• Monday August 15,2022

ansvar

Vi forklarer dig, hvad der er ansvar, og hvad er ansvarsprincippet. Derudover ansvar på forskellige områder.

Ansvar er en dyd, der findes i ethvert væsen, der besidder frihed.
 1. Hvad er ansvaret?

Ansvar er et ekstremt bredt koncept, der opretholder et tæt forhold til det faktum, at man antager alle de konsekvenser, der genereres efter en handling, der blev udført bevidst og forsætligt.

Ansvar anses normalt for at være et af de mest betydningsfulde menneskelige principper, da man gennem den menneskelige kapacitet, der sætter en person i stand til at vælge imod omstændighederne i det nuværende liv, man vælger den måde, han vil handle på og forholde sig til med den anden.

Dette sker fra viljen, der er fri, det afgøres, om konsekvenserne af alle de handlinger, der udføres, skal antages . Derfor er selvfølgelig en ansvarlig person en, der, efter at have udført en bevidst handling, accepterer de konsekvenser, der måtte have det, fordi ansvaret er en dyd, der findes i ethvert væsen, der besidder frihed

Efter den samme tankegang er det vigtigt at understrege, at for det ansvar, der findes hos en person, skal man tale om et individ, der har grund. På denne måde, der mangler det samme, som Det er tilfældet med et barn eller en ubalanceret person kan ikke holdes ansvarlig for deres handlinger, da de handlede uden at være opmærksom på konsekvenserne.

Se også: Engagement.

 1. Ansvarsprincip

For Hans Jonas fungerer enhver væsen, så hans handlinger ikke påvirker menneskets permanens.

Når vi taler om ansvarsprincippet, nævner vi straks den tyske filosof Hans Jonas (1903-1993), der på baggrund af fundamentet i det kantianske kategoriske imperativ udviklede dette princip.

Dette princip fastlægger, at ansvaret er et imperativ i miljølovgivningen, hvor hver enkelt værk fungerer på en sådan måde, at hans handlinger ikke påvirker menneskets permanente på jorden.

 1. Ansvar på forskellige områder

Når vi dog tager højde for anvendelsen af ​​udtrykket ansvar, er det klart, at det er muligt at finde det på stort set ethvert felt, hvad enten det er familie, politisk, juridisk (blandt andre).

Eksempler på, at når vi er foran en familie, er det almindeligt, at hvert familiemedlem har en rolle eller en opgave, der er tildelt en større organisation : ”I Pérez-familien er Juan ansvarlig for at vaske opvasken, Maria lave mad og Pedro skære græsset "; I dette tilfælde er det uden tvivl, at hvert barn har et ansvar for at opfylde, og det er op til hver enkelt af dem at udføre det (eller ikke) og opretholde harmoni.

På politikområdet har f.eks. ”Præsident Cristina Fernández de Kirchner ansvaret for at opfylde alt det, hun lovede sine vælgere”, fordi det antages, at når man forpligter sig til noget, man skal gøre det, er det ansvaret i Dit maksimale udtryk.

Til gengæld er der tale om lovligt ansvar for at forklare manglen på en adfærdspligt, der var dikteret af en juridisk norm.

 1. Virksomheds sociale ansvar

Virksomheden skal kontrollere arbejdsforholdene for arbejderne.

I erhvervsmiljøet taler vi om virksomheders eller virksomheders sociale ansvar. Dette er en ny måde, hvorpå virksomheder opnår større merværdi og konkurrenceevne ved at bidrage frivilligt og aktivt til miljømæssige, økonomiske og sociale forbedringer.

Dette har ingen relation til overholdelse af lovlige love, da overholdelse af dem er for givet, men har at gøre med handlinger, der prøver at bidrage til samfundet. Nogle eksempler på virksomhedernes sociale ansvar kan være:

 • Fordel indtjeningen jævnt.
 • Iværksæt handling mod klimaændringer.
 • Arbejde mod korruption.
 • Undgå forurening, overdreven affaldsproduktion og brug rimelig energi og naturressourcer.
 • Forfølg kontinuiteten i virksomheden.
 • Kontroller arbejdstagernes sundhed og arbejdsvilkår.
 • Implementere former for samarbejde og sammenslutning af virksomheder.
 • Giv borgerne nyttige objekter.

I stigende grad udfører virksomheder sociale opgaver, så samfundet har en god opfattelse af det og dermed forbedrer dets image betydeligt. Derfor insisterer virksomheder ofte på at gennemføre vigtige diffusionskampagner, så folk er opmærksomme på deres handlinger.

Interessante Artikler

uddannelse

uddannelse

Vi forklarer dig, hvad der er dannelsen, og hvad er oprindelsen til dette udtryk. Derudover de forskellige formationer, der findes. Militær træning træner mænd fysisk og følelsesmæssigt. Hvad er træning? Udtrykket dannelse kommer fra det latinske "format" og henviser til form noget , til tingets udseende og ydre egenskaber. Der e

familie

familie

Vi forklarer, hvad en familie er, og hvilke typer familier der findes. Traditionelle, monoparental, samlet, homoparentalfamilier. Forholdet mellem slægtskab kan opstå på forskellige niveauer. Hvad er familien? Familien er en gruppe mennesker, der er forenet ved slægtning , det er den vigtigste organisation, som mennesket kan høre til. Den

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer dig, hvad geosfæren er, og hvordan dens struktur er. Derudover, hvordan dette sæt lag er sammensat og dets betydning. Undersøgelsen af ​​geosfæren udføres gennem den eksperimentelle gennemgang af jordbunden. Queslagesfera? I naturvidenskab kaldes det sæt lag, der udgør den faste del af Jorden, '' sfære '' eller '' geosfære ''. Sammen med

Subjektiv lov

Subjektiv lov

Vi forklarer, hvad subjektiv lovgivning er, og hvordan den klassificeres. Derudover nogle eksempler og forskelle med den objektive ret. Subjektiv lovgivning er baseret på gensidig aftale. Hvad er den subjektive ret? Når vi taler om subjektiv lov, henviser vi til det sæt magter, friheder og juridiske fakulteter, som enkeltpersoner besidder . D

Fysiske videnskaber

Fysiske videnskaber

Vi forklarer, hvad de fysiske eller empiriske videnskaber er, deres grene og hvordan de klassificeres. Eksempler på forskellige fysiske videnskaber. De fysiske videnskaber tyr til logik og formelle processer som værktøj. Hvad er de fysiske videnskaber? De faktuelle eller faktuelle videnskaber eller også empiriske videnskaber er dem, hvis opgave er at opnå en reproduktion (mental eller kunstig) af naturens fænomener, som Det ønskes at studere for at forstå de kræfter og mekanismer, der er involveret i dem. Det er

bånd

bånd

Vi forklarer dig, hvad slips er, og hvorfor det betragtes som en værdi. Derudover nogle eksempler på denne kapacitet og hvad der er selvhøjhed. Empati er evnen til at forbinde følelsesmæssigt med andre. Hvad er empati? Når vi taler om émpat a, henviser vi til den menneskelige evne til at forbinde følelsesmæssigt med andre , være i stand til at opfatte, genkende, dele og forstå en persons lidelse, lykke eller følelser. Det vil si