vigtigste egenskaber ved dette sæt værdier. Derudover de typer moral, der findes.

Moral defineres som det sæt normer, der opstår fra selve samfundet.
  1. Hvad er moral?

Moralen består af en række normer, regler, værdier, ideer og overbevisninger ; på grundlag af hvilket et menneske, der lever i samfundet, manifesterer sin adfærd.

Enkelt sagt er moral den virtuelle eller uformelle manual, som den enkelte ved, hvordan man handler . Der er imidlertid et brudspunkt mellem den betydning, som forskellige strømme tilskriver dette koncept. Mens der er dem, der kun begrænser det til et samfunds skikke og værdier; andre tilegner sig karakteristikken ved at være i stand til at skelne mellem godt og dårligt.

Moral er fra et mere sociologisk synspunkt det sæt normer, der opstår fra selve samfundet, og at de kun takket være det får den nødvendige styrke til at pålægge sig hele befolkningen. Uanset hvilken fortolkning der er gjort er det dog vigtigt at understrege, at der er to elementer, hvorfra moral ikke kan adskilles: kultur og etik.

I tilfælde af kultur er det netop det, der tillader, at disse moralske regler oprettes, og som er acceptable for alle samfundets medlemmer. Selvom det ikke klart fremgår af det, har de stor indflydelse på det andet produkt af det betydningsniveau, der er knyttet til told og told i hver region i hver af dem. Derfor kan det måske være moralsk ukorrekt, for eksempel for en indbygger i Uruguay, at en indbygger i Kina eller et andet østligt land ville være moralsk korrekt, på grund af og anerkendt.

På den anden side i tilfælde af etik har de været elementer, der altid er knyttet til hinanden af ​​forskellige agenter ; og dette er intet mindre end fordi moral er det konstitutionelle og grundlæggende grundlag for etik. Ifølge anerkendte forfattere består etik faktisk i studiet af moralske normer, hvilket styrker ideen om, at begge begreber er uadskillelige .

Det er dog meget vigtigt at differentiere, at uanset hvor vanskeligt de er at distancere, er det ikke et synonym, da i ja, de to ord har ikke det samme Betydning eller mening. Realiteten er, at de i de fleste tilfælde bruges som ækvivalenter, fordi den filosofiske komponent, den besidder, ikke anerkendes i etik.

Generelt kan der skilles mellem to typer moral, det objektive og det subjektive ; nogle klassificeringer af moral kan imidlertid også skelnes ud fra den videnskab, der anvendes, for eksempel teologisk moral eller politisk moral. På denne måde er det kendt som objektiv moral for de universelle normer, der består af sociale kendsgerninger, og som eksisterer ud over, hvorefter hver enkelt person beslutter eller ikke skal tage dem for sit liv.

Derudover er det ifølge nogle holdninger konstateret, at for at en objektiv moral skal eksistere, er det vigtigt at tage virkeligheden som objektiv og bruge fornuft, hvorved hver enkelt opfattelse til side fjernes. Selvom tværtimod er dem, der gives omkring hver enkelt tro, vil være subjektive , derfor mister de den universelle karakter, og at deres eksistens eller anerkendelse afhænger af, at mennesket adlyder dem.

Se også: Moralske værdier.

Interessante Artikler

Fremstillingsmidler

Fremstillingsmidler

Vi forklarer, hvad der er produktionsmidlerne, og hvilke typer der findes. Derudover den kapitalistiske og socialistiske vision om produktionsmidlerne. En fabriks samlebånd er en del af produktionsmidlet. Hvad er produktionsmidlerne? Produktionsmidlerne er økonomiske ressourcer, også kaldet fysisk kapital , som giver dig mulighed for at udføre noget produktivt produkt, såsom fremstilling af en artikel røv af forbrug eller levering af en tjeneste. Dett

kondens

kondens

Vi forklarer dig, hvad kondens er, og under hvilke betingelser det forekommer. Derudover er fordampning og omvendt sublimering. Kondensation observeres, når varm luft kolliderer med et koldt materiale. Hvad er kondens? Kondensation er en type faseændring eller tilstand af materieaggregering. Specifikt forekommer det , når en gas passerer i en flydende form efter at have mistet kalorienergi ved at være ved næsten omgivelsestryk. Det

kontinent

kontinent

Vi forklarer, hvad et kontinent er, og hvor mange kontinenter der er. Derudover er nogle af dens egenskaber og hvad er oceanerne. Kontinenterne dannede sig fra afkøling af jordskorpen. Hvad er et kontinent? Når vi taler om kontinenterne, mener vi de store udvidelser af jordskorpen, der er opstået fra verdenshavene , og som betydeligt overstiger størrelse eller endda den største af øerne. Orde

WHO

WHO

Vi forklarer hvad WHO er, og hvad er historien om denne organisme. Derudover er dets hovedmål og hvad er PAHO. MSS består af deltagelse fra 196 medlemsstater. Hvad er WHO? MSS er Verdenssundhedsorganisationen (på engelsk WHO: World Health Organization ), en organisme knyttet til Organisationen for sundhed De Forenede Nationer (FN) er specialiseret i styring af internationale politikker til fremme og forebyggelse til beskyttelse af sundheden i verden. S

Beslutningstagning

Beslutningstagning

Vi forklarer, hvad der er beslutningstagning, og hvad er komponenterne i denne proces. Problemløsningsmodellen. Ved beslutningstagning understreges konflikter, der opstår. Hvad er beslutningstagning? Beslutningstagning er en proces, som folk går igennem, når de skal vælge mellem forskellige muligheder . Dag

Markedsundersøgelse

Markedsundersøgelse

Vi forklarer dig, hvad en markedsundersøgelse er, hvad denne anmeldelse er beregnet til, og hvilke typer der er. Derudover de anvendte trin og eksempler. En markedsundersøgelse afgør, om en økonomisk aktivitet er lukrativ eller ej. Hvad er en markedsundersøgelse? En markedsundersøgelse er en gennemgang af virksomheder af et nichemarked for at bestemme, hvor bæredygtig det er, og hvor praktisk det derfor ville være at investere deres Penge til at udvikle det. Kort s