• Friday September 24,2021

protokol

Vi forklarer, hvad protokollen er (som adfærdsregler og i datalogi). Derudover protokolletyper og nogle eksempler.

Denne adfærd eller regler kan omfatte visse måder at klæde sig på.
  1. Hvad er protokol?

Protokollen, i sin mest anvendte definition, henviser til forskellige opførsler og regler, som mennesker i et givet samfund skal kende og respektere ved bestemte lejligheder, såsom i områder officerer af en bestemt grund, eller fordi han har en position, der kræver denne protokol.

Ordet protokol kommer fra det latinske Protoollum, som allerede var afledt af et græsk begreb. På spansk er protokollen et sæt regler eller instruktioner, der skal følges, fastsat ved lov eller tradition.

Denne adfærd eller regler kan omfatte måder at klæde sig på, god manerer eller endda holdninger . I nogle lande, for eksempel i dem, der stadig har en monarkisk regeringsform, skal de følge protokollen på en meget strengere måde i modsætning til andre. En sag, der altid tiltrækker opmærksomhed, når man taler om protokoller, der skal følges, er den obligatoriske brug af hatte, når der fejres et kongeligt bryllup i England.

Protokollerne findes ikke kun på de officielle felter, da borgere, der ikke har noget særligt kontor, er forpligtet til at overholde forskellige adfærd og regler, der tidligere var aftalt i deres samfund. Disse protokoller har normalt at gøre med lydighed og respekt over for myndighederne . Hierarkiske organisationer som de væbnede styrker, kirkens institution eller endda en skole er nogle af de mest almindelige eksempler, hvor folk skal adlyde på en pålagt måde.

Det kan tjene dig: Computerprotokol.

  1. Protokol inden for andre discipliner

Sættet med sociale regler, der indstiller adfærden i det offentlige, kaldes en protokol.

En protokol kan være flere ting afhængigt af den kontekst, hvori man er, for eksempel et dokument, der angiver, hvordan man skal handle i en bestemt situation . Også kaldet protokol er det sæt sociale regler, der indstiller adfærden offentligt, for eksempel til en middag. Vi kender normalt protokollen som den såkaldte etiket (for at give nogle eksempler, tyg mad med munden lukket eller holde manerer først).

Følgende er nogle af de mange betydninger, dette udtryk har:

  • Medicin. For medicin refererer protokol til kliniske eller prækliniske forsøg, der udfører evalueringen af ​​et nyt lægemiddel samt tilføjer en eller anden indikation eller karakteristik til et allerede kendt og til salg lægemiddel. De er som regel kilder til viden, der har noget nyt i videnskaben. De kan endda eksistere inden for grenen af ​​psykologi, sociologi, blandt andre. Ligeledes er en behandlingsprotokol det dokument, der indeholder oplysninger om patienten, der skal behandles, og som fungerer som en vejledning for læger, når de beslutter, hvordan de skal fortsætte med en behandling eller sygdom ved at tage de referencer, der er givet i dette papir.
  • International ret I folkeretten er en protokol bilaget til en indledende international traktat, det vil sige en ændring eller udvidelse af den oprindelige traktat. I nogle tilfælde, som i Kyoto-protokollen, der henviste til klimaændringer, var selve protokollen mere fejret og vigtigere end traktaten generelt.
  • Computer. For datalogi og telekommunikation er en kommunikationsprotokol det sæt regler og standarder, der er beregnet til at kontrollere sekvenserne af meddelelser, der forekommer i en kommunikation mellem enheder, der er en del af det samme netværk. Telefoner eller computere er nogle eksempler på denne kommunikation.
  • Internetprotokol Internetprotokollen ( Internet Protocol ) er en kommunikationsprotokol, der har digitale data, der er klassificeret på en funktionel måde i netværkslaget efter den internationale OSI-model.
  • Forskningsprotokol En forskningsprotokol er en, der inkluderer de mål, design, metodologi og visse overvejelser, der skal tages i betragtning for at gennemføre og organisere en forskning eller et videnskabeligt eksperiment. En protokol skal indeholde baggrunden og årsagerne til, at sådan forskning udføres. Til gengæld skal du definere under hvilke parametre de opnåede resultater måles.

Interessante Artikler

RAM-hukommelse

RAM-hukommelse

Vi forklarer, hvad en RAM-hukommelse er, hvad den er til, og hvordan den fungerer. Derudover typer RAM og deres egenskaber. RAM er hvor operativsystemet f.eks. Vil køre. Hvad er RAM-hukommelsen? I computervidenskab er RAM-hukommelsen (akronymet Random Access Memory eller Random Access Memory) en type driftshukommelse til computere og computersystemer, hvor det meste af softwaren vil køre: selve operativsystemet, applikationssoftwaren og andre lignende programmer.

Abiotiske faktorer

Abiotiske faktorer

Vi forklarer dig, hvad abiotiske faktorer, både fysiske og kemiske, er i et økosystem. Forskel med biotik, eksempler. Jord er en del af de abiotiske komponenter i et økosystem. Hvad er abiotiske faktorer? Abiotiske faktorer er alle de elementer af fysisk eller kemisk karakter, der griber ind i karakteriseringen af ​​en bestemt biotop eller økosystem . De ads

liderlighed

liderlighed

Vi forklarer dig, hvad laskiviousness er, og hvorfor det betragtes som en synd for religion. Derudover uklarhed som et materialistisk koncept. En uklar person har ikke evnen til at kontrollere deres seksuelle ønsker. Hvad er skørhed? Udtrykket sløvhed henviser til det seksuelle lyst, en person føler og begjær uden kontrol . Las

adverbium

adverbium

Vi forklarer, hvad et adverb er, og hvilke typer der findes. Derudover deres grader af sammenligning og forskellige sætninger med adverb. 'Adverb' er normalt en del af predikatet. Hvad er et adverb? Det kaldes adverb (fra det latinske ad- + verbum , det vil sige sammen med verbet ) a en type ord hvordan funktion Syntetisk n (det vil sige inden for sætningen) er at ændre eller komplementere et verb, et adjektiv, et andet adverb eller ved visse lejligheder en hel sætning. De

oxidation

oxidation

Vi forklarer, hvad oxidation er, og hvordan den forekommer. Derudover typer af oxidation, antal oxidation og reduktion. I kemi er oxidation tabet af elektroner fra et atom. Hvad er oxidation? Det kaldes almindeligvis oxidation af kemiske reaktioner, hvor ilt forbindes med andre stoffer og danner molekyler kaldet ` ` oxider ''

atletik

atletik

Vi forklarer, hvad atletik er, og hvad er de discipliner, der er omfattet af denne berømte sport. Derudover består de olympiske lege af. Atletik finder sin oprindelse i de spil, der blev foretaget i Grækenland og Rom. Hvad er atletik? Ordet atletik stammer fra det græske ord atletes og har som betydning ethvert individ, der konkurrerer for at opnå anerkendelse. Ken