• Friday August 19,2022

risiko

Vi forklarer, hvad risikoen er, hvilke typer risici der findes på forskellige områder og nogle af dens egenskaber.

Konsekvenserne af en risiko kan mindskes eller undgås.
  1. Hvad er risiko?

Udtrykket risiko kommer fra arabisk. Det defineres som nærhed eller mulighed for skade . I tilfælde af at sådanne skader opstår, kan resultatet være dødeligt.

Heldigvis kan man forudse risici , og deres konsekvenser kan mindskes eller undgås . Til dette er det nødvendigt at tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre risici.

Det kan tjene dig: Industriel sikkerhed.

  1. Hvilke typer risici findes?

Naturlige risici kan påvirke både individer og dyr.

Der er forskellige typer risici, nogle af dem er:

  • Naturlige farer Denne type risiko kan forårsage både direkte og indirekte skader. De første henviser til dem, der er berørt af enkeltpersoner, husdyr, landbrug, bygninger, varer, blandt andre. Indirekte skader kan f.eks. Være relateret til turisme og dens fald. Nogle specifikke tilfælde af naturlige farer kan være sneglere stærkere end sædvanligt, varme eller kolde bølger, stærk vind, såsom orkaner, tordenvejr, laviner, tørke, oversvømmelser, skovbrande, blandt andre
  • Biologiske risici I dette tilfælde påvirkes sundheden for mennesker eller andre dyr af tilstedeværelsen af ​​organismer eller derivater deraf. Disse organismer kan være endoparasitter, vira, bakterier, sporer, cellekulturer, svampe, blandt andre. Skader, der kan forårsage disse stoffer, kan være parasitære eller smitsomme, de kan også afspejles på andre måder, såsom allergier. Overførslen af ​​det samme kan ske gennem dyr, bestemte instrumenter eller materialer og endda mellem mennesker.
  • Økonomiske risici. De vedrører sårbarheden, der opstår, når investeringerne foretages, og den økonomiske situation kan påvirke disse investeringer på grund af ændringer. Disse kan være forskellige, uanset om de skyldes offentlige forretningsforhold, udseendet af andre konkurrenter, ændringer i købet af forbrugere. Normalt bruges kortvarige investeringer for at reducere denne type risiko. Jo før fordelen opnås, er der mindre chance for, at risiciene påvirker overskuddet.
  • Finansielle risici De er også kendt under navnet kredit, og de er relateret til den sårbarhed, som et bestemt firma udgør, når det ikke kan dække sit eget økonomiske ansvar. Disse typer risici er tæt knyttet til økonomiske risici, da de aktiver og produktion eller tjenester, det leverer, kan betyde gæld.
  • Arbejdsmæssige farer De defineres som muligheden for at lide skade på grund af arbejde. Inden for disse finder vi psykosociale skader, som blandt andet kan forårsage depression, træthed. De kan også skyldes dårlige arbejdsmiljøer eller overdreven arbejdsbelastning osv. På den anden side er der fysiske skader, disse kan gives under dårlige forhold, hvad enten det skyldes dårlig belysning, varme, kulde, blandt andre.

Interessante Artikler

DjVu

DjVu

Vi forklarer dig, hvad en d jj vu er, hvad er betydningen af ​​dette udtryk og de typer af j vu, som en person kan opleve . Oplevelsen af j vu er normalt kort og fortyndet efter nogle få øjeblikke. Quesundjvu? Det kaldes j vu (udtryk hentet fra franskmennene og som betyder allerede set, eller set tidligere ) til en lille forstyrrelse af hukommelse ( paramnesia for anerkendelse ), der producerer en fornemmelse af, at der er blevet levet en situation før. Udtry

OSI-model

OSI-model

Vi forklarer dig, hvad OSI-modellen bruges i computernetværk, og hvordan den fungerer. Derudover hvad det er til, og hvad dets lag er. OSI-modellen tillader kommunikation mellem forskellige computernetværk. Hvad er OSI-modellen? OSI-modellen (forkortelsen på engelsk: Open Systems Interconnection , det vil sige Interconnection of Open Systems ), er en referencemodel for kommunikationsprotokoller for computernetværk eller computernetværk. Det

Social ulighed

Social ulighed

Vi forklarer, hvad social ulighed er, og hvilke typer der findes. Derudover er de vigtigste årsager og konsekvenser af dette sociale problem. Social ulighed er oprindelsen af ​​forskelsbehandling. Hvad er social ulighed? Social ulighed forstås som en situation med forskelle eller ulemper ved en del af statsborgerskabet i et land eller mellem lande i en region, eller mellem regioner i verden sammenlignet med andre, der er urimeligt foretrukne. Det

realisme

realisme

Vi forklarer dig, hvad realisme er, hvordan er dens historiske kontekst og dets egenskaber. Derudover kunst, litteratur og realismens forfattere. Realisme søger at repræsentere virkeligheden på den mest sandsynlige måde. Hvad er realisme? Realisme betyder en æstetisk og kunstnerisk tendens, grundlæggende litterær, billedlig og skulpturel, der stræber efter lighed eller sammenhæng så nøjagtigt som muligt mellem former af kunst og repræsentation, og selve virkeligheden, der inspirerer dem. Det vil si

Kardinalpunkter

Kardinalpunkter

Vi forklarer dig, hvad kardinalpunkterne er, og hvad disse fire retninger kan bruges. Derudover er dens forskellige betydninger. Navnene på de fire kardinalpunkter er af germansk oprindelse. Hvad er de kardinalpunkter? De fire sanser eller retninger, der i et kartesisk referencesystem tillader rumlig orientering på et kort eller i et hvilket som helst område af jordoverfladen kaldes kardinalpunkter. K

Positiv lov

Positiv lov

Vi forklarer, hvad Positiv lov er og dens vigtigste egenskaber. Derudover hvad er grenene til denne ret. Den positive rettighed adlyder en social og juridisk pagt oprettet af lokalsamfundene. Hvad er den positive ret? Det kaldes positiv lov, grundlæggende, til det skriftlige korpus af love, det vil sige til det sæt juridiske normer, der er oprettet af et lovgivende organ og sammensat i en national forfatning eller normkode (ikke kun love, men alle former for juridiske normer).