• Friday December 3,2021

Patriarkalsamfund

Vi forklarer jer, hvad patriarkalsamfund er, hvordan det stammer fra, og dets forhold til machismo. Derudover hvordan det kan bekæmpes.

I et patriarkalsamfund dominerer mænd over kvinder.
  1. Hvad er et patriarkalsamfund?

Et patriarkalsamfund er en sociokulturel konfiguration, der giver mænd dominans, autoritet og fordele i forhold til kvinder, der forbliver i et forhold mellem underordnelse og afhængighed. Denne type samfund kaldes også patriarki.

Indtil i dag er de fleste menneskelige samfund patriarkalske, på trods af at der i de sidste to århundreder er gjort fremskridt hen imod ligestilling mellem mænd og kvinder. Ud over tusinder af sædvanlige år understøttes patriarki af en kulturel tradition og en række sociale og politiske institutioner, mere eller mindre åbent.

I mange religiøse tekster som Bibelen forklares for eksempel autoriteten over mand over kvinden (han siger, at han se ore på hende som på dyr), og dette kaldes Sidste til et liv i lydighed og respekt.

Naturligvis manifesterer det patriarkalske samfund sig ikke i alle tilfælde på samme måde. I nogle samfund kan det være mere brutalt (som i traditionelle islamiske samfund, hvor kvinder skal dække sig selv fra synet af mænd og have færre borgerrettigheder) eller mere slappe.

Der er dog klare beviser for, i hvilken grad denne type samfund er forankret i vores historie. Indtil midten af ​​det tyvende århundrede havde kvinder i Vesten ikke engang stemmeretten.

Det kan tjene dig: Ligestilling

  1. Den patriarkalske kulturs oprindelse

De fleste af tilgange til emnet er enige om, at patriarkalsk dominans opstod på et tidspunkt nær udviklingen af ​​landbrug . Takket være denne nye praksis bosatte det primitive menneskelige samfund sig og forlod nomadismen, afhængigt af dyrkningen af ​​jorden og husdyrenes dyr.

Denne ændring skete for 12.000 år siden under den såkaldte neolitiske revolution. Som følge heraf blev privat ejendom opfundet, da de første bønder overvågede den besiddelse af agerjord.

På samme måde blev der oprettet et ejendomsregime over kvinder, som ville give mænd børn til at arbejde i landet . Samfundet var således organiseret omkring patrilineagen og den maskuline administration af ressourcerne, da de stærkere mænd var mere egnede til landbrugsarbejdet.

Der er dog debat om denne slags konklusioner, som risikerer at antage patriarkat som en "naturlig" orden. Tværtimod i udviklingen af ​​menneskelige samfund er det ikke så meget biologi, der griber ind, men social og kulturel dynamik.

  1. Patriarki og machismo

Det vigtigste udtryk for et patriarkalsamfund er machismo . Dette omsættes til en aggressiv, besiddende, mesterlig holdning fra mænds side overfor kvinder, som således reduceres til en sekundær kategori med hensyn til beslutninger, ejerskab af ejendom og juridiske øvelser.

Machismo har mange forskellige måder at manifestere sig på, selv under dekke af protektionistiske taler, der ofre kvinder og gør dem svage, ude af stand og derfor har brug for mand til at holde øje med hende og beslutte for hende.

Til gengæld avler machismo former for forskelsbehandling af alle slags : lavere lønninger for kvinder for at have gjort det samme job, lavere professionelle stop og endda former for vold som seksuel chikane og endda feminicid.

Mere i: Machismo, Fembrismo

  1. Hvordan bekæmper du det patriarkalske samfund?

Feminisme har historisk kæmpet for det patriarkalske samfund.

Kampen mod patriarkat er ikke en simpel sag, og den vedrører heller ikke kun kvinder. Et mere egalitært samfund ville også være til fordel for mænd, hvilket giver dem mulighed for at flygte fra kvælende og toksiske mønstre af maskulinitet, som lærer dem at undertrykke deres følelser, forbinde vold eller forveksle kærlighed med besiddelse.

I den forstand ville kampen mod patriarki gennemgå:

  • "Dekonstruktion" af giftig maskulinitet . Normaliser mindre traditionelle former for maskulinitet, tillad mangfoldighed og accept af mindre konventionelle former for "at være en mand."
  • Giv stemmen til kvinden . Inddragelse af kvinder i samfundet som en lige, sker nødvendigvis for at give dem større deltagelsesgebyrer i det, synliggøre deres bidrag, deres indsats og deres lidelser og for at lade kvindens stemme nyde den samme respekt, hensyn og autoritet end menneskets. Dette er en lang vej til kulturel forandring, der ikke kan ske natten over.
  • Forstå feminisme . Langt fra hvad mange tror, ​​er feminisme ikke en ny tænkeskole, og den fremmer heller ikke had mod mænd, og den stræber heller ikke efter et matriarkalsamfund. Det er en form for kritisk tænkning, der afslører artikulationerne af machismo, der ikke kan opfattes, fordi de er meget normaliserede ved brug. At informere om det og lære at værdsætte feminismens bidrag er en måde at bekæmpe patriarkatet.
  1. matriarkat

I teorien ville matriarki være det sociale og politiske regime, hvor dominansen ville falde over for kvinder, det vil sige det modsatte af patriarkiet. En sådan organisation har aldrig eksisteret i menneskehedens historie, medmindre der er en registrering.

Imidlertid er mange antropologilærere enige om, at at dømme efter de nuværende jagter-samler-kulturer, som den primitive menneskehed ville have lignet, kvinder på et tidspunkt spillede en meget vigtigere rolle. Han er aktiv og førende i samfundet, hvilket endda ville have tilladt polyandria.

På den anden side er der kulturer i dag, der værdsætter fordelingen af ​​egenskaber (især jord) baseret på moders transmission, i såkaldt matrilineage . Dette giver dem en meget mere dominerende rolle i opførelsen af ​​samfundet, men etablerer derfor ikke noget, der korrekt kan kaldes matriarki.

Mere i: Matriarki


Interessante Artikler

Formelle videnskaber

Formelle videnskaber

Vi forklarer dig, hvad de formelle videnskaber er, og hvad er deres genstand for undersøgelse. Forskelle med fysikken. Eksempler på formelle videnskaber. De studerer abstraktioner, forhold, ideelle objekter oprettet i menneskets sind. Hvad er de formelle videnskaber? De formelle videnskaber eller ideelle videnskaber er de videnskaber, hvis formål med studiet ikke er verden og naturen eller de fysiske eller kemiske love, der styrer det, men formelle systemer, dvs. r

Omædende dyr

Omædende dyr

Vi forklarer dig, hvad altetende dyr er, hvad der er deres egenskaber, tilfældet med mennesket og andre eksempler. Omnivorerne lever af både grøntsager og andre dyr. Hvad er altædende dyr? De altetende dyr (fra latin omni , all og vorare , comer ) er de heterogene organismer, der har en fleksibel diæt, dvs. ikk

lxico

lxico

Vi forklarer, hvad leksikonet er, og de forskellige niveauer, hvorpå det fungerer. Derudover er dets forhold til semantikken og de typer leksikon, der findes. Leksikonet er et sæt ord og betydninger, der er forbundet med et sprog. Hvad er leksikonet? Det forstås af den mexicanske gruppe af kendte ord på et sprog , dets ordforråd, der er samlet i ordbøgerne for det sprog. Det

hukommelse

hukommelse

Vi forklarer, hvad hukommelse er, og hvilke typer hukommelse, der er relateret til tid. Derudover hvad er sensorisk hukommelse og dens betydning. Hukommelse giver os mulighed for at genkende og gemme følelser, ideer og billeder blandt andre. Hvad er hukommelse? Udtrykket hukommelse kommer fra den latinske hukommelse og forstås som evnen eller evnen til at bevare og huske information fra fortiden .

PowerPoint

PowerPoint

Vi forklarer, hvad PowerPoint er, det berømte program til oprettelse af præsentationer. Dets historie, funktionaliteter og fordele. PowerPoint tilbyder flere skabeloner til oprettelse af præsentationer. Hvad er PowerPoint? Microsoft PowerPoint er et computerprogram, der sigter mod at lave præsentationer i form af dias . De

Faraday Law

Faraday Law

Vi forklarer dig, hvad Faradays lov er, elektromagnetisk induktion, dens historie, formel og eksempler. Derudover Lenz's lov. Faradays lov studerer elektromagnetisk kraft i et lukket kredsløb. Hvad er Faradays lov? Faraday-loven om elektromagnetisk induktion, blot kendt som Faraday-loven, er et fysikprincip formuleret af den britiske forsker Michel Faraday i 1831.