• Monday October 25,2021

Smeltepunkt

Vi forklarer, hvad smeltepunktet er, og hvad dets egenskaber er. Eksempler på smeltepunkt. Derudover koges det.

Isens smeltepunkt: 0 C.
 1. Hvad er smeltepunktet?

Smeltepunktet kaldes den grad af temperatur, hvormed stof i fast tilstand smelter, det vil sige, at det går i væsketilstand. Dette sker ved en konstant temperatur og er en intensiv egenskab ved materie, hvilket betyder, at den ikke afhænger af dens masse eller dens størrelse: temperaturen, der skal opnås, vil altid være den samme.

Rene stoffer har højere smeltepunkter og med et lavere variation af variation i modsætning til uren stoffer (blandinger): jo mere stoffet er blandet, jo lavere er smeltepunktet og større variation, indtil man når det eutektiske punkt, temperatur svarende til hvert atom i det aktuelle stof. Denne egenskab kan således bruges sammen med kogepunktet for materie til at bestemme materialernes renhed.

Smeltepunktet er derudover lidt påvirket af trykket i modsætning til kogepunktet og er normalt lig med frysepunktet for materien (i hvilke væsker bliver faste) for de fleste stoffer.

I nogle tilfælde vil smeltepunktet have negative temperaturværdier: det betyder, at fra den temperatur vil et frossent stof vende tilbage til sin oprindelige væskefase.

Fusionen er derfor en faseændringsproces (fast til væske), der fungerer fra introduktionen af ​​kalorienergi til systemet eller stoffet, hvilket således får atomerne til at bevæge sig kraftigere og overvinde den stive struktur Og flow.

Det er for eksempel en meget almindelig proces i metallurgisk industri, hvor mineraler og metaller smeltes for at give dem en bestemt form, før de lader dem genvinde deres soliditet (ved at afkøle og miste den indførte varme).

Se også: Kemisk forbindelse.

 1. Eksempler på smeltepunkt

Nogle eksempler på smeltepunkter er som følger:

 • Vandets smeltepunkt (H20): 0 ° C
 • Kobbers smeltepunkt (Cu): 1085 ° C
 • Smeltepunkt af aluminium (Al): 660 ° C
 • Smeltepunkt af guld (Au): 1064 ° C
 • Smeltepunkt af sølv (Ag): 962 ° C
 • Smeltepunkt af stål: omkring 1375 ° C (afhængigt af legeringen)
 • Smeltepunkt for kulstof (C): 3500 ° C
 • Smeltepunkt for kalium (K): 64 ° C
 • Smeltepunkt af wolfram (W): 3422 ° C
 • Smeltepunkt for argon (Ar): -189 ° C
 • Isens smeltepunkt: 0 ° C
 • Smeltepunkt for alkohol: -117 ° C
 • Smeltepunkt for jern (Fe): 1539 ° C
 • Smeltepunkt for bly (Pb): 328 ° C
 • Smeltepunkt for kviksølv (Hg): -39 ° C
 • Smeltepunkt nitrogen (N): -218 ° C
 • Smeltepunkt for hydrogen (H): -259 ° C
 • Smeltepunkt for acetaldehyd: -123, 5 ° C

Det kan tjene dig: Egenskaber ved materie.

 1. Kogepunkt

Kogepunktet er, hvad der sker, når der koges vand og omdannes til damp.

I lighed med smeltepunktet er kogepunktet den temperatur, ved hvilken molekylerne i en væske overvinder deres struktur og anvender den gasformige form. Det er, hvad der for eksempel sker, når der koges vand og omdannes til damp . Denne temperatur er stærkt påvirket af trykket, stoffets molekylære masse og typen af ​​intermolekylære kræfter, der skal overvindes (polaritet, kovalens osv.).

Kogepunktet kan dog ikke øges til uendeligt . Den kritiske temperatur nås til sidst, over hvilken der ikke er nogen identificerbar væskefase, da gasfasens massefylde øges i henhold til trykket. Hvert materiale vil således præsentere sit kogepunkt i henhold til arten og opførslen af ​​dets molekyler.

Smeltepunktet og kogepunktet er ikke sammenlignelige og bør ikke forveksles.

Følg i: Kogepunkt.

Interessante Artikler

Sundhed (ifølge WHO)

Sundhed (ifølge WHO)

Vi forklarer, hvad sundhed er i henhold til Verdenssundhedsorganisationen. Hvad er dets komponenter og de forskellige typer af sundhed. Før det blev antaget, at helbredet kun var fraværet af biologiske sygdomme. Hvad er sundhed? Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er sundhed en tilstand af komplet fysisk, mental og social velvære og ikke kun fraværet af tilstande eller sygdomme. Den

Primitivt samfund

Primitivt samfund

Vi forklarer jer, hvad der kaldes det primitive samfund, på hvilket forhistorisk tidspunkt det eksisterede, og hvad var dets vigtigste egenskaber. Det primitive samfund var den første modus for socioøkonomisk organisation. Hvad var det primitive samfund? Når vi taler om menneskets primitive samfund, henviser vi til den ældste fase i den socioøkonomiske organisation, der er registreret i vores arts historie. Det

Greenwich Meridian

Greenwich Meridian

Vi forklarer dig, hvad Greenwich-meridianen er, og hvad er historien om denne imaginære linje. Derudover, hvordan ækvator er placeret. Greenwich Meridian markerer verdens standardbasetid. Hvad er Greenwich-meridianen? Det er kendt som `` Greenwich '' Meridian, men også nul `` Meridian '', `` Middle Meridian '' eller første meridian, den imaginære lodrette linje, der deler verdenskortet i to identiske halvdele og hvorfra længderne måles. Det e

Offentlig server

Offentlig server

Vi forklarer dig, hvad en offentlig server er, og hvad er dens forhold til regeringer. Derudover er de offentlige servere par excellence. En offentlig server fungerer til statens tjeneste. Hvad er en offentlig server? En offentlig server er den person, der er ansvarlig for at udføre en opgave for at skabe trivsel blandt samfundet .

Soberana

Soberana

Vi forklarer jer hvad suverænitet er, og hvad er betydningen af ​​udtrykket suveræn ifølge forfattere som f.eks. Jean Bodin. Suverænitet er et kendetegn for stater. Hvad er suverænitet? Begrebet suverænitet var generelt forbundet med omfanget af den politiske teori . Forfattere som Hobbes, Rousseau, Locke, Bodin, blandt mange andre, har viet meget af deres arbejde til det, hvad enten eksplicit eller ej. Der er d

byte

byte

Vi forklarer, hvad en byte er, oprindelsen af ​​udtrykket og hvad den er til. Derudover nogle funktioner og deres målingsskala. En byte har brug for 8 bit for at repræsentere et bogstav i den binære kode. Hvad er en byte? Det er kendt som den basale informationsenhed, der bruges inden for datalogi og telekommunikation, svarende til et ordnet og regelmæssigt sæt bits (binær kode), der generelt er fastsat i 8. Det vil