• Sunday July 3,2022

tica

Vi forklarer dig, hvad etik er som videnskab om moralsk adfærd, og hvad er de forskellige typer etik. Forholdet mellem etik og moral.

Etik analyserer menneskers frivillige handlinger.
  1. Hvad er etik?

Etik er en gren af ​​filosofi, der er dedikeret til at analysere menneskelig adfærd og parallelt, studere moral og finde en måde at bedømme den på. Udtrykket tica har sin oprindelse i det græske, stammer fra ordet ethikos, der betyder karakter .

Etik kan defineres som en videnskab om moralsk adfærd, fordi det ved hjælp af en udtømmende samfundsanalyse bestemmes, hvordan alle medlemmer, der hører til (bør hypotetisk set) skal handle til hende.

Det skal bemærkes, at etik ikke er tvang, da der ikke pålægges nogen juridiske sanktioner mod den enkelte (selvfølgelig er der ingen etiske love), selvregulering fremmes gennem sæt standarder for alle.

Etik har flere grene, hvori det er opdelt:

  • Normativ etik

Den normative etik, der understreger dens mål med at angive, hvad der skal betragtes som godt eller dårligt for en person . Det er dedikeret til uddybningen og senere dannelsen af ​​sociale normer eksklusive overvågning og / eller overholdelse af dem.

Det er muligt at klassificere menneskelige handlinger som korrekte og forkerte uden at tage hensyn til fordomme, en menneskelig adfærd eller handling er tilstrækkelig eller utilstrækkelig, uanset hvorfor. Vi taler om teorier, der for eksempel studeres ved moralsk aksiologi eller deontologi.

  • Anvendt etik

Anvendt etik er et af de mest aktuelle områder inden for nutidig filosofi, hvor der reflekteres over grundlaget for normer . Dem, der er specialiserede i at studere og udøve anvendt etisk arbejde inden for forskellige områder såsom bioetik, miljøetik, etisk teknik, blandt andre.

På disse områder beskæftiger anvendt etik sig med etiske problemer, der har deres oprindelse i hverdagen, da det handler om at studere moralske spørgsmål og deres kontroverser .

Se også: Professionel etik.

  1. Forhold mellem etik og moral

Hvis vi taler om moral, henviser vi til det sæt adfærdsnormer, der normalt accepteres af et samfund, hvorfor vi finder et tæt forhold mellem moral og loven, fordi vi nævner, hvad der er rigtigt eller ikke at gøre.

Hvis vi snakker om etik, snakker vi i stedet om en reflektion over forskellige moraliteter i samfund, synspunkter. Dette er grunden til, at etik består i at have en kritisk holdning til moral og også om love.

Mere i: Moral.

Interessante Artikler

Tidszoner

Tidszoner

Vi forklarer dig, hvad tidszoner er, og hvorfor de er nødvendige. Og som et eksempel liste over tidszoner rundt om planeten. Kort med de tidszoner, der er vedtaget af hvert land. Hvad er en tidszone? Tidszonen er et koncept, der kommer fra geografi, og som består af hver af de 24 chronometriske tidsregioner, som vores planet er opdelt i .

overvægtige

overvægtige

Vi forklarer dig, hvad der er overvægtigt, og hvad er dets vigtigste årsager. Derudover er dens konsekvenser og forskelle med fedme. Afhængig af graden af ​​overvægt kan sundhed vandes. Hvad er overvægt? Overvægt betyder en kontinuerlig stigning i kropsvægt i forhold til visse mønstre, der betragtes som sunde og / eller æstetiske, beregnet ud fra en Body Mass Formula (MC), der angår vægt, Højde og størrelse Mennesker med overvægt er de voksne, hvis MC-indeks overstiger gennemsnittet mellem 18, 5 og 24, 9 point. Afhængig af grad

Botnica

Botnica

Vi forklarer dig, hvad botanikken er, og hvad er de grene af undersøgelser, der er omfattet af denne disciplin. Hvad er derudover zoologi? De mennesker, der studerer planter, alger og svampe er botanikere. Hvad er botanikken? Botanik er en disciplin inden for biologi, der er ansvarlig for studiet af planteriget fra forskellige akser såsom drift, reproduktion, beskrivelse, distribution Geografisk og klassificering af grøntsager. B

meiose

meiose

Vi forklarer, hvad meiose er, og hvad hver af dens faser består af. Derudover er mitose og dens forskelle med meiose. Meiosis giver genetisk variation i de faldende celler. Hvad er meiose? Det kaldes ' ' meiose '' eller ' ' meyose '' på en af ​​måderne, hvorpå cellerne formerer sig , kendetegnet ved at tilvejebringe genetisk variation i de faldende celler, som er nøglen til seksuel reproduktion: den, der involverer to forskellige individer til at producere en ny, hvis genetiske materiale vil være en kombination af de to foregående. Meiosis b

Sekundær sektor

Sekundær sektor

Vi forklarer dig, hvad den sekundære sektor er, og hvad er dens undersektorer med eksempler. Derudover resumé af den primære og tertiære sektor. Den sekundære sektor beskæftiger sig med omdannelsen af ​​råmaterialet. Hvad er den sekundære sektor? Det er kendt som en `` sekundær sektor '' eller `` industrisektor '' til et segment af økonomien, der beskæftiger sig med omdannelsen af ​​råvarer til forbrugerprodukter eller kapitalvarer, der udgør andet trin i produktionskæden efter ekstraktion af råmaterialet. Den sekundære sektor

eng

eng

Vi forklarer, hvad en eng er, hvilke typer eng der er, og deres forskellige klimaer. Derudover hvordan er floraen og faunaen, den besidder. Næsten en fjerdedel af jordoverfladen præsenterer denne prærie-biome. Hvad er en eng? En eng er et sæt enge, der findes i henhold til klimaforholdene i dette bioom, mellem et ørkenisk klima og et skovklædt klima, da nedbørene i engene ikke er knappe, da i det ørkeniske klima, men det har mere vegetation end dette. Stande