• Friday September 24,2021

samfund

Vi forklarer, hvad samfundet er, og nogle af de komponenter, der kendetegner det. Derudover vigtigheden af ​​at leve i samfundet.

Menneskelige samfund er kendetegnet ved større kompleksitet i deres struktur.
  1. Hvad er samfundet?

Udtrykket samfund, fra de latinske 'samfund', henviser til enhver gruppe eller gruppe af levende væsener, der lever i samfundet, både blandt mennesker og blandt nogle dyr. I tilfælde af sidstnævnte er der normalt det almindelige fænomen med gruppering efter den art, den tilhører.

På den anden side kan en faktor, der er fælles for begge samfund, identificeres ud fra forholdet mellem kommunikation, samarbejde og interaktion mellem dets medlemmer. I det særlige tilfælde af samfund dannet af mennesker, er de karakteriseret ved at have en større kompleksitet i deres struktur, ud over et grundlæggende element kaldet kultur.

Kultur i et samfund inkluderer dets normer, skikker, værdier, etiske og moralske normer, sprog og andre elementer, der identificerer det. Det er grunden til, takket være den kulturelle komponent, hvis visse regler ikke overholdes, vil der blive givet visse sanktioner, enten formelt eller uformelt . Som et resultat må det siges, at enhver mand, der er født og opvokset i samfundet, lider en stor indflydelse fra hende i sin dannelsesproces.

Se også: Human Development.

  1. Livets betydning i samfundet

Det er vigtigt, at mennesket deler sit liv med andre mennesker.

Derudover vil livet i samfundet give mennesket mulighed for at udvikle faktorer som kommunikation, sprog eller socialt liv, som vil være grundlæggende for den korrekte fysiske og psykiske udvikling af emnet.

Man kan derefter sige, at det fra det psykologiske og medicinske synspunkt er vigtigt, at mennesket deler vejen i sit liv med andre mennesker, som vil samarbejde med hinanden, så det forekommer bedst muligt fra fødsel til død af individet.

At være et eksempel, at leve i samfundet er nødvendigt for faktorer som at begynde at gå, tale, læse og skrive ; samt være i stand til at betegne deres fornemmelser og opfattelser, være i stand til at omdanne dem til følelser og følelser. Et andet meget vigtigt element for dem, der bor i det, er tilstedeværelsen af ​​symboler, der vil blive kodet og afkodet på en bestemt måde i henhold til kultur, område osv.

På nuværende tidspunkt foregår organisationen af ​​samfund på en hierarkisk måde og styrer således de såkaldte sociale klasser (høj, mellem og lav). Denne klassificering genereres fra det økonomiske niveau, som individet grundlæggende har. På denne måde etableres forskellige parametre, der varierer afhængigt af landet, hvorved både minimums- og maksimumsløn bestemmes, som definerer medlemskab af hver klasse.

Interessante Artikler

Produktionsfaktorer

Produktionsfaktorer

Vi forklarer, hvad der er produktionsfaktorer, hvad de er til, og hvad er de vigtigste egenskaber ved hver enkelt. Produktionsfaktorer imødekommer behovene for varer og tjenester. Hvad er produktionsfaktorerne? I økonomi er det kendt som produktionsfaktorer for input og ressourcer, både menneskelige og andre, hvis tilgængelighed og korrekte styring afhænger genereringen af ​​rigdom i ethvert økonomisk system. Det vil

overvægtige

overvægtige

Vi forklarer dig, hvad der er overvægtigt, og hvad er dets vigtigste årsager. Derudover er dens konsekvenser og forskelle med fedme. Afhængig af graden af ​​overvægt kan sundhed vandes. Hvad er overvægt? Overvægt betyder en kontinuerlig stigning i kropsvægt i forhold til visse mønstre, der betragtes som sunde og / eller æstetiske, beregnet ud fra en Body Mass Formula (MC), der angår vægt, Højde og størrelse Mennesker med overvægt er de voksne, hvis MC-indeks overstiger gennemsnittet mellem 18, 5 og 24, 9 point. Afhængig af grad

Empirisk viden

Empirisk viden

Vi forklarer dig, hvad empirisk viden er, dens egenskaber, typer og eksempler. Derudover er dets forhold til videnskabelig viden. Empirisk viden opnås ved direkte opfattelse af verden. Hvad er empirisk viden? Empirisk viden er den opnået gennem direkte oplevelse eller opfattelse af den virkelige verden uden at gå gennem abstraktioner eller fantasi. D

Computernetværk

Computernetværk

Vi forklarer, hvad der er computernetværk, og hvilke typer der findes. Derudover er dens elementer og hvad er en netværkstopologi. Et computernetværk deler information, der transmitteres gennem elektriske impulser. Hvad er computernetværk? Det forstås som computernetværk, datakommunikationsnetværk, computernetværk, et antal computersystemer , der er forbundet til hinanden ved hjælp af en række elektriske eller trådløse enheder , takket være hvilke de kan dele information i datapakker, transmitteret med elektriske impulser, elektromagnetiske bølger eller andre fysiske midler . Computernetv

Universalværdier

Universalværdier

Vi forklarer, hvad universelle værdier er, hvilke discipliner de studerer og forskellige eksempler. Derudover andre typer værdier. Universelle værdier kan deles af forskellige kulturer. Hvad er de universelle værdier? Universelle værdier er det sæt normer, der opfattes som positive, og som styrer adfærd og sameksistens i et samfund på et givet tidspunkt. Disse

Arbejdsret

Arbejdsret

Vi forklarer, hvad arbejdsret er, og hvad dets oprindelse er. Kendetegn ved arbejdsret. Elementer i ansættelseskontrakten. Denne lovgren regulerer forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Hvad er arbejdsret? Arbejdsret er det sæt juridiske normer, der er fastlagt i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere .