• Friday October 30,2020

tica

Vi forklarer dig, hvad etik er som videnskab om moralsk adfærd, og hvad er de forskellige typer etik. Forholdet mellem etik og moral.

Etik analyserer menneskers frivillige handlinger.
  1. Hvad er etik?

Etik er en gren af ​​filosofi, der er dedikeret til at analysere menneskelig adfærd og parallelt, studere moral og finde en måde at bedømme den på. Udtrykket tica har sin oprindelse i det græske, stammer fra ordet ethikos, der betyder karakter .

Etik kan defineres som en videnskab om moralsk adfærd, fordi det ved hjælp af en udtømmende samfundsanalyse bestemmes, hvordan alle medlemmer, der hører til (bør hypotetisk set) skal handle til hende.

Det skal bemærkes, at etik ikke er tvang, da der ikke pålægges nogen juridiske sanktioner mod den enkelte (selvfølgelig er der ingen etiske love), selvregulering fremmes gennem sæt standarder for alle.

Etik har flere grene, hvori det er opdelt:

  • Normativ etik

Den normative etik, der understreger dens mål med at angive, hvad der skal betragtes som godt eller dårligt for en person . Det er dedikeret til uddybningen og senere dannelsen af ​​sociale normer eksklusive overvågning og / eller overholdelse af dem.

Det er muligt at klassificere menneskelige handlinger som korrekte og forkerte uden at tage hensyn til fordomme, en menneskelig adfærd eller handling er tilstrækkelig eller utilstrækkelig, uanset hvorfor. Vi taler om teorier, der for eksempel studeres ved moralsk aksiologi eller deontologi.

  • Anvendt etik

Anvendt etik er et af de mest aktuelle områder inden for nutidig filosofi, hvor der reflekteres over grundlaget for normer . Dem, der er specialiserede i at studere og udøve anvendt etisk arbejde inden for forskellige områder såsom bioetik, miljøetik, etisk teknik, blandt andre.

På disse områder beskæftiger anvendt etik sig med etiske problemer, der har deres oprindelse i hverdagen, da det handler om at studere moralske spørgsmål og deres kontroverser .

Se også: Professionel etik.

  1. Forhold mellem etik og moral

Hvis vi taler om moral, henviser vi til det sæt adfærdsnormer, der normalt accepteres af et samfund, hvorfor vi finder et tæt forhold mellem moral og loven, fordi vi nævner, hvad der er rigtigt eller ikke at gøre.

Hvis vi snakker om etik, snakker vi i stedet om en reflektion over forskellige moraliteter i samfund, synspunkter. Dette er grunden til, at etik består i at have en kritisk holdning til moral og også om love.

Mere i: Moral.

Interessante Artikler

masochist

masochist

Vi forklarer dig, hvad en masochist er, og hvad denne praksis består af. Derudover, hvordan masochisme i kultur betragtes. En masochist finder glæde ved fysisk eller følelsesmæssig smerte. Hvad er en masochist? Det kaldes en masochist, der praktiserer masochisme, det vil sige, at praksis med at krænke sig selv vil skade (fysisk eller følelsesmæssig) af hans egen hånd eller af hand af andre, opnå den fornøjelse eller nydelse af en eller anden art, især seksuel karakter. Det kan b

krig

krig

Vi forklarer, hvad krig er, og de vigtigste årsager, der indleder disse konflikter. Derudover typer af krig og hvad er verdenskriger. En krig er den mest alvorlige sociale og politiske konflikt mellem to andre samfund. Hvad er krig? Når vi taler om krig, henviser vi generelt til en væbnet konflikt mellem to relativt massive menneskelige grupper ved hjælp af alle slags strategier og teknologier for at påtvinge sig voldeligt på den anden, enten forårsager død eller blot nederlag. Det er

nikkel

nikkel

Vi forklarer, hvad nikkel er, hvordan det blev opdaget, hvordan det opnås, brugt og andre egenskaber. Derudover allergi over for nikkel. Nikkel er et metallisk element med atomnummer 28. Hvad er nikkel? Nikkel er et kemisk kemisk element , der findes i gruppe 10 i det periodiske system af elementerne og repræsenteret ved symbolet Ni .

service

service

Vi forklarer dig, hvad en service er fra det økonomiske synspunkt og på andre områder. Hvad er kendetegnene for tjenesterne? Militærtjeneste er en type regeringstjeneste. Hvad er service? Begrebet service kommer fra det latinske servit um . Det henviser til handlingen, der skal tjene , men dette begreb har flere betydninger fra det emne, hvor det behandles. Se

Administrativ retning

Administrativ retning

Vi forklarer dig, hvad er den administrative retning, hvad er dens stadier og klassificering. Derudover er dens principper, og hvorfor det er vigtigt. Den administrative ledelse sikrer, at de forud fastlagte mål nås. Hvad er den administrative adresse? I forretningsadministration er det kendt som en adresse (eller direkte som en administrativ adresse), et af de vigtigste faser i den administrative proces , hvor den erhvervede viden anvendes til at tage foretage relevant beslutningstagning.

evolution

evolution

Vi forklarer dig, hvad evolution er, og hvilke teorier om udviklingen af ​​arter i henhold til Darwin og religion, blandt andre. Den evolutionære proces begyndte i det primitive hav, hvor det første liv blev genereret. Hvad er evolution? Evolutionsbegrebet henviser til ændringen af ​​tilstand, der giver anledning til en ny form for et bestemt objekt til undersøgelse eller analyse. Det er vig