• Thursday August 5,2021

Professionel etik

Vi forklarer, hvad professionel etik er, og hvad den er til. Derudover de forskellige typer professionel etik og forretningsetik.

Professionel etik kommer fra begrebet forretningsetik.
 1. Hvad er professionel etik?

Professionel etik henviser til det sæt normer og værdier, der skaber og forbedrer udviklingen af ​​professionelle aktiviteter.Det er ansvarligt for at fastlægge de etiske retningslinjer for arbejdsudvikling gennem universelle værdier, som mennesker besidder. Selvom det fokuserer på disse værdier, specificeres mere i deres anvendelse i et fuldt arbejdsmiljø.

Arbejdsetik er vigtig for enhver, der ønsker at arbejde, da dette indebærer praktisering af værdier som ansvar, punktlighed, undersøgelse, udholdenhed, karakter, koncentration, træning n, skøn, blandt andre.

Konflikter vises normalt, når der er uoverensstemmelser mellem professionel etik og personlig etik . I disse tilfælde bør folk tage handling, f.eks. Samvittighedsinvægter, hvis det menes, at de ikke handler korrekt.

Se også: Professionalisme.

 1. Hvad er professionel etik god for?

Professionel etik skal afspejles i en kode og således forhindre fejl.

Det antages, at professionel etik også bestemmer, hvordan en professionel skal handle i en given situation . I en ret streng forstand kunne vi kun påpege de karrierer, der er på universitetsniveau eller højere, men også fag og alt andet permanent arbejde bør overvejes.

Dette skyldes, at den professionelle står over for forskellige situationer hver dag, og professionel etik skal afspejles i en kodeks for professionel etik for at forhindre fejl, hver professionelle forening skal have en, der gør klart, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er, både moral som etisk.

 1. Typer af professionel etik

 • Advokatens professionelle etik: Værdierne for hvert erhverv er altid vigtige, men specifikt inden for det juridiske erhverv praktiseres de, der er grundlæggende, såsom retfærdighed, ærlighed, loyalitet, flid og tavshedspligt.
 • Lærerens professionelle etik: For alle lærere er det yderst vigtigt at udvikle etiske principper, ikke kun for sig selv, men det er de, der har et stort socialt ansvar sammen med resten. Din opgave er at udføre dine daglige arbejdsaktiviteter på den bedst mulige måde.
 • En psykologs professionelle etik: Disse fagfolk har deres egne etiske koder, når de håndterer deres arbejde. Nogle aspekter af deres arbejde er fortrolighed, ansvar og ærlighed mellem begge parter, dvs. professionel-tålmodig.
 • Professionel etik for en administrator: Som i det erhverv, der er nævnt ovenfor, er der i forretningsadministration også koder, der betragtes som etiske rammer. Loyalitet, lovlighed, flid og ærlighed er de grundlæggende etiske værdier for at udføre disse værker.

Ansvar er en væsentlig del, når vi taler om professionel etik, uden det ville vi ikke være i stand til at sætte vores egne mål, både arbejdskraft og professionel. Når vi ved, at vi skal handle under ansvar, er selv viljen og friheden på spil. Ansvaret giver hver person mulighed for at udføre alt sit arbejde på en fair og professionel måde.

Etik betragtes som en videnskab med ansvar for at studere menneskers adfærd under normer, der skal eksistere i en sameksistens i samfundet. På denne måde gælder det for det individuelle faglige omfang, da det handler om de beslutninger, der træffes på en helt bevidst og frivillig måde. Af denne grund betragtes ufrivillig adfærd ikke som etisk, dvs. at de ikke skete under deres eget samtykke.

 1. tica hos dyr?

Dyr er helt frie væsener, fordi de styres af instinkt.

Flere gange har der været tale om etik, der sammenligner mennesker med dyr. Mennesket har evnen til at bestemme og handle under sine overvejelser, på den anden side er dyr helt frie væsener, fordi deres handlinger styres af det dyreinstinkt, de besidder af naturen.

For eksempel kan en person bestemme, hvad han vil og skal spise, men et sultent dyr handler med instinkt: Hvis han er sulten, spiser han den første ting foran sig, uanset andre problemer, såsom et andet dyrs liv.

 1. Professionelle egenskaber

Et erhverv er den aktivitet, der vælges personligt og tilbydes andre til deres fordel og til deres egen fordel. Men betingelserne for at udføre disse aktiviteter er forskellige, og det vigtigste er at anvende den professionelle etik, som du skal have, når du udøver hvert erhverv.

Den strenge betydning af ordet erhverv henviser kun til universitetskarrierer, men du kan også tale om erhvervene, da de er et kald, der også vil være til tjeneste af andre mennesker.

Det er alle arbejdstageres pligt at anvende professionel etik i hver aktivitet, der er inden for deres rækkevidde, da det har et sæt regler, der vil gøre dette arbejde til noget værdigt, ud over at teste deres loyalitet, ærlighed og alle slags moralske goder, der er nødvendige for nutiden og fremtiden, både for den professionelle selv og af hans ledsagere og personer, som tjenesten ydes til.

Et individ kan etablere deres professionelle etik gennem to grundlæggende punkter, de er:

 • Individuelle værdier: Som vi nævnte ovenfor, er værdierne individuelle værdier alle dem, som en person besidder gennem deres oplevelser, oplevelser og deres egen vilje.
 • Officiel etisk kodeks: Denne type kode styrer en professional's etiske adfærd.
 1. Etik i virksomheder

Den professionelle skal tilbyde en fair service og gøre et godt stykke arbejde.

Professionel etik kommer fra begrebet forretningsetik, der fastlægger, hvordan de skal være de forhold, som et menneske forholder sig til sit miljø. Det er vigtigt, at den professionelle tilbyder en fair service og udfører et godt stykke arbejde, det er det, der svarer til, og det er godt for kunderne.

Forretningsetik har tre grene:

 • Begrænset økonomiskisme: Det sigter mod at maksimere fordelene men respektere juridiske normer.
 • Rationalistisk dualisme: Se efter fordelene, men respekter principperne, der er fastlagt i en rationalistisk etisk teori.
 • Moderat realisme: Forstå, at mennesket kan identificere behovene i sit miljø og etablere et retfærdigt forhold til dette miljø.

Etik indebærer ikke tvang, det vil sige, at den er fri for fysisk straf, sanktioner eller bøder som samfundet, for eksempel den, der ville stjæle en bil. Hvad der involverer etiske og moralsk forkerte handlinger er ansvar.

Mennesker skal være ansvarlige for deres egne handlinger, da hver af os altid handler med frihed, vilje og intelligens, ikke på en tvungen måde. De har også at gøre med frihed og vilje med valg af en karriere, derfor skal den menneskelige person respektere de forpligtelser og rettigheder, som dette erhverv indebærer.

Ligeledes er rettigheder også vigtige i professionel etik, da hvis en professionel hævder, at der er noget, der ikke reagerer på det, han anser for korrekt i sin etiske tankegang, bør han ikke være under ingen omstændigheder krævet for at gøre det.

Lad os for eksempel tale om advokater: vi ved, at i en retssag skal alle involverede parter have en forsvarsadvokat, men hvad sker der, hvis en advokat er tildelt, og han ikke ønsker at repræsentere en person, fordi han ved, hvad det er en uforsvarlig sag, eller hvorfor forsvare den i strid med dens principper?

Ingen skal være i stand til at tvinge ham til at forsvare denne sag, selvom der uden tvivl vil være nogen, der lægger sin etiske tankegang til side og handler i forfølgelse af noget, der for den person har meget mere vægt, i dette tilfælde den løn, der vil blive modtaget for arbejdet. Dette sker i mange tilfælde. Et andet eksempel, som vi kan nævne, er de industrier, der for at udføre deres arbejde skal forpligte sig til miljøet og gøre det uden at tøve eller stille spørgsmålstegn ved etik eller moral.

Interessante Artikler

kald

kald

Vi forklarer dig, hvad en kald er, og hvilke aspekter dette udtryk er sammensat af. Derudover nogle af dens egenskaber. En kald afhænger af en persons interesser, talent og smag. Hvad er Vocation? Den '' påkaldelse '' er menneskers ønske og tilbøjelighed til et bestemt erhverv , en karriere eller en handling. Ko

Fotografa

Fotografa

Vi forklarer dig, hvad fotografering er, hvordan det stammer fra, og hvad denne kunstneriske teknik er til. Derudover dens egenskaber og de typer, der findes. Fotografering består af at bruge lys, projicere det og fikse det i form af billeder. Hvad er fotografiet? Det kaldes en fotografisk teknik og teknik, der består af at tage billeder ved hjælp af lys , projicere det og fikse det i form af et billede. g

grænse

grænse

Vi forklarer dig, hvad en grænse er, og hvordan geografiske grænser er etableret. Derudover andre betydninger af udtrykket i forskellige felter. Begrebet grænse forveksles ofte let med grænsen. Hvad er grænsen? Begrebet grænse kommer fra messing og betyder kant . For det første forstås det fra geografien kun som den virkelige eller imaginære linje, der adskiller to sammenhængende territorier . De kan a

Græsk mytologi

Græsk mytologi

Vi forklarer dig, hvad der er den græske mytologi og de guder, der udgør disse gamle fortællinger. Derudover er dens oprindelse og hovedpersoner. Historierne om græsk epidemiologi var oprindeligt mundtlige. Hvad er græsk mytologi? Når vi taler om græsk epidemiologi, henviser vi til det sæt historier, myter og sagn, der hører til det antikke Grækenland (ca. 1200 f.K

Vietnamkrigen

Vietnamkrigen

Vi forklarer, hvad Vietnamkrigen var, dens tidslinje og dens årsager. Derudover følgerne heraf og hvem der vandt denne konflikt. Vietnamkrigen fandt sted mellem 1955 og 1975. Hvad var Vietnamkrigen? Vietnamkrigen, også kendt som Anden Indokinakrig, eller Krig mod De Forenede Stater (i Vietnam) var en militær konflikt, der fandt sted mellem 1955 og 1975. ,

jeg lpido

jeg lpido

Vi forklarer hvad en lipid er og dens forskellige funktioner. Derudover hvordan de klassificeres og nogle eksempler på disse molekyler. Visse lipider danner fedtvævet, der almindeligvis kaldes fedt. Hvad er en lipid? Det ' ' fedt '' eller '' fedt '' er samlinger af organiske molekyler, der primært består af atomer af kulstof, brint og ilt (i mindre grad ), såvel som elementer som nitrogen, fosfor og svovl, der har karakteristika for at være hydrofobe molekyler (uopløseligt i vand), der udfører energiske funktioner, regulerende og strukturelle organismer af levend