• Friday September 24,2021

Vidensteori

Vi forklarer dig, hvad der er teorien om viden inden for filosofien. Derudover er viden og dens forskellige definitioner.

Vidensteorien studerer, hvilke mekanismer der tillader viden.
  1. Hvad er vidensteorien?

Vidensteorien er en filosofisk gren med fokus på studiet af menneskelig viden . Afhængigt af det specifikke akademiske perspektiv kan dette udtryk betragtes som synonymt med gnoseologi, dedikeret til studiet af videnes natur, dets oprindelse og dets grænser.

I andre tilfælde kan det bruges som et synonym for epistemologi, der fokuserer på studiet af de historiske, psykologiske eller sociologiske forhold, hvor viden opnås, såvel som strategierne, der bruges til at retfærdiggøre eller ugyldige det.

Menneskelig viden er et emne, der kan komme fra mange mulige kanter, og hvis natur er vanskelig at forstå, selvom det er meget lettere at klassificere. På denne måde reflekterer undersøgelsen af ​​viden på den ene side dens egenskaber og dens udseende .

På den anden side ordrer denne disciplin viden baseret på dens begrænsninger, formelle krav eller mekanismer, som vi bruger til at validere dem og differentiere viden fra tro, fra fantasi eller fejl.

Det er således muligt at tale om videnskabelig viden, for eksempel når den styres af kravene til den videnskabelige metode; af teologisk viden, når det kommer til viden om det religiøse; af kunstnerisk viden, når de erhverves gennem udøvelse af talent og repræsentationsmekanismer, der er kendt af mennesker.

Muligheden for at skelne mellem dem, at ordne og skematisk sætte dem som om de var konkrete genstande, er resultatet af vidensteorien.

Det kan tjene dig: Epistemologi

  1. Hvad er viden?

Generelt menes med viden:

  • Fakta eller information, som en person indhenter gennem erfaring eller gennem uddannelse, og takket være hvis forståelse han er i stand til at henvise til et specifikt spørgsmål om virkelighed.
  • Det intellektuelle indhold, som en person kan samle om et videnområde, et specifikt emne eller hele universet.
  • Enhver form for kognitiv sikkerhed, der besvarer spørgsmålene hvad ?, hvordan?, Hvornår? og hvor?

Den samme definition af, hvad viden er, er allerede en del af viden og derfor af de discipliner, der studerer den.

Visse former for viden er blevet mere værdsat end andre i enhver æra af historien, som det religiøse var i middelalderen, eller som videnskabsmanden inden for postindustriel i dag. Det underliggende filosofiske spørgsmål om, hvad viden fortsætter med at udfordre os og giver os meget at tænke over.

Fortsæt med: Tanke


Interessante Artikler

Produktionsfaktorer

Produktionsfaktorer

Vi forklarer, hvad der er produktionsfaktorer, hvad de er til, og hvad er de vigtigste egenskaber ved hver enkelt. Produktionsfaktorer imødekommer behovene for varer og tjenester. Hvad er produktionsfaktorerne? I økonomi er det kendt som produktionsfaktorer for input og ressourcer, både menneskelige og andre, hvis tilgængelighed og korrekte styring afhænger genereringen af ​​rigdom i ethvert økonomisk system. Det vil

overvægtige

overvægtige

Vi forklarer dig, hvad der er overvægtigt, og hvad er dets vigtigste årsager. Derudover er dens konsekvenser og forskelle med fedme. Afhængig af graden af ​​overvægt kan sundhed vandes. Hvad er overvægt? Overvægt betyder en kontinuerlig stigning i kropsvægt i forhold til visse mønstre, der betragtes som sunde og / eller æstetiske, beregnet ud fra en Body Mass Formula (MC), der angår vægt, Højde og størrelse Mennesker med overvægt er de voksne, hvis MC-indeks overstiger gennemsnittet mellem 18, 5 og 24, 9 point. Afhængig af grad

Empirisk viden

Empirisk viden

Vi forklarer dig, hvad empirisk viden er, dens egenskaber, typer og eksempler. Derudover er dets forhold til videnskabelig viden. Empirisk viden opnås ved direkte opfattelse af verden. Hvad er empirisk viden? Empirisk viden er den opnået gennem direkte oplevelse eller opfattelse af den virkelige verden uden at gå gennem abstraktioner eller fantasi. D

Computernetværk

Computernetværk

Vi forklarer, hvad der er computernetværk, og hvilke typer der findes. Derudover er dens elementer og hvad er en netværkstopologi. Et computernetværk deler information, der transmitteres gennem elektriske impulser. Hvad er computernetværk? Det forstås som computernetværk, datakommunikationsnetværk, computernetværk, et antal computersystemer , der er forbundet til hinanden ved hjælp af en række elektriske eller trådløse enheder , takket være hvilke de kan dele information i datapakker, transmitteret med elektriske impulser, elektromagnetiske bølger eller andre fysiske midler . Computernetv

Universalværdier

Universalværdier

Vi forklarer, hvad universelle værdier er, hvilke discipliner de studerer og forskellige eksempler. Derudover andre typer værdier. Universelle værdier kan deles af forskellige kulturer. Hvad er de universelle værdier? Universelle værdier er det sæt normer, der opfattes som positive, og som styrer adfærd og sameksistens i et samfund på et givet tidspunkt. Disse

Arbejdsret

Arbejdsret

Vi forklarer, hvad arbejdsret er, og hvad dets oprindelse er. Kendetegn ved arbejdsret. Elementer i ansættelseskontrakten. Denne lovgren regulerer forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Hvad er arbejdsret? Arbejdsret er det sæt juridiske normer, der er fastlagt i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere .