• Friday December 3,2021

Sociale værdier

Vi forklarer, hvad sociale værdier er, deres betydning for samfund og nogle eksempler på de vigtigste sociale værdier.

Sociale værdier garanterer et godt liv i et samfund.
 1. Hvad er sociale værdier?

Sociale værdier er de kriterier, som medlemmerne af et samfund deler, og som garanterer god sameksistens blandt deres enkeltpersoner. Som enhver type værdi transformeres sociale værdier over tid og deles ikke af alle samfund, selv når de er moderne.

Det kan tjene dig: Socialisering

 1. bånd

Empati er evnen til at sætte sig selv i stedet for den anden . Denne værdi indebærer, at man følelsesmæssigt forbindes med den anden ud over deres kultur, farve, religion eller sociale tilstand, hvilket hjælper med at sikre, at der er større forståelse og samarbejde i et samfund individer.

 1. ydmyghed

Ydmyghed er det modsatte af stolthed og indebærer at være opmærksom på dine egne svagheder og begrænsninger og handle i overensstemmelse hermed. Ydmyghed som værdi er ikke relateret til individets sociale eller økonomiske situation. De ydmyge er beskedne og lever uden store pretensions. At være ydmyg hjælper med at forbedre svagheder.

 1. selvværd

Selvværd er det sæt af opfattelser, vurderinger, kærlighed og følelser, en person har om sig selv . Disse opfattelser er betinget af det miljø, du bor i.

Der er to typer af selvtillid: høj selvtillid, der opstår, når personen har tillid til sig selv, hvilket letter beslutningstagning og forbindelsen med andre; og lavt selvværd, som opstår, når de er i usikre og indadvendte mennesker, de normalt har visse vanskeligheder med at forholde sig til resten.

 1. engagement

Forpligtelsen er forpligtelsen til at overholde aftalen.

Forpligtelsen henviser til den forpligtelse, som en person skal opfylde, når han har givet sit ord . En engageret person er opmærksom på sit ansvar og konsekvenserne af at opfylde sit løfte.

Du kan være engageret i forskellige områder: på arbejde, i familien, i studier, i et sportshold. Denne værdi afspejler modenhed og ansvar fra personens side.

 1. taknemmelighed

Taknemmelighed er den følelse, som en person går igennem, når han forestiller sig og værdsætter handlinger fra en tredjepart, der har gavnet ham. Taknemmelighed er en korrespondance til denne handling og kan udføres gennem en ritual, ord, bevægelser eller et objekt.

 1. venskab

Venskab er den følelsesmæssige bånd, der oprettes mellem to eller flere mennesker på forskellige områder: skole, arbejde, sogn, klub, kvarter. Blandt venner er der kameraderi, medvirken, respekt og tillid.

 1. optimisme

Optimisme er positiv tænkning. Optimistiske mennesker ser ofte den positive eller positive side af tingene, hvilket betyder, at de generelt kan gennemgå problemer med udholdenhed og godt humør.

Det modsatte af optimist er pessimistisk, det vil sige en, der altid finder den negative side af tingene. Folk kan være optimistiske med sig selv med den omgivende kontekst eller begge dele.

 1. tålmodighed

Tålmodighed er menneskers evne til at være tolerante, kontrollere angst og udholde visse situationer uden at miste roen eller blive nervøs.

Når en person mister tålmodigheden, bliver han træt af en situation og bliver forstyrret. Denne værdi er relateret til ro og fred og kan afspejle selvkontrol, tolerance og udholdenhed.

 1. indsats

Indsatsen giver os mulighed for at nå mål på trods af vanskelighederne.

Indsatsen har at gøre med styrken eller den indsats, som en person har til formål at nå et bestemt mål eller mål. Denne værdi er nøglen til at nå vanskelige mål, da den indebærer tillid, tålmodighed, energi, håb, udholdenhed og tilpasning.

 1. lykke

Lykken består af en tilstand af subjektiv stemning, der opfattes som trivsel . Nogle definerer det som det øjeblik, hvor personen formår at tilfredsstille alle deres behov, skønt det er en tilstand, der ikke kun har at gøre med mental velvære, men også med hverdagen.

De kan tjene dig:

 • Etiske værdier
 • Menneskelige værdier
 • Moralske værdier
 • Værdier for en virksomhed

Interessante Artikler

stjerne

stjerne

Vi forklarer dig, hvad stjernerne er, og hvad er stjernerne i solsystemet. Derudover de typer af stjerner, der findes, og deres egenskaber. Ikke alle eksisterende stjerner er synlige med det blotte øje. Hvad er stjernerne? De forskellige fysiske enheder, der findes i universet, fra et astronomisk perspektiv, er kendt som stjerner, mere formelt som himmellegemer.

Centrifugacin

Centrifugacin

Vi forklarer, hvad centrifugering er som en metode til at adskille blandinger. Derudover typer centrifugering og nogle eksempler. Centrifugering er en metode til adskillelse af blandinger, der bruger centrifugalkraft. Hvad er centrifugering? Centrifugering er en mekanisme til at adskille blandinger, og især dem, der er sammensat af faste stoffer og væsker med forskellig densitet gennem deres udsættelse for en roterende kraft af bestemte intensitet. D

historie

historie

Vi forklarer, hvad historien er og dens stadier. Historiografi og historiologi. Derudover hvad er forhistorien og hvordan den er opdelt. Undersøg det sæt af begivenheder, der er sket på et bestemt tidspunkt i fortiden. Hvad er historie? Historie er den samfundsvidenskab, der studerer de forskellige historiske begivenheder, der har fundet sted i fortiden . D

ligegyldighed

ligegyldighed

Vi forklarer, hvad ligegyldighed er, og hvad der er mulige årsager. Derudover nogle eksempler på denne følelse. Ligegyldighed kan indikere en holdning til overlevelse, såsom et skjold eller rustning. Hvad er ligegyldighed? Likegyldighed er den følelse af at forblive immobile , både i bevægelse og følelse, i lyset af enhver situation, idé eller person. Det er

elektricitet

elektricitet

Vi forklarer dig, hvad elektricitet er, og hvad er oprindelsen til dette fysiske fænomen. Derudover er det vigtigt og dets egenskaber. Elektricitet repræsenterer en række kendte applikationer til menneskeheden. Hvad er elektricitet? Elektricitet inkluderer et sæt fysiske fænomener knyttet til transmission af elektriske ladninger , det vil sige med den dynamiske dynamik i elektroner (deraf hans navn). Da

teater

teater

Vi forklarer, hvad teatret er og dets elementer. Vi opsummerer dens historie, fra det gamle Grækenland til ændringerne i det forrige århundrede. Teater kan være et dramatisk skuespil, der udføres på scenen. Hvad er teater? Udtrykket teater kommer fra græsk, som senere ville blive oversat til latin som the trum. Disse