• Friday October 22,2021

tica

Vi forklarer dig, hvad etik er som videnskab om moralsk adfærd, og hvad er de forskellige typer etik. Forholdet mellem etik og moral.

Etik analyserer menneskers frivillige handlinger.
  1. Hvad er etik?

Etik er en gren af ​​filosofi, der er dedikeret til at analysere menneskelig adfærd og parallelt, studere moral og finde en måde at bedømme den på. Udtrykket tica har sin oprindelse i det græske, stammer fra ordet ethikos, der betyder karakter .

Etik kan defineres som en videnskab om moralsk adfærd, fordi det ved hjælp af en udtømmende samfundsanalyse bestemmes, hvordan alle medlemmer, der hører til (bør hypotetisk set) skal handle til hende.

Det skal bemærkes, at etik ikke er tvang, da der ikke pålægges nogen juridiske sanktioner mod den enkelte (selvfølgelig er der ingen etiske love), selvregulering fremmes gennem sæt standarder for alle.

Etik har flere grene, hvori det er opdelt:

  • Normativ etik

Den normative etik, der understreger dens mål med at angive, hvad der skal betragtes som godt eller dårligt for en person . Det er dedikeret til uddybningen og senere dannelsen af ​​sociale normer eksklusive overvågning og / eller overholdelse af dem.

Det er muligt at klassificere menneskelige handlinger som korrekte og forkerte uden at tage hensyn til fordomme, en menneskelig adfærd eller handling er tilstrækkelig eller utilstrækkelig, uanset hvorfor. Vi taler om teorier, der for eksempel studeres ved moralsk aksiologi eller deontologi.

  • Anvendt etik

Anvendt etik er et af de mest aktuelle områder inden for nutidig filosofi, hvor der reflekteres over grundlaget for normer . Dem, der er specialiserede i at studere og udøve anvendt etisk arbejde inden for forskellige områder såsom bioetik, miljøetik, etisk teknik, blandt andre.

På disse områder beskæftiger anvendt etik sig med etiske problemer, der har deres oprindelse i hverdagen, da det handler om at studere moralske spørgsmål og deres kontroverser .

Se også: Professionel etik.

  1. Forhold mellem etik og moral

Hvis vi taler om moral, henviser vi til det sæt adfærdsnormer, der normalt accepteres af et samfund, hvorfor vi finder et tæt forhold mellem moral og loven, fordi vi nævner, hvad der er rigtigt eller ikke at gøre.

Hvis vi snakker om etik, snakker vi i stedet om en reflektion over forskellige moraliteter i samfund, synspunkter. Dette er grunden til, at etik består i at have en kritisk holdning til moral og også om love.

Mere i: Moral.

Interessante Artikler

fermentering

fermentering

Vi forklarer, hvad gæring er, hvilke typer gæring der kan bruges, og hvilke forskellige anvendelser den har. Fermenteringsprocessen blev opdaget af den franske kemiker Louis Pasteur. Hvad er gæring? En ufuldstændig oxidationsproces kaldes gæring , som ikke kræver ilt for at finde sted, og som giver et organisk stof som et resultat. Det

forbruger

forbruger

Vi forklarer, hvad en forbruger er, hvilke typer der findes og deres forskel med en kunde. Derudover dens egenskaber og opførsel. Forbrugeren tilfredsstiller deres behov ved at udveksle penge med varer og tjenester. Hvad er en forbruger? I økonomi kaldes en af ​​de ` ` økonomiske '' agenter `` forbruger '', der er involveret i produktionskæden . Hver f

Microsoft Word

Microsoft Word

Vi forklarer hvad Word er, og hvad det er til. Hvorfor er det så nyttigt at skrive tekster på pc'en? Funktioner og egenskaber. Ordet kommer fra IBM's hånd i 1981. Hvad er Microsoft Word? Microsoft Word er en computersoftwaretekstprocessor , den mest anvendte, når man arbejder med digitale dokumenter i dag. Hv

Cellulær reproduktion

Cellulær reproduktion

Vi forklarer hvad der er celleproduktion, meiose, mitose og dets faser. Derudover er dens betydning for mangfoldigheden i livet. Cellulær reproduktion tillader eksistensen af ​​flercellede organismer. Hvad er celle reproduktion? Det er kendt som celleproduktion eller celledeling på det stadie af den cellecyklus, hvor hver celle opdeles for at danne to forskellige datterceller . Dett

bibliotek

bibliotek

Vi forklarer, hvad et bibliotek er, og hvilke kategorier bøgerne er organiseret i. Derudover historikken om bibliotekets oprindelse. Et bibliotek er et sted, hvor vi kan henvende os til at læse, finde information og studere. Hvad er bibliotek? Et bibliotek er et sted, hvor vi kan finde bøger eller enhver anden understøttelse af en tekst , såsom publikationer, magasiner, dokumenter, kataloger osv. Et

jul

jul

Vi forklarer hvad jul er, og hvad er oprindelsen til denne berømte fest. Derudover hvordan jul betragtes i dag. Julen fejres den 25. december. Hvad er jul? Ordet jul kommer fra latin betyder "fødsel" og henviser til ankomsten af ​​Guds søn, Jesus Kristus , til underverdenen. På juledag fejres en fest i hans navn den femtogtyvende dag i december, men det er ikke en generel regel , det gælder kun for nogle religioner og kirker som protestanter, katolikker, anglikanere og nogle ortodokse (en del af kirkerne Ortodokse, der ikke har den samme kalender som de foregående, fejrer deres fest d