• Monday August 15,2022

Sociale værdier

Vi forklarer, hvad sociale værdier er, deres betydning for samfund og nogle eksempler på de vigtigste sociale værdier.

Sociale værdier garanterer et godt liv i et samfund.
 1. Hvad er sociale værdier?

Sociale værdier er de kriterier, som medlemmerne af et samfund deler, og som garanterer god sameksistens blandt deres enkeltpersoner. Som enhver type værdi transformeres sociale værdier over tid og deles ikke af alle samfund, selv når de er moderne.

Det kan tjene dig: Socialisering

 1. bånd

Empati er evnen til at sætte sig selv i stedet for den anden . Denne værdi indebærer, at man følelsesmæssigt forbindes med den anden ud over deres kultur, farve, religion eller sociale tilstand, hvilket hjælper med at sikre, at der er større forståelse og samarbejde i et samfund individer.

 1. ydmyghed

Ydmyghed er det modsatte af stolthed og indebærer at være opmærksom på dine egne svagheder og begrænsninger og handle i overensstemmelse hermed. Ydmyghed som værdi er ikke relateret til individets sociale eller økonomiske situation. De ydmyge er beskedne og lever uden store pretensions. At være ydmyg hjælper med at forbedre svagheder.

 1. selvværd

Selvværd er det sæt af opfattelser, vurderinger, kærlighed og følelser, en person har om sig selv . Disse opfattelser er betinget af det miljø, du bor i.

Der er to typer af selvtillid: høj selvtillid, der opstår, når personen har tillid til sig selv, hvilket letter beslutningstagning og forbindelsen med andre; og lavt selvværd, som opstår, når de er i usikre og indadvendte mennesker, de normalt har visse vanskeligheder med at forholde sig til resten.

 1. engagement

Forpligtelsen er forpligtelsen til at overholde aftalen.

Forpligtelsen henviser til den forpligtelse, som en person skal opfylde, når han har givet sit ord . En engageret person er opmærksom på sit ansvar og konsekvenserne af at opfylde sit løfte.

Du kan være engageret i forskellige områder: på arbejde, i familien, i studier, i et sportshold. Denne værdi afspejler modenhed og ansvar fra personens side.

 1. taknemmelighed

Taknemmelighed er den følelse, som en person går igennem, når han forestiller sig og værdsætter handlinger fra en tredjepart, der har gavnet ham. Taknemmelighed er en korrespondance til denne handling og kan udføres gennem en ritual, ord, bevægelser eller et objekt.

 1. venskab

Venskab er den følelsesmæssige bånd, der oprettes mellem to eller flere mennesker på forskellige områder: skole, arbejde, sogn, klub, kvarter. Blandt venner er der kameraderi, medvirken, respekt og tillid.

 1. optimisme

Optimisme er positiv tænkning. Optimistiske mennesker ser ofte den positive eller positive side af tingene, hvilket betyder, at de generelt kan gennemgå problemer med udholdenhed og godt humør.

Det modsatte af optimist er pessimistisk, det vil sige en, der altid finder den negative side af tingene. Folk kan være optimistiske med sig selv med den omgivende kontekst eller begge dele.

 1. tålmodighed

Tålmodighed er menneskers evne til at være tolerante, kontrollere angst og udholde visse situationer uden at miste roen eller blive nervøs.

Når en person mister tålmodigheden, bliver han træt af en situation og bliver forstyrret. Denne værdi er relateret til ro og fred og kan afspejle selvkontrol, tolerance og udholdenhed.

 1. indsats

Indsatsen giver os mulighed for at nå mål på trods af vanskelighederne.

Indsatsen har at gøre med styrken eller den indsats, som en person har til formål at nå et bestemt mål eller mål. Denne værdi er nøglen til at nå vanskelige mål, da den indebærer tillid, tålmodighed, energi, håb, udholdenhed og tilpasning.

 1. lykke

Lykken består af en tilstand af subjektiv stemning, der opfattes som trivsel . Nogle definerer det som det øjeblik, hvor personen formår at tilfredsstille alle deres behov, skønt det er en tilstand, der ikke kun har at gøre med mental velvære, men også med hverdagen.

De kan tjene dig:

 • Etiske værdier
 • Menneskelige værdier
 • Moralske værdier
 • Værdier for en virksomhed

Interessante Artikler

uddannelse

uddannelse

Vi forklarer dig, hvad der er dannelsen, og hvad er oprindelsen til dette udtryk. Derudover de forskellige formationer, der findes. Militær træning træner mænd fysisk og følelsesmæssigt. Hvad er træning? Udtrykket dannelse kommer fra det latinske "format" og henviser til form noget , til tingets udseende og ydre egenskaber. Der e

familie

familie

Vi forklarer, hvad en familie er, og hvilke typer familier der findes. Traditionelle, monoparental, samlet, homoparentalfamilier. Forholdet mellem slægtskab kan opstå på forskellige niveauer. Hvad er familien? Familien er en gruppe mennesker, der er forenet ved slægtning , det er den vigtigste organisation, som mennesket kan høre til. Den

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer dig, hvad geosfæren er, og hvordan dens struktur er. Derudover, hvordan dette sæt lag er sammensat og dets betydning. Undersøgelsen af ​​geosfæren udføres gennem den eksperimentelle gennemgang af jordbunden. Queslagesfera? I naturvidenskab kaldes det sæt lag, der udgør den faste del af Jorden, '' sfære '' eller '' geosfære ''. Sammen med

Subjektiv lov

Subjektiv lov

Vi forklarer, hvad subjektiv lovgivning er, og hvordan den klassificeres. Derudover nogle eksempler og forskelle med den objektive ret. Subjektiv lovgivning er baseret på gensidig aftale. Hvad er den subjektive ret? Når vi taler om subjektiv lov, henviser vi til det sæt magter, friheder og juridiske fakulteter, som enkeltpersoner besidder . D

Fysiske videnskaber

Fysiske videnskaber

Vi forklarer, hvad de fysiske eller empiriske videnskaber er, deres grene og hvordan de klassificeres. Eksempler på forskellige fysiske videnskaber. De fysiske videnskaber tyr til logik og formelle processer som værktøj. Hvad er de fysiske videnskaber? De faktuelle eller faktuelle videnskaber eller også empiriske videnskaber er dem, hvis opgave er at opnå en reproduktion (mental eller kunstig) af naturens fænomener, som Det ønskes at studere for at forstå de kræfter og mekanismer, der er involveret i dem. Det er

bånd

bånd

Vi forklarer dig, hvad slips er, og hvorfor det betragtes som en værdi. Derudover nogle eksempler på denne kapacitet og hvad der er selvhøjhed. Empati er evnen til at forbinde følelsesmæssigt med andre. Hvad er empati? Når vi taler om émpat a, henviser vi til den menneskelige evne til at forbinde følelsesmæssigt med andre , være i stand til at opfatte, genkende, dele og forstå en persons lidelse, lykke eller følelser. Det vil si