• Friday August 19,2022

andethed

Vi forklarer hvad andenhed er, og hvordan det relaterer til begrebet mangfoldighed. Indebærer begrebet andethed forskelsbehandling?

Andethed er kraften til at sameksistere blandt alle og søge alle vækst.
  1. Hvad er andet?

Andethed opfatter ikke den anden som lige, men som en anden, der ikke er en del af vores samfund. Det indebærer differentiering, at den anden ikke er lig med os, men ikke forholder sig til noget negativt.

Andethed betyder ikke, at den anden skal diskrimineres, men snarere evnen til at respektere, anerkende og være i stand til at leve harmonisk med denne mangfoldighed. Dette giver den dimension, at hver person er unik og ikke-repeterbar i universet.

Dette koncept kan ses i sociologi, antropologi og filosofi såvel som i andre videnskaber. At skelne den anden som forskellig fra sig selv, det vil sige som nogen uden for vores anvendelsesområde. Dette betyder ikke, at den anden skal diskrimineres eller forsømmes, men tværtimod, det er et begreb, der accepterer mangfoldighed og indebærer sameksistens mellem parterne.

Andethed er kraften til at sameksistere blandt alle og tilskynde til vækst hos hvert enkelt individ. Det opstår gennem psykologiske og sociale konstruktioner . Det er begrebet eksistens i verden af ​​noget, der ikke er ens eget, som ikke er en del af alles verden.

Dog kan du til tider se en intim forening af dette koncept med forskelsbehandling som fremmedhad, homofobi, racisme og endda misogyni, bare for at nævne nogle få. Men andenhed peger ikke på disse aspekter, fordi det normalt ikke er relateret til negative aspekter, kun med de ovennævnte undtagelser.

Antropologisk indebærer udtrykket andethed at værdsætte den anden som en enhed, der er fremmed for os, hvad der omgiver og identificerer os. Denne forskel manifesteres ud fra hver enkelt synsvinkel, hvad hver betragter som deres egen mod den anden.

Eksistensen af ​​en bred vifte af kulturer og skikke, der er forskellige fra vores, giver os mulighed for at erhverve en mere global vision om eksistensen af ​​den anden på den samme planet som vores og giver os også muligheden for at berige vores perspektiv og Tolerance over for de forskellige. Af denne grund bekræfter vi, at andenhed ikke er relateret til negative tilgange, men snarere tværtimod.

Socialt dannes andethed gennem andethed og det modsatte: Den anden er, hvad vi ikke ønsker at blive, og heller ikke har vi nogensinde ønsket. Derfor er denne vision om den anden relativ baseret på hver persons perspektiv.

Når det kommer til at se andre mænd (den ANDRE), opstår problemet med andenhed, da denne vision kan henvise til at se den anden som en overlegen eller ringere. Et meget let eksempel at følge er tidspunktet for hvidmands ankomst til Amerika. Andethed førte til erobrerne til at identificere de indfødte som den ANDRE, der ikke var en del af deres verden og også som en underordnede ANDRE. De betragtede dem som barbarer, uden uddannelse og kultur, tættere på vilde dyr end dem selv.

Se også: Temperance.

  1. Anden historie

Mændets differentiering varierede gennem historien. Først argumenterede Aristoteles for, at mænd ikke blev født lige : Nogle blev født til at underkaste sig slaveri, mens andre blev født til kommando. På den anden side argumenterede Thomas Hobbes, at alle mænd var født lige.

I det naturlige miljø og uden psykologier eller sociologier for at indsende det, var alle mænd lige. Forskellene i menneskelig fysiognomi var imidlertid berygtede, da nogle mænd er større og stærkere end andre. Der er også intellektuelle forskelle, så vi finder ud af, at nogle mennesker er smartere end andre. Dette er en daglig realitet, der ikke kan diskuteres. Men det er nødvendigt at understrege, at brug af fornuft, som Descartes udtrykte det, er det område, hvor vi kan observere den største ligestilling mellem mænd.

Alteritet og andenhed er ord, der dybest set repræsenterer den samme ting : begrebet at se den anden som forskellig fra den ene, den ANDRE som hvad jeg ikke er. Det kan observeres i menneskelige forhold som kultur, race, seksuel orientering. Imidlertid kan denne differentiering aldrig opnås med 100%, da vi alle er en del af det samme univers, vi er alle mennesker.

Interessante Artikler

DjVu

DjVu

Vi forklarer dig, hvad en d jj vu er, hvad er betydningen af ​​dette udtryk og de typer af j vu, som en person kan opleve . Oplevelsen af j vu er normalt kort og fortyndet efter nogle få øjeblikke. Quesundjvu? Det kaldes j vu (udtryk hentet fra franskmennene og som betyder allerede set, eller set tidligere ) til en lille forstyrrelse af hukommelse ( paramnesia for anerkendelse ), der producerer en fornemmelse af, at der er blevet levet en situation før. Udtry

OSI-model

OSI-model

Vi forklarer dig, hvad OSI-modellen bruges i computernetværk, og hvordan den fungerer. Derudover hvad det er til, og hvad dets lag er. OSI-modellen tillader kommunikation mellem forskellige computernetværk. Hvad er OSI-modellen? OSI-modellen (forkortelsen på engelsk: Open Systems Interconnection , det vil sige Interconnection of Open Systems ), er en referencemodel for kommunikationsprotokoller for computernetværk eller computernetværk. Det

Social ulighed

Social ulighed

Vi forklarer, hvad social ulighed er, og hvilke typer der findes. Derudover er de vigtigste årsager og konsekvenser af dette sociale problem. Social ulighed er oprindelsen af ​​forskelsbehandling. Hvad er social ulighed? Social ulighed forstås som en situation med forskelle eller ulemper ved en del af statsborgerskabet i et land eller mellem lande i en region, eller mellem regioner i verden sammenlignet med andre, der er urimeligt foretrukne. Det

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Kardinalpunkter

Kardinalpunkter

Vi forklarer dig, hvad kardinalpunkterne er, og hvad disse fire retninger kan bruges. Derudover er dens forskellige betydninger. Navnene på de fire kardinalpunkter er af germansk oprindelse. Hvad er de kardinalpunkter? De fire sanser eller retninger, der i et kartesisk referencesystem tillader rumlig orientering på et kort eller i et hvilket som helst område af jordoverfladen kaldes kardinalpunkter. K

Positiv lov

Positiv lov

Vi forklarer, hvad Positiv lov er og dens vigtigste egenskaber. Derudover hvad er grenene til denne ret. Den positive rettighed adlyder en social og juridisk pagt oprettet af lokalsamfundene. Hvad er den positive ret? Det kaldes positiv lov, grundlæggende, til det skriftlige korpus af love, det vil sige til det sæt juridiske normer, der er oprettet af et lovgivende organ og sammensat i en national forfatning eller normkode (ikke kun love, men alle former for juridiske normer).