• Wednesday October 27,2021

forebyggelse

Vi forklarer, hvad forebyggelse er, og nogle eksempler på dette udtryk. Derudover er dens forskellige betydninger inden for områder som sundhed.

Generelt er der tale om at forhindre en negativ eller uønsket begivenhed.
  1. Hvad er forebyggelse?

Forebyggelsen giver henvisning til at forhindre eller forudse en kendsgerning og forhindre, at den sker . Dets oprindelse er udtrykket i det latinske praevent o, der kommer fra prae : forrige, forrige og eventious : begivenhed eller begivenhed.

Generelt taler vi om at forhindre en negativ eller uønsket begivenhed, vi kan give nogle eksempler på den sammenhæng, som udtrykket bruges i: Trafikulykker kan forhindres ved at skabe opmærksomhed omkring befolkningen Ansvarlig håndtering af køretøjer, For at forhindre oversvømmelse af gaden skal afløb være fri for blade og affald, eller Forebyggelseskampagner n af hjerte-kar-sygdomme ser ud til at give gode resultater .

Dette udtryk kan bruges i forskellige temaer, og i hver af dem får en mere specifik betydning, nogle er:

Se også: Arbejdsmiljø.

  1. Andre betydninger af forebyggelse

Der er kampagner for at forhindre bestemte typer af sygdomme i befolkningen.

Det er en af ​​de sammenhænge, ​​hvor udtrykket er mest anvendt, og henviser til handlingen med at forebygge sygdomme . Det gennemføres hovedsageligt gennem sundhedskampagner, der er fremmet af regeringer eller ikke-statslige foreninger, og er en del af omfanget af folkesundhed, som er en disciplin, der sigter mod at beskytte befolkningens sundhed.

Sådanne forebyggelseskampagner kan være rettet mod en bestemt offentlighed, såsom seksuel uddannelseskampagner for unge eller mod den generelle befolkning, f.eks. gennem kampagner til fremme af gode hygiejnevaner.

Til gengæld er der tale om primær forebyggelse i tilfælde af forebyggelse inden udbruddet af en sygdom gennem de ovennævnte kampagner. Når man taler om sekundær forebyggelse , henvises der til screenings- eller screeningsprogrammer, gennem hvilke visse medicinske eller laboratorieundersøgelser gennemføres i en population for at påvise en sygdom. Disse undersøgelser udføres normalt med epidemiologiske mål for at kende forekomsten og forekomsten af ​​en sygdom.

Derefter udføres de af den tertiære type, når sundheden er genoprettet efter en sygdom, for at forhindre, at de forekommer igen. og kvaternær type sigter mod at undgå unødvendige indgreb i befolkningen eller overdreven behandlingstid.

Generelt rettet mod at undgå eller minimere konsekvenserne af naturfænomener som jordskælv, tornadoer, oversvømmelser, blandt andre. Regeringer har også en tendens til at spille en væsentlig rolle på dette område og udføres normalt gennem katastrofeforebyggelses- og forudsigelsessystemer.

Med hensyn til forurening handler det grundlæggende om at forhindre industrier i at forbedre behandlingen af ​​deres affald, at skabe opmærksomhed blandt folk om korrekt håndtering af deres eget affald eller at undgå overskydende engangsmateriale, såsom plastposer.

Det er gyldigt at fremhæve den subtile forskel mellem forebyggelse og forfremmelse, da disse udtryk mange gange er tæt forbundet og deres mål overlapper hinanden. I tilfælde af helbred fokuserer forfremmelse hovedsageligt på at fremme eller opmuntre visse adfærd eller anvendelser; som i tilfælde af fremme af brugen af ​​kondomer som en bedre metode til at forhindre seksuelt overførte infektioner eller opfyldelse af vaccinationsplaner hos børn. I modsætning til den forebyggelse, der sigter mere mod befolkningen, ved, hvordan man undgår risikoadfærd for at forhindre sygdomme.

Interessante Artikler

Risikostyring

Risikostyring

Vi forklarer hvad risikostyring er, hvad er de forskellige typer af risici, der findes, og hvorfor det er så vigtigt. Risikostyring identificerer på forhånd de mulige risici i en organisation. Hvad er risikostyring? Risikostyring forstås som udviklingen af ​​en tilgang, der fokuserer på identifikation og styring af de potentielle trusler ved en organisation eller et projekt , og fastlægger derefter de passende strategier til dens lancering. Det betr

Privatret

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret. Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere. Hvad er privatret? Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere , baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem. Pri

Surt regn

Surt regn

Vi forklarer dig, hvad surt regn er, og årsagerne til dette miljøfenomen. Derudover er dens virkninger, og hvordan det ville være muligt at stoppe det. Syre regn er fortyndinger i vand af kulsyre, salpetersyre, svovlsyre eller svovlsyre. Hvad er det sure regn? Det er kendt som `` regnfuld syre '' til et miljøfænomen af skadelig karakter , der opstår, når den i stedet for vand udfælder fra atmosfæren cidosorgnicos forskellige former for produktet af den kemiske reaktion entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserede vanddamp I skyerne Disse organiske oxider repræs

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi forklarer jer, hvad Celsius-graderne er, og hvem der var skaberen af ​​denne måleenhed. Hvad er også Kelvin- og Farenheit-kvaliteterne. Gradene Celsius er repræsenteret ved symbolet C. Hvad er graderne Celsius ( C)? Celsiusa er llamagrados enhed medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur repræsenteret ved symbolet C. Denne

iværksætter

iværksætter

Vi forklarer, hvad en iværksætter er, og hvilke typer iværksættere der findes. Derudover, hvordan er dens profil og dens vigtigste egenskaber. En iværksætter, der beslutter at risikere at åbne levedygtige projekter. Hvad er en iværksætter? Han er kendt som en iværksætter eller iværksætter, der organiserer og gennemfører en slags organisatoriske initiativer med henblik på fortjeneste, der løber en vis margen af ​​økonomisk risiko i det. Det er synonymt med

problem

problem

Vi forklarer, hvad et problem er, og nogle af de egenskaber, det har. Derudover er de forskellige betydninger af dette udtryk. Der kan angives problemer, der foreslås som spørgsmål. Hvad er et problem? Et problem er en kendsgerning, situation eller problem, der kræver en løsning.Det er en konflikt, der præsenteres som en ulempe for at nå mål eller stabilitet på forskellige områder. Et probl