• Friday August 19,2022

forebyggelse

Vi forklarer, hvad forebyggelse er, og nogle eksempler på dette udtryk. Derudover er dens forskellige betydninger inden for områder som sundhed.

Generelt er der tale om at forhindre en negativ eller uønsket begivenhed.
  1. Hvad er forebyggelse?

Forebyggelsen giver henvisning til at forhindre eller forudse en kendsgerning og forhindre, at den sker . Dets oprindelse er udtrykket i det latinske praevent o, der kommer fra prae : forrige, forrige og eventious : begivenhed eller begivenhed.

Generelt taler vi om at forhindre en negativ eller uønsket begivenhed, vi kan give nogle eksempler på den sammenhæng, som udtrykket bruges i: Trafikulykker kan forhindres ved at skabe opmærksomhed omkring befolkningen Ansvarlig håndtering af køretøjer, For at forhindre oversvømmelse af gaden skal afløb være fri for blade og affald, eller Forebyggelseskampagner n af hjerte-kar-sygdomme ser ud til at give gode resultater .

Dette udtryk kan bruges i forskellige temaer, og i hver af dem får en mere specifik betydning, nogle er:

Se også: Arbejdsmiljø.

  1. Andre betydninger af forebyggelse

Der er kampagner for at forhindre bestemte typer af sygdomme i befolkningen.

Det er en af ​​de sammenhænge, ​​hvor udtrykket er mest anvendt, og henviser til handlingen med at forebygge sygdomme . Det gennemføres hovedsageligt gennem sundhedskampagner, der er fremmet af regeringer eller ikke-statslige foreninger, og er en del af omfanget af folkesundhed, som er en disciplin, der sigter mod at beskytte befolkningens sundhed.

Sådanne forebyggelseskampagner kan være rettet mod en bestemt offentlighed, såsom seksuel uddannelseskampagner for unge eller mod den generelle befolkning, f.eks. gennem kampagner til fremme af gode hygiejnevaner.

Til gengæld er der tale om primær forebyggelse i tilfælde af forebyggelse inden udbruddet af en sygdom gennem de ovennævnte kampagner. Når man taler om sekundær forebyggelse , henvises der til screenings- eller screeningsprogrammer, gennem hvilke visse medicinske eller laboratorieundersøgelser gennemføres i en population for at påvise en sygdom. Disse undersøgelser udføres normalt med epidemiologiske mål for at kende forekomsten og forekomsten af ​​en sygdom.

Derefter udføres de af den tertiære type, når sundheden er genoprettet efter en sygdom, for at forhindre, at de forekommer igen. og kvaternær type sigter mod at undgå unødvendige indgreb i befolkningen eller overdreven behandlingstid.

Generelt rettet mod at undgå eller minimere konsekvenserne af naturfænomener som jordskælv, tornadoer, oversvømmelser, blandt andre. Regeringer har også en tendens til at spille en væsentlig rolle på dette område og udføres normalt gennem katastrofeforebyggelses- og forudsigelsessystemer.

Med hensyn til forurening handler det grundlæggende om at forhindre industrier i at forbedre behandlingen af ​​deres affald, at skabe opmærksomhed blandt folk om korrekt håndtering af deres eget affald eller at undgå overskydende engangsmateriale, såsom plastposer.

Det er gyldigt at fremhæve den subtile forskel mellem forebyggelse og forfremmelse, da disse udtryk mange gange er tæt forbundet og deres mål overlapper hinanden. I tilfælde af helbred fokuserer forfremmelse hovedsageligt på at fremme eller opmuntre visse adfærd eller anvendelser; som i tilfælde af fremme af brugen af ​​kondomer som en bedre metode til at forhindre seksuelt overførte infektioner eller opfyldelse af vaccinationsplaner hos børn. I modsætning til den forebyggelse, der sigter mere mod befolkningen, ved, hvordan man undgår risikoadfærd for at forhindre sygdomme.

Interessante Artikler

DjVu

DjVu

Vi forklarer dig, hvad en d jj vu er, hvad er betydningen af ​​dette udtryk og de typer af j vu, som en person kan opleve . Oplevelsen af j vu er normalt kort og fortyndet efter nogle få øjeblikke. Quesundjvu? Det kaldes j vu (udtryk hentet fra franskmennene og som betyder allerede set, eller set tidligere ) til en lille forstyrrelse af hukommelse ( paramnesia for anerkendelse ), der producerer en fornemmelse af, at der er blevet levet en situation før. Udtry

OSI-model

OSI-model

Vi forklarer dig, hvad OSI-modellen bruges i computernetværk, og hvordan den fungerer. Derudover hvad det er til, og hvad dets lag er. OSI-modellen tillader kommunikation mellem forskellige computernetværk. Hvad er OSI-modellen? OSI-modellen (forkortelsen på engelsk: Open Systems Interconnection , det vil sige Interconnection of Open Systems ), er en referencemodel for kommunikationsprotokoller for computernetværk eller computernetværk. Det

Social ulighed

Social ulighed

Vi forklarer, hvad social ulighed er, og hvilke typer der findes. Derudover er de vigtigste årsager og konsekvenser af dette sociale problem. Social ulighed er oprindelsen af ​​forskelsbehandling. Hvad er social ulighed? Social ulighed forstås som en situation med forskelle eller ulemper ved en del af statsborgerskabet i et land eller mellem lande i en region, eller mellem regioner i verden sammenlignet med andre, der er urimeligt foretrukne. Det

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Kardinalpunkter

Kardinalpunkter

Vi forklarer dig, hvad kardinalpunkterne er, og hvad disse fire retninger kan bruges. Derudover er dens forskellige betydninger. Navnene på de fire kardinalpunkter er af germansk oprindelse. Hvad er de kardinalpunkter? De fire sanser eller retninger, der i et kartesisk referencesystem tillader rumlig orientering på et kort eller i et hvilket som helst område af jordoverfladen kaldes kardinalpunkter. K

Positiv lov

Positiv lov

Vi forklarer, hvad Positiv lov er og dens vigtigste egenskaber. Derudover hvad er grenene til denne ret. Den positive rettighed adlyder en social og juridisk pagt oprettet af lokalsamfundene. Hvad er den positive ret? Det kaldes positiv lov, grundlæggende, til det skriftlige korpus af love, det vil sige til det sæt juridiske normer, der er oprettet af et lovgivende organ og sammensat i en national forfatning eller normkode (ikke kun love, men alle former for juridiske normer).