• Sunday October 24,2021

respekt

Vi forklarer, hvad respekt er, eksempler og sætninger omkring denne betragtning. Derudover er det synonymer og forholdet til tolerance.

Respekt er noget, der skal gives hinanden.
 1. Hvad er respekt?

Når vi henviser til respekt, gør vi det i en form for overvejelse og evaluering, der kan gøres over for en person, en idé eller en institution, og som normalt kan bestå af en eller flere af følgende opførsler:

 • Overhold visse protokol- eller adfærdskoder.
 • Vis tolerance, så længe der ikke er nogen direkte krænkelse.
 • Vær særlig opmærksom, eller giv præference i kommunikation.
 • Overhold visse etiske eller moralske retningslinjer.
 • Værdsæt andres interesser.

Respekt mellem mennesker er normalt betinget af gensidighed, det vil sige, at den skal gives til hinanden . På den anden side, når det kommer til ideer eller institutioner, er det muligt, at en sådan respekt er et produkt af muligheden for en sanktion af en ærbødighed for skikke og traditioner.

På denne måde er respekten knyttet til etiske og moralske aspekter, men også sociale og juridiske aspekter, der bestemmer den levevej, som vi lægger vægt på for os selv mennesker. En overtrædelse af nævnte adfærdskodeks betragtes generelt som en '' mangel på respekt '' og kan være større eller mindre efter sagens overvejelser, hvilket medfører proportionelle konsekvenser.

Han respekterer en opfattelse af betydning i juridiske, filosofiske og antropologiske spørgsmål, der antager forskellige former og kommunikationsmekanismer, men hvis endelige mål er Generelt skal du opretholde en fredelig og hjertelig sameksistens blandt mennesker. Det modsatte af respekten er irreverensen, uhøfligheden eller volden.

Se også: Regler for sameksistens.

 1. Eksempler på respekt

Nogle eksempler på situationer, der illustrerer et forhold mellem respekt, kan være:

 • Når læreren kommer ind i klasseværelset, holder eleverne kæde og står op.
 • Børn skal være opmærksomme, når deres forældre eller repræsentanter taler.
 • I østkulturer respekteres ældre og ældre, deres udtalelser høres og deres prioriteter behandles.
 • Naboerne i en bygning overholder en normkode, der garanterer gensidig respekt og således undgår konfrontationer: indtil hvilket tidspunkt man skal spille musik, hvordan man håndterer skrald osv.
 • Når trafikloven overholdes, accepteres det at køre på en bestemt måde, der er fælles for alle landets indbyggere.
 • Respekt for naturen kan gives i det omfang, at vi ikke beskidte landskaber, vi ikke krænker dyrelivet mere, end vi burde, og vi ikke jager eller nedskærmer urimeligt.
 • Respekt for overbevisning gives, når vi ikke blander os i tredjeparts ritualer og åndelige manifestationer, og vi heller ikke forhindrer dem i at udføre dem, fordi de er forskellige fra vores.
 • Respekt for livet indebærer ikke at dræbe.
 1. Sætninger om respekt

Nogle sætninger og ordsprog om respekt er følgende:

 • Respekter, hvis du vil blive respekteret.
 • Den høflige fjerner ikke den modige.
 • Der kan ikke være respekt for andre, hvis de mangler ydmyghed.
 • Viden vil give dig kraft, men karakter vil give dig respekt.
 • Uden idéer, må ingen forvente fælles respekt.
 • Der er ikke noget større tab end respekt for sig selv.
 • Respekt for os selv vil lede vores moral; Respekt for andre vil veje vores måder.
 • Du vil ære din far og mor.
 • Respekter dig selv, ligesom du vil have andre til at gøre.
 1. Synonymer af respekt

Nogle synonymer af respekt er beundring, agtelse, hengivenhed, tilbedelse, ærbødighed, overholdelse, tilbedelse, afgudsdyrkelse, inderlighed, dekorum, høflighed, protokol, pleje, respekt, ære, blik, ære, tilslutning, accept, opmærksomhed, lydighed, underkastelse, ærbødighed, hensyn, adel, værdighed, forsigtighed og æreværdi.

 1. Respekt og tolerance

At tolerere en anden person indebærer at respektere det.

Respekt og tolerance er tæt forbundne begreber. At tolerere en anden person indebærer, at man respekterer det, det vil sige, at vi takker reaktionerne, som deres opførsel eller ideer kan skabe i os, tillader deres synspunkt og acceptere mulig dissens eller forskel.

Dette forhold mellem respekt og tolerering fremhæves ofte i polariserede eller sociale, politiske, religiøse eller etniske konfrontationsmiljøer for at skabe en mere harmonisk sameksistens mellem mennesker, der holder sig til forskellige moralske, sociale eller åndelige regler og således undgår at ty til vold.

Respekt for det frie udtryk for andres ideer, for eksempel uanset om de er enige i dem eller ej, er et grundlæggende og vigtigt træk i demokratiet og det civiliserede liv.

Mere i: Tolerance.

Interessante Artikler

Romersk lov

Romersk lov

Vi forklarer dig, hvad den romerske lov er, dens historie og i hvilke perioder den er opdelt. Derudover er det kilder, egenskaber og betydning. Romersk lov tjente som grundlag for juridiske tekster andre kulturer og civilisationer. Hvad er romersk lov? Romersk lov kaldes det retlige system, der styrer samfundet i det antikke Rom , fra dets grundlæggelse (i år 753 f.K

gener

gener

Vi forklarer, hvad gener er, hvordan de fungerer, hvordan deres struktur er, og hvordan de klassificeres. Manipulation og genetiske mutationer. Et gen er et DNA-fragment, der koder for et specifikt funktionelt produkt. Hvad er generne? I biologi er den mindste enhed af genetisk information, der indeholder DNA fra et levende væsen, kendt som gener.

metaller

metaller

Vi forklarer, hvad metaller er, hvordan de klassificeres, og hvad deres fysiske egenskaber er. Eksempler på metaller og hvad der er ikke-metaller. Metaller er de mest udbredte elementer i den periodiske tabel. Hvad er metaller? På kemiområdet er de elementer i den periodiske tabel, der er karakteriseret som gode ledere af elektricitet og er kendt som metaller af varme , har høje densiteter og være generelt fast ved stuetemperatur (undtagen kviksølv). Mang

levested

levested

Vi forklarer hvad et habitat er, hvilke typer der findes og beskriver levestederne i træet og jaguaren. Derudover hvad er en økologisk niche. Et levested har de rette betingelser for udvikling af en art. Hvad er et levested? Et levested er det fysiske sted, hvor et bestemt samfund af organismer bor , det være sig dyr, svampe, planter eller endda mikroorganismer (mikrohabitat). D

oprigtighed

oprigtighed

Vi forklarer dig, hvad oprigtighed er, og hvordan denne værdi kan tages som noget negativt. Derudover hvordan er oprigtighed hos børn. At være ærlig indebærer at være tro mod det man er. Hvad er oprigtighed? Oprigtighed er en meget vigtig værdi hos mennesker, da det er evnen til ikke at gå glip af sandheden . At vær

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer, hvad marketing er, og hvad er dets hovedmål. Derudover de typer markedsføring, der findes. Marketing identificerer behov hos forbrugeren for at oprette nye produkter. Hvad er marketing? Marketing (eller marketing på engelsk) er et sæt forskellige principper og praksis, der udføres af fagfolk på området med det formål at øge og fremme efterspørgslen efter et bestemt produkt eller en tjenesteydelse , også for at placere et produkt eller en tjeneste i forbrugerens sind. Marketing