• Monday August 15,2022

solidaritet

Vi forklarer jer, hvad solidaritet er, og hvorfor denne menneskelige værdi er så vigtig. Eksempler på solidaritet og berømte sætninger.

En efter en er vi dødelige, sammen i stedet vil vi være evige Apuleyo.
 1. Hvad er solidaritet?

Solidaritet er en af ​​de traditionelle menneskelige værdier, der er relateret til medfølelse og generøsitet, og det har at gøre med ånden i at samarbejde og yde støtte til en person i nød i deres største øjeblik af sårbarhed, især hvis Dette indebærer at lægge personlige behov, meninger eller fordomme til side.

Hjælpen, der ydes i et øjeblik af solidaritet, betragtes således som uselvisk, dvs. at den ikke forventer et afkast eller en gevinst i bytte for den leverede tjeneste. Det formodes at udgøre en grad af altruisme eller løsrivelse, der øjeblikkeligt sætter andres behov over deres eget. Derfor er det almindeligt at sætte pris på det i kritiske eller katastrofale situationer, såsom krige, naturkatastrofer eller simpelthen de problematiske tider i nogens liv.

På samme måde betragtes solidaritet normalt ikke som en forpligtelse eller et mandat, men skal være frivillig. Der er dog en moralsk forpligtelse hos dem, der har ressourcerne til at hjælpe andre med at overvinde en kritisk situation, og vores kultur opfatter ikke med gode øjne dem, der simpelthen nægter at gøre det.

Endelig er solidaritet et krav i opbygningen af ​​dybe affektive forhold som kærlighed eller venskab, da de skaber taknemmelighed og endda et engagement i gensidighed hos dem, der modtager uselvisk hjælp. Det er en bred forfremmet værdi som et middel mod ondskaben ved individualisme og egoisme inden for verdens funktion.

Det kan tjene dig: Sameksistens.

 1. Eksempler på solidaritet

Solidaritet kan tydeligt ses i tilfælde som følgende:

 • Indsamling af tøj, umærkelige fødevarer og andre vigtige forsyninger til at hjælpe en befolkning, der er offer for en naturlig katastrofe, eller fordrevet af krig eller økonomiske grunde.
 • Investering i hjælpefonde til fattige sektorer af befolkningen, såsom gratis populære spisestuer, populære uddannelsesorganisationer osv.
 • Pensionsfondene, hvor en ung generation betaler for den pensionerede generation, og derefter når den er gammel, modtager de kommende ungdomers betaling.
 • Under 2. verdenskrig, i fuldt antisemitisk raseri, var der mange tyskere, der risikerede deres liv og deres familier for at hjælpe jøder med at undslippe udryddelse.
 • Fattige familier, der deler den lille mad, de har med en dårligere nabo.
 1. Udtryk om solidaritet

Nogle sætninger, der opsummerer ånden i solidaritet er:

 • "Ét efter et er vi dødelige, sammen vil vi være evige" - Apuleyo.
 • ”Solidaritet er folks ømhed” - Gioconda Belli.
 • ”Der er ikke noget godt, der glæder os, hvis vi ikke deler det” - Seneca.
 • "Den, der giver god service, modtager en stor belønning" - Elbert Hubbard.
 • ”De store muligheder for at hjælpe andre er knappe, men de små omgiver os hver dag” - Sally Koch.
 • "Bæring er værket, når mange deler træthed" - Homer.
 • "Du har mindre behov, jo mere andre føler" - Doris Lessing.
 • ”Du er nødt til at forene, ikke for at være sammen, men for at opnå noget sammen” - Juan Donoso Cortés.
 1. Hvad er samarbejde?

Ordet samarbejde kommer fra præfikset co- (som betyder sæt blandt flere) og operation, som allerede giver en mening om dens betydning: en operation, der udføres blandt flere .

Samarbejde betyder fælles arbejde for to eller flere individer for at nå et mål eller et mål, der er til gavn for begge, men ikke nødvendigvis i samme omfang. En person, der er villig til at samarbejde, er for eksempel en, der villigt påtager sig andres årsager, og som investerer i dem en del af sin indsats, men som også nyder en del af belønningen.

Linjen, der adskiller samarbejde fra solidaritet, er imidlertid meget sløret, da en, der samarbejder, også kan gøre det ved solidaritet uden at hævde nogen af ​​de opnåede resultater. Imidlertid fører samarbejde ikke nødvendigvis til ædle eller altruistiske mål: et kooperativ kan være et individ, der hjælper en diktatorisk regering eller en udenlandsk besættelsesregering for bedre at kontrollere deres eget land; en figur meget tæt på forræderen.

Interessante Artikler

uddannelse

uddannelse

Vi forklarer dig, hvad der er dannelsen, og hvad er oprindelsen til dette udtryk. Derudover de forskellige formationer, der findes. Militær træning træner mænd fysisk og følelsesmæssigt. Hvad er træning? Udtrykket dannelse kommer fra det latinske "format" og henviser til form noget , til tingets udseende og ydre egenskaber. Der e

familie

familie

Vi forklarer, hvad en familie er, og hvilke typer familier der findes. Traditionelle, monoparental, samlet, homoparentalfamilier. Forholdet mellem slægtskab kan opstå på forskellige niveauer. Hvad er familien? Familien er en gruppe mennesker, der er forenet ved slægtning , det er den vigtigste organisation, som mennesket kan høre til. Den

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer dig, hvad geosfæren er, og hvordan dens struktur er. Derudover, hvordan dette sæt lag er sammensat og dets betydning. Undersøgelsen af ​​geosfæren udføres gennem den eksperimentelle gennemgang af jordbunden. Queslagesfera? I naturvidenskab kaldes det sæt lag, der udgør den faste del af Jorden, '' sfære '' eller '' geosfære ''. Sammen med

Subjektiv lov

Subjektiv lov

Vi forklarer, hvad subjektiv lovgivning er, og hvordan den klassificeres. Derudover nogle eksempler og forskelle med den objektive ret. Subjektiv lovgivning er baseret på gensidig aftale. Hvad er den subjektive ret? Når vi taler om subjektiv lov, henviser vi til det sæt magter, friheder og juridiske fakulteter, som enkeltpersoner besidder . D

Fysiske videnskaber

Fysiske videnskaber

Vi forklarer, hvad de fysiske eller empiriske videnskaber er, deres grene og hvordan de klassificeres. Eksempler på forskellige fysiske videnskaber. De fysiske videnskaber tyr til logik og formelle processer som værktøj. Hvad er de fysiske videnskaber? De faktuelle eller faktuelle videnskaber eller også empiriske videnskaber er dem, hvis opgave er at opnå en reproduktion (mental eller kunstig) af naturens fænomener, som Det ønskes at studere for at forstå de kræfter og mekanismer, der er involveret i dem. Det er

bånd

bånd

Vi forklarer dig, hvad slips er, og hvorfor det betragtes som en værdi. Derudover nogle eksempler på denne kapacitet og hvad der er selvhøjhed. Empati er evnen til at forbinde følelsesmæssigt med andre. Hvad er empati? Når vi taler om émpat a, henviser vi til den menneskelige evne til at forbinde følelsesmæssigt med andre , være i stand til at opfatte, genkende, dele og forstå en persons lidelse, lykke eller følelser. Det vil si