• Thursday August 5,2021

moralske

Vi forklarer, hvad der er de moralske og de vigtigste egenskaber ved dette sæt værdier. Derudover de typer moral, der findes.

Moral defineres som det sæt normer, der opstår fra selve samfundet.
  1. Hvad er moral?

Moralen består af en række normer, regler, værdier, ideer og overbevisninger ; på grundlag af hvilket et menneske, der lever i samfundet, manifesterer sin adfærd.

Enkelt sagt er moral den virtuelle eller uformelle manual, som den enkelte ved, hvordan man handler . Der er imidlertid et brudspunkt mellem den betydning, som forskellige strømme tilskriver dette koncept. Mens der er dem, der kun begrænser det til et samfunds skikke og værdier; andre tilegner sig karakteristikken ved at være i stand til at skelne mellem godt og dårligt.

Moral er fra et mere sociologisk synspunkt det sæt normer, der opstår fra selve samfundet, og at de kun takket være det får den nødvendige styrke til at pålægge sig hele befolkningen. Uanset hvilken fortolkning der er gjort er det dog vigtigt at understrege, at der er to elementer, hvorfra moral ikke kan adskilles: kultur og etik.

I tilfælde af kultur er det netop det, der tillader, at disse moralske regler oprettes, og som er acceptable for alle samfundets medlemmer. Selvom det ikke klart fremgår af det, har de stor indflydelse på det andet produkt af det betydningsniveau, der er knyttet til told og told i hver region i hver af dem. Derfor kan det måske være moralsk ukorrekt, for eksempel for en indbygger i Uruguay, at en indbygger i Kina eller et andet østligt land ville være moralsk korrekt, på grund af og anerkendt.

På den anden side i tilfælde af etik har de været elementer, der altid er knyttet til hinanden af ​​forskellige agenter ; og dette er intet mindre end fordi moral er det konstitutionelle og grundlæggende grundlag for etik. Ifølge anerkendte forfattere består etik faktisk i studiet af moralske normer, hvilket styrker ideen om, at begge begreber er uadskillelige .

Det er dog meget vigtigt at differentiere, at uanset hvor vanskeligt de er at distancere, er det ikke et synonym, da i ja, de to ord har ikke det samme Betydning eller mening. Realiteten er, at de i de fleste tilfælde bruges som ækvivalenter, fordi den filosofiske komponent, den besidder, ikke anerkendes i etik.

Generelt kan der skilles mellem to typer moral, det objektive og det subjektive ; nogle klassificeringer af moral kan imidlertid også skelnes ud fra den videnskab, der anvendes, for eksempel teologisk moral eller politisk moral. På denne måde er det kendt som objektiv moral for de universelle normer, der består af sociale kendsgerninger, og som eksisterer ud over, hvorefter hver enkelt person beslutter eller ikke skal tage dem for sit liv.

Derudover er det ifølge nogle holdninger konstateret, at for at en objektiv moral skal eksistere, er det vigtigt at tage virkeligheden som objektiv og bruge fornuft, hvorved hver enkelt opfattelse til side fjernes. Selvom tværtimod er dem, der gives omkring hver enkelt tro, vil være subjektive , derfor mister de den universelle karakter, og at deres eksistens eller anerkendelse afhænger af, at mennesket adlyder dem.

Se også: Moralske værdier.

Interessante Artikler

Princippet om bevarelse af energi

Princippet om bevarelse af energi

Vi forklarer dig, hvad der er princippet om energibesparelse, hvordan det fungerer og nogle praktiske eksempler på denne fysiske lov. tilføje Hvad er princippet for energibesparelse? Princippet om bevarelse af energi eller lov om bevarelse af energi , også kendt som det første princip i termodynamik, siger, at den samlede mængde energi I et isoleret fysisk system (dvs. ude

URL

URL

Vi forklarer, hvad en URL er, hvad den er til, og hvordan den fungerer. Derudover er delene af en URL og dens vigtigste funktioner. En URL giver dig mulighed for at lokalisere og hente bestemte oplysninger på Internettet. Hvad er en URL? Det er inden for datalogi kendt som URL (engelsk akronym: Uniform Ressource Locator, det vil sige Uniform Resource Locator) til den standardsekvens af tegn, som den identificerer og giver dig mulighed for at lokalisere og hente visse oplysninger på Internettet.

regeringen

regeringen

Vi forklarer dig, hvad regeringen er, og hvilke funktioner de skal udføre. Derudover er de forskellige regeringsformer. Regeringen består af ledere af den udøvende gren af ​​staten. Hvad er regering? Regeringen er den myndighed, der leder en politisk enhed, og hvis funktion er at administrere og kontrollere staten og dens institutioner , udøve myndighed og regulere samfundet. En reg

Abiotiske faktorer

Abiotiske faktorer

Vi forklarer dig, hvad abiotiske faktorer, både fysiske og kemiske, er i et økosystem. Forskel med biotik, eksempler. Jord er en del af de abiotiske komponenter i et økosystem. Hvad er abiotiske faktorer? Abiotiske faktorer er alle de elementer af fysisk eller kemisk karakter, der griber ind i karakteriseringen af ​​en bestemt biotop eller økosystem . De ads

At læse

At læse

Vi forklarer dig, hvad læsningen er, og hvordan denne vane erhverves. Derudover er de forskellige læsemetoder, vi kender. Det er vigtigt, at der fra barndommen erhverves vanen med at læse. Hvad er læsning? Læsning er at placere os selv foran en skrevet tekst og afkode beskeden, som forfatteren ønsker at formidle til os. Læsn

gnidningsfri

gnidningsfri

Vi forklarer, hvad friktion eller friktionskraft er, og hvad der er årsager hertil. Derudover statisk friktion og kinetisk eller dynamisk friktion. Friktion er kraften mellem to overflader og er større på ru overflader. Hvad er friktion? Friktion, friktionskraft eller friktionskraft er en kraft mellem to overflader, der er i kontakt , og som er imod bevægelsen, dvs. ha